Реферат на тему:

Акордові звуки

1. Гармонія. Співзвуччя. Акорд

Гармонією називається об’єднання звуків в співзвуччя і зв’язна
послідовність таких співзвуч.

Гармонія має дуже істотне значення в розвитку музичного твору, в
поглибленні і збагаченні його виразності. Вона здатна додавати мелодії
самі різні емоційні відтінки і забарвлення. Найбільш відчутно це
виявляється в тих випадках, коли одна і та ж мелодія виконується у
супроводі різних послідовностей співзвуч:

Гармонією часто називають також яку-небудь групу співзвучь або навіть
окреме співзвуччя.

Нарешті, терміном «гармонія» скорочено позначають вчення про будову і
послідовність співзвучь (тобто власне вчення про гармонію).

Співзвуччям називається одночасне поєднання декількох звуків.

Співзвуччя з трьох, чотирьох або п’яти звуків, різних по висоті і по
назвах, формує акорд, якщо ці звуки:

а) розташовані по терціях:

б) або можуть бути розташований по терціях шляхом октавних переміщень:

2, Типи акордів і їх назви

Акорди застосовуються трьох типів: тризвуки, септакорди і нонакорди.

Тризвук — акорд з трьох звуків (наприклад, до-мі-соль); переважає в
музиці більшості епох і стилів.

Септакорд — чотиризвуччя (наприклад, ре-фа-ля-до); має дуже велике
розповсюдження

Нона – п’ятизвуччя (наприклад, соль-си-ре-фа-ля); застосовується значно
рідше:

3. Назви звуків акорду

Нижній звук акорду, розташованого по терціях, називається основним або
прімою.

Решта звуків акорду одержує назву від інтервалу, який кожен з них
утворює з основним звуком; так, другий по висоті звук акорду називається
терцією, третій — квінтою, четвертий — септимою, п’ятий — ноною:

Назви ці зберігаються за звуками акорду при будь-якому їх розташуванні:

4. Основний акорд і його обернення

Акорд може бути побудований або в основному вигляді, або в оберненні.

В основному виді акорд (в основному тризвуку, септакорді або нонакорді)
всі звуки поміщаються вище за його основний звук (див. приклади 2, 4, 5,
6, 7).

В оберненні нижнім звуком акорду може бути його терція, або квінта, або
септима, або (втім, рідко) нона:

5. Назви обернення тризвуку

Перший обернення тризвуку, з терцією внизу, називається секстакордом:

 

Другий обернення тризвуку, з квінтою в низу, називається
квартсекстакордом:

6. Назви обернення септакорду

Перший обернення септакорду (з терцією внизу) — квінтсекстакорд; друге
обернення септакорду (з квінтою внизу) терцквартакорд; третє (з септимою
.внизу)-секундакорд:

Примітка. Нонакорд застосовується майже виключно в основному вигляді;
тому для його оберненнь не встановилося загальноприйнятих назв.

7. Аналіз акордів в прикладі з музичної літератури

На підставі висловлених відомостей можна проаналізувати акорди в
якому-небудь музичному уривку:

а) Перший акорд (тт. 1-3) — тризвуку соль-си-бемоль-ре; внизу поміщений
основний звук акорду — соль, тому тризвук є основним.

б) В четвертому і п’ятому тактах — септакорд соль-си-бемоль- ре-фа;
внизу поміщена септима акорду, тому він є секундакордом.

в) В шостому такті — тризвуку до-ми-бемоль-соль; внизу — мі-бемоль,
тобто терція, значить, даний акорд є секстакордом.

г) В кінці шостого такту звуки соль, сі-бемоль і ре утворюють друге
обернення тризвуки — квартсекстакорд, бо внизу поміщена квінта тризвуку.

д) В сьомому і восьмому тактах — основний тризвук до-ми-бемоль-соль;
внизу основний звук акорду — до.

Похожие записи