.

Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 7835
Скачать документ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ:

“_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________”

ТЕМА: ”Попит, пропозиція, їх взаємодія” _______________________

Заняття 1 “попит і пропозиція”__________________________________

АКТУАЛЬНІСТЬ: Засвоєння теми студентами має велике значення у формуванні
професіоналізму в майбутніх спеціалістів

НАВЧАЛЬНА МЕТА: Перевірити рівень знань і можливості студентів примінити
на практиці теоретичні знання.

ВИХОВНА МЕТА: Формування культури господарювання, дисципліни праці,
професіоналізму, переконання у цінності знань_________________

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ___________________________________

Забезпечуючі дисципліни: Основи економічної теорії, макроекономіка

Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства

Внутрішньопредметна інтеграція: Фірма в умовах досконалої конкуренції

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття:

(питання, задачі, тестові завдання)

2. Матеріали основного етапу заняття:

(алгоритми, навчальні задачі)

Матеріали заключного етапу заняття:

(контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д.)

Література:

Основна: О. Ястремський, О.Гриценко – “Основи мікроекономіки” Київ
1998р.________________________________________________________

Додаткова: Долом Є.Дж., Линдсей Д. – “Микроэкономика” пер. з англ.
В.Лукашевича та інші. С. ПБ.,
1994_________________________________________

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях
засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення
Часхв

І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

10

1. Організація заняття

Перевірка наявності студентів, готовності студентів до заняття

2. Постановка навчальних цілей Навчитися знаходити рівноважний ціну і
обсяг продажу

3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь: І рівень Фронтальне
опитування Пакет №1

ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП

Формування вмінь і навиків

50

1. Визначити рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу. Відтворення
вміння студе-нтами знахо-дити рівнова-жну ціну, об-сяг продажу.
Перехресна індивідуальна перевірка студентами розв’язаних задач. Задачі
і алгоритми

(пакет №2)

2. Групова робота

Робота з тестами Пакет №3

3. Написання диктанту

Пакет №4

ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

20

1. Контроль основних вмінь і навиків Усунення недоліків Самоаналіз
виконуваних робіт

10

2. Підведення підсумків заняття Відзначення застосовуваних методів і
матеріалів Слово викла-дача. Викла-дання оцінок

5

3. Домашнє завдання Розв’язати 2-3 задачі за змістом

5

Пакет №1

Фронтальне опитування

Види попиту.

Коли відбувається зміна обсягу попиту?

Фактори, що впливають на попит.

Під дією яких факторів відбувається зміна попиту в цілому?

Поняття та види пропозиції.

Які фактори впливають на пропозицію?

Коли утворюється рівновага на ринку?

Коли відбувається зміна обсягу пропозиції?

Коли утворюється на ринку надлишок пропозиції і попиту?

Під дією яких факторів відбувається зміна пропозиції в цілому?

Пакет №4

Індивідуальний попит –

Платоспроможний попит –

Ринковий попит –

Крива попиту – показує

Закон попиту – це

Крива попиту – це

Функція попиту –

Блага – це

Взаємозамінні блага –

Взаємоповторюючі блага –

Зміна обсягу пропозиції –

Зміна пропозиції в цілому –

Пропозиція – це

Крива пропозиції – це

Ринкова пропозиція – це

Зміна обсягу пропозиції –

Зміна пропозиції в цілому –

Рівноважна ціна – це

Надлишок попиту –

Надлишок пропозиції –

Метод Вальтера – засвоюється

Метод Маршала – засвоюється

Пакет №2

Побудувати криві попиту та пропозиції. Варіант 1

Задача 1.

Побудувати криві попиту і пропозиції на товар “Х” виходячи з даних
таблиці.

Розв’язання

Ціна,

грн. за штуку Обсяг, штуки (одиниці)

попиту пропозиції

0,50

1.0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5 7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000 1600

2000

3000

4000

5000

6000

7000

P

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

1 2 3 4 5 6 7 Q

Задача 2

Побудуйте криві попиту і пропозиції на товар “у” виходячи з даних
таблиці.

P
Розв’язання

Ціна,

грн за од. Обсяг, одиниці

попиту пропозиції

5

6

7

8

9

10 400

350

300

250

200

150 100

150

200

250

300

350

10

9

8

7

6

5

100 150 200 250 300 350 400 Q

Задача 3

Побудуйте криві попиту і пропозиції на товар “Z” виходячи з даних
таблиці

Розв’язання

Ціна,

грн за од. Обсяг, одиниці

попиту пропозиції

20

22

25

30

40 15000

13000

10000

6000

2000 4000

6000

10000

15000

20000

P S

40

30

25

22

20
D

2000 4000 6000
100???????†??‰?††††††††††††?

Задача 4

Побудувати криві попиту і пропозиції на товар “А” виходячи з даних
таблиці

Ціна,

грн за од. Обсяг, одиниці

попиту пропозиції

40

35

30

25

20 100

150

200

250

300 800

700

400

300

200

Варіант 2

2.Обчислення рівноважної ціни та рівноважного обсягу продажу.

Задача 1

1. Функція попиту на товар “Х” Qд= 40000-1000Р;

Функція пропозиції QS= 20000+3000Р;

Визначити: Рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу.

П= 5 грн. Рф =8 грн.

Після продажу

Що буде на ринку

Графік

Розв’язок:

1 Qд=QS; Знаходимо рівноважну ціну: 4.

40000-1000Р = 20000+3000Р; Р

40000-20000 = 3000Р+1000Р;

20000 = 4000Р; 8

р= 20000/4000 = 5(грн.)
S

2 Підщставляючи в рівняння значення 5
А ціни знаходимо обсяг
попиту і пропозиції:
Д

Qд = 40000-1000*5 = 35000 (одиниць) 3

QS = 20000+3000*5 = 35000 (одиниць)

3 Qд = 40000-10000*8 = 32000 (одиниць)

QS = 20000+3000*3 = 29000 (одиниць) 29000
32000 35000 Q

Нд = 3000 од.

Відповідь: рівноважна ціна 5 грн., рівноважний обсяг продажу 35000
одиниць.

Задача 2

Функція попиту населення на товар “у” Qд = 1000-10Р, функція пропозиції
даного товару QS = -500+20Р.

Припустимо на даний товар введено податок, що сплачується продавцем у
розмірі 15грн. За одиницю. Одночасно держава встановила на даний товар
фіксовану роздрібну ціну (включаючи податок) в розмірі 60грн.

Визначити:

рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу до
встановлення податку.

обсяг попиту і пропозиції після встановлення податку;

чи зміниться обсяг рівноваги на ринку;

як податок вплине на продавця і споживача і хто скільки буде
сплачувати?;

побудуйте криві попиту і пропозиції до і після встановлення податку.

Розв’язання

Обчислимо рівноважну ціну і рівноважний обсяг подажу:

1000-10Р = -500+20Р;

1000+500 = 20Р=10Р;

1500 = 30Р;

р=1500/30 = 50 (грн.)

Qд = 1000-10*50 = 1000-500 = 500 (одиниць)

QS = -500+20*50 = -500+1000 = 500 (одиниць)

Знаходимо обсяг попиту і пропозиції після встановлення податку:

Qд1 = 1000-10*60 = 1000-600 = 400 (одиниць)

QS1 = -500+20*45 = -500+900 = 400 (одиниць)

Р1 = 60-15 = 45 (грн.) – ціна виробництва

Обсяг рівноваги зменшився на 100 одиниць (500-400 = 100) після введення
податку.

Обчислимо хто скільки буде сплачувати податку, який встановили на товар
“у”:

а) споживач – П =Р1-Р = 60-50 = 10 (грн.)

б) виробник – П =15-10 = 5 (грн.)

Ціна виготовлення дорівнювала ціні продажу, тобто 50 грн. Після
встановлення податку і фіксованої ціни, ціна виготовлення буде
дорівнювати 45 грн. (60-15), що на 5 грн. Менше (50-45), тобто виробник
з 15 гривень податку державі буде сплачувати тільки 5 грн.

На підставі розрахункових даних будуємо криві попиту і пропозиції:

Р

60

400 500 600 700
Q

Відповідь: після встановлення податку і встановлення фіксованої ціни в
розмірі 60 грн. За одиницю, обсяг рівноваги зменшиться до 400 одиниць
товару.

Задача 3

Сумарний попит на пшеницю становить: Дс = 35500-10640Р;

Внутрішній попит: Дв = 20200-72—Р;

Пропозиція: S = 18000+11235Р;

Експортний попит (Де) зменшився на 40%.

Визначити:

рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу пшениці.

рівноважну ціну при падінні експортного попиту та рівноважний обсяг
продажу.

скільки пшениці треба купувати уряду України по 750 грн. За 1 тону, щоб
тримати цю ціну, щоб зацікавити виробників і скільки грошей на це треба?

зобразіть всі зміни графічно.

Обсяг попиту і пропозиції – в тис. тоннах, ціна – в тис. грн.

Розвязання

Знаходимо спочатку рівноважну ціну однієї тони пшениці:

35500-10640Р = 18000+11235Р;

35500-18000 = 11235Р+10640Р;

17500 = 21875Р;

р = 17500/21875 = 0,80 (тис.грн.)

Обчислимо обсяг попиту і пропозиції:

Д = 35500-10640*0,8 = 35500-8512 = 26988 (тис.тон)

S = 18000+11235*0,8 = 18000+8988 = 26988 (тис.тон)

Знаходимо рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу після зменшення
експортного попиту:

а) знаходимо рівняння функції попиту після зменшення експортного
попиту6

Де = Дс – Дв = (35500-10640Р) – (20200-7200Р) = 15300 – 3440Р;
(до зменшення)

б) рівняння попиту сумарного після падіння експортного попиту
набуде такого вигляду:

Дс = Дв+Де*0,6 = (20200-7200Р)+0,6 (15300-344-Р) =
(20200-7200Р)+(9180-2064Р) = 29380-9264Р;

в) обчислимо рівноважну ціну після зменшення експортного попиту,
що призвело до зменшення сукупного попиту:

29380-9264Р = 18000+11235Р;

29380 – 18000 = 11235Р+9264Р;

11380 = 20499Р;

р = 11380/20499 = 0,5551 (тис. грн.)

Дс = 29380-9264*0,5551 = 29380-5143,0 = 24237,0 (тис. грн.)

S = 18000+11235*0,5551 = 18000+6237,0 = 24237,0 (тис. грн.)

Знайдемо обсяг попиту і пропозиції при ціні 750 грн. за тону, яку
встановив уряд, щоб підтримати виробників:

Д = 29380-9264*0,75 = 29380-6948 = 22432(тис. тон)

S = 18000+11235*0,75 = 18000+8426 = 26426 (тис. тон)

Уряд повинен керувати 3994 тис. тон пшениці (26426-22432) і тому
потрібно для цього 2995,5 млн. грн. або майже 3 млрд. Грн. (3994
тис.тон*0,75 тис. грн. = 2995,5 млн. грн. =3 млрд. грн.)

4.

Р

S

0,8

0,75 надлишок пропозиції

3994

Д1

22432 24237 26426 26988 Q (тис. тон)

Відповідь: Зменшення експортного попиту призвело до зменшення
рівноважної ціни з 0,8 до 0,5551 тис. грн. за тону, а також зменшення
рівноважного обсягу з 26988 до 24237 тис. тон, що змусило уряд
встановити ціну в межах 0,75 тис. грн. за тону в результаті чого виник
надлишок пропозиції, який змушений керувати уряд України, а це вимагає
майже 3 млрд. грн.

Задача 4

Дс = 3550-266Р;

Де = 1000-46Р;

Дв = зменшився на 30%;

S = 1800 + 240Р;

Визначити:

1.Р*, Q*

Р*, Q* при падінні Дв на 30%

Нд = при Рф = 3 грн.

Графік

Розв’язання

350-266Р = 1800+240Р;

1750 = 506Р

Р=3,46

Д = 3550-266*3,46 = 2630 (од.)

S = 1800+240*3,46 = 2630 (од)

Дв = Дс – Де = (3550-266Р) – (1000-46Р) = 2550-220Р;

Після падіння Дв на 30% знаходимо Дс

Дс = (2550-220Р)*0,7+(1000-46Р) = (1785-154Р)+(1000-46Р) = 2785-200Р;

Знаходимо Р*

2785-200Р = 1800+240Р

985 = 440Р

р = 2,24(грн.)

Д = 2785-200*2,24 = 2785-448 = 2337

S = 1800+240*2?24 = 1800+537 = 2337 (од..)

Д = 2785-200*3 = 2785-600 = 2185 (од.)

S = 1800+240*3 = 1800+720 = 2520 (од.)

НS = 2520-2185 = 335 (од.) *3 = 1005 (грн.)

4. S

Р

3,46 Д

3,0

2,24 Д1

2185 2337 2520 2630 Q

Варіант 3

Задача 1

Функція попиту на товар “Z”

Qд = 2580-194Р, QS = 820+26H

На даний товар введено податок (сплачує продавець) у розмірі 2 грн. за
одиницю, Рф = 10 грн. (включаючи податок).

Визначити:

Р*, Q* до встановлення полатку.

Д і S при Рф, хто буде сплачувати податок.

Яка стадія виникне на ринку, скільки буде коштувати уряду цей крок. Якщо
він купить НS (надлишок продукції).

Побудувати графік

Розвязок

2580-194Р = 820+26Р Р
S

2580-820 = 26Р+194Р

1760=220Р 10 В

р=8 (грн..) А

Д = 2580-194*8 = 2580-1552 = 1028 (од.) 8

S = 820+26*8 = 820+208 = 1028 (од.) Д

Д = 2580-194*10 = 2580-1940 = 640 (од.)

S = 820+26*8 = 820+208 = 1028

НS = 1028-640 = 388 (од.)*10 = 3880 грн.

640 1028 Q

Задача 2

Qд = 10000-500Р (од.) Р = 6 грн.

QS = 5000+1500H (од.)

П = 2грн.-уряд ввів, встановив Рф = 5 грн.

Визначити:

Р*, Q* до податку

Р*, Q* після податку

що буде на ринку, скільки грошей уряд витратить, щоб купити НS

Графік

Розвязок

10000-500Р = 5000+1500Р;

10000-5000 = 1500Р+500Р

5000 = 2000Р

р=2,5 (грн.)

Д = 10000-500*2,5 = 10000-1250 = 8750 (од.)

S = 5000+1500*2,5 = 5000+3750 = 8750 (од.)

Д = 10000-500*5 = 10000-2500 = 7500 (од.)

Рв = 5-2 = 3 грн.

S = 5000+1500*3 = 500+4500 = 9500 (од.)

НS = 9500-7500 = 2000 (од.)

Уряд купує, треба грошей 10000 грн. (2000*5)

Задача 3

Ціна, грн.. Попит, тис. штук. Пропозиція, тис. штук на рік

60

80

100

120 22

20

18

16 14

16

18

20

Зробити:

а) розрахуйте еластичність попиту за ціною

б) розрахуйте еластичність пропозиції за ціною

в) якою є ціна та кількість рівноваги

г) якщо уряд встановлює фіксовану ціну на рівні 80 грн., що буде
і в якій кількості?

д) накреслити криві Д і S

Задача 4

Попит на пшеницю Д = 2580-194Р;

Пропозиція – S = 1800+240H$

Попит зріс на 200 млн. бушелів

Знайти:

Рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу до і після збільшення
попиту.

Розв’язання

2580-194р = 1800+240Р;

2580-1800 = 240Р+194Р

780 = 434Р;

р = 780/434 = 1,8$

Д = 2580-194*1,8 = 2580-349 = 2231 млн. бушелів

S = 1800+240*1,8 = 1800+432 = 2232 млн. бушелів

2780-194Р = 1800+240Р;

2780-1800 = 240р+194Р;

980 = 434Р

р = 980/434 = 2,26$

Д = 2780-194*2,26 = 2780-438 = 2342 млн. бушелів

S = 1800+240*2,26 = 1800+542 = 2342 млн.бушелів

Задача 5

Сумарний попит на пшеницю становить: Дс = 3550-266Р;

Внутрішній попит: Дв = 1000-46Р;

Пропозиція – S = 1800+240Р;

Експортний попит (Де) впав (зменшився) на 40%

Знайти:

рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу;

ціну при падінні Де на 40%, Д і S рівноважний.

скільки пшениці треба купувати уряду США по 3$, щоб тримати ціну 3$ за
бушель, і скільки грошей на це треба.

Розвязок

3550-266Р = 1800+240Р;

3550-1800 = 240Р+266Р;

1750 = 506Р;

р = 1750/506 = 3.46$

Д = 3550-266*3,46 = 3550-920 = 2630

S = 1800+240*3,46 = 1800+830 = 2630.

Де = Дс- Дв = (3550-266Р)-(1000-46Р) = 2550-220Р;

В зв’язку з падінням Де на 40% Дс = Дв+Де*0,6 =
(1000-46Р)+0,6*(2550-220Р) = (1000-46Р)+(1530-132Р) = 2530-178Р;

Знаходимо рівноважну ціну:

2530-178Р = 1800+240Р;

2530-1800 = 240р+178Р;

730 = 418Р

р = 730/418 = 1,75$

Д = 2530-178*1,75 = 2530-310,8 = 2219,2

S = 1800+240*1,75 = 1800+419 = 2219

Д = 2530-178*3 = 2530-534 = 1996;

S = 1800+240*3 = 1800+720 = 2520.

Надлишок пропозиції = 524 млн. бушелів (2520-1996 = 524)

524*3$ = 1572 млн.$

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ:

“_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________”

Викладач: Слободян В.С.

