Реферат

на тему:

Менш споживані акордидомінантової групи

А. СЕКСТАКОРД ЗМЕНШЕНОГО ТРИЗВУКИ VII СТУПЕНЮ (DVII5)

1. Попередні відомості

Зменшені тризвуків DVII застосовується майже виключно у вигляді
секстакорду.

DVII6 по звучності близько нагадує D43 відрізняючись від нього тільки
відсутністю основного звуку домінанти.

2. Подвоєння

В DVIID6 подвоюється переважно басовий звук, тобто терція тризвуків або,
рідше, квінта; основний звук, як ввідний (домінантна терція), не
подвоюється.

3. Застосування ввідного секстакорду

Найважливіші випадки застосування DVII6 пов’язані з певними мелодичними
оборотами.

DVII6 застосовується як прохідне між тонікою і її секстакордом (або у
зворотному напрямі), приблизно в тих же умовах, що і прохідний D64:

Крім того, якщо який-небудь з трьох верхніх голосів (частіше за все
сопрано) рухається від терції субдомінантовий тризвук (VI ступені гамми)
через ввідний звук до тоніки (VI-VII-I), то правильне з’єднання
субдомінанти з домінантою виявляється скрутним через висхідний рух
даного голосу.

В такому мелодичному обороті домінантові тризвук замінюється ввідним
секстакордом:

Примітка. Проте в тому ж обороті можливий і D7, а особливо — D2 і D43:

В мінорі перед DVII6 вводиться мажорна субдомінанта (мелодичний мінор),
щоб уникнути ходу на збільшену секунду між субдомінантовою терцією і
ввідним звуком:

ТРИЗВУКИ III СТУПЕНня МАЖОРУ (DTIII)

4. Попередні відомості

В зарубіжній класичній музиці тризвуки DTIII зустрічається досить рідко,
— очевидно, унаслідок недостатньої функціональної визначеності
(подвійності, що викликається наявністю в цьому акорді, разом з ввідним
звуком, також і тонічної терції). В російській же і слов’янській (Ф.
Шопен) музиці DTIII отримав більш широке і вільне застосування (див.
тему 27).

Подвійність акорду DTIII зменшує напруженість тяжіння його квінти і
дозволяє використовувати після цього акорду субдомінанту (як після
тоніки).

5. Застосування тризвуків DTIII

Найхарактерніше застосування тризвуку DTIII для гармонізації VII ступеня
гамми, що йде на ступінь вниз (сі-ля в до мажорі). Акорду DTIII передує
основний тонічний тризвук або ж TSVI; після акорду DTIII звичайно слідує
основний субдомінантовий тризвук (іноді TSVI):

Для російської класичної музики характерне застосування також і в ролі
домінанти натурального паралельного мінору з розв’язаням в TSVI (як би в
свою тоніку) або в Т, як один з проявів ладоперемінної системи:

Примітка. Прийом цей знаходить собі найбільше застосування при зміні
тональностей (див. далі теми про модуляцію).

ДОМИНАНТА З СЕКСТОЮ

6. Попередні відомості

В основному домінантновому трезвуку мажору і мінору квінта може бути
замінена секстою (рахуючи від баса), при залишенні колишнього подвоєння
басового звуку:

Це співзвуччя розташовується по терціях від III ступеня гамми, тобто є
як би секстакордом DTIII.

Секста, замінююча квінту, поміщається майже завжди у верхньому голосі
(умови голосоведення).

В основному доминантсептакорді (іноді в D65 і D2) можлива така ж заміна
квінти секстою, теж, як правило, у верхньому голосі. Від такої заміни
утворюється співзвуччя, по терціях не розташоване:

7. Умови застосування домінанти з секстою

Заміна в домінанті квінти секстою особливо характерна для каденції.
Після субдомінантової або тонічної гармонії або К65 домінанта може
вступити прямо з секстою, яка потім розв’язується в квінту, як
затримання:

В цьому випадку домінанта з секстою як би замінює K65 (а після самого
К65 повторює його з дозволеною квартою і затриманої ще секстою).

Домінанта може вступити у вигляді тризвуку або септакорду, квінта якого
на фоні витриманого або повторюваного акорду переходить потім в сексту.
В такому обороті секста служить як би підняття до наступної тонічної
гармонії (Т, TSVI):

Домінанта з секстою може безпосередньо розв’язується в Т і TSVI, — без
попереднього розв’язання сексти в квінту. Секста (III ступінь гамми)
ведеться на терцію вниз (в I ступінь) або залишається на місці; зрідка
вона йде на терцію вгору (в тонічну квінту):

Приклад гармонізації:

Похожие записи