.

Суть “перехресної” еластичності попиту (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2690
Скачать документ

ТЕМА : Суть “перехресної” еластичності попиту

Суть «перехресної» еластичності попиту та його еластичності за доходом.

Практичне використання концепції еластичності попиту.

Розвязування задач.

1. Крім цінової еластичності попиту велике значення мають ще дві
концепції.

В той час як цінова еластичність попиту позволяє вимірювати вплив зміни
ціни продукту на величину попиту концепція перехресної еластичності
попиту дозволяє вимірювати наскільки чутливий споживчий попит на один
продукт, наприклад Х, до зміни ціни на якийсь інший продукт, наприклад
У.

Формула перехресної еластичності попиту ідентична формулі простої
цінової еластичності, з тією різницею, що нам прийдеться взяти
відношення процентної зміни об’єму споживання продукту Х до процентної
зміни ціни продукту Y.

Процентна зміна кількості продукту, Х

( ху =

Процентна зміна ціни продукту, Y

Дана концепція еластичності дозволяє кількісо охарактеризувати і глибше
зрозуміти смисл явищ взаємозамінюваності та взаємодоповнюваності
товарів. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту має позитивне
значення, тобто кількість продукту Х, на який предявлений попит,
коливається в залежності від зміни ціни продукту У, то продукти Х і У є
взаємозамінними. Наприклад, ріст (падіння) ціни на масло (У) заставляє
споживачів купувати більше (менше) маргарину (Х).

Якщо ж коефіцієнт перехресної еластичності має негативне значення, то
продукти Х і У «ідуть в комплекті», і являються взаємодоповнюючими
товарами. Нариклад, ріст (падіння) ціни на фотоапарати приведе до
скорочення (збільшення) кількості купуємої фотоплівки.

Нульовий (наближений до нуля) коєфіцієнт свідчить про те, що два товари
зовсім не повязані між собою., тобто являються незалежними товарами
(масло і фотоапарат).

Концепція еластичності попиту за доходом дозволяє виміряти процентну
зміну кількості питаємої продукції, обумовлену процентною зміною
величини доходу споживача.

Процентна зміна кількості продукції, на яку
пред’явлений попит

Еd=

Процентна зміна доходу

Для більшості товарів коефіцієнт еластичності за доходом буде мати
позитивне значення.

Продукти, придбання яких зростає в результаті зростання доходу
споживача, називаються нормальними товарами, чи товарами вищої
категорії. При цьому позитивний коефіцієнт еластичності суттєво
коливається від одного товару до іншого. Наприклад, еластичність по
доходу попиту на автомобілі оцінюється приблизно в +3,00, тоді як для
більшості продуктів сільського господарства вона коливається біля +0,20.

Негативне значення коефіцієнта еластичності по доходу вказує на те, що
мова іде про товари низької категорії . Маргарин, картопля, капуста,
білети в автобусі, товари бувшого вжитку і кріплені вина- найбільш
ймовірні претенденти на попадання в цю категорію. Споживачі, як правило,
скорочують свої покупки по мірі зростання своїх доходів.

2. 1. Акцизний податок. Обираючи, які з товарів і послуг оподаткувати
акцизом, уряд бере до уваги еластичність попиту на них. Припустимо, що
на якийсь продукт установлений податок у 1 дол., а обсяг продаж складає
10 000 одиниць. Прибуток від оподатковування, очевидно, дорівнює 10 000
дол. Тепер, якщо податок буде підвищений, скажемо, до 1,5 дол, і
відповідно більш висока ціна призведе до скорочення продажів до 5000
одиниць у силу еластичності попиту, прибуток від оподатковування впаде
до 7500 дол. Підвищення податку на продукт, попит на який являється
еластичним, спричинить за собою скорочення прибутку від оподатковування.
Це змушує законодавців, встановлюючи акцизні податки, шукати такі
продукти, попит на який нееластичний, наприклад, алкогольні напої і
сигарети.