ТЕМА: ”Попит, пропозиція, їх взаємодія” _______________________

Заняття 2 “Еластичність”_______________________________________

АКТУАЛЬНІСТЬ: Дана тема важлива для визначення впливу еластичності
попиту на виручку продавця________________________________________

НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вибрати і закріпити навики і уміння визначати коефіцієнт
цінової еластичності попиту.____________________________

ВИХОВНА МЕТА: Розвивати у студентів зацікавленість до вивчення даної
теми, привити працелюбство та навчити їх творчо мислити______________

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ____________________________________

Забезпечуючі дисципліни: Політекономія, макроекономіка___________

Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства______________________

Внутрішньопредметна інтеграція: Фірма в умовах досконалої конкуренції

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття:

(питання, задачі, тестові завдання)

2. Матеріали основного етапу заняття:

(алгоритми, навчальні задачі)

Матеріали заключного етапу заняття:

(контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д.)

Література:

Основна: Роберт С.Піщайк, Дишел Л.Рубінфелд – “Мікроекономіка”-
К.,_______ “Основи”
1996.__________________________________________________________

Додаткова: Підручник за заг.редакцією С. Будаговської –
___________________

“Мікро- і Макроекономіка” К., “Основи”
1998_______________________________

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях
засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення
Часхв

І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

10

1. Організація заняття

Перевірка наявності студентів, готовності студентів до заняття

2. Постановка навчальних цілей Навчитися виз-начати коефі-цієнт, цінової
еластичності попиту

3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь: І рівень Фронтальне
опитування Пакет №1

ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП

Формування вмінь і навиків

50

1. Визначити коефіцієнт цінової еластичності попиту, пропозиції.
Відтворення вміння студента-ми знаходити коефіцієнт ціно-вої
еластичності попиту Перехресна індивідуаль-на перевір-ка студента-ми
розв’яза-них задач. Задачі і алгоритми

(пакет №2)

2. Групова робота

Робота з тестами Пакет №3

3. Написання диктанту

Пакет №4

ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

20

1. Контроль основних вмінь і навиків Усунення недоліків Самоаналіз
виконуваних робіт

10

2. Підведення підсумків заняття Відзначення зас-тосовуваних ме-тодів і
матеріалів Слово вик-ладача. Вик-ладання оцінок

5

3. Домашнє завдання Розв’язати 2-3 задачі за змістом

5

Пакет 1

Фронтальне опитування

Поняття еластичності.

які є види цінової еластичності попиту?

Вплив цінової еластичності попиту на виручку продавця.

поняття перехресної еластичності.

Еластичність попиту за доходом.

Еластичність пропозиції.

Пакет 4

Еластичність – це

Попит еластичний – якщо

Попит не еластичний – якщо

Попит одиночно-еластичний – якщо

Попит досконало еластичний – якщо

Попит досконало не еластичний – якщо

Дугова еластичність – вживається

Фактори цінової еластичності попиту –

Перехресна еластичність попиту –

Еластичність попиту за доходами – показує

Еластичність пропозиції –

Пакет 2

Варіант 1

Задача 1

Ціна товару зросла з 2 до 2,5 грн., а обсяг попиту скоротився з 2500 до
1800 одиниць.

Визначити: коефіцієнт цінової еластичності попиту.

Розв’язання

Еластичність попиту за ціною визначаємо за формулою:

Едр = %Qд / %P; де — %Qд – відсоткова зміна
попиту;

%P – відсоткова зміна
ціни.

Спочатку знайдемо відсоткову зміну попиту:

%Qд = ((2500-1800)/2500)*100% = (0,5/2,0)*100% = 28%

Знаходимо відсоткову зміну ціни:

%Р = ((2,5-2,0)/2,0)*100% = (0,5/2,0)*100% = 25%

Підставивши знайдені значення у формулу знаходимо коефіцієнт цінової
еластичності попиту:

Едр = 28%/25% = 1,12

Відповідь: Коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює 1,12, а це
означає, що попит еластичний за ціною

Задача 2

Ціна товару знизилась з 5 до 4 грн. за одиницю, а обсяг попиту
збільшилась з 5000 до 6000 одиниць.

Визначити: коефіцієнт цінової еластичності попиту.

Розвязання

Еластичність попиту за ціною визначаємо за формулою:

Едр = %Qд / %Р;

Знаходимо відсоткову зміну попиту:

%Q = ((6000-5000)/5000)*100% = (1000/5000)*100% = 20%

Знаходимо відсоткову зміну ціни:

%Р = ((5-4)/5)*100% = 1/5*100% = 20%

Обчислюємо коефіцієнт цінової еластичності попиту:

Едр = 20% /20% = 1,00

Відповідь: Коефіцієнт цінової еластичності дорівнює 1,00, а це означає,
що попит одиночно-еластичний.

Задача 3

В результаті підвищення ціни товару з 9 до 12 грн., обсяг попиту
скоротився з 11000 до 9000 одиниць за місяць.

Визначити: коефіцієнт еластичності попиту.

Розв’язання

Коефіцієнт цінової еластичності попиту знаходимо за формулою:

Едр = %Qд / %Р;

Знаходимо відсоткову зміну попиту:

%Qд = ((11000-9000)/11000)*100% =
(2000/11000)*100%

= 18,2%

Обчислюємо відсоткову зміну ціни:

%Р = ((12-9)/9)*100% = (3/9)*100% = 33.3%

Коефіцієнт цінової еластичності дорівнює:

Едр = 18,2%/33,3% = 0,546

Відповідь: Коефіцієнт цінової еластичності дорівнює 0,546, а це означає,
що попит нееластичний за ціною.

Задача 4

Ціна товару зросла із 1,5 до 2 грн., а обсяг попиту скоротився із 1600
до 1350 одиниць.

Визначити: коефіцієнт цінової еластичності попиту.

Задача 5

Обчисліть коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні на меблі, якщо
відомо, що при ціні 1000 грн. обсяг попиту на даний товар складає 6000
одиниць в рік, а при зниженні ціни до 800 грн. – 7800 одиниць в рік.

Задача 6

Еластичність попиту по ціні на картоплю Ед = 0,32. На скільки тонн
збільшиться тижнева реалізація картоплі на Тернопільському ринку, якщо
ціна на неї знизилась на 10%, а початковий обсяг реалізації за тиждень
становив 5,2 тон.

Варіант 2

Визначення еластичності попиту за доходом:

Задача 1

При доході 500 грн. в місяць попит споживача на м’ясо становить 6 кг.
При збільшення його доходу до 850 грн. обсяг попиту на м’ясо становить
10 кг.

Визначити: коефіцієнт еластичності попиту за доходом.

Розв’язання:

Коефіцієнт цінової еластичності попиту за доходом визначається за
формулою

Еді = %Qд /%Z. де — %Qд-
відсоткова зміна попиту

%Z- відсоткова зміна доходу.

Знаходимо відсоткову зміну попиту:

%Qд = ((10-6)/6)*100% = (4/6)*1005 = 66,7%

Обчислюємо відсоткову зміну доходу:

%Z = ((850-500)/500)*100% = (350/500)*100%
= 70%

підставляємо знайдені значення у формулу:

Еді = 66,7%/70% = 0,953

Відповідь: попит на м’ясо за доходом нееластичний, бо Еді = 0,953

Задача 2

Сімя при доході в місяць 1350 грн. споживає 4 одиниці товару “Х”, а при
доході 2550 грн. в місяць – 8 одинць.

Визначити: коефіцієнт еластичності попиту за доходом.

Розв’язання

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом дорівнює:

Еді = %Qд /%Z.

Відсоткова зміна попиту дорівнює:

%Qд = ((8-4)/4)*100% = (4/4)*100% = 100%

відсоткова зміна доходу дорівнює:

%Z = ((2550-1350)/1350)*100% =
(1200/1350)*100%

= 88,8%

Еластичність попиту за доходом дорівнює:

Еді = 100%/88,85 = 1,126

Відповідь: коефіцієнт еластичності попиту за доходом дорівнює 1,126 –
попит еластичний.

Задача 3

Попит населення на меблі зріс з 9 млн. одиниць в рік до 10 млн. одиниць
в зв’язку із збільшенням доходів споживачів з 4450 грн. до 5700 грн. за
рік.

Визначити: коефіцієнт цінової еластичності попиту за доходом

Розв’язання

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом знаходиться за формулою:

Еді = %Qд /%Z.

Знайдемо відсоткову зміну попиту:

%Qд = ((10-9)/9)*100% = (1/9)*100% = 11,1%

Знаходимо відсоткову зміну попиту:

%Z = ((5700-4450)/4450)*100% = (1250/4450)*100% =

= 28,0%

Знаходимо, чи еластичний попит за доходом:

Еді = 11,1%/28% = 0,396.

Відповідь: попит на меблі за доходом нееластичний, Еді = 0,396. тобто
менше 1.

Задача 4.

Визначте коефіцієнт еластичності попиту по ціні, якщо відомо, що при
ціні 5 грн. обсяг попиту на даний товар 6 млн. шт.. в рік, а при 4 грн.
– 9 млн. шт. в рік.

Задача 5

Врезультаті підвищення ціни товару з 9 до 11 грн. обсяг попиту
скоротився з 11000 до 6500 шт. за місяць.

Визначте: коефіцієнт дугової еластичності попиту по ціні.

Задача 6

Коефіцієнт Ед для свинини в короткому періоді дорівнює – 0,5. в
результаті зменшення пропозиції ціни на свинину піднялись на 20%.
Підрахуйте процентну зміну в обсязі попиту на свинину.

Варіант 3

Визначення еластичності пропозиції

Задача 1

Обсяг прпозиції в зв’язку із збільшенням ціни на товар “Х” з 6 до 9 грн.
за одиницю збільшився з 3000 до 5000 одиниць за рік.

Визначте: коефіцієнт еластичності пропозиції.

Розвязок

Коефіцієнт еластичності пропозиції знаходимо за формулою:

ЕS = %QS/%Р; де – %QS- відсоткова зміна
пропозиції.

%Р-відсоткова зміна ціни.

Знаходимо відсоткову зміну пропозиції:

%QS = ((5000-3000)/3000)*100% = (2000/3000)*100% = 66,6%

Знаходимо відсоткову зміну ціни:

%Р = (9-6)/6)*100% = (3/6)8100% = 50%

Підставивши дані у формулу знайдемо еластичність пропозиції:

ЕS = 66,6%/50% = 1,33

Відповідь: коефіцієнт еластичності пропозиції дорівнює 1,33 – пропозиція
еластична (ЕS>1)

Задача 2

Ціна одиниці товару “у” зросла з 1550 грн. до 2050 грн., а обсяг
пропозиції збільшився з 700 до 900 одиниць в місяць.

Визначити: коефіцієнт еластичності пропозиції.

Розв’язання

Знайдемо коефіцієнт еластичності пропозиції за формулою:

ЕS = %QS/%Р;

Обчислемо відсоткову зміну обсягу пропозиції:

%QS = ((990-700)/700)*100% = (200/700)*100% = 28,6%

Обчислюємо відсоткову зміну ціни:

%Р = ((2050-1550)/1550)*100% = (500/1550)*100% = 32,2%

Підставивши значення знаходимо еластичність пропозиції:

ЕS = 28,6%/32,2% = 0,89

Відповідь: коефіцієнт еластичності пропозиції дорівнює 0,89 – пропозиція
нееластична (Е1)/

Задача 4

Визначте коефіцієнт еластичності попиту по доходу, якщо відомо, що при
доході 1750 грн. в рік обсяг попиту на даний товар складає 42 кг., а при
доході 2320 грн. в рік 62 кг. в рік.

Задача 5

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту на свинину по відношенню до
ціни курчат Еху = 0,265. Припустимо, відбулося 18%-не зниження ціни
курчат. Підрахуйте процентну зміну в обсязі попиту на свинину.

Задача 6

Вважатимемо, що для споживачів чай і кава є товарами взаємозамінними.
Якщо Еху попиту на чай по відношенню до ціни на каву дорівнює 0,82, то
як вплине 15%-ве збільшення ціни на каву на обсяг попиту на чай?

Варіант 4

Задача 1

Дано функцію попиту на товар Х:Qdx = 14-Px+0.1Py. Ціна товару Х =6грн.,
ціна товару У = 10 грн.

Визначте коефіцієнт прямої і перехресної еластичності попиту товару Х.

Задача 2

При доході 850 грн. в місяць, домогосподарство споживає 4 тис. одиниць
товару Х. Еластичність попиту по доходу Еd = 0,3. Скільки одиниць товару
Х буде споживати домогосподарство, якщо його дохід зросте на 7%

А) 4000; Б) 2000; В) 3560; Г) 3918

Задача 3

Продавець груш вирішив збільшити виручку від продажу товару, піднявши
ціну з 1,5 до 2,0 грн. за кг. При цьому обсяг продажу за день знизився з
200 до 170 кг. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це
характеризує еластичність попиту на груші?

Задача 4

Розповсюджувач газети вирішив перевірити властивість попиту на газету та
знизив ціну на номер з 30 до 25 коп. При цьому кількість проданих за
день екземплярів зросла з 200 до 240. Якою є еластичність попиту на
газети при такій зміні ціни і як змінилась виручка від її продажу?

Задача 5

Продавець вирішив збільшити виручку від продажу товару ”А” піднявши ціну
з 2,5 до 3 грн. за одиницю. При цьому обсяг продажу за день знизився з
320 до 280 одиниць. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це
характеризує еластичність попиту?

Задача 6

Продавець вирішив збільшити виручку від продажу товару “В” знизивши ціну
з 40 до 30 коп. За одиницю. При цьому обсяг продажу збільшився з 450 до
550 одиниць. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це
характеризує еластичність попиту?

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 1

Тестові завдання

Яку залежність відображає закон попиту:

а) пряму залежність кількості товару, що купується від його ціни;

б) обернену залежність кількості товару, що купується від його ціни;

в) пряму залежність ціни від якості товару;

г) обернену залежність обсягу запропонованого товару від його ціни.

Крива попиту на товар Х переміститься вправо вверх в результаті:

а) зменшення числа покупців;

б) переходу товару субституту;

в) підвищення митних бар’єрів;

г) збільшення доходів споживача.

Надлишок товару на ринку утворюється після введення урядом:

а) фіксованої ціни підтримки;

б) фіксованої ціни;

в) податки;

г) підвищення ставки процента.

Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;

б) якщо доходи споживачів ростуть, вони купують більше товарів;

в) крива попиту має позитивний нахил;

г) коли ціна товару падає, обсяг запланованих закупок росте.

Ріст цін на матеріали необхідні для виробництва товару Х приведе до:

а) переміщення кривої попиту вверх (в право);

б) переміщення кривої пропозиції вверх (в вліво);

в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;

г) переміщення кривої пропозиції вниз (в право).

Задачі

1. Продавець груш вирішив збільшити виручку від продажу товару, піднявши
ціну з 1,5 до 2,0 грн. за кг. При цьому обсяг продажу за день знизився з
200 до 170 кг. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це
характеризує еластичність попиту на груші?

2. Визначте коефіцієнт еластичності попиту по доходу, якщо відомо, що
при доході 1750 грн. в рік обсяг попиту на даний товар складає 42 кг., а
при доході 2320 грн. в рік 62 кг. в рік.

3 Тестові завдання

Індивідуальний попит –

Ринковий попит –

Закон попиту – це

Функція попиту –

Взаємозамінні блага –

Варіант 2

Тестові завдання

1. Зміна обсягу попиту на окремий товар пройде:

а) під дією споживацьких смаків;

б) при покращенні якості товару;

в) при зміні ціни даного товару;

г) при зміні ціни на взаємодоповнюючі товари.

2. Чим можна пояснити здвиг кривої пропозиції на товар в вліво і вверх:

а) введення нових технологій;

б) збільшення цін на ресурси;

в) введення дотацій;

г) збільшення числа виробників.

3. Взаємозамінюючі товари – це:

а) такі пари товарів, для яких ріст ціни даного товару призводить до
падіння (зниження) попиту на інший;

б) товари першої необхідності;

в) пари товарів, для яких ріст цін одного призводять до росту попиту на
інший;

г) товари для яких існує обернена співзалежність зміни ціни одного з них
до зміни обсягу попиту на інший;

4. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар Х?:

а) пропозиція товару Х по деякій причині зменшилась;

б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього споживачі вирішують менше
купувати цей товар;

в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х і тому вони хочуть
купувати при ціні більшій ніж раніше;

г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили купувати його більше
ніж раніше.

5 Який термін відображає можливості і бажання людей платити за
що-небудь?:

а) потреба;

б) попит;

в) необхідність;

г) бажання.

2 Задачі

1. Продавець вирішив збільшити виручку від продажу товару ”А” піднявши
ціну з 2,5 до 3 грн. за одиницю. При цьому обсяг продажу за день
знизився з 320 до 280 одиниць. Чи вдалося йому досягти поставленої мети
і як це характеризує еластичність попиту?

Ціна товару знизилась з 5 до 4 грн. за одиницю, а обсяг попиту
збільшилась з 5000 до 6000

одиниць. Визначити: коефіцієнт цінової еластичності попиту.

3 Тестові завдання

Платоспроможний попит –

Крива попиту – показує

Крива попиту – це

Блага – це

Взаємоповторюючі блага –

Варіант 3

1 Тестові завдання

1. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;

б) якщо доходи споживачів ростуть, вони купують більше товарів;

в) крива попиту має позитивний нахил;

г) коли ціна товару падає, обсяг запланованих закупок росте.

2. Ріст цін на матеріали необхідні для виробництва товару Х приведе до:

а) переміщення кривої попиту вверх (в право);

б) переміщення кривої пропозиції вверх (в вліво);

в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;

г) переміщення кривої пропозиції вниз (в право).

3. Якщо попит падає, то крива попиту пересувається:

а) в вліво і вниз;

б) за годинниковою стрілкою;

в) вверх і вправо;

г) проти годинникової стрілки.

4. Взаємозамінюючі товари – це:

а) такі пари товарів, для яких ріст ціни даного товару призводить до
падіння (зниження) попиту на інший;

б) товари першої необхідності;

в) пари товарів, для яких ріст цін одного призводять до росту попиту на
інший;

г) товари для яких існує обернена співзалежність зміни ціни одного з них
до зміни обсягу попиту на інший;

5. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар Х?:

а) пропозиція товару Х по деякій причині зменшилась;

б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього споживачі вирішують менше
купувати цей товар;

в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х і тому вони
хочуть купувати при ціні більшій

ніж раніше;

г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили купувати його більше
ніж раніше.

