.

До питання адаптації програм фахової підготовки музиканта до вимог кредитно-модульного навчання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
290 1276
Скачать документ

Реферат на тему:

До питання адаптації програм фахової підготовки музиканта до вимог
кредитно-модульного навчання

Резюме: Автор піднімає актуальні питання адаптації програм фахової
підготовки музиканта до вимог кредитно-модульного навчання, організації
самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання. В
статті розглядається зміст модуля „Індивідуальне навчально-творче
завдання” в структурі залікового кредиту програми навчального курсу
„Основний музичний інструмент” для студентів спеціальності 7.020207
„Музична педагогіка і виховання”

Ключові слова: зміст модулю „Індивідуальне навчально-творче завдання”,
особливості організації самостійної роботи студентів.

В останній час багато дискусій виникає з приводу приєднання України до
Болонської конвенції. Взявши курс на євроінтеграцію, ми намагаємось
підтримувати, навіть деколи ідеалізувати більшість європейських
ініціатив. Однак у будь-якій ситуації треба виходити з власних
інтересів, не втрачаючи здатність до критичної оцінки. Поряд з
позитивними моментами „болонської теми” є, безумовно, і такі, які можуть
негативно вплинути на організацію навчального процесу вищої школи.
Особливо це стосується підготовки музиканта. Перехід на
кредитно-модульне навчання з мистецьких дисциплін повинен проходити, на
нашу думку, в розрізі структуризації навчальних програм та введенні
модульно-рейтингової оцінки знань студентів. Такий підхід не зруйнує
систему музичної освіти і збереже специфіку фахової підготовки.

Особливості організації навчального процесу підготовки фахівців за
вимогами КМСОНП розглядається в роботах багатьох науковців (М. Степко,
Я. Болюбаш, В. Грубінко, В. Бех, Ю. Маліновський, Б. Левківський та
ін.). В музичній педагогіці проблеми вивчають Н. Палій, Л. Проців, В.
Буцяк, В. Клин. Незважаючи на значну кількість досліджень, питання
організації самостійної роботи студента в програмах підготовки музиканта
за вимогами КМСОНП залишаються маловивченими. Досвід впровадження цієї
системи навчання напрацьований з багатьох дисциплін, але використання
нових форм викладання „Основного музичного інструменту” вивчено
недостатньо.

Метою нашого дослідження є вивчення умов адаптації програм фахової
підготовки музиканта за вимогами кредитно-модульного навчання та
методики організації самостійної роботи студента за КМСОНП в програмі
курсу „Основний музичний інструмент”.

У кредитно-модульній системі студент трактується як активний суб’єкт,
який не просто пасивно сприймає подану викладачем інформацію, а й
самостійно опрацьовує навчальний матеріал під керівництвом викладача,
виконує індивідуальні завдання творчого та навчально-творчого характеру.

Новою формою активізації самостійної роботи студентів в умовах
кредитно-модульної системи виступає ІНДЗ (індивідуальне
навчально-дослідне завдання). Пошук практичної реалізації цього принципу
в умовах підготовки фахівців мистецького напрямку привів до трактування
ІНДЗ як ІНТЗ (індивідуальні навчально-творчі завдання).

ІНТЗ – вид позааудиторної самостійної роботи студентів навчального,
виконавського, творчого, пошуково-дослідного характеру:

самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація,
поглиблення, узагальнення та практичне застосування знань студента з
навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи;

самостійне опрацювання музичної, довідкової, мистецтвознавчої літератури
для написання анотацій, рефератів, повідомлень, лекцій-концертів,
диспутів;

розробка планів музично-виховних заходів, вечорів, концертів;

написання наукових статей, тез.

ІНТЗ – модуль, який оцінюється як частина навчального курсу з
урахуванням загальної оцінки, що надає вагомості даному виду роботи й
робить її зміст вартісним.

Робота протягом минулого навчального року показала, що винесення
значного об’єму матеріалу на самостійне опрацювання є малоефективним,
оскільки студент-першокурсник не володіє в достатній мірі спеціальною
музичною підготовкою і відповідними навичками теоретичних узагальнень.
Тому на самостійне опрацювання були винесені лише деякі теми творчого
характеру.

Виконання індивідуальних навчально-творчих завдань є однією з новітніх
форм оптимізації навчального процесу. Така робота дозволяє не тільки
реферативно розкрити зміст зазначеної теми з навчального курсу, а й
творчо підійти до вивчення програмного матеріалу. Студенту пропонується
виконати ескізно музичну добірку з визначених творів, проаналізувати
засоби музичної виразності (лад, ритм, поліфонічне багатоголосся,
динаміку, тембр, мелодію, фактуру), стиль композитора, за допомогою
поставлених питань добитись впевненої інтерпретації творів.

Література

Палій Н.В. Вдосконалення самостійної роботи студентів у процесі вивчення
навчальної дисципліни. Історія української музики // Основні засади
розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (досвід
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.
Гнатюка), частина 3. – Тернопіль, 2005. – С. 148-152.

Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній
системі підготовки спеціалістів / Розробн.: В.В. Грубінко, І.І. Бабин,
О.В. Гузар. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 48с.

Проців Л.Й. Музична педагогіка в системі неперервної мистецької освіти
// Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського
процесу (досвід впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу у Тернопільському національному педагогічному
університеті ім. В. Гнатюка), частина 3. – Тернопіль, 2005. – С.
191-194.

Сікорський П. Принципи кредитно-модульної технології навчання // Вища
школа. – 2004. ? №4. – С. 69-76.

Шип С. Музична форма від звуку до стилю. – К., 1998. – 368с.

Основні засади розвитку Вищої школи України в контексті Болонського
процесу / Упор.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д.,
Грубінко В.В., Бабин І.І. – Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003.
– 72с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020