2. Героїн і вулична злочинність. Той факт, що попит наркоманів на
героїн украй нееластичний, створює своєрідні проблеми для боротьби за
дотриманням законності. Звичайний метод, застосовуваний для скорочення
споживання героїну, полягає в обмеженні його поставок у країну. Щоб
зробити наркотик менше доступним, створюються перешкоди на шляху його
транспортування в Сполучені Штати. Проте що відбудеться, якщо така
політика виявиться успішною? При вкрай нееластичному попиті вулична
ціна наркотиків різко підвищиться, тоді як кількість що купується
героїну скоротиться лише незначно. З погляду продавців наркотиків, це
буде означати зростання доходів і прибутків. З погляду наркоманів –
збільшення сумарних витрат на героїн. Оскільки суттєва частина грошей,
що витрачаються наркоманами, витягається зі злочинної діяльності –
магазинних крадіжок, пограбувань, проституції, карткової гри, кількість
такого роду злочинів збільшиться в міру зростання суми витрат наркоманів
на героїн. Таким чином, прагнення правоохоронних органів поставити під
контроль поширення наркоманії може призвести до зростання кількості
злочинів, що чиняться наркоманами.

Ці приклади можна було б продовжити, але основна ідея вже ясна.
Еластичність попиту життєво важлива для бізнесменів, фермерів, найманих
робітників, а також дня розроблювачів державної економічної політики.

3. Розвязування задач.

Задача № 1.

1. Яким буде вплив наступних змін цін на величину сукупного доходу
(витрат) – тобто чи збільшиться сукупний дохід, зменшиться чи залишиться
незмінним:

ціна падає, а попит нееластичний;

ціна зростає, а попит еластичний;

ціна зростає, а попит нееластичний;

ціна падає, а попит еластичний.

2. На протязі місяця на місцевому ринку горіхи продавалися по ціні 5,
10, 15, 20 коп. за кг, відповідно було продано 23 кг, 15 кг, 10 кг, 6
кг. Відобразіть таблицю зміни попиту на ринку, побудуйте криву попиту та
вирахуйте еластичність попиту.

Алгоритм:

сукупний дохід зменшується;

сукупний дохід зменшується;

сукупний дохід збільшується;

сукупний дохід збільшується.

2.

Еd =процентна зміна кількості питаємої продукції / процентна зміна ціни.

Еd =(зміна кількості питаємої продукції / першопочаткова кількість
продукції) / (зміна ціни / першопочаткова ціна)

Використовуємо формулу центральної точки:

Еd= (зміна кількості/(сума кількості/2)) / (зміна ціни/(сума ціни/2))

Еd1=(23-15)/((23+15)/2) / (5-10)/((10+5)/2) = 3 попит еластичний

Еd2 = (15-10)/((15+10)/2) / (10-15)/((10+15)/2) = 1 попит одиничний

Еd3 = (10-6)/((10+6)/2) / (15-20)/((15+20)/2) = 1,74 попит еластичний

Задача № 2.

Згідно таблиці побудуйте криву попиту:

Ціна продукту (дол.) Кількість питаємої продукції (од)

5 1

4 2

3 3

2 4

1 5

Завдання:

Розрахуйте коефіцієнти еластичності;

За допомогою показника сукупного доходу (загальної виручки) визначте
еластичність попиту.

Порівняйте два методи вимірювання еластичності.

Алгоритм:

Парадокс: порівнюючи суму загальної виручки в кінці і на початку
обрахункуів ми спостерігаємо, що сукупний дохід (загальна виручка), як в
першому, так і в другому випадках дорівнюють 5 дол. Проте попит різний.
Це сталося тому, що ми поступово йшли до зменшення ціни. І, спочатку,
якщо при падінні ціни сукупний дохід зростав, то ми мали еластичний
попит, а в кінці, зновуж таки, при зменшенні ціни попит почав зростати,
ми отримали нееластичний попит.

3. З даних розрахунків видно, що обидва методи можуть перевіряти один
одного. Ми бачимо з прикладу, що за допомогою коефіцієнта еластичності
ми вирахували еластичність попит, а за допомогою показника сукупного
доходу також знайшли еластичність попиту, та одночасно перевірили
правильність попередніх розрахунків.

Задача № 3.

На протязі тижня на місцевому ринку яйця курячі продавалися по ціні 24
коп., 30 коп., 35 коп., 20 коп., відповідно було продано 450 шт., 350
шт., 220 шт., 600 шт.

Завдання:

Побудуйте таблицю та внесіть в неї дані. Відобразіть графік попиту за
вашими даними та вирахуйте еластичність попиту.

Алгоритм:

Розділ ІІ. Теорія виробництва.