2 Задачі

1. В результаті підвищення ціни товару з 9 до 12 грн., обсяг попиту
скоротився з 11000 до 9000 одиниць за місяць.

Визначити: коефіцієнт еластичності попиту.

2. Розповсюджувач газети вирішив перевірити властивість попиту на газету
та знизив ціну на номер з 30 до 25 коп. При цьому кількість проданих за
день екземплярів зросла з 200 до 240. Якою є еластичність попиту на
газети при такій зміні ціни і як змінилась виручка від її продажу?

3 Тестові завдання

Ринковий попит –

Функція попиту –

Платоспроможний попит –

Крива попиту – це

Взаємоповторюючі блага –

Варіант 4

1 Тестові завдання

1. Яку залежність відображає закон попиту:

а) пряму залежність кількості товару, що купується від його ціни;

б) обернену залежність кількості товару, що купується від його ціни;

в) пряму залежність ціни від якості товару;

г) обернену залежність обсягу запропонованого товару від його ціни.

2. Ріст цін на матеріали необхідні для виробництва товару Х приведе до:

а) переміщення кривої попиту вверх (в право);

б) переміщення кривої пропозиції вверх (в вліво);

в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;

г) переміщення кривої пропозиції вниз (в право).

3. Чим можна пояснити здвиг кривої пропозиції на товар в вліво і вверх:

а) введення нових технологій;

б) збільшення цін на ресурси;

в) введення дотацій;

г) збільшення числа виробників.

4. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар Х?:

а) пропозиція товару Х по деякій причині зменшилась;

б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього споживачі вирішують менше
купувати цей товар;

в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х і тому вони хочуть
купувати при ціні більшій ніж раніше;

г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили купувати його більше
ніж раніше.

5. Взаємозамінюючі товари – це:

а) такі пари товарів, для яких ріст ціни даного товару призводить до
падіння (зниження) попиту на інший;

б) товари першої необхідності;

в) пари товарів, для яких ріст цін одного призводять до росту попиту на
інший;

г) товари для яких існує обернена співзалежність зміни ціни одного з них
до зміни обсягу попиту на інший;

2 Задачі

1. При доході 500 грн. в місяць попит споживача на м’ясо становить 6
кг. При збільшення його доходу до 850 грн. обсяг попиту на м’ясо
становить 10 кг.

Визначити: коефіцієнт еластичності попиту за доходом.

2. Продавець вирішив збільшити виручку від продажу товару “В” знизивши
ціну з 40 до 30 коп. За одиницю. При цьому обсяг продажу збільшився з
450 до 550 одиниць. Чи вдалося йому досягти поставленої мети і як це
характеризує еластичність попиту?

3 Тестові завдання

Крива попиту – це

Крива попиту – показує

Індивідуальний попит –

Закон попиту – це

Функція попиту –

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ:

“_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________”

Викладач: Слободян В.С.

ТЕМА: ”Попит, пропозиція, їх взаємодія” _______________________

АКТУАЛЬНІСТЬ: З розвитком ринкової економіки зростає необхідність
поглибленого вивчення студентами попиту, пропозиції та їх взаємодія.__

НАВЧАЛЬНА МЕТА: Оволодіти знаннями щодо факторів, які впливають на
попит, пропозицію та еластичність._______________________________

ВИХОВНА МЕТА: Викликати у студентів зацікавленість до вивчення___ даної
теми, привити навики професійної майстерності._________________

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ_________________________________

1. Забезпечуючі дисципліни: Основи економічної теорії, макроекономіка__

2. Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства, економіка праці___

3. Внутрішньопредметна інтеграція: “Монопольний ринок”_____________

МАТЕРІАЛИ АКТИВІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ:

(питання, задачі, проблемні ситуації, наочність, тематика рефератів і
повідомлень, довідкова література)

1. Наочні посібники: Конспект лекцій, графіки, довідкова література_____

2. Матеріали активізації: Реферати, питання, задачі, тести, ситуаційні
задачі, схеми, текст диктанту_______________________________________

Література:

Основна: Пол А. Самюельсон, Вільям Д. Нордгауз – “ Мікроекономіка” К.,
1998

Додаткова: В. Базидевич, В. Лукянов, Н. Писаренко. Н. Квіцинська.___
“Мікроекономіка”. Опорний конспект лекцій. Четверта хвиля К.,1998

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Методи контролю Методи
і засоби активізації студентів Час. хв.

І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Організація заняття

Перевірка готовності аудиторії до проведення заняття 5

ІІ

1. ОСНОВНИЙ ЕТАП

Постановка навчальних цілей і забезпечення позитивної мотивації.

Актуалізація опорних знань. Робота з тестами (пакет №1) 65

2. Обговорення проблемних питань:

Реферат на тему: ”Основні елементи попиту”

План

1. Поняття та види попиту Фронтальне опитування Ситуаційна задача

(пакет №2)

2. Зміна попиту Індивідуальне опитування Питання (пакет №3)

3. Поняття та види пропозиції Опитування Ситуаційна задача

(пакет №4)

4. Зміна пропозиції Фронтальне опитування Питання (пакет №5)

5. Види цінової еластичності попиту Індивідуальне опитування Ситуаційна
задача

(пакет №6)

6. Основні елементи попиту і пропозиції. Три перешкоди. Обговорення і
заслуховування рефератів

ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

10

1. Підсумковий контроль Заключна бесіда Контрольне опитування, додаткові
питання 5

2. Підсумок заняття і загальні висновки Підведення підсумків опитування
та активності студентів під час занять

3

3. Виставлення та коментування оцінок Виставлення оцінок

2

Пакет 1

1. Яку залежність відображає закон попиту:

а) пряму залежність кількості товару, що купується від його ціни;

б) обернену залежність кількості товару, що купується від його ціни;

в) пряму залежність ціни від якості товару;

г) обернену залежність обсягу запропонованого товару від його ціни.

2. Зміна обсягу попиту на окремий товар пройде:

а) під дією споживацьких смаків;

б) при покращенні якості товару;

в) при зміні ціни даного товару;

г) при зміні ціни на взаємодоповнюючі товари.

3. Крива попиту на товар Х переміститься вправо вверх в результаті:

а) зменшення числа покупців;

б) переходу товару субституту;

в) підвищення митних бар’єрів;

г) збільшення доходів споживача.

4. Чим можна пояснити здвиг кривої пропозиції на товар в вліво і вверх:

а) введення нових технологій;

б) збільшення цін на ресурси;

в) введення дотацій;

г) збільшення числа виробників.

5. Надлишок товару на ринку утворюється після введення урядом:

а) фіксованої ціни підтримки;

б) фіксованої ціни;

в) податки;

г) підвищення ставки процента.

Взаємозамінюючі товари – це:

а) такі пари товарів, для яких ріст ціни даного товару призводить до
падіння (зниження) попиту на інший;

б) товари першої необхідності;

в) пари товарів, для яких ріст цін одного призводять до росту попиту на
інший;

г) товари для яких існує обернена співзалежність зміни ціни одного з них
до зміни обсягу попиту на інший;

Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;

б) якщо доходи споживачів ростуть, вони купують більше товарів;

в) крива попиту має позитивний нахил;

г) коли ціна товару падає, обсяг запланованих закупок росте.

Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар Х?:

а) пропозиція товару Х по деякій причині зменшилась;

б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього споживачі вирішують менше
купувати цей товар;

в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х і тому вони хочуть
купувати при ціні більшій ніж раніше;

г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили купувати його більше
ніж раніше.

Ріст цін на матеріали необхідні для виробництва товару Х приведе до:

а) переміщення кривої попиту вверх (в право);

б) переміщення кривої пропозиції вверх (в вліво);

в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;

г) переміщення кривої пропозиції вниз (в право).

Який термін відображає можливості і бажання людей платити за що-небудь?:

а) потреба;

б) попит;

в) необхідність;

г) бажання.

Якщо попит падає, то крива попиту пересувається:

а) в вліво і вниз;

б) за годинниковою стрілкою;

в) вверх і вправо;

г) проти годинникової стрілки.

Зміна якого фактору не впливає на переміщення кривої попиту?:

а) смаки та переваги споживачів;

б) розміру та розподілу національного доходу;

в) ціни товару;

г) кількість і вік споживачів.

Досконалість технологій переміщує:

а) криву попиту вверх і вправо;

б) криву попиту вниз і вправо;

в) криву пропозиції вниз і в вліво;

г) криву пропозиції вверх і вправо.

Ринок товарів і послуг знаходяться в рівноважному стані, якщо:

а) попит рівний пропозиції;

б) ціна рівна витратам + прибуток;

в) рівень технології змінюється поступово;

г) обсяг пропозиції рівний обсягу попиту.

Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

а) з’являється надлишок товарів;

б) виникає дефіцит товарів;

в) формується ринок споживача;

г) падає ціна ресурсів.

Якщо пропозиція і попит на товари зростає, то:

а) ціна підвищується;

б) збільшується загальна кількість товарів;

в) ціна залишається стабільною;

г) добробут суспільства зростає.

Якщо ціна товару нижча точки перетину кривої попиту і пропозиції, то:

а) виникає надлишок;

б) з’являється дефіцит;

в) росте безробіття;

г) всі варіанти не вірні.

Придбання товару по низькій ціні на даному ринку і продаж його по
високій ціні на іншому, являється:

а) операцією з ціллю одержання прибутку;

б) засобом підвищення пропозиції на ринку з високим рівнем цін;

в) причиною цінових різниць на конкретних ринках;

г) засобом підвищення попиту на ринку з високим рівнем цін.

Закон пропозиції, якщо ціни ростуть, а інші умови не змінні,
проявляється:

а) в зростанні пропозиції;

б) в зниженні пропозиції;

в) в зростанні обсягу пропозиції;

г) в паданні обсягу пропозиції.

Що може визвати падіння попиту на товар?

а) зменшення доходів споживачів;

б) збільшення цін на товари – субститути товару Х;

в) очікування на підвищення цін на товар Х;

г) падіння пропозиції на товар Х.

Якщо два товари взаємозамінюючі, то підвищення ціни на перший приведе
до:

а) падіння попиту на другий товар;

б) підвищення попиту на новий товар.

Еластичність попиту по доходу виражена нерівністю 00)

Задача 3

Пропозиція товару «у» становить 1000 одиниць при ціні 10 грн. За
одиницю, а при ціні 12 грн. – становить 1500 одиниць. Знайти коефіцієнт
еластичності пропозиції.

Розвязок

ЕS = %QS/%Р = 50%/205 = 2,5

%QS = (500/1000)*100% = 50% %Р = (2/10)*100% = 20%

Відповідь: пропозиція еластична.

Пакет 8

Словниковий диктант

Індивідуальний попит –

Платоспроможний попит –

Ринковий попит –

Крива попиту – показує

Закон попиту – це

Крива попиту – це

Функція попиту –

Блага – це

Взаємозамінні блага –

Взаємоповторюючі блага –

Зміна обсягу пропозиції –

Зміна пропозиції в цілому –

Пропозиція – це

Крива пропозиції – це

Ринкова пропозиція – це

Зміна обсягу пропозиції –

Зміна пропозиції в цілому –

Рівноважна ціна – це

Надлишок попиту –

Надлишок пропозиції –

Метод Вальтера – засвоюється

Метод Маршала – засвоюється

Еластичність – це

Попит еластичний – якщо

Попит не еластичний – якщо

Попит одиночно-еластичний – якщо

Попит досконало еластичний – якщо

Попит досконало не еластичний – якщо

Дугова еластичність – вживається

Фактори цінової еластичності попиту –

Перехресна еластичність попиту –

Еластичність попиту за доходами – показує

Еластичність пропозиції –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ 1Тестові завдання

1. Яку залежність відображає закон попиту:

а) пряму залежність кількості товару,

що купується від його ціни;

б) обернену залежність кількості товару,

що купується від його ціни;

в) пряму залежність ціни від якості товару;

г) обернену залежність обсягу запропо-

нованого товару від його ціни.

2. Надлишок товару на ринку утворюється

після введення урядом:

а) фіксованої ціни підтримки;

б) фіксованої ціни;

в) податки;

г) підвищення ставки процента.

3. Ріст цін на матеріали необхідні для

виробництва товару Х приведе до:

а) переміщення кривої попиту вверх (в право);

б) переміщення кривої пропозиції вверх (в вліво);

в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;

г) переміщення кривої пропозиції вниз (в право).

4. Досконалість технологій переміщує:

а) криву попиту вверх і вправо;

б) криву попиту вниз і вправо;

в) криву пропозиції вниз і в вліво;

г) криву пропозиції вверх і вправо.

5. Якщо ціна товару нижча точки перетину

кривої попиту і пропозиції, то:

а) виникає надлишок;

б) з’являється дефіцит;

в) росте безробіття;

г) всі варіанти не вірні2. Задачі

1. Функція попиту на товар “Х” Qд= 40000-1000Р;

Функція пропозиції QS= 20000+3000Р;

Визначити: Рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу.

П= 5 грн. Рф =8 грн.

Після продажу

Що буде на ринку

Графік

2. Функція попиту населення на товар “у” Qд = 1000-10Р, функція
пропозиції даного товару QS = -500+20Р.

Припустимо на даний товар введено податок, що сплачується продавцем у
розмірі 15грн. За одиницю. Одночасно держава встановила на даний товар
фіксовану роздрібну ціну (включаючи податок) в розмірі 60грн.

Визначити:

1 рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу до
встановлення податку.

обсяг попиту і пропозиції після встановлення податку;

чи зміниться обсяг рівноваги на ринку;

як податок вплине на продавця і споживача і хто скільки буде
сплачувати?;

побудуйте криві попиту і пропозиції до і після встановлення податку.

Тестові завдання

Індивідуальний попит –

Закон попиту – це

Взаємозамінні блага –

Пропозиція – це

Зміна пропозиції в цілому – КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ 2

1. Тестові завдання.1. Чим можна пояснити здвиг кривої
3. Зміна якого фактору не впливає на

переміщення кривої попиту?:
пропозиції на товар в вліво і вверх:

а) введення нових технологій;
а) смаки та переваги споживачів;

б) збільшення цін на ресурси;
б) розміру та розподілу національного

в) введення дотацій;
доходу;

г) збільшення числа виробників.
в) ціни товару;

г) кількість і вік споживачів.

2 Чим можна пояснити переміщення
4. Якщо пропозиція і попит на товари

кривої попиту на товар Х?: зростає, то;

а) пропозиція товару Х по деякій,
а) ціна підвищується;

причині зменшилась;
б) збільшується загальна кількість

б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього
товарів;

споживачі вирішують менше купувати цей товар; в) ціна
залишається стабільною;

в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х і
г) добробут суспільства зростає.

тому вони хочуть купувати при ціні більшій ніж раніше; 5. Що може
визвати падіння попиту на

г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили товар?:

купувати його більше ніж раніше.
а) зменшення доходів споживачів;

б) збільшення цін на товари –

субституту товару Х;

в) очікування на підвищення цін на

товар Х;

г) падіння пропозиції на товар Х.

2. Задачі

1. Функція попиту населення на товар “у” Qд = 1000-10Р, функція
пропозиції даного товару QS = -500+20Р.

Припустимо на даний товар введено податок, що сплачується продавцем у
розмірі 15грн. За одиницю. Одночасно держава встановила на даний товар
фіксовану роздрібну ціну (включаючи податок) в розмірі 60грн.

Визначити:

рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу до
встановлення податку.

обсяг попиту і пропозиції після встановлення податку;

чи зміниться обсяг рівноваги на ринку;

як податок вплине на продавця і споживача і хто скільки буде
сплачувати?;

побудуйте криві попиту і пропозиції до і після встановлення податку.

2. Сумарний попит на пшеницю становить: Дс = 35500-10640Р;

Внутрішній попит: Дв = 20200-72—Р;

Пропозиція: S = 18000+11235Р;

Експортний попит (Де) зменшився на 40%.

Визначити:

рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу пшениці.

рівноважну ціну при падінні експортного попиту та рівноважний обсяг
продажу.

скільки пшениці треба купувати уряду України по 750 грн. За 1 тону, щоб
тримати цю ціну, щоб зацікавити виробників і скільки грошей на це треба?

зобразіть всі зміни графічно.

Обсяг попиту і пропозиції – в тис. тоннах, ціна – в тис. грн.

3. Тестові завдання

Платоспроможний попит –

Крива попиту – це

Взаємоповторюючі блага –

Крива пропозиції – це

Рівноважна ціна – це

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ 3

1. Тестові завданн1 Крива попиту на товар Х переміститься
3. Якщо попит падає, то крива попиту

вправо вверх в результаті:
пересувається:

а) зменшення числа покупців;
а) в вліво і вниз;

б) переходу товару субституту;
б) за годинниковою стрілкою;

в) підвищення митних бар’єрів;
в) вверх і вправо;

г) збільшення доходів споживача.
г) проти годинникової стрілки.

2. Закон попиту передбачає, що:
4. Закон пропозиції, якщо ціни ростуть,

а) перевищення пропозиції над
а інші умови не змінні, проявляється:

попитом викличе зниження ціни;
а) в зростанні пропозиції;

б) якщо доходи споживачів ростуть,
б) в зниженні пропозиції;

вони купують більше товарів;
в) в зростанні обсягу пропозиції;

в) крива попиту має позитивний нахил;
г) в паданні обсягу пропозиції.

г) коли ціна товару падає, обсяг

запланованих закупок росте.

3. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

а) з’являється надлишок товарів;

б) виникає дефіцит товарів;

в) формується ринок споживача;

г) падає ціна ресурсів.

Задачі

1. Сумарний попит на пшеницю становить: Дс = 35500-10640Р;

Внутрішній попит: Дв = 20200-72—Р;

Пропозиція: S = 18000+11235Р;

Експортний попит (Де) зменшився на 40%.

Визначити:

рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу пшениці.

