.

Монополістична конкуренція (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5170
Скачать документ

Монополістична конкуренція.

План

Особливості ринку монополістичної конкуренції.

Рівновага на монополістичному ринку в короткостроковому та
довгостроковому періоді.

Методи нецінової політики на ринку монополістичної конкуренції.

Література

Особливості ринку монополістичної конкуренції

Монополістична конкуренція є найпоширенішою моделлю сучасного ринку.
Особливо це стосується товарів народного споживання. Кожен з нас як
покупець найчастіше зустрічається з виробником чи продавцем, який у
своїй поведінці орієнтується на монополістичну конкуренцію.

Монополістича конкуренція – вид конкуренції, що може виникнути за
великої кількості продавців, що реалізують диференційовану продукцію на
ринку з вільним входом та виходом для нових виробників.

Ознаки монополістичної конкуренції:

– ринок складається з відносно великої кількості продавців, кожен з яких
володіє невеликою (але не нескінченно малою) часткою ринку;

– товар кожного продавція є недосконалим замінником товарів інших фірм;

– встановлюючи ціни, продавці не враховують реакцію конкурентів;

– ринок не має бар’єрів для входу та виходу.

Монополістична конкуренція має ознаки я і монополії, така і досконалої
конкуренції. На ринку монополістичної конкуренції кожна фірма контролює
ціну на свій товар (ознака монополії) і водночас є багато фірм, що
постачають схожий товар (ознака досконалої конкуренції).

Рівновага на монополістичному ринку в короткостроковий і довгостроковий
період

У короткостроковому періоді поведінка фірми, що працює за умов
монополістичної конкуренції, не відрізняється від поведінки фірми –
монополіста. Це пов’язано насамперед с диференціалізацією продукції на
ринку монополістичної конкуренції.

Кожна фірма розглядає криву попиту на свою продукцію, як незмінну, тобто
їх неможна просумувати, як на ринку досконалої конкуренції. Виходячи з
цього положення кожна фірма намагається максимілізувати свій прибуток.

Рисунок 15.1 Монополістична конкуренція у короткостроковому періоді

Розглянемо графічно можливі варіанти монополістичної конкуренції в
довгостроковому періоді.

Варіант 1. Довгострокова крива попиту Д дотикається до середніх витрат
фірми. В цьому випадку максимізація прибутку досягає за обсягу QE, та
ціни Ре і нульового прибутку, оскільки ціна дорівнює середнім витратам
(рис. 15.2)

а) б)

в)

2)

Рис 15.2 Довгострокова рівновага на монополістичному ринку

Варіант 2 (рис. 15.2,б) в умовах монополістичної конкуренції в довгому
періоді площа заштрихованого прямокутника буде «платою» за
різноманітність товарів на ринку неоднорідних товарів.

Варіант 3 (рис. 15.2,в). За рахунок витрат на рекламу монополістичний
конкурент може збільшити свою частку на ринку, витрати на рекламу
збільшити, витрати на одиницю продукції (АС0 – АС1), але водночас зріс
попит на продукцію фірми (D0 – D1) і в кінцевому результаті її виручка
збільшилась.

Варінант 4 (рис. 15.2, г), монополістична конкурентна фірма матиме
збитки, якщо ціна продукції нижча за середні витрати.

Методи нецінової політики на ринку монополістичної конкуренції

P O

??????????????????Отримавши економічний прибуток, фірма не чекає, коли
конкуренти виготовлять аналогічний товар та ліквідують його надприбуток.

З метою збільшення попиту на свій продукт фірма постійно шукає шляхи
його вдосконалення. Це підштовхує їх до нецінової конкуренції можуть
бути:

– пов’язані з удосконаленням прибутку;

– орієнтовані на рекламно – пропагандистську діяльність.

Продукт може вдосконалюватись без докорінних змін його споживчих якостей
(за рахунок зміни дизайну, упаковки, способу продажу). Але в
довгостроковому періоді фірми орієнтовуються на розробку нових моделей
товару на основі досягнень науки і техніки.

Тому на відміну від досконалої конкуренції і монополії монополістична
конкуренція створює умови для розробки науково – технічних ідей і
втілення їх в товари. Багато із фірм навіть планують старіннях своїх
товарів і створюють умови для продажу нових тооварів.

Другим методом нецінової конкуренції є активна рекламна діяльність. Мета
реклами – збільшення частки продукції фірми на ринку та посилення
лояльності споживачів до свого товару.

Загальною схемою рекламного процесу є:

– розробка рекламного повідомлення;

– вибір засобу інформації;

– власне рекламування;

– оцінка ефективності рекламної діяльності.

Вибір часу та місце реклами має врахувати, що кожен потенціальний
споживач, стомлений від реклами, яка навколо нього, намагається
захиститися від неї так званим «інформаційним щитом». І тільки та
реклама матиме успіх, яка зможе пробити цей щит чи незвичайною формою,
чи змістом, чи місцем подачі.

Рекламна інформація ніколи не існує самостійно: споживача постійно
оточує ціле інформаційне поле.

Таким чином, фірма, яка намагається максимізувати прибуток в умовах
монополістичної конкуренції, досягає цього маневруванням співідношення
«ціна – продукт», удосконаленням самого продукту, та проведенням
рекламно – пропагандистської камапнії.

Список використаної літератури

Горошко М.Ф., Кулішов В.В. мікроекономіка: Навч. Посібник. – К.: Ніка
Центр, 2003.

Доллан Э., Линдский Д. Рынок: микроэкономическая модель. /пер. с англ. –
СПб.:Автокомп., 1992.

Задоя А. О. Мікроекономіка: навчальний посібник. – К.: Знання, 2001.

Емцев Р.Г., Лукин М.Ю., Черемних Ю.Н. Микроэкономика: Учебник для вузов.
– Уфа, 1995.

Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навчальний посібник для ВНЗ. – К., 1997.

Карагодова О.О., Червоньов Д.М. Мікроекономіка: Навчальний посібник для
ВНЗ. – К., 1997.

Микроэкономика: Учебник под редакцией Яковлевва Е.Б. – М.: Дело, 1997.

Микро-макроэкономика./под ред. Макконел К.Р., Брю С.Л./ – Практикум к
учебнику “Экономикс”: тесты, задачи, ситуации. – Бішкек, 1997.

Піндайк Роберт С., Рубінфелд Даніель Л. Мікроекономіка / Пер. з англ.. –
К., 1996.

Самуэльсон П. Экономикс / Пер. с англ. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана,
1996.

Р

Прибуток

MS

AS

0

Д

MR

Q0

Q

LAC

MR

Е

LMC

Q

Д

Q*Е

Р

Р*Е

Q

Q*Е

Р

Р*Е

Е

Д

LAC

LMC

MR

LMC0

АС0

MR0

Q1

Q0

Q

P0

P1

P

D0

MR1

Р1

АС1

МС1

збитки

LAC

MRL

Е

Р

Q

РЕ

D

LMC

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019