ТЕМА 10: ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Підприємство як суб’єкт ринкових відносин.

Спрощена схема ринково-виробничої системи (вхід, процесор, вихід).
Підприємство як закупівельна система, товаровиробник та продавець.

Індивідуальне відтворення підприємства.

Періоди функціонування підприємства.

1. Підприємство (фірма) – це такий господарський суб’єкт який
створюється і функціонує на основі чинного законодавства даної країни,
тобто виступає в ролі юридичної особи, займається підприємницькою
діяльністю в певній сфері господарства, функціонує на принципах
комерційного розрахунку (суворо враховуючи витарти, результати, веде
бухоблік, тощо) підпорядковуючи свою діяльність комерційному успіху.

Підприємство – економічний агент, що є споживачем факторів виробництва
на инках факторів виробництва, виробником продукції та її продавцем на
ринках товарів і послуг; головна мета діяльності фірми – це максимізація
прибутку як різниці між виручкою та витратами виробництва.

Закон України «Про підприємства в Україні» дає визначення підприємства:
підприємтсво – це самостійно господарюючий статутний суб’єкт, який має
права юридичної особи та здійснює виробничу науково-дослідну і
комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу).

З економічної точки зору підприємство здійснює індивідуальне
відтворення, тобто організовує виробництво, для чого купує сировину і
матеріали, напівфабрикати в інших підприємств, наймає робочу силу,
платить за це готівкою або бере у кредит, користується безготівковим
оборотом, свої товари продає чи тимчасово складає. Як економічне явище
підприємство характеризується певною сукупністю продуктивних сил і
виробничих відносин.

Фактично, підприємства в СРСР були лише організаційною ланкою єдиного
державновласницького комплексу, а не самостійною економічною одиницею.
Підприємства були однотипними: тобто не було власного майна, оскільки
воно належало державі; неспрацьовувались виробництво, фінанси,
іноваційний менеджмент, маркетинг, менеджмент персоналу і т.д.; оцінки
результатів діяльності підприємства – виконання дерективних планів.

У ринковій економіці, підприємство не може легковажно відноситись до
свого майнового, фінансового стану, до споживачів своєї продукції,
постачальників сировини, напівфабрикатів, ринкового попиту, цін.

В Україні відповідно до чинного законодавства підприємства можуть
об’єднуватись в: асоціації, корпорації, консорціуми і інші обєднання за
галузевим, територіальним та іншими принципами (картель, синдикат,
трест).

Існує 4 основні типи підприємств:

Одноосібне (індивідуальне) підприємство;

Партнерство або товариство;

АТ або корпорація;

Державне підприємство

2,3. Схема виробничої системи:

Фактори виробництва – виробничі послуги праці, капітал і природні
ресурси. Кожна з цих категорій включає в себе більш вузьке групування.

Індивідуальне відтворення – це відтворення організаційних юридичних
одиниць –підприємств– на мікроекономічному рівні, що зберігається
постійним відтворенням виробництва чи наданням платних послуг.

Формою індивідуального відтворення підприємства в ринкових умовах
господарювання є кругооборот та оборот індивідуального
капіталопідприємства. Схема індивідуального відтворення підприємства дає
уявлення про етапи та стадії, які проходить майно підприємства під час
свого руху в процесі господарської діяльності:

Критерієм збережння індивідуального відтворення підприємства є його
можливість постійно продовжувати господарювання за рахунок власного
майна та грошових коштів. Близьке до індивідуального відтворення, але не
тотожне поняття з точки зору економічної науки – це життєвий цикл
підприємства.

На мікрорівні відтоврення набуває форми кругообороту капіталу (фондів
підприємства):

Основні фонди (капітал) – та частина виробничого капіталу, котра
натурально втілена в засобах праці, обслуговує декілька виробничих
циклів, до кінця зберігає свою натуральну форму, свою вартість на
продукцію переносить по частинах у вигляді амортизації, повертається
фірмі по мірі реалізації продукції.

Оборотний капітал (фонди) – та частина фондів, котра натурально втілена
в предмети праці, обслуговує один виробничий цикл, змінює свою
натуральну форму, свою вартість цілком переносить на готову до
реалізації продукцію, відновлюється в кожному циклі і повертається до
фірми при кожному акті продажу (сировина, матеріали, паливо, енергія).