рівноважну ціну при падінні експортного попиту та рівноважний обсяг
продажу.

скільки пшениці треба купувати уряду України по 750 грн. За 1 тону, щоб
тримати цю ціну, щоб зацікавити виробників і скільки грошей на це треба?

зобразіть всі зміни графічно.

Обсяг попиту і пропозиції – в тис. тоннах, ціна – в тис. грн..

2. Дс = 3550-266Р;

Де = 1000-46Р;

Дв = зменшився на 30%;

S = 1800 + 240Р;

Визначити:

1.Р*, Q*

2. Р*, Q* при падінні Дв на 30%

3. Нд = при Рф = 3 грн.

4. Графік

3. Тестові завдання

Ринковий попит –

Функція попиту –

Зміна обсягу пропозиції –

Ринкова пропозиція – це

Надлишок попиту –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ 4

1. Тестові завдання

1. Чим можна пояснити здвиг кривої
3. Зміна якого фактору не впливає

пропозиції на товар в вліво і вверх:
на переміщення кривої попиту?:

а) введення нових технологій;
а) смаки та переваги споживачів;

б) збільшення цін на ресурси;
б) розміру та розподілу

в) введення дотацій;
національного доходу;

г) збільшення числа виробників.
в) ціни товару;

г) кількість і вік споживачів.

2. Чим можна пояснити переміщення
4. Якщо пропозиція і попит на

кривої попиту на товар Х?:
товари зростає, то:

а) пропозиція товару Х по деякій
а) ціна підвищується;

причині зменшилась;
б) збільшується загальна кількість

б) ціна товару Х зросла, як наслідок цього
товарів;

споживачі вирішують менше купувати цей товар; в) ціна
залишається стабільною;

в) смаки споживачі визвали цікавість до товару Х г)
добробут суспільства зростає.

і тому вони хочуть купувати при ціні більшій ніж раніше;

г) ціна товару Х знизилась, тому споживачі вирішили

купувати його більше ніж раніше.

5. .Що може визвати падіння попиту на товар?

а) зменшення доходів споживачів;

б) збільшення цін на товари – субститути товару Х;

в) очікування на підвищення цін на товар Х;

г) падіння пропозиції на товар Х.

2. Задачі

1. Дс = 3550-266Р;

Де = 1000-46Р;

Дв = зменшився на 30%;

S = 1800 + 240Р;

Визначити:

1.Р*, Q*

2. Р*, Q* при падінні Дв на 30%

3. Нд = при Рф = 3 грн.

4. Графік

2. Функція попиту на товар “Z”

Qд = 2580-194Р, QS = 820+26H

На даний товар введено податок (сплачує продавець) у розмірі 2 грн. за
одиницю, Рф = 10 грн. (включаючи податок).

Визначити:

Р*, Q* до встановлення полатку.

Д і S при Рф, хто буде сплачувати податок.

Яка стадія виникне на ринку, скільки буде коштувати уряду цей крок. Якщо
він купить НS (надлишок продукції).

Побудувати графік

3. Тестові завдання

Крива попиту – показує

Блага – це

Зміна пропозиції в цілому –

Зміна обсягу пропозиції –

Надлишок пропозиції –

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ:

“_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________”

Викладач: Слободян В.С.

ТЕМА: ”Теорія граничної корисності і поведінки___________________
споживача”_____________________________________________________

АКТУАЛЬНІСТЬ: Дана тема важлива для визначення загальної і граничної
корисності споживача_____________________________________________

НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вибрати і закріпити навики і уміння обчислення___
загальної і граничної корисності від споживання товарів і_______________
послуг___________________________________________________________

ВИХОВНА МЕТА: Розвивати у студентів зацікавленість до вивчення даної
теми, привити працелюбство та навчити їх творчо мислити______________

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ____________________________________

Забезпечуючі дисципліни: Політекономія, макроекономіка___________

Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства______________________

Внутрішньопредметна інтеграція: Ординалістська теорія поведінки_______
споживачів_____________________________________________________________

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття:

(питання, задачі, тестові завдання)

2. Матеріали основного етапу заняття:

(алгоритми, навчальні задачі)

Матеріали заключного етапу заняття:

(контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д.)

Література:

Основна: О. Ястремський, О. Грищенко –Основи
мікроекономіки._____________
Київ,98_________________________________________________________________

Додаткова: Роберт С.Піщайк, Деніел Л. Рубінфельд – Мікроекономіка К
“Основи” 1996_________________________________

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях
засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення
Часхв

І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

10

1. Організація заняття

Перевірка наявності студентів, готовності студентів до заняття

2. Постановка навчальних цілей Виробити у студентів вміння обчислювати
загальну і граничну корисність

3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь: І рівень Фронтальне
опитування Пакет №1

ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП

Формування вмінь і навиків

50

1. Визначити загальну і граничну корисність, побудувати графіки
Репродуктивне відтворення вміння студен-тами обчислю-вати загальну і
граничну кори-сність, будувати графіки Перехресна індивідуаль-на
перевірка студентами розв’язаних задач. Задачі і алгоритми

(пакет №2)

2. Групова робота

Робота з тестами Пакет №3

3. Написання диктанту

Пакет №4

ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

20

1. Контроль основних вмінь і навиків Усунення недоліків Самоаналіз
виконуваних робіт

10

2. Підведення підсумків заняття Відзначення зас-тосовуваних ме-тодів і
матеріалів Слово вик-ладача. Вик-ладання оцінок

5

3. Домашнє завдання Розв’язати 2-3 задачі за змістом

5

Пакет №1

Фронтальне опитування

Поняття і форми коисності.

характеристика загальної корисності.

Функція корисності.

Бюджетне обмеження.

Характеристика граничної корисності.

Стан, в якому перебуває типовий споживач.

Навести приклад блага з прямою і непрямою корисніст.

Що означає тактична корисність.

Пакет №4

Словниковий диктант

Загальна корисність –

Гранична корисність –

Корисність –

Ординальна корисність –

Тактична корисність –

Стратегічна корисність –

Благо з прямою корисністю –

Благо з непрямою корисністю –

Повна корисність блага –

Функція корисності –

Бюджетне обмеження –

Бюджетна лінія —

Пакет №3

Тести до теми «Теорія поведінки споживача»

А) Тест 2

1. Що таке гранична корисність ?

а) мінімальна корисність, яку споживач може одержати при споживанні
даного блага;

б) максимальна корисність, яку споживач може одержати при споживанні
даного товару;

в) виробнича функція загального продукту;

г) приріст загальної корисності блага при збільшенні споживання блага на
одну граничну одиницю.

2. В чому виражається взаємодія між загальною та граничною корисністю?

а) чим вища гранична корисність, тим вища загальна корисність;

б) чим нижча гранична корисність, тим вища загальна корисність;

в) коли загальна корисність максимальна, гранична гранична корисність
дорівнює нулю;

г) ріст негативної величини граничної корисності при збільшенні
споживання означає зростання загальної корисності.

3. За допомогою якого відношення можна виразити граничну корисність
блага?

а) ?ТР/ ?Q;

б) ?TU/?Q;

в) ?TU /?P;

г)? Q /?P .

4. На базі якого перемінного фактору виражається функція корисності?

а) бажання споживача;

б) рівень якості благ, які споживаються;

в) рівень цін благ, що споживаються;

г) обсяг благ, які споживаються.

5. Яке з наступних значень загальної корисності ілюструє закон спадної
граничної корисності?

а)200,300,400, 500;

6)200,450,750, 1100;

в)200,250,270, 280;

г)200,150,150,150.

д)200,350,450, 600.

6 Яке з наступних значень граничної корисності ілюструє закон спадної
граничної корисності ?

а)200,150,100, 50;

б)200,300, 400, 500;

в) 200,200,200,200;

г) 200,250,270, 280;

д)200,150,150,150.

7. Загальна корисність росте, коли гранична корисність:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) збільшується або зменшується;

г) збільшується або зменшується, але не являється величиною позитивною;

д) являється негативною величиною.

8. Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач прагне
максимізувати:

а) різницю між загальною і граничною корисністю;

б) загальну корисність;

в) середню корисність;

г) граничну корисність;

д) кожну із перерахованих величин.

9. Закон спадної граничної корисності означає, що:

а) відношення граничної корисності до цін на предмети розкоші
менше, ніж на

товари першої необхідності;

б) корисність, яку отримують при кожній слідуючий одиниці
товару,

спадає по мірі збільшення кількості придбаних товарів;

в) відношення граничної корисності до цін однакова для всіх
товарів;

г) корисність придбаних товарів спадає по мірі збільшення
доходу споживача;

д) всі відповіді не вірні.

Б). Тест 3

1. Що означає ситуація рівноваги споживача ?

а) максимізація загальності при даному бюджетному обмеженні;

б) кожний придбаний товар приносить однакову граничну корисність;

в) при зростанні закупок одного виду блага скорочуються закупки другого
виду блага;

г) споживач тратить однакову суму грошей на покупку кожного виду благ.

2. Що означає крива байдужості?

а) лінію рівних витрат;

б) лінію рівних можливостей;

в) лінію рівного продукту;

г) лінію однакової загальної корисності.

3. Яким відношенням представлена гранична норма заміщення ?

а) ?Оx/?Оy;

б) ?Рx,/?Рy;

в) ?Qx/?Ру;

г) ?Ux/ Рx

4. Яка конфігурація кривих байдужості для товарів взаємодоповнюючих
один одного ?

а) прямі лінії, які мають негативний нахил;

б) L – образні лінії;

в) лінії, паралельні одній осі координат;

г) прямі лінії, з позитивним нахилом.

5. На основі якої кривої можна побудувати лінію індивідуального попиту
на товар ?

а) бюджетної лінії;

б) кривої “ціни-споживання”;

в) кривої Енгеля;

г) лінії “доход-споживання”.

6. Чим визначається ефект заміщення?

а) ростом національного доходу, який дозволяє змінити структуру

покупок на користь блага дорогої вартості;

б) зміна смаків споживача;

в) зміна відносної ціни блага;

г) зміна моди.

7. Щоб опинитись у стані рівноваги ( тобто максимізувати корисність)
споживач повинен:

а) не купувати недоброякісний товар;

б) бути впевненим, що ціни всіх придбаних товарів пропорційні загальні
загальній корисності;

в) врівноважити граничну корисність останніх одиниць придбаних товарів;

г) біти впевненим, що ціна кожного товару рівна граничній корисності
грошей.

д) розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на
покупку будь-якого товару, приносила такий приріст корисності, як і
гривня, витрачена на покупку іншого товару.

8. Яке із наступних тверджень являється невірним ?

а) кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;

б) кожна точка на бюджетній лінії означає комбінацію двох товарів”

в) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;

г) всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності;

д) нахил кривої байдужості характеризує норму, в відповідності з якою
одне благо може бути замінене іншим благом, без зміни рівня для
споживання.

9. Якщо споживач вибирає комбінацію, представлену точкою, яка лежить на
поверхні площини, обмеженою лінією, то він:

а) максимізує корисність;

б) бажає купити більше товарів, ніж дозволяє його бюджет;

в) не повністю використовує свій бюджет;

г) знаходиться в стані рівноваги споживач;

д) ні одна з відповідей не вірна.

10. Рівновага споживача на карті байдужості – це:

а) любий перетин бюджетної лінії на кривій байдужості;

б) люба точка на самій високій із кривих байдужості;

в) та точка, в який нахил бюджетної лінії рівний нахилу
дотичної

до кривої байдужості;

г) люба точка розташована на бюджетній лінії;

д) люба точка розташована в просторі, обмеженому бюджетною

лінією.

11. Гранична норма заміщення товару А товаром В означає:

а) скільки одиниць товару а споживач купує, коли ціна товару
В

зменшується на одну гривню;

б) в якій степені збільшується гранична корисність, якщо

споживання товарів А і В збільшується на одиницю;

в)скільки одиниць товару В споживач купує, коли його доход

зростає, а споживання товару А залишається незмінним;

г) від якої кількості одиниць товару А споживач готовий

відмовитись в обмін на одержання однієї одиниці товару
В,

щоб запропонована корисність залишилась незмінною.

д) ні один з варіантів не вірний.

12. Серед наступних тверджень одне являється неправильним. Вкажіть
його:

а) кожна точка на кривій байдужості означає різну комбінацію двох
товарів;

б) кожна точка на бюджетній лінії означає різну комбінацію двох товарів;

в) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень задоволення
потреб;

г) всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень грошового
доходу;

д) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень грошового
доходу.

13. Збільшення доходу споживача графічно виражається в:

а) зміна нахилу бюджетної лінії;

б) паралельне переміщення бюджетної лінії вправо;

в) паралельне переміщення бюджетної лінії вліво;

г) зменшення нахилу бюджетної лінії;

д) збільшення нахилу бюджетної лінії

14. Ефект доходу має місце в наступному випадку:

а) якщо доходи людей падають, вони купують менше товару;

б) подешевіння товару призводить до того, що споживач може купити більше
даного товару не скорочуючи обсяг придбання інших товарів;

в) обсяг покупок деяких товарів скорочується по мірі збільшення доходів
людей;

г) по мірі того, як доходи людей ростуть, вони зберігають збільшуючи
частку доходу.

д) у всіх перерахованих випадках.

15. Ефект заміщення – це ріст попиту на товар, викликаний:

а) заміною загального рівня цін на всі товари;

б) заміною смаків споживачів, які надають перевагу товарам-замінникам;

в)заміною в реальному доході, викликаного зниженням цін на придбані
товари;

г) положення нових замінників товару;

д) всі відповіді не вірні.

Пакет №2

Варіант1

Задачі

Задача 1

Дохід споживача в місяць. Що використовується на придбання двох товарів
“Х” і “У” дорівнює 13 грн. ціна товару “Х” – 1,5 грн.. а “У” – 1 грн.

Знайти: 1. оптимальний варіант споживання двох товарів, при

споживанні яких споживач отримає максимальну

корисність?

2. побудуйте графік загальної і граничної корисності одного

з товарів.

Розвязок

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 35

65

90

110

128

142

150

156

160

162 20

38

54

68

80

90

97

102

105

107

І в.= 8х*1,5+1у*1 = 13 грн.

TV = 156+20 = 176

II в.= 6х*1,5+4у*1 = 13 грн.

TV = 142+68 = 210

III в.=4х*1,5+7у*1 = 13 грн.

TV = 110+97 = 207

ІVв. = 2х*1,5+10у*1 = 13 грн.

TV = 65+107 = 172

TV TV

162 35

160 30

156 25

150 20

142 18

128 14

110 8

90 6

65

35 4 MVx

2

2 4 6 8 10 Q 2 4 6
8 10 Q

Відповідь: максимальну корисність споживач отримує від споживання 6х і
4у в сумі 210 V

Задача 2

Дохід споживача 30 грн. Ру = 3 грн. Рх = 1,5 грн.

Знайти: 1. всі можливі варіанти споживання двох товарів споживачем.

2. побудуйте графік TV і MV товару «У»

Розвязок

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 30

56

78

96

111

124

134

141

145

147 40

76

120

150

177

200

220

232

240

244

І в.= 9у*3+2х*1,5 =30 грн.

TV = 240+56 = 296

II в.= 8у*3+4х*1,5= 30 грн.

TV = 232+96 = 328

III в.=7у*3+6х*1,5 =30 грн.

TV = 220+124 = 344

ІVв. = 6у*3+8х*1,5 = 30 грн.

TV = 200+141 = 341

V в. = 5у*3+10х*1,5 = 30 грн.

TV = 177+147 = 324

Відповідь: споживач максимізує корисність при споживанні товарів в 3
варіанті.

Задача 3

Дохід споживача 29 грн. Рх = 3 грн. Ру = 2 грн.

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 52

96

132

165

192

212

228

235

239

241 30

65

89

108

123

134

142

148

152

154

І в.= 9х*3+1у*2 = 29 грн.

TV = 239+36 = 275

II в.= 7х*3+4у*2 = 29 грн.

TV = 228+108 = 336

III в.=5х*3+7у*2 = 29 грн.

TV = 192+142 = 334

ІVв. = 3х*3+10у*2 = 29 грн.

TV = 132+154 = 286

Відповідь: споживач максимізує корисність при споживанні двох товарів в
2-му варіанті.

Задача 4

Дохід споживача 38 грн. Ру = 6 грн., Рх = 2 грн.

Знайти: 1. всі можливі варіанти споживання двох товарів споживачем.

2. побудуйте графік TV і MV товару «У»

Розвязок

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 42

80

115

145

172

197

217

235

250

260 65

120

170

215

255

290

320

345

360

365

І в.= 6у*6+1х*2 = 38 грн.

TV = 290+42 = 332

II в.= 5у*6+4х*2 = 38 грн.

TV = 255+145 = 400

III в.=4у*6+7х*2 = 38 грн.

TV = 215+217 = 432

ІVв. = 3у*6+10х*2 = 38 грн.

TV = 170+260 = 430

Відповідь: споживач максимізує корисність при споживанні товарів в 3-му
варіанті.

Варіант 2

Задача 1

Дохід споживача 110 грн. Рх = 10 грн. Ру = 15 грн.

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8 35

65

90

110

125

135

142

145 50

90

120

140

155

165

170

173

Розв’язок

І в.= 2у*15+8х*10 = 110 грн.

TV = 90=145 = 235

II в.= 4у*15+5х*10 = 110 грн.

TV = 140+125 = 265

III в.= 6у*15+2х*10 = 110 грн.

TV = 165+65 = 230

Відповідь: споживач максимізує корисність при споживанні двох товарів в
2-ме варіанті.

Задача 2

Дохід споживача 46 грн. Рх = 4 грн. Ру = 3 грн.

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 60

115

165

210

250

285

315

340

360

375

386

395

402

407

410 45

88

128

165

200

231

260

286

310

330

345

355

362

367

370

Розвязок

І в.= 1х*4+14у*3 = 46 грн.

TV = 60+367 = 427

II в.= 4х*4+10у*3 = 46 грн.

TV = 210+330 = 540

III в.=7х*4+6у*3 = 46 грн.

