Реферат на тему

Переміщення акорду

План

1. Переміщення акорду. Його роль

2. Техніка переміщення

3. Практичні вказівки

Література

1. Переміщення акорду. Його роль

Переміщенням акорду називається його повторення в зміненому вигляді;
переміщення міняє мелодичне положення або розташування акорду — або і то
і інше одночасно.

Зміна мелодичного положення акорду викликана тим, що мелодія переходить
від одного акордового звуку до іншого. Зміна мелодичного положення має
важливе значення для розвитку мелодії. Переміщення підтримує мелодичний
і ритмічний рух без зміни акордів.

Зміна розташування (з тісного на широке або з широкого на тісне) частіше
за все супроводить зміні мелодичного положення. Зміна розташування має
часом технічне значення (зручність, правильність, плавність
голосоведення).

2. Техніка переміщення

При русі в мелодії на терцію або кварту можливі два випадки:

а) альт і тенор переміщаються в тому ж напрямі, також на найближчі звуки
акорду; розташування не міняється (пряме переміщення):

б) альт залишається на місці, а тенор переміщається в протилежному по
відношенню до сопрано напрямі (протилежне переміщення):

Як видно з цієї схеми, при висхідному русі у верхньому голосі
розташування з тісного переходить в широке, а при низхідному, навпаки,
широке змінюється тісним.

При русі мелодії на квінту або сексту альт йде в тому ж напрямі, а тенор
залишається на місці; розташування міняється, як і в попередньому виді
переміщення (непряме переміщення):

Неважко помітити, що в останніх двох випадках (71 і 72) обидва голоси,
що рухаються, взаємно переміщаються: в прикладі 71 (такт 1) в сопрано
з’являється звук мі, що був до того в тенорі, який, у свою чергу,
переймає попередній сопрановий звук — до; в прикладі 72 (такт 1)
аналогічним чином взаємно обмінюються звуками сопрано (соль-мі) і альт
(мі-соль).

Примітка. У разі технічної необхідності застосовується взаємне
переміщення альта з тенором при залишенні сопрано на місці, а також
«подвійне переміщення» всіх трьох верхніх голосів в одному напрямі:

3. Практичні вказівки

????????$??????

Перш, ніж приступити до гармонізації кожної даної мелодії, необхідно
проаналізувати її будову:

а) встановити, які терцовые ходи є ознакою переміщення в рамках однієї
тризвуки (Т, D, S), а які вимагають зміни одного акорду іншим в
мелодичному з’єднанні (наприклад, в до мажорі: фа-ре — мелодичне
з’єднання S-D; до-ля — залежно від оточення або переміщення в рамках
субдомінанти, або мелодичне з’єднання Т-S);

б) відзначити всі випадки переміщення, вказані в даній мелодії
квартовими скачками;

в) врахувати, що висхідний стрибок на квінту або сексту потребує
переходу від тісного розтушування до широкого, а низхідний — від
широкого до тісного; до всіх таких моментів слід наперед приготувати
необхідне розташування. Це цілком можливо, оскільки до появи такого
широкого стрибка в мелодії є звичайно ходи на терцію або кварту, при
яких, як вже відомо, розташування може або залишатися незмінним, або ж
переходити з тісного в широке і навпаки — згідно необхідності до моменту
широкого стрибка. Якщо ж такий широкий стрибок представляє перший в
даній мелодії випадок переміщення, то необхідно встановити розташування
початкового акорду.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абдулин З. Б. Теория и практика музыкального обучения в
общеобразовательной школе. – М., 1983.

2. Апраксина О. А. Методика музыкалного воспитания. – М., 1983.

3. Верещагіна А., Жофчак З. Методика викладання музики на релятивній
основі в І класі.– К., 1977.

4. Грицюк Н., Зінькевич О., Майбурова К., Шурона Н. Слухання музики в 1
– 3-х класах. – К., 1982.

5. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального вопитания
в школе. – М, 1989.

6. Леонтович М. Практичний курс навчання співу в середніх школах
України. – К.,1989.

7. Лужний В. Методика викладання музики в першому класі. – К., 1984.

8. Кодай З. Избранные статьи. – М.,1983.

Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной
школе. – Київ, 1977.

10.  Орлова Т., Бенина Р. Учите детей петь. – Москва, 1988.

11. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початковій школі. –
Тернопіль. – Навчальна книга “Богдан”. –2000.

12. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкалного
воспитания. –М., 1990.

Похожие записи