4. Життєвий цикл підприємства – це шлях, що проходить господарюючий
субєкт з моменту його реєстрації як юридичної особи до моменту його
ліквідації з причин банкрутства чи будь-яких інших.

На шляху життєвого циклу підприємство проходить певні стадії:

Якщо оздоровлення (санація) економіки підприємств дає позитивні наслідки
підприємство виживає і продовжує свій життєвий цикл.

Індивідуальне відтворення та життєвий цикл підприємства формуються
залежно від організації форми, виду та форми власності господарюючих
субєктів.

Ц1 20

Ц2 15

Ц3 10

Ц4 5

5 10 15 20 25

1. Еd= (зміна кількості/(сума кількості/2) / (зміна ціни/(сума ціни/2)

Еd1=(1-2)/((1+2)/2) / (5-4)/((5+4)/2)=3 попит еластичний

Еd2= 1,38 попит еластичний;

Еd3= 0,7 попит нееластичний;

Еd4= 0,33 попит нееластичний.

2. З графіка видно, що зменшення ціни з 5 до 4 дол. веде до
збільшення загальної виручки, тобто 5*1=5дол. – загальна вируча від
продажі одиниці продукції по іні 5 дол., а, відповідно, 4*2=8 дол. –
загальна виручка від продажі 2 од. продукції по ціні 4 дол. Отже попит
еластичний. Далі, при зниженні ціни ще на дол., з 4 до 3, загальна
виручка становитиме 9 од. продукції, що знову свідчить про еластичність
попиту. Далі, при зниженні ціни із 3 до 2 дол., загальна виручка
становитиме 8 дол., тобто зменшитьсяч, що свідчить про те, що попит
нееластичний. І, нарешті, зміна ціни з 2 до 1 дол. взагалі зменшать
виручку і вона становитиме 5 дол. –попит нееластичний.

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5

35

30

24

20

18

Еd= (зміна кількості/(сума кількості/2) / (зміна ціни/(сума ціни/2))

Еd1 = (350-450)/(800/2) / (30-24)/(54/2) = 1,14 попит еластичний –
дійсно, при зростанні ціни кількість продаваємої продукції згідно
таблиці впала, що означає згідно показника загальної виручки що попит
еластичний. (По 24 коп. продавали 450 шт. і отримували
108грн.(0,24*450=108), а при ціні 30 коп. продавали 350шт. і отримували
105грн.(0,3*350=105).

220 350 450 600 610

Еd2= (220-350)/(570/2) / (35-30)/(65/2) = 1,66 попит еластичний.
Перевірка: 0,3*350=105 грн., 0,35*220=77 грн., згідно показника
загальної виручки, при умові, що ціна зростає, а кількість продукції
падає, загальна виручка падає, так воно і є – маємо еластичний попит.

Еd3= (600-220)/(820/2) / (20-35)/(55/2) = 1,72 попит еластичний.
Загальна виручка зростає при падінні ціни та зростанні кількості
продукції. Перевірка: 0,35*220=77 грн., 0,2*600=120 грн.

Еd4=(610-600)/(1210/2) / (18-20)/(38/2) = 0,16 попит нееластичний.
Перевірка: 0,2*600=120грн., 0,18*610=109,8 грн. Отже, при падінні ціни
та незначному рості кількості продукції загальна виручка зменшується,
порівняно із попередньою.

Вихід із виробництва (продукція, виручка, доход, прибуток)

Виробничий процес (споживання факторів виробництва)

Входження у виробництво (фактори виробництва)

ВИХІД

Процесор

ВХІД

Зношення (амортизація основного капіталу)

Використання виробничих факторів (виробничого капіталу)

Авансування грошових коштів (грошового капіталу)

Авансування капіталу в новий цикл обороту

Оновлення і заміщення зношеного капіталу підприємства

Формування амортизаційного фонду підприємства

Де Г – початкова авансована величина грошових засобів, Т – товар, В –
виробництво, Т1 – новий товар, Г1 – нова величина грошових активів, яка
кількісно включає в себе початкову авансовану величину і приріст
(Г1=Г+приріст)

…В…Т1…Г1

Робоча сила

Речові фактори

Г – Т

Створення

Криза

Розвиток

(Структурне вдосконалення)

Ліквідація

Банкрутство

Санація (оздоровлення)

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019