TV = 315+231 = 546

ІVв. = 10х*4+2у*3 = 46 грн.

TV = 375+88 = 463

Відповідь: споживач максимізує

корисність споживаючи два

товари в 3-му варіанті

Задача 3

І = 29 грн. Рх = 2 грн. Ру= 5 грн.

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 30

55

77

97

115

130

142

152

160

166

170

172 80

150

210

260

300

330

350

365

375

380

383

385

Розв’язок

І в.= 1у*5+12х*2 = 29 грн.

TV = 80+172 = 252

II в.= 3у*5+7х*2= 29 грн.

TV = 210+142 = 352

III в.=5у*5+2х*2 = 29 грн.

TV = 300+55 = 355

Відповідь: споживач максимізує корисність при споживанні товарів в 3-му
варіанті.

Задача 4

Дохід споживача – 10 грн. Ру = 2 грн. Рх = 4 грн.

Розв’язок

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 100

190

270

340

400

450

490

520

540

555

565

570 150

290

420

540

650

750

840

920

990

1050

1100

1140

І в.= 1у*6+12х*4 = 54 грн.

TV = 150+570 = 720

II в.= 3у*6+9х*4 = 54 грн.

TV = 420+540 = 960

III в.=5у*6+6х*4 = 54 грн.

TV = 650+450 = 1100

ІVв. = 7у*6+3х*4 = 54 грн.

TV = 840+270 = 1110

Відповідь: 4-й варіант.

Варіант 3

Задача 1

Дохід споживача – 10 грн. Ру = 2 грн. Рх = 1 грн.

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8 40

70

95

115

130

140

147

152 80

150

210

260

300

330

350

360

Розв’язок

І в.= 1у*2+8х*1 = 10 грн.

TV = 80+152 = 232

II в.= 2у*2+6х*1 = 10 грн.

TV = 150+140 = 290

III в.=3у*2+4х*1 = 10 грн.

TV = 210+115 = 325

ІVв. = 4у*2+2х*1 = 10 грн.

TV = 260+70 = 330

Відповідь: споживач максимізує корисність при споживанні товарів в 4-му
варіанті

Задача 2

Гранична корисність товару “Х” наведена в таблиці, знайти загальну
корисність споживача при споживанні 2,4,6 одиниць.

Розвязок

Кількість Гранична корис-ність товару “Х”

1

2

3

4

5

6 30

25

20

15

10

5

При 2 од. = 30+25 = 55

При 4 од. = 30+25+20+15 = 90

При 6 од. = 30+25+20+15+10+5 = 105

Задача 3

І = 13 грн. Рх=1 грн. Ру = 2 грн.

Розвязок

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8 20

38

53

65

75

83

89

93 40

75

105

130

150

165

175

182

І в.= 6у*2+1х*1 = 13 грн.

TV = 165+20 = 185

II в.= 5у*2+3х*1 = 13 грн.

TV = 150+53 = 203

III в.=4у*2+5х*1 = 13 грн.

TV = 130+75 = 205

ІVв. = 3у*2+7х*1 = 13 грн.

TV = 105+89 = 194

Відповідь: криві TV і MV для Х і У.

Задача 4

І = 23 грн. Рх = 2 грн. Ру = 3 грн.

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 60

110

150

180

200

215

225

230

233

235 100

180

240

280

310

330

340

345

348

350

І в.= 7у*3+1х*2 = 23 грн.

TV = 340+60 = 400

II в.= 5у*3+4х*2 = 23 грн.

TV = 310+180 = 490

III в.=3у*3+7х*2 = 23 грн.

TV = 240+225 = 465

ІVв. = 1у*3+10х*2 = 23 грн.

TV = 100+235 = 335

Побудувати: криві TV і MV для Х і У

Варіант 4

Задача 1

І= 35 грн. Рх = 5 грн. Ру = 2,5 грн.

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6 35

60

78

91

99

104 20

36

48

58

65

70

І в.= 6х*5+2у*2,5 = 35 грн.

TV = 104+36= 140

II в.= 5х*5+4у*2,5=35 грн.

TV = 99+58= 157

III в.= 4х*5+6у*2,5= 35 грн.

TV = 91+70= 161

Побудуйте: криві TV і MV

Задача 2

Загальна корисність товару “Z” наведена в таблиці, знайти граничну
корисність 2-4 одиниць.

Розв’язок

Кількість TVZ

1

2

3

4 60

100

130

150

MV1 = TV1 = 60 V

MV2 = TV2 – TV1 = 100-60 = 40 V

MV3 = 130-100 = 30 V

MV4 = 150-130 = 20 V

Задача 3

Загальна корисність товару “А” наведена в таблиці, знайти граничну
корисність товару.

Розвязок

Кількість TVА

1

2

3

4

5

6 20

38

53

63

70

74

MV2 = 38-10 = 18 V

MV3 = 53-38 = 15 V

MV4 = 63-53 = 10 V

MV5 = 70-63 = 7 V

MV6 = 74-70 = 4 V

Задача 4

Гранична корисність товару “С” наведена в таблиці , знайти загальну
корисність споживача при споживанні кожної додаткової одиниці товару.

Кількість TVС

1

2

3

4

5

6

7

8 40

30

22

16

11

8

4

2

Розв’язання

TV1 = 40 V

TV2 = 40+30+ = 70 V

TV3 = 40+30+22+ = 92 V

TV4 = 92+16+ = 108 V

TV5 = 108+11 = 119 V

TV6 = 119+8 = 127 V

TV7 = 127+4 = 131 V

TV8 = 131+2 = 133 V

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 1

1. Тестові завдання

1. Що таке гранична корисність ? 4.
Збільшення доходу споживача графічно

а) мінімальна корисність, яку споживач
виражається в:

може одержати при споживанні даного блага; а) зміна
нахилу бюджетної лінії;

б) максимальна корисність, яку споживач б)
паралельне переміщення бюджетної

може одержати при споживанні даного товару; лінії
вправо;

в) виробнича функція загального продукту; в)
паралельне переміщення бюджетної

г) приріст загальної корисності блага при
лінії вліво;

збільшенні споживання блага на одну г)
зменшення нахилу бюджетної лінії;

граничну одиницю.
д) збільшення нахилу бюджетної лінії

5. Загальна корисність росте, коли гранична

2. Яким відношенням представлена корисність:

гранична норма заміщення ?
а) зменшується;

а) ?Оx/?Оy;
б) збільшується;

б) ?Рx,/?Рy;
в) збільшується або зменшується;

в) ?Qx/?Ру; г) збільшується або зменшується, але не

г) ?Ux/ Рx
являється величиною позитивною;

3. На основі якої кривої можна побудувати д)
являється негативною величиною.

лінію індивідуального попиту на товар ?

а) бюджетної лінії;

б) кривої “ціни-споживання”;

в) кривої Енгеля;

г) лінії “доход-споживання”

2. Задачі

Дохід споживача 29 грн. 2.
Дохід споживача 110 грн. Рх = 10 грн. Ру =

Рх = 3 грн. Ру = 2 грн. 15 грн.

Кіль

кість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 52

96

132

165

192

212

228

235

239

241 30

65

89

108

123

134

142

148

152

154

Кіль

кість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8 35

65

90

110

125

135

142

145 50

90

120

140

155

165

170

173

3. Тестові завдання

Корисність –

Тактична корисність –

Благо з прямою корисністю –

Повна корисність блага –

Бюджетне обмеження –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 2

1. Тестові завдання

1. На базі якого перемінного фактору 4.
Яким відношенням представлена

виражається функція корисності?
гранична норма заміщення ?

а) бажання споживача;
а) ?Оx/?Оy;

б) рівень якості благ, які споживаються;
б) ?Рx,/?Рy;

в) рівень цін благ, що споживаються;
в) ?Qx/?Ру;

г) обсяг благ, які споживаються.
г) ?Ux/ Рx2. Що означає крива байдужості?

а) лінію рівних витрат;
5. Теорія поведінки споживача передбачає,

б) лінію рівних можливостей; що споживач прагне максимізувати:

в) лінію рівного продукту;
а) різницю між загальною і

г) лінію однакової загальної корисності.
граничною корисністю

б) загальна корисність;

3. Яке з наступних значень граничної корисності
в) середню корисність;

ілюструє закон спадної граничної корисності ?
г) граничну корисність;

а)200,150,100, 50;
д) кожну із перекислених величин.

б)200,300, 400, 500;

в) 200,200,200,200;

г) 200,250,270, 280;

д)200,150,150,150.

2. Задачі

1. Дохід споживача 38 грн. Ру = 6 грн., Рх = 2 грн. 2. Дохід
споживача 46 грн. Рх = 4 грн. Ру = 3 г

Знайти: 1. всі можливі варіанти споживання грн..

Кіль

кість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 60

115

165

210

250

285

315

340

360

375

386

395

402

407

410 45

88

128

165

200

231

260

286

310

330

345

355

362

367

370

двох товарів споживачем.

2. побудуйте графік TV і MV товару «У»

Кіль

кість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 42

80

115

145

172

197

217

235

250

260 65

120

170

215

255

290

320

345

360

365

3. Тестові завдання

Загальна корисність – Повна корисність блага –

Бюджетна лінія — Функція корисності –

Благо з непрямою корисністю –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 3

1. Тестові завдання

1. На основі якої кривої можна побудувати 4. Чим
визначається ефект зміщення?

лінію індивідуального попиту на товар ? а) ростом національного
доходу,

а) бюджетної лінії; який дозволяє змінити структуру

б) кривої “ціни-споживання”;
покупок на користь блага дорогої

в) кривої Енгеля; вартості;

г) лінії “доход-споживання”
б) зміна смаків споживача;

2. Що означає крива байдужості?
в) зміна відносин ціни блага;

а) лінію рівних витрат;
г) зміна моди.

б) лінію рівних можливостей;

в) лінію рівного продукту;
5. Яке з наступних значень загальної

г) лінію однакової загальної корисності.
корисності ілюструє закон спадної

граничної корисності?

3. На основі якої кривої можна побудувати а) 200,
300, 400, 500;

лінію індивідуального попиту на товар ? б) 200, 450, 750. 1100;

а) зменшується; в) 200, 250, 270, 280;

б) збільшується; г) 200, 150, 150, 150.

в) збільшується або зменшується; д) 200, 350, 450, 600.

г) збільшується або зменшується, але не

являється величиною позитивною;

д) являється негативною величиною.

2. Задачі

Дохід споживача 110 грн.
2. Дохід споживача 29 грн.

Рх = 10 грн. Ру = 15 грн.
Рх = 3 грн. Ру = 2 грн.

Кіль

кість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 52

96

132

165

192

212

228

235

239

241 30

65

89

108

123

134

142

148

152

154

Кіль

кість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8 35

65

90

110

125

135

142

145 50

90

120

140

155

165

170

173

3. Тестові завдання

Загальна корисність –

Повна корисність блага –

Бюджетне обмеження —

Ординальна корисність –

Корисність –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 4

1. Тестові завдання

1. Що таке гранична корисність ? 3.
Збільшення доходу споживача графічно

а) мінімальна корисність, яку споживач
виражається в:

може одержати при споживанні даного блага; а) зміна
нахилу бюджетної лінії;

б) максимальна корисність, яку споживач б)
паралельне переміщення бюджетної

може одержати при споживанні даного товару; лінії
вправо;

в) виробнича функція загального продукту; в)
паралельне переміщення бюджетної

г) приріст загальної корисності блага при
лінії вліво;

збільшенні споживання блага на одну г)
зменшення нахилу бюджетної лінії;

граничну одиницю.
д) збільшення нахилу бюджетної лінії

2. . На основі якої кривої можна побудувати 4. Чим
визначається ефект зміщення?

лінію індивідуального попиту на товар ? а) ростом національного
доходу,

а) бюджетної лінії; який дозволяє змінити структуру

б) кривої “ціни-споживання”;
покупок на користь блага дорогої

в) кривої Енгеля; вартості;

г) лінії “доход-споживання”
б) зміна смаків споживача;

в) зміна відносин ціни блага;

г) зміна моди;

2. Задачі

1. Дохід споживача 38 грн. Ру = 6 грн., Рх = 2 грн. 2. Дохід
споживача 110 грн. Рх = 10 грн. Ру =

Знайти: 1. всі можливі варіанти споживання 15 грн.

двох товарів споживачем.

Кіль

кість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8 35

65

90

110

125

135

142

145 50

90

120

140

155

165

170

173

2. побудуйте графік TV і MV товару «У»

Кіль

кість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 42

80

115

145

172

197

217

235

250

260 65

120

170

215

255

290

320

345

360

365

3. Тестові завдання

Корисність –

Тактична корисність –

Бюджетне обмеження —

Ординальна корисність –

Бюджетна лінія —

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ:

“_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________”

Викладач: Слободян В.С.

ТЕМА: ”Ординалістська теорія поведінки споживача”______________

АКТУАЛЬНІСТЬ: Дана тема важлива для визначення рівноваги споживача

НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вибрати і закріпити навики і уміння знаходження__
рівноваги споживача, будувати бюджетну лінію._______________________

ВИХОВНА МЕТА: Розвивати у студентів зацікавленість до вивчення даної
теми, привити працелюбство та навчити їх творчо мислити______________

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ____________________________________

Забезпечуючі дисципліни: Політекономія, макроекономіка____________

Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства___________________

Внутрішньопредметна інтеграція: Аналіз поведінки споживача, теорія
граничної корисності і поведінки
споживача.______________________________

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття:

(питання, задачі, тестові завдання)

2. Матеріали основного етапу заняття:

(алгоритми, навчальні задачі)

Матеріали заключного етапу заняття:

(контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д.)

Література:

Основна: О. Ястремський, О. Грищенко –Основи
мікроекономіки._____________
Київ,98_________________________________________________________________

Додаткова: Роберт С.Піщайк, Деніел Л. Рубінфельд – Мікроекономіка К
“Основи” 1996_______________________________________________________

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях
засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення
Часхв

І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

10

1. Організація заняття

Перевірка наявності студентів, готовності студентів до заняття

2. Постановка навчальних цілей Виробити у студентів вміння знаходити
рівно-вагу споживача, будувати бюджетну лінію

3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь: І рівень Фронтальне
опитування Пакет №1

ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП

Формування вмінь і навиків

50

1. Визначити рівновагу споживача, побудова бюджетної лінії Репродуктивне
відтворення вміння студен-тами знаходити рівновагу спо-живача, буду-вати
бюджетну лінію Перехресна індивідуаль-на перевірка студентами
розв’язаних задач. Задачі і алгоритми

(пакет №2)

2. Групова робота

Робота з тестами Пакет №3

3. Написання диктанту

Пакет №4

ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

20

1. Контроль основних вмінь і навиків Усунення недоліків Самоаналіз
виконуваних робіт

10

2. Підведення підсумків заняття Відзначення зас-тосовуваних ме-тодів і
матері-алів Слово вик-ладача. Вик-ладання оцінок

5

3. Домашнє завдання Розв’язати 2-3 задачі за змістом

5

Пакет 1

Фронтальне опитування

Що визначає гранична норма заміщення?

Що показує бюджетне обмеження?

Які фактори впливають на нахил бюджетної лінії?

Що означає рівновага споживача?

Що показують лінії “ціна – споживання” і “дохід – споживання”?

Коли виникає ефект доходу і ефект заміщення?

Що показує крива байдужості?

Пакет 4

Словниковий диктант

Гранична норма заміщення –

Бюджетне обмеження –

Рівновага споживання –

Властивості бюджетної лінії –

Фактори, що впливають на нахил бюджетної лінії –

Теорія поведінки споживача –

Мета споживацького вибору –

Умови, за яких споживач надає перевагу певним товарам –

Крива байдужості –

Властивості кривих байдужості –

Лінія “доход – споживання” –

Лінія “ціна – споживання” –

Ефект доходу –

Ефект заміщення –

Надлишок споживання –

Пакет 2

Задачі

Задача 1

Дохід споживача – 20 грн. Рх = 4 грн. Ру = 2 грн. Загальна корисність
товарів наведена в таблиці.

Знайти: 1. рівновагу споживача

2. зобразіть її графічно.
Розв’язання

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8 80

150

210

260

300

330

350

360 40

75

102

125

146

165

175

180

І в.= 1х*4+8у*2 = 20 грн.

TV = 80+180 = 260

II в.= 2х*4+6у*2 = 20 грн.

TV = 150+165 = 315

III в.=3х*4+4у*2 = 20 грн.

TV = 210+125 = 335

ІVв. = 4х*4+2у*2 = 20 грн.

TV = 260+75 = 335

Х

5

4 А

3 В U

2 і = 20 грн.

1

2 4 6 8 10 У

Відповідь: Рівновага споживача (т А) відповідає комбінації товарів 4х і
2у і

є найвища точка дотику кривої байдужості з бюджетною
лінією.

Задача 2

І = 30 грн. Рх = 3 грн. Ру = 2 грн. Загальна корисність наведена в
таблиці

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 100

160

200

230

255

275

290

312

322

330

336

340 70

120

160

188

210

230

248

264

275

283

290

296

Знайти: 1. рівновагу споживача.

2. зобразити їх графічно

3. як зміниться рівновага

споживача при

збільшенні ціни на

Розв’язання

1. І в.= 2х*3+12у*2 = 30 грн. TV = 160+296 = 456

II в.= 4х*+9у*2 = 30 грн. TV = 230+275 = 505

III в.=6х*3+6у*2 = 30 грн. TV = 275+230 = 505

ІVв. = 8х*3+3у*2 = 30 грн. TV = 312+160 = 472

Х

2.

10

9

8

7 E

6 А

5 С B V1

4 V2

3

2

1

2 4 6 8
10 12 14 15 У

3. І в.= 1х*3+9у*3 = 30 грн. TV = 100+275 = 375

II в.= 2х*3+8у*3 = 30 грн. TV = 160+264 = 422

III в.=3х*3+7у*3 = 30 грн. TV = 200+248 = 448

ІVв. = 4х*3+6у*3 = 30 грн. TV = 230+230 = 460

Vв. = 5х*3+5у*3 = 30 грн. TV = 255+210= 465 (тА)

VІ в. = 6х*3+4у*3 = 30 грн. TV = 275+188 = 463

VІІ в. = 7х*3+3у*3 = 30 грн. TV = 290+160 = 450

VІІ в. = 8х*3+2у*3 = 30 грн. TV = 312+120 = 432

ІХ = 9х*3+1у*3 = 30 грн. TV = 322 + 70 = 392

Відповідь: Після збільшення ціни товару “У” до 3 грн. рівновага
споживача переміститься з тЕ в тА (6х і 4у), а було (6х і 6у)

Задача 3

Дохід споживача- 60 Рх = 6 грн. Ру =10 грн.

Побудуйте: 1. бюджетну лінію

2. бюджетну лінію при зниженні Ру = 6 грн.

3. бюджетну лінію при збільшенні Рх = 10 грн.

Розвязок

Х

10

8

6

і2

4

і1

2 і3

2 4 6 8 10 У

Qх = i/Px = 60/6 = 10од. Qy = i/Py = 60/10 = 6 од.

Qх = 60/6 = 10од. Qy = 60/6 = 6 од.

Qх = 60/10 = 6од. Qy = 60/10 = 6 од.

Варіант 2

Задача 1

Побудуйте лінію “дохід—споживання”, якщо відомо, що і1 = 60 грн.

Рх = 6 грн., Ру = 10 грн., а стан рівноваги споживача відповідає набору
товарів – 5х і 3у. Дохід збільшився в 1,5 раза при рівновазі – 10х і 3у.
Дохід збільшився в 2 раза (від 60 грн.) при рівновазі – 15х і 3у.

Розвязок

Х

20

15 Р3

10 Р2

8

6 Р1

4

2

2 4 6 9 12 У

Задача 2

Побудуйте лінію “ ціна—споживання” при і=30 грн. Рх = 3 грн. Ру = 6
грн., а стан рівноваги відповідає набору товарів – 6х і 2у.

Ціна товару “у”: 1. знизилась до 5 грн. при рівновазі – 5х і 3у.

2 знизилась до 3 грн. при рівновазі – 4х і
6у.

3 знизилась до 2 грн. при рівновазі – 2х і
12у.

Розвязок

10

8

6 Р1 Р2

4 Р3

Р4

2

2 4 6 10 14 16 у

1. Qx = i/Px = 30/3 = 10 од. Qy = i/Py = 30/6 =
5 од.

2. Qx = 30/3 = 10 од. Qy= 30/5 = 6 од.

3. Qx =30/3 = 10 од. Qy = 30/3 = 10
од.

4. Qx = 30/3 = 10 од. Qy =30/2 = 15 од.

Задача 3

Дохід споживача – 10 грн.. Рх = 20 грн. Ру = 10 грн.

Побудуйте: 1. бюджетну лінію;

2. бюджетну лінію при зменшенні доходу до 60 грн.;

3. бюджетну лінію при збільшенні доходу до 160 грн.

Розвязок

10

8

5 і3= 160

3 і1=100

і2=60

6 10 16 У

1. Qx = 100/20 = 5 од. Qy = 100/10 = 10 од.

2. Qx = 60/20 = 3 од. Qy = 60/10 = 6 од.

3. Qx = 160/20 = 8 од. Qy = 160/10 = 16 од.

Варіант 3

Задача 1

Дохід споживача в місяць дорівнює 100 грн. Рх=2,5 грн. Ру=5 грн.

Виконати: 1. Побудуйте бюджетну лінію споживача

2. Якою буде бюджетна лінія споживача при доході 150
грн. і 50

грн. в місяць.

Розвязування

У

30

20

15

10

5

10 20 30 40 50 60 Х

1. І к = 15у*5+10х*2,5=100 2. І к = 25у*5+10х*2,5=150

ІІ к = 10у*5+20х*2,5=100 ІІ к = 20у*5+20х*2,5=150

ІІІ к = 5у*5+30х*2,5=100 ІІІ к = 15у*5+30х*2,5=150

ІV к =
10у*5+40х*2,5=150

V к = 5у*5+50х*2,5=150

Qy= i/Py=100/5=20 од.

Qx= i/Px=100/2.5=40 од. Qy= i/Py=150/5=30 од.

Qx=
i/Px=150/2.5=60 од.

3 І к = 8у*5+4х*2,5=50

ІІ к = 5у*5+10х*2,5=50

ІІІ к = 2у*5+16х*2,5=50

Qy= i/Py=50/5=10 од.

Qx= i/Px=50/2.5=20 од.

Задача 2

Кількість Загальна корисність

Х У

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 60

115

165

210

250

285

315

340

360

370

378

384

387 40

75

105

130

150

165

175

182

188

192

195

197

198

І = 29 грн. Рх = 3 грн. Ру = 2 грн.

Загальна корисність товарів наведена в таблиці.

Знайти: 1. рівновагу споживача;

2. побудуйте бюджетну лінію

Розвязок

1.знаходимо комбінації:

І в.= 9х*3+1у*2 = 29 грн. TV = 360+40 = 400

II в.= 7х*3+4у*2 = 29 грн. TV = 315+130 = 445

III в.=5х*3+7у*2 = 29 грн. TV = 250+175 = 425

ІVв. = 3х*3+10у*2 = 29 грн. TV = 165+199 = 357

Vв. = 1х*3+13у*2 = 29 грн. TV = 60+198= 258

Х 2.
проводимо криву байдужості

т. С – стан рівноваги

9
3. будуємо бюджетну лінію:

Qx= i/Px= 29/3 =9.7

7 С
Qy= i/Py= 29/2 =14.5

V2

5

3

1

1 4 7 10 13 14,5 У

Задача 3

і = 72 грн. Рх = 12 грн. Ру = 9 грн.

Виконати: 1. побудуйте бюджетну лінію;

2. як зміниться кут нахилу, якщо:

а) ціна Рх = 9 грн. (Ру = 9 грн.)

б) ціна Ру = 6 грн. (Рх = 12 грн.)

3. як зміниться кут нахилу, якщо:

а) ціна Рх = 24 грн. (Ру = 9 грн.)

б) ціна Рх = 12 грн. (Ру = 12 грн.)

Розвязок

У

12

8

6

2

2 4 6 8 Х

1. Qx = i/Px = 72/12 = 6 од. Qy = i/Py = 72/9 =
8 од.

2. а) при зниженні ціни товару “Х” кут зменшився

б) при зниженні ціни товару “У” кут збільшився.

а) Qx =72/9 = 8 од. Qy = 72/9 = 8 од

б) Qx =72/12 = 6 од. Qy = 72/6 = 12 од

3. Qx = 72/24 = 3 од. Qy = 72/9 = 8 од

Qx = 72/12 = 6 од. Qy = 72/12 = 6 од

Варіант 4

Задача 1

Ціна продуктів та одягу однакова – 10грн. за одиницю. Споживач з рівнем
доходу 400грн. купує 25 од. продуктів та 15 од. одягу.

А) пізніше його доход впав до 336 грн. ціна на продукти зменшилась до 8
грн., а ціна одягу зросла до 12 грн. Він купує 30 од. продуктів та 8 од.
одягу. Чи зросте його добробут після зміни цін?

Б) дохід зріс до 500 грн., а ціна не змінилася – 8 грн. за продукти:
12—за одяг. Споживач купує 32,5 од. продуктів та 20 од. одягу. Чи
поліпшився його добробут коли і= 400 грн. Рn i Po=10 грн. за одиницю?

Розвязок

одяг

У

20

15

8

а б

продукти

25 30 Х

а) ринковий кошик коштує лише 380 грн. за початковими цінами (30п*10
+8о*10) Оскільки споживач міг купити цей ринковий кошик раніше,
становище його погіршується.( зменшився реальний дохід на 20 грн.)

б) ринковий кошик містить більшу кількість обох товарів, ніж
початковий ринковий кошик, отже споживач виграв від зміни цін . цей
кошик дорожчий від попереднього.(32,5п*10+20од*10=325+200= 525).

Задача 2

І= 20 грн. Рїжа=1грн., Родяг=2грн. Побудуйте :

бюджетну лінію

бюджетну лінію при цілі на їжу 2 грн. і незмінній ціні на одяг

бюджетну лінію при ціні на їжу 0,5 грн. і незмінній ціні на одяг

проведіть лінію ціну-споживання

одяг

10

A V3 ціна споживання

6 D

5

4 B

V1 і3

і2 і1

P

2 E

1 C

0,5
H D попит на їжу

4 12 20
Q їжа

Точка В – стан рівноваги (V1)

І = 4о*2+12ї*1 = 20 грн. (точка С на кривій попиту)

Ціна на їжу = 2 грн.

Точка А – стан рівноваги (V1)

І = 6о*2+4ї*2 = 20 грн. (точка Е на кривій попиту)

Ціна на їжу 0,5 грн.

Точка Д – стан рівноваги (V1)

І = 5о*2+20ї*0,5 = 20 грн. (точка Н на кривій попиту)

Задача 3

Р0 = 1 грн. Рп = 1 грн. І = 50 грн.

Ринковий кошик Продукти

одиниць Одяг

одиниць

А

В

Д

Е

F

H 20

10

40

30

10

10 30

50

20

40

20

40

Побудуйте: 1. криві байдужості, якщо

корисність 1 одиниці

одягу і продуктів прино-

сить споживачу 1 V

задоволення.

2. бюджетну лінію

3. знайдіть рівновагу спо

живача

Розвязок

Найбільше задоволення споживач отримав би від споживання ринкового
кошика Е, але це межа неможливого тому, що знаходиться над бюджетною
лінією. Також він не може придбати ринкові кошики В і Д.

Бюджетна лінія показує, що споживач може придбати за свій дохід ринкові
кошики А і Н, а кошик F його не приваблює тому, що знаходиться всередині
бюджетної лінії.

Рівновага споживача – це точка н тому, що це найвища точка дотику кривої
байдужості V2 з бюджетною лінією

одяг

50 B

40 E

H V4

30 A V2

20 D

F V1 V3

10

10 20 30 40 50 Продукти

Задача 4

Ро = 2 грн. Р = 1 грн. і = 10 грн. Споживач знаходиться в рівновазі
точка А (3о, 4ї).

Виконати: 1. побудувати бюджетну лінію.

знайти ефект заміщення, якщо Рї = 0,5 грн., Ро = 2 грн.; при і =10 грн.

визначити ефект доходу, якщо і = 20 грн., а Ро = 2 грн., Рї = 1 грн.

побудувати лінію “дохід – споживання”

Розвязок

Одяг

10

лінія “дохід –
споживання”

Д

6

V2

5 А
лінія “ціна – споживання”

3

2 В V1

1 i1 С

4 8 10 12
16 20 Їжа

рівновага споживача переміститься в точку В з т.А при ефекті заміщення
одягу їжею, що стала дешевою. т.А = 3*2+4*1 = 10 V

т.В = 2*2+12*0,5 = 10 V т.с = 1*2+16*0,5 = 10 V

При збільшенні доходу споживача точка рівноваги т.Д буде відповідати
слідуючій комбінації 6о і 8ї.

Лінія “дохід – споживання” буде приходити через точки А і Д, лінія “ціна
– споживаннч” через точки А і В.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 1

1.Тестові завдання

1. На базі якого перемінного фактору 4. Чим
визначається ефект заміщення?

виражається функція корисності? а)
ростом національного доходу, який

а) бажання споживача;
дозволяє змінити структуру покупок

б) рівень якості благ, які споживаються;
на користь блага дорогої вартості;

в) рівень цін благ, що споживаються;
б) зміна смаків споживача;

г) обсяг благ, які споживаються. в) зміна
відносної ціни блага;

2. Що означає крива байдужості? 5.
Збільшення доходу споживача графічно

а) лінію рівних витрат;
виражається в:

б) лінію рівних можливостей;
а) зміна нахилу бюджетної ліні

в) лінію рівного продукту;
б) паралельне переміщення

г) лінію однакової загальної корисності.
бюджетної лінії вправо;

в) паралельне
переміщення бюджетної

лінії вліво;

3. Яким відношенням представлена гранична г) зменшення
нахилу бюджетної лінії;

норма заміщення ?
д) збільшення нахилу бюджетної лінії

а) ?Оx/?Оy;

б) ?Рx,/?Рy;

в) ?Qx/?Ру;

г) ?Ux/ Рx

Кіль

кість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8 80

150

210

260

300

330

350

360 40

75

102

125

146

165

175

180

2. Задачі

1. Дохід споживача – 20 грн. Рх = 4 грн. Ру = 2 грн.

Загальна корисність товарів наведена в таблиці.

Знайти: 1. рівновагу споживача

2. зобразіть її графічно.

2. Побудуйте лінію “ ціна—споживання” при і=30 грн. Рх =3 грн. Ру = 6
грн., а стан рівноваги відповідає набору товарів – 6х і 2у.

Ціна товару “у”: 1. знизилась до 5 грн. при рівновазі – 5х і 3у.

2 знизилась до 3 грн. при рівновазі – 4х і
6у.

3 знизилась до 2 грн. при рівновазі – 2х і
12у.

3. Тестові завдання

Гранична норма заміщення –

Властивості бюджетної лінії –

Мета споживацького вибору –

Властивості кривих байдужості –

Ефект доходу –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 2

1.Тестові завдання

1. В чому виражається взаємодія між 3. Яка
конфігурація кривих байдужості для

загальною та граничною корисністю?
товарів взаємодоповнюючих один одного?

а) чим вища гранична корисність,
а) прямі лінії, які мають негативний нахил;

тим вища загальна корисність;
б) L – образні лінії;

б) чим нижча гранична корисність,
в) лінії, паралельні одній осі координат;

тим вища загальна корисність;
г) прямі лінії, з позитивним нахилом.

в) коли загальна корисність

максимальна, гранична гранична 4.
Яке з наступних значень загальної

корисність дорівнює нулю;
корисності ілюструє закон спадної

г) ріст негативної величини граничної корисності
граничної корисності?

при збільшенні споживання означає зростання
а)200,300,400, 500;

загальної корисності. б) 200, 450, 750, 1100;

в) 200, 250, 270. 280;

2 . Що означає ситуація рівноваги споживача ?
г) 200, 150, 150, 150;

а) максимізація загальності при даному
д) 200, 350, 450, 600;

бюджетному обмеженні;

б) кожний придбаний товар приносить 5.
Теорія поведінки споживача передбачає,

однакову граничну корисність;
що споживач прагне максимізувати:

в) при зростанні закупок одного виду блага а) різницю між
загальною і

скорочуються закупки другого виду блага;
граничною корисністю;

г) споживач тратить однакову суму грошей на б)
загальну корисність;

покупку кожного виду благ.
в) середню корисність;

г) граничну корисність;

д) кожну із перерахованих величин.

2. Задачі

І = 30 грн. Рх = 3 грн. Ру = 2 грн.
2.Дохід споживача- 60 Рх = 6 грн. Ру =10 грн

Загальна корисність наведена в таблиці
Побудуйте: 1. бюджетну лінію

Знайти: 1. рівновагу 2.
бюджетну лінію при

Кіль

кість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 100

160

200

230

255

275

290

312

322

330

336

340 70

120

160

188

210

230

248

264

275

283

290

296

споживача.
зниженні Ру = 6 грн.

2. зобразити їх графічно 3. бюджетну лінію
при

3. як зміниться рівновага збільшенні Рх = 10 грн.

споживача при

збільшенні ціни на

3. Тестові завдання

Бюджетне обмеження –
Лінія “доход – споживання” –

Фактори, що впливають на нахил бюджетної лінії – Ефект
заміщення –

Умови, за яких споживач надає перевагу певним товарам –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 3

1.Тестові завдання

1 Що означає крива байдужості? 4. Яке з
наступних значень граничної

а) лінію рівних витрат;
корисності ілюструє закон спадної

б) лінію рівних можливостей;
граничної корисності:

в) лінію рівного продукту; а) 200, 150, 100, 50;

г) лінію однакової загальної корисності.
б) 200, 300, 400, 500;

в) 200, 200, 200, 200;

2. На основі якої кривої можна побудувати
г) 200, 250, 270, 280;

лінію індивідуального попиту на товар ?
д) 200, 150, 150, 150;

а) бюджетної лінії;

б) кривої “ціни-споживання”; 5. Закон
спадної граничної корисності означає,

в) кривої Енгеля;
що:

г) лінії “доход-споживання”.
а) відношення граничної корисності до

цін на предмети розкоші менше, ніж

3. Чим визначається ефект заміщення?
на товари першої необхідності;

а) ростом національного доходу,
б) корисність, яку отримують при кожній

який дозволяє змінити структуру слідуючий
одиниці товару, спадає по мірі

покупок на користь блага дорогої вартості;
збільшення кількості придбаних товарів;

б) зміна смаків споживача;
в) відношення граничної корисності до

в) зміна відносної ціни блага;
цін однакова для всіх товарів;

г) зміна моди.
г) корисність придбаних товарів спадає по

мірі збільшення доходу споживача;

д) всі
відповіді не вірні.

Кіль

кість Загальна корисність

Х У

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 60

115

165

210

250

285

315

340

360

370

378

384

387 40

75

105

130

150

165

175

182

188

192

195

197

198

2. Задачі

І = 29 грн. Рх = 3 грн. Ру = 2 грн.

Загальна корисність товарів наведена в таблиці.

Знайти: 1. рівновагу споживача;

2. побудуйте бюджетну лінію

2. Ро = 2 грн. Р = 1 грн. і = 10 грн. Споживач знаходиться

в рівновазі точка А (3о, 4ї).

Виконати: 1. побудувати бюджетну лінію.

знайти ефект заміщення, якщо Рї = 0,5 грн., Ро = 2 грн.; при і =10 грн.

визначити ефект доходу, якщо і = 20 грн., а Ро = 2 грн., Рї = 1 грн.

побудувати лінію “дохід – споживання”

3. Тестові завдання

Рівновага споживання –

Теорія поведінки споживача –

Крива байдужості –

Лінія “ціна – споживання” –

Надлишок споживання –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 4

1.Тестові завдання

1. На базі якого перемінного фактору 4. Чим
визначається ефект заміщення?

виражається функція корисності? а)
ростом національного доходу, який

а) бажання споживача;
дозволяє змінити структуру покупок

б) рівень якості благ, які споживаються;
на користь блага дорогої вартості;

в) рівень цін благ, що споживаються;
б) зміна смаків споживача;

г) обсяг благ, які споживаються. в) зміна
відносної ціни блага;

2. Що означає крива байдужості? 5. Яке з
наступних значень граничної

а) лінію рівних витрат;
корисності ілюструє закон спадної

б) лінію рівних можливостей;
граничної корисності:

в) лінію рівного продукту; а) 200, 150, 100, 50;

г) лінію однакової загальної корисності.
б) 200, 300, 400, 500;

в) 200, 200, 200, 200;

3. Теорія поведінки споживача передбачає
г) 200, 250, 270, 280;

що споживач прагне максимізувати:
д) 200, 150, 150, 150;

а) різницю між загальною і

граничною корисністю;

б) загальну корисність;

в) середню корисність;

г) граничну корисність;

д) кожну із перерахованих величин

2. Задачі

1. Дохід споживача в місяць дорівнює 100 грн. Рх=2,5 грн. Ру=5 грн.

Виконати: 1. Побудуйте бюджетну лінію споживача

2. Якою буде бюджетна лінія споживача при доході 150
грн. і 50

грн. в місяць.

2. Дохід споживача- 60 Рх = 6 грн. Ру =10 грн.

Побудуйте: 1. бюджетну лінію

2. бюджетну лінію при зниженні Ру = 6 грн.

3. бюджетну лінію при збільшенні Рх = 10 грн.

3. Тестові завдання

Властивості бюджетної лінії –

Мета споживацького вибору –

Бюджетне обмеження –

Лінія “доход – споживання” –

Надлишок споживання –

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ:

“_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________”

Викладач: Слободян В.С.

ТЕМА: ”Ординалістська теорія поведінки споживача”______________

АКТУАЛЬНІСТЬ: Дана тема висвітлює поведінку споживача, який_____ прагне
максимізувати корисність, як змінюється рівновага споживача в___ зв’язку
із зміною ціни товару та доходу споживача_____________________

НАВЧАЛЬНА МЕТА: Виробити вміння знаходити рівновагу споживача, будувати
бюджетну лінію, спрямувати знання студентів у правильному___
напряму._________________________________________________________

ВИХОВНА МЕТА: Виробити у студентів вміння мислити, сприяти______
розвитку самостійності та працелюбства._____________________________

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ_________________________________

1. Забезпечуючі дисципліни: Основи економічної теорії, макроекономіка__

2. Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства, стратегія пі – ва.

3. Внутрішньопредметна інтеграція: Аналіз поведінки споживача, теорія

граничної корисності
і поведінка споживача.

МАТЕРІАЛИ АКТИВІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ:

(питання, задачі, проблемні ситуації, наочність, тематика рефератів і
повідомлень, довідкова література)

1. Наочні посібники: Конспект лекцій, довідкова література____________

2. Матеріали активізації: Контрольні питання, тести, ситуаційні
задачі,__ текст диктанту,
реферати.__________________________________________

Література:

Основна: Пол А. Самюельсон, Вільям Д. Нордгауз – “ Мікроекономіка” К.,
1998 Додаткова: В. Базидевич, В. Лукянов, Н. Писаренко. Н.
Квіцинська.___ “Мікроекономіка”. Опорний конспект лекцій. Четверта хвиля
К.,1998

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Методи контролю Методи
і засоби активізації студентів Час. хв.

І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Організація заняття

Перевірка готовності аудиторії до проведення заняття 5

ІІ

1. ОСНОВНИЙ ЕТАП

Постановка навчальних цілей і забезпечення позитивної мотивації.

Актуалізація опорних знань. Робота з тестами (пакет №1) 65

2. Обговорення проблемних питань:

Реферат на тему: ”Лінії “ціна – споживання” і “дохід – споживання”,
надлишок споживача”

План

1. Гранична норма заміщення Індивідуальне опитування Ситуаційна задача

(пакет №2)

2. Бюджетне обмеження Фронтальне опитування Питання (пакет №3)

3. Рівновага споживача Індивідуальне опитування Ситуаційна задача

(пакет №4)

4. Крива байдужості Фронтальне опитування Питання (пакет №5)

5. Лінії “ціна – споживання” і “дохід – споживання”. Ефект доходу і
заміщення. Надлишок споживача. Обговорення і заслуховування рефератів
Ситуаційна задача

(пакет №6)

ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

10

1. Підсумковий контроль Заключна бесіда Контрольне опитування, додаткові
питання 5

2. Підсумок заняття і загальні висновки Підведення підсумків опитування
та активності студентів під час занять

3

3. Виставлення та коментування оцінок Виставлення оцінок

2

Пакет 1

Тести

1. Що таке гранична корисність ?

а) мінімальна корисність, яку споживач може одержати при споживанні
даного блага;

б) максимальна корисність, яку споживач може одержати при споживанні
даного товару;

в) виробнича функція загального продукту;

г) приріст загальної корисності блага при збільшенні споживання блага на
одну граничну одиницю.

2. В чому виражається взаємодія між загальною та граничною корисністю?

а) чим вища гранична корисність, тим вища загальна корисність;

б) чим нижча гранична корисність, тим вища загальна корисність;

в) коли загальна корисність максимальна, гранична гранична корисність
дорівнює нулю;

г) ріст негативної величини граничної корисності при збільшенні
споживання означає зростання загальної корисності.

3. За допомогою якого відношення можна виразити граничну корисність
блага?

а) ?ТР/ ?Q;

б) ?TU/?Q;

в) ?TU /?P;

г)? Q /?P .

4. На базі якого перемінного фактору виражається функція корисності?

а) бажання споживача;

б) рівень якості благ, які споживаються;

в) рівень цін благ, що споживаються;

г) обсяг благ, які споживаються.

5. Яке з наступних значень загальної корисності ілюструє закон спадної
граничної корисності?

а)200,300,400, 500;

6)200,450,750, 1100;

в)200,250,270, 280;

г)200,150,150,150.

д)200,350,450, 600.

6 Яке з наступних значень граничної корисності ілюструє закон спадної
граничної корисності ?

а)200,150,100, 50;

б)200,300, 400, 500;

в) 200,200,200,200;

г) 200,250,270, 280;

д)200,150,150,150.

7. Загальна корисність росте, коли гранична корисність:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) збільшується або зменшується;

г) збільшується або зменшується, але не являється величиною позитивною;

д) являється негативною величиною.

8. Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач прагне
максимізувати:

а) різницю між загальною і граничною корисністю;

б) загальну корисність;

в) середню корисність;

г) граничну корисність;

д) кожну із перерахованих величин.

9. Закон спадної граничної корисності означає, що:

а) відношення граничної корисності до цін на предмети розкоші

менше, ніж на товари першої необхідності;

б) корисність, яку отримують при кожній слідуючий одиниці

товару, спадає по мірі збільшення кількості придбаних
товарів;

в) відношення граничної корисності до цін однакова для всіх
товарів;

г) корисність придбаних товарів спадає по мірі збільшення
доходу споживача;

д) всі відповіді не вірні.

10 Що означає ситуація рівноваги споживача ?

а) максимізація загальності при даному бюджетному обмеженні;

б) кожний придбаний товар приносить однакову граничну корисність;

в) при зростанні закупок одного виду блага скорочуються закупки другого
виду блага;

г) споживач тратить однакову суму грошей на покупку кожного виду благ.

11. Що означає крива байдужості?

а) лінію рівних витрат;

б) лінію рівних можливостей;

в) лінію рівного продукту;

г) лінію однакової загальної корисності.

12. Яким відношенням представлена гранична норма заміщення ?

а) ?Оx/?Оy;

б) ?Рx,/?Рy;

в) ?Qx/?Ру;

г) ?Ux/ Рx

13. Яка конфігурація кривих байдужості для товарів взаємодоповнюючих
один одного ?

а) прямі лінії, які мають негативний нахил;

б) L – образні лінії;

в) лінії, паралельні одній осі координат;

г) прямі лінії, з позитивним нахилом.

14. На основі якої кривої можна побудувати лінію індивідуального попиту
на товар ?

а) бюджетної лінії;

б) кривої “ціни-споживання”;

в) кривої Енгеля;

г) лінії “доход-споживання”.

15. Чим визначається ефект заміщення?

а) ростом національного доходу, який дозволяє змінити структуру

покупок на користь блага дорогої вартості;

б) зміна смаків споживача;

в) зміна відносної ціни блага;

г) зміна моди.

16. Щоб опинитись у стані рівноваги ( тобто максимізувати
корисність) споживач повинен:

а) не купувати недоброякісний товар;

б) бути впевненим, що ціни всіх придбаних товарів пропорційні загальні
загальній корисності;

в) врівноважити граничну корисність останніх одиниць придбаних товарів;

г) біти впевненим, що ціна кожного товару рівна граничній корисності
грошей.

д) розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на
покупку будь-якого товару, приносила такий приріст корисності, як і
гривня, витрачена на покупку іншого товару.

17. Яке із наступних тверджень являється невірним ?

а) кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;

б) кожна точка на бюджетній лінії означає комбінацію двох товарів”

в) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;

г) всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності;

д) нахил кривої байдужості характеризує норму, в відповідності з якою
одне благо може бути замінене іншим благом, без зміни рівня для
споживання.

18. Якщо споживач вибирає комбінацію, представлену точкою, яка лежить на
поверхні площини, обмеженою лінією, то він:

а) максимізує корисність;

б) бажає купити більше товарів, ніж дозволяє його бюджет;

в) не повністю використовує свій бюджет;

г) знаходиться в стані рівноваги споживач;

д) ні одна з відповідей не вірна.

19. Рівновага споживача на карті байдужості – це:

а) любий перетин бюджетної лінії на кривій байдужості;

б) люба точка на самій високій із кривих байдужості;

в) та точка, в який нахил бюджетної лінії рівний нахилу
дотичної

до кривої байдужості;

г) люба точка розташована на бюджетній лінії;

д) люба точка розташована в просторі, обмеженому бюджетною

лінією.

20. Гранична норма заміщення товару А товаром В означає:

а) скільки одиниць товару а споживач купує, коли ціна товару
В

зменшується на одну гривню;

б) в якій степені збільшується гранична корисність, якщо

споживання товарів А і В збільшується на одиницю;

в)скільки одиниць товару В споживач купує, коли його доход

зростає, а споживання товару А залишається незмінним;

г) від якої кількості одиниць товару А споживач готовий

відмовитись в обмін на одержання однієї одиниці товару
В,

щоб запропонована корисність залишилась незмінною.

д) ні один з варіантів не вірний.

21. Серед наступних тверджень одне являється неправильним. Вкажіть
його:

а) кожна точка на кривій байдужості означає різну комбінацію двох
товарів;

б) кожна точка на бюджетній лінії означає різну комбінацію двох товарів;

в) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень задоволення
потреб;

г) всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень грошового
доходу;

д) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень грошового
доходу.

22. Збільшення доходу споживача графічно виражається в:

а) зміна нахилу бюджетної лінії;

б) паралельне переміщення бюджетної лінії вправо;

в) паралельне переміщення бюджетної лінії вліво;

г) зменшення нахилу бюджетної лінії;

д) збільшення нахилу бюджетної лінії

23. Ефект доходу має місце в наступному випадку:

а) якщо доходи людей падають, вони купують менше товару;

б) подешевіння товару призводить до того, що споживач може купити більше
даного товару не скорочуючи обсяг придбання інших товарів;

в) обсяг покупок деяких товарів скорочується по мірі збільшення доходів
людей;

г) по мірі того, як доходи людей ростуть, вони зберігають збільшуючи
частку доходу.

д) у всіх перерахованих випадках.

24. Ефект заміщення – це ріст попиту на товар, викликаний:

а) заміною загального рівня цін на всі товари;

б) заміною смаків споживачів, які надають перевагу товарам-замінникам;

в)заміною в реальному доході, викликаного зниженням цін на придбані
товари;

г) положення нових замінників товару;

д) всі відповіді не вірні.

Пакет 2

Питання

Що означає гранична норма заміщення?

Який зв’язок між граничною нормою заміщення і граничною корисністю
товарів?

Наведіть приклад граничної норми заміщення.

Що відбувається з граничною нормою заміщення в процесі заміни одного
товару іншим?

Наведіть рівняння граничної норми заміщення.

Пакет 3

Робота з німими схемами

+

Бюджетне обмеження – це

Пакет 4

Ситуаційна задача

І = 10 грн. Рх = 1 грн. Ру = 2 грн.

Кількість Загальна корисність

товару “Х” товару “У”

1

2

3

4

5

6

7

8 25

46

62

74

84

92

97

100 50

96

124

148

168

184

194

200

Знайти: 1. рівновагу споживача

2. зобразіть її графічно.

Розвязок

І в.= 4у*2+2х*1 = 10 грн. TV = 148+46 = 194

II в.= 3у*2+4х*1 = 10 грн. TV = 124+74 = 198

III в.=2у*2+6х*1 = 10 грн. TV = 96+92 = 188

ІVв. = 1у*2+8х*1 = 10 грн. TV = 50+100 = 150

5

4

А

3 V2

2

1

2 4 6 8 10 Х

Відповідь: рівновага споживача – це т.А

Пакет 5

Питання

Що пояснює теорія поведінки споживача?

Яка мета споживацького вибору?

Умови, за яких споживач надає перевагу певним товарам?

Що показує крива байдужості?

Властивості кривої байдужості.

Що таке карта кривої байдужості?

Пакет 7

Словниковий диктант

Гранична норма заміщення –

Бюджетне обмеження –

Фактори, які впливають на бюджетну лінію –

Властивості бюджетної лінії –

Рівновага споживача –

Теорія поведінки споживача –

Мета споживацького вибору –

мови, за яких споживач надає перевагу певним товарам –

Крива байдужості –

Властивості кривих байдужості –

Карта кривих байдужості –

Лінія “дохід – споживання” –

Лінія “ ціна – споживання” –

Ефект доходу –

Ефект заміщення –

Надлишок споживача –

Надлишок виробника –

Крива Енгеля –

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ:

“_______________________МІКРОЕКОНОМІКА__________________________”

Викладач: Слободян В.С.

ТЕМА: “ Ринок досконалої конкуренції”__________________________

АКТУАЛЬНІСТЬ: Засвоєння теми студентами дозволить їм зрозуміти____
поведінку досконалого конкурента на ринку, парадокс прибутку._________

НАВЧАЛЬНА МЕТА: Навчити студентів визначити стан, в якому________
перебуває фірма і галузь___________________________________________

ВИХОВНА МЕТА: Привити навики працелюбство та навчити їх творчо___
мислити_________________________________________________________

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ____________________________________

Забезпечуючі дисципліни: Політекономія, макроекономіка____________

Забезпечувані дисципліни: Економіка підприємства, стратегія підприємств

Внутрішньопредметна інтеграція: Витирати виробництва_____________

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття:

(питання, задачі, тестові завдання)

2. Матеріали основного етапу заняття:

(алгоритми, навчальні задачі)

Матеріали заключного етапу заняття:

(контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д.)

Література:

Основна: Підручник за заг. редакцією С. Будаговської – Мікро – і
Макроекономіка. К. “Основна”
1998________________________________________

Додаткова: Роберт С.Піщайк, Деніел Л. Рубінфельд – Мікроекономіка К
“Основи” 1996_______________________________________________________

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях
засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення
Часхв

І ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

10

1. Організація заняття

Перевірка наявності студентів, готовності студентів до заняття

2. Постановка навчальних цілей Навчитися максимізувати прибуток

3. Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь: І рівень Фронтальне
опитування Пакет №1

ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП

Формування вмінь і навиків

50

1. Розрахунок різних варіантів діяльності фірми і обсягу виробництва з
метою максимізації прибутку фірми. Вміння студентами максимізувати
прибуток Перехресна індивідуаль-на перевірка студентами розв’язаних
задач. Задачі і алгоритми

(пакет №2)

2. Групова робота

Робота з тестами Пакет №3

3. Написання диктанту

Пакет №4

ІІІ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

20

1. Контроль основних вмінь і навиків Усунення недоліків Самоаналіз
виконуваних робіт

10

2. Підведення підсумків заняття Відзначення зас-тосовуваних ме-тодів і
матері-алів Слово вик-ладача. Вик-ладання оцінок

5

3. Домашнє завдання Розв’язати 2-3 задачі за змістом

5

Пакет 1

Фронтальне опитування

Які рішення повинна прийняти конкурентна фірма?

Короткострокова рівновага фірми.

Довгострокова рівновага галузі.

Дохід фірми.

Прибуток фірми.

Умови формування ринку досконалої конкуренції.

Попит і граничний дохід конкурентної фірми.

Пропозиція конкурентної фірми.

Пакет 4

Словниковий диктант

Конкурентна фірма –

Мета фірми –

Прибуток фірми –

Максимізація прибутку – це

Підходи до визначення максимізації прибутку –

Фірма, що отримує прибуток –

Фірма на рівні самоокупності –

Фірма, що несе збитики –

Рівновага галузі спостерігається тоді – коли

Позитивний економічний прибуток –

Відємний економічний прибуток –

Економічний прибуток –

Нульовий економічний прибуток –

Дохід фірми – це

Граничний дохід –

Середній дохід –

Умови формування ринку досконалої конкуренції –

Крива попиту конкурентної фірми –

Крива пропозиції конкурентної фірми –

Ринкова пропозиція (пропозиція галузі) –

Пакет 3

Тести

І. Яке із наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції
не виконуються:

а)фірма знаходиться в рівновазі, коли її граничний доход рівний
граничним витратам;

б) крива граничних витрат пересікає криву середніх витрат в точці, яка
відповідає мінімальному значенню АТС;

в) крива попиту на продукт фірми має негативний нахил;

г) крива попиту на продукт фірми-горизонтальна лінія.

2.Який із наступних ринків найбільш відповідає умовам досконалої
конкуренції?

а)сталі;

б)послуги перукарень;

в)автомашини;

г)акцій та облігацій фірми;

бензину.

3.Поняття досконала конкуренції передбачає, що:

а)значне число фірм, які діють в галузі випускають стандартні товари;

б)є багато покупців, які купують цей товар по поточній ціні;

в)всі покупці і продавці мають повну інформацію про ринок;

г)всі відповіді вірні.

д)є вільний вхід і вихід на ринку;

4.Крива попиту на продукцію конкурентної фірми:

а)має негативний нахил;

б)горизонтальна лінія при даному рівні цін;

в)вертикальна лінія при даному обсязі пропозиції;

г)має позитивний нахил;

д)вертикальна лінія при даному рівні цін.

5.Якщо граничні витрати перевищують середні витрати, при обсязі
виробництва коли фірма максимізує прибуток, то фірма:

а)одержує позитивний прибуток;

б)вибирає обсяг виробництва, який відповідає точці, яка розташована
правіше мінімуму кривої середніх витрат;

в)не призупинить виробництво;

г)всі попередні відповіді вірні;

д)всі відповіді не вірні.

б. Крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді-це:

а)крива граничних витрат;

б)лінія ціни товару;

в)знижуюча частина кривої середніх витрат;

г)зростаюча частина кривої середніх витрат;

д) частина кривої граничних витрат розташована вище кривої середніх
змінних витрат.

7.Якщо ціна продукту недостатня, щоб покрити середні витрати на його
виробництво, то фірма повинна:

а)зупинити виробництво, як можна скоріше;

б)продовжувати виробництво товарів на рівні, де Р=МС, якщо Р>АУС;

в)зменшити виробництво;

г)продовжити виробництво;

д)всі відповіді вірні.

8.В короткостроковому періоді конкурентна фірма, максимізує прибутки або
мінімізує збитки, не буде продовжувати виробництво, якщо:

а)ціна прибутку нижча середніх мінімальних витрат;

б)середні постійні витрати вищі за ціну продукту;

в)ціна продукту нижча мінімуму середніх змінних витрат;

г)ціна продукту нижча за граничні витрати;

д)загальний доход не покриває загальні витрати фірми.

9.Яке із наступних визначень найбільш точно відповідає визначенню
“нормальний прибуток”:

а)прибуток, одержаний фірмою при МС=МК;

б)прибуток, одержаний типічною фірмою в галузі;

в)прибуток, який фірма одержала б при нормальному веденні справ;

г) мінімальний прибуток, необхідний для того, щоб фірма залишалась в
межах даного напрямку діяльності;

д)прибуток, який забезпечує підприємцю комфортний рівень життя.

10. Конкурентна фірма максимізує прибуток при такому обсязі виробництва,
коли:

а)відстань(по вертикалі)між кривими загального доходу і загальних витрат
найбільша;

б)граничний доход рівний граничним витратам;

в)ціна продукту рівна граничним витратам;

г)нахил кривої загального доходу рівний нахилу кривої загальних витрат;

д)всі попередні відповіді вірні.

11.Якщо фірма прагне максимізувати прибутки(або мінімізувати збитки), то
вона повинна:

а)зберігати обсяг випуску на поточному рівні;

б)підвищити ціну товару;

в)збільшити обсяг випуску;

г)зменшити(але не зупиняти) випуск продукції;

д)зупинити випуск продукції.

12.Економічний прибуток:

а)не може мати місце на конкурентному ринку в довгостроковому періоді;

б)еквівалентний нормальному бухгалтерському прибутку;

в)має місце всякий раз, коли загальні витрати перевищують загальний
доход;

г)існує завжди, коли граничний доход перевищує граничні витрати;

д)бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати.

13. Ріст економічного прибутку в галузі призведе до:

а)розширення виробництва в діючих фірмах;

б)входу в галузь нових фірм;

в)підвищення ринкової ціни продукту;

г)підвищення ціни на використані ресурси;

д)виходу фірм з галузі.

14.Що представляє собою лінія попиту фірми, яка працює в умовах
досконалої конкуренції?

а)пряму з від’ємним нахилом;

б)пряму, паралельну осі ординат;

в)пряму, яка співпадає з лінією ціни;

г)криву, співпадаючу з лінією МС.

15.Поняття “досконало конкурентна фірма” означає, що:

а).. .фірма не в змозі конкурувати з іншими фірмами;

б).. .фірма займає домінуюче положення в галузі;

в).. .фірма бореться зі своїми конкурентами офіційними методами;

г).. .це фірма, яка не має впливу на формування ринкової ціни.

16.При виконанні якої умови конкурентна фірма

отримує максимальний прибуток?

а)загальні середні витрати дорівнюють граничному доходу;

б)загальний доход приймає максимальне значення;

в)граничні витрати рівні граничному доходу;

г)середні загальні витрати набувають мінімального значення.

17.В якій ситуації, фірма яка працює в умова досконалої конкуренції,
готова припинити роботу?

а)коли ціна дорівнює мінімальним середнім загальним витратам;

б)коли Р=АУС;

в) Р=МС;

г) ціна дорівнює мінімальним середнім перемінним витратам.

18.В якій ситуації при загальній тенденції ціни до зниження фірма готова
покинути галузь?

а)коли не покриваються постійні витрати;

б)коли прибуток від’ємний і доход не покриває змінні витрати;

в)коли прибуток приймає нульове значення;

г)коли інші фірми покидають дану фірму.

19.Що відображає наведений графік для фірми, яка діє в умовах досконалої
конкуренції?

а)в т.А фірма отримує максимальний прибуток;

б)в т.В фірма отримує максимальний прибуток;

в)фірма не покриває середні змінні витрати;

г)фірма отримує збитки.

Пакет 2

Задачі

Варіант 1

Задача 1

Ціна продукції конкурентної фірми 70 грн. Граничні витрати виробництва
при даному поточному рівні випуску продукції становлять 40 грн. Фірма
прагне максимізувати. Що вона повинна в даному випадку?

Задача 2

Охарактеризуйте діяльність конкурентної фірми за умови, що Ії граничні
витрати (АС). Поясніть, чи отримує вона прибуток? Чи продовжуватиме
виробництво, чи припинить його?

Варіант 2

Задача 1

Припустимо, що у фірми у короткостроковому періоді МС = AVC при 30000
грн.; МС = АТС при 50000 грн. і Мс = MR при 40000 грн. На основі цих
даних можна зробити висновок, що6

а) фірма максимізує прибуток, який на одиницю продукції складає 20000
грн.

б) фірма мінімізує витрати;

в) фірма припиняє існування;

г) фірма має нульовий прибуток;

Задача 2

Фірма вирішила виготовити додатково декілька верстатів, щоб отримати
20000 грн. прибутку. Р = 16000 грн. Q = 5 шт. ТС = 120000 грн., з них
FC = 60000 грн.

Розвязок

Q TR TC П/Зб.

5 80000 120000
-40000

20 320000 300000
+20000

+15 шт.

Варіант 3

Задача 1

Д = 100-2Р

S = -50+3Р

Уряд встановив податок, який сплачує продавець в сумі 5 грн. за одиницю
і встановив фіксовану ціну Р = 32 грн.

Знайти: 1. знайти Р і Q рівноважні до встановлення податку, та

побудуйте графік;

2. суму податку, який буде сплачувати покупець і
продавець, Д і

S після встановлення податку;

3. побудувати криві S і Д після і до встановлення податку.

Розвязок

Р S

100-2Р = -50+3Р;

150 = 5Р 30

Р= 30 грн. Д

Д = 100-2*30 = 40 од.

S = -50+3*30 = 40 од.

40 Q

податок будуть сплачувати:

— покупці – 2 грн. (32-30)

— продавці – 3 грн. (30-27)

Д = 100 – 2*32 = 36 од.

S = -50 +(3*32)*0,9 = 36 од. (27/30 = 0,9)

3. Р S

32

30

27 Д

36 40 Q

Задача 2

Фірма “Оріон” вирішила виготовити ще один верстат. Сумарні витрати
виробництва верстата складають 15000 грн., з яких 10000 грн. складають
постійні витрати. Фірма очікує одержати виручку від продажу цього
верстата в сумі 6000 грн. Чи повинна фірма виготовляти цей верстат?

Варіант 4

Задача 1

Фірма “Вега” знаходиться у стані рівновага в короткому періоді. Нехай її
постійні витрати зростають на 10000 грн. в цих умовах фірма повинна:

а) скоротити обсяг виробництва на 1000 грн.;

б) збільшити випуск товару на 10000 грн.4

в) залишити випуск товару без змін;

г) зменшити використання капітальних ресурсів на 10000 грн. і скоротити
виробництво.

Задача 2

Підприємство виготовляє протягом місяця 100 деталей і продає кожну з них
по 500 грн. Сумарні витрати фірми ТС при цьому складають 80000 грн;
сумарні постійні витрати TFG = 20000 грн., а граничні витрати МС = 500
грн. Що повинна зробити фірма:

а) збільшити виробництво;

б) скоротити виробництво;

в) залишити випуск без змін;

г) припинити випуск деталей.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 1

1. Тестові задання

1. Який із наступних ринків найбільш 4. Поняття
досконала конкуренції передбачає, що:

відповідає умовам досконалої конкуренції? а)значне
число фірм, які діють в галузі

а)сталі;
випускають стандартні товари;

б)послуги перукарень;
б) є багато покупців, які купують цей

в)автомашини;
товар по поточній ціні;

г )акцій та облігацій фірми;
в)всі покупці і продавці мають повну

д) бензину.
інформацію про ринок;

г)всі відповіді вірні.

2. В короткостроковому періоді конкурентна фірма, д)є вільний
вхід і вихід на ринку;

максимізує прибутки або мінімізує збитки, не

буде продовжувати виробництво, якщо: 5. Якщо фірма прагне
максимізувати

а)ціна прибутку нижча середніх мінімальних прибутки(або
мінімізувати збитки),

витрат; то вона повинна:

б)середні постійні витрати вищі за ціну
а)зберігати обсяг випуску на поточному

продукту;
рівні;

в)ціна продукту нижча мінімуму середніх
б)підвищити ціну товару;

змінних витрат;
в)збільшити обсяг випуску;

г)ціна продукту нижча за граничні витрати;
г)зменшити(але не зупиняти) випуск

д)загальний доход не покриває загальні витрати продукції;

фірми
д)зупинити випуск продукції.

3. В якій ситуації при загальній тенденції ціни

до зниження фірма готова покинути галузь?

а)коли не покриваються постійні витрати;

б)коли прибуток від’ємний і доход не покриває змінні витрати;

в)коли прибуток приймає нульове значення;

г)коли інші фірми покидають дану фірму.

2. Задачі

Р = 200 грн.; Q = 50 од.; AVC = 150 грн.; AFC = 350 грн. Фірма може
нарощувати обсяги виробництва.

Знайти: обсяг виробництва при якому фірма отримає 7500 грн. прибутку.

2. Заповнити дані в таблиці, якщо відомо, що Р= 50 грн. AVC = 40 грн.,
AFC = 60 грн.

Q,од. TR TC П/З MR AR

100

150

200

3. Тестові завдання

Конкурентна фірма –

Мета фірми –

Прибуток фірми –

Максимізація прибутку – це

Підходи до визначення максимізації прибутку –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 2

1. Тестові задання

1. Якщо ціна продукту недостатня, щоб 4. Поняття
“досконало конкурентна фірма”

покрити середні витрати на його виробництво, означає,
що:

то фірма повинна:
а).. .фірма не в змозі конкурувати з

а)зупинити виробництво, як можна скоріше; іншими
фірмами;

б)продовжувати виробництво товарів на рівні, б).. .фірма
займає домінуюче положення

де Р=МС, якщо Р>АУС;
в галузі;

в)зменшити виробництво;
в).. .фірма бореться зі своїми конкурентами

г)продовжити виробництво;
офіційними методами;

д)всі відповіді вірні.
г).. .це фірма, яка не має впливу на

формування ринкової ціни.

2. При виконанні якої умови конкурентна фірма 5. В якій
ситуації, фірма яка працює в умова

отримує максимальний прибуток? досконалої конкуренції, готова припинити

а)загальні середні витрати дорівнюють граничному роботу?

доходу;
а)коли ціна дорівнює мінімальним середнім

б)загальний доход приймає максимальне значення; загальним
витратам;

в)граничні витрати рівні граничному доходу; б)коли Р=АУС;

г)середні загальні витрати набувають мінімального в) Р=МС;

значення.
г) ціна дорівнює мінімальним середнім

перемінним витратам.

3.В якій ситуації при загальній тенденції ціни до

зниження фірма готова покинути галузь?

а)коли не покриваються постійні витрати;

б)коли прибуток від’ємний і доход не покриває змінні витрати;

в)коли прибуток приймає нульове значення;

г)коли інші фірми покидають дану фірму.

2. Задачі

1. Що повинна зробити Фіма?

а) залишити обсяги без змін;

б) зменшити обсяги виробництва;

в) збільшити обсяги виробництва;

г) зупинити виробництво;

якщо Р = 50 грн. Q = 200 од. TFC = 3000 грн. AVC = 55 грн.

2. Заповнити дані в таблиці, якщо Р = 20 грн.

Q,од. TR TC АТС MR AR

30

60

90

15

3. Тестові завдання

Фірма, що отримує прибуток –

Фірма на рівні самоокупності –

Фірма, що несе збитики –

Рівновага галузі спостерігається тоді – коли

Позитивний економічний прибуток –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 3

1. Тестові задання

1. Що відображає наведений графік для фірми, 4. Крива попиту
на продукцію конкурентної

яка діє в умовах досконалої конкуренції? фірми:

а)в т.А фірма отримує максимальний прибуток; а)має
негативний нахил;

б)в т.В фірма отримує максимальний прибуток;
б)горизонтальна лінія при даному рівні цін;

в)фірма не покриває середні змінні витрати; в)вертикальна лінія при
даному обсязі

г)фірма отримує збитки.
пропозиції;

г)має позитивний нахил;

2. Якщо граничні витрати перевищують середні д)вертикальна
лінія при даному рівні цін.

витрати, при обсязі виробництва коли фірма

максимізує прибуток, то фірма: 5.
Ріст економічного прибутку в галузі

а)одержує позитивний прибуток; призведе
до:

б)вибирає обсяг виробництва, який відповідає а)розширення
виробництва в діючих фірмах;

точці, яка розташована правіше мінімуму б)входу в
галузь нових фірм;

кривої середніх витрат;
в)підвищення ринкової ціни продукту;

в)не призупинить виробництво;
г)підвищення ціни на використані ресурси;

г)всі попередні відповіді вірні;
д)виходу фірм з галузі.

д)всі відповіді не вірні.

3. Що представляє собою лінія попиту фірми,

яка працює в умовах досконалої конкуренції?

а)пряму з від’ємним нахилом;

б)пряму, паралельну осі ординат;

в)пряму, яка співпадає з лінією ціни;

г)криву, співпадаючу з лінією МС.

2. Задачі

Р = 5 грн. Q = 400 од. TFC = 6000 грн. AVC = 25 грн. Що повинна зробити
фірма , щоб мінімізувати збитки?

Заповнити дані в таблиці , якщо Р = 3 грн.

Q од. TR AR MR TC ATC MC

300

500

700

800

2.5

2.5

3. Тестові завдання

Відємний економічний прибуток –

Економічний прибуток –

Нульовий економічний прибуток –

Дохід фірми – це

Граничний дохід –

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 4

Тестові задання

1. Який із наступних ринків найбільш 4. Поняття
досконала конкуренції передбачає, що:

відповідає умовам досконалої конкуренції? а)значне
число фірм, які діють в галузі

а)сталі;
випускають стандартні товари;

б)послуги перукарень;
б) є багато покупців, які купують цей

в)автомашини;
товар по поточній ціні;

г )акцій та облігацій фірми;
в)всі покупці і продавці мають повну

д) бензину.
інформацію про ринок;

г)всі відповіді вірні.

д)є вільний вхід і вихід на ринку;

2. При виконанні якої умови конкурентна фірма 5. В якій
ситуації, фірма яка працює в умова

отримує максимальний прибуток? досконалої конкуренції, готова припинити

а)загальні середні витрати дорівнюють граничному роботу?

доходу;
а)коли ціна дорівнює мінімальним середнім

б)загальний доход приймає максимальне значення; загальним
витратам;

в)граничні витрати рівні граничному доходу; б)коли Р=АУС;

г)середні загальні витрати набувають мінімального в) Р=МС;

значення.
г) ціна дорівнює мінімальним середнім

перемінним витратам.

3. Ріст економічного прибутку в галузі

призведе до:

а)розширення виробництва в діючих фірмах;

б)входу в галузь нових фірм;

в)підвищення ринкової ціни продукту;

г)підвищення ціни на використані ресурси;

д)виходу фірм з галузі.

2. Задачі

Р= 5 грн., Q = 600 од., AFC = 6 грн., AVC = 3 грн.,

Знайти: при якому обсязі виробництва фірми отримає 1200 грн. прибутку,
якщо фірма може нарощувати обсяги виробництва?

Заповнити дані в таблиці

Q, од. TR AR MR

80

150

250

5 —

5

5

3. Тестові завдання

Середній дохід –

Умови формування ринку досконалої конкуренції –

Крива попиту конкурентної фірми –

Крива пропозиції конкурентної фірми –

Ринкова пропозиція (пропозиція галузі) –

Задачі, питання

Алгоритми

Тести

Задачі, питання

Алгоритми

Тести

Задачі, питання

Алгоритми

Тести

Задачі, питання

Алгоритми

Тести

Задачі, питання

Алгоритми

Тести

і

Фактори, що впливають на бюджетну лінію

Властивості бюджетної лінії

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020