Еластичність попиту і пропозиції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2898
Скачать документ

Еластичність попиту і пропозиції

План

1.Поняття еластичності. Цінова еластичність попиту.

2. Перехресна еластичність попиту.

3. Еластичність попиту за доходом.

4. Еластичність пропозиції.

Література

1 Поняття еластичності. Цінова еластичність попиту

При аналізі попиту споживачів і продавців товару часто цікавить не його
абсолютний обсяг, а зміни його у відповідь на зміну цінових чи нецінових
факторів, тобто його чутливість або еластичність функцій попиту.

Еластичність – це відношення відносного приросту функції до відносного
приросту незалежної величини.

Еластичність попиту за ціною характеризує відносну зміну попиту на
деякий товар залежно від зміни ціни. Коефіцієнт еластичності попиту за
ціною дорівнює відносній зміні величини попиту при певній відносній
зміні ціни на товар. Визначається коефіцієнт еластичності за ціною по
формулі:

(3.1)

(3.2).

якщо зміни ціни значні (>10%), використовується формула:

(3.3).

якщо крива попиту задана лінійною функцією (Q=a-b·P), то

(3.4)

Як правило, коефіцієнт еластичності є від’ємною величиною. Тому для
практичного використання беруть Ed в абсолютних одиницях |Ed|.

Оскільки коефіцієнт еластичності – це певне число, яке показує відносну
реакцію величини попиту споживача на відносну зміну власної ціни товару,
то діапазон еластичності змінюється від 0 до нескінченності.

Якщо Ed=0, попит абсолютно нееластичний: жодна зміна ціни не впливає на
обсяг попиту. Якщо |Ed|=?, попит абсолютно еластичний, тобто, при
незмінній ціні покупець бажає і може купити будь-яку кількість товару.

Між цими двома екстремальними коефіцієнтами цінової еластичності лежать
три проміжні вияви еластичності:

при |Ed|>1 – попит еластичний;

при |Ed|<1 - попит нееластичний;при |Ed|=1 - попит має одиничну еластичність.РD1D2|Ed|=?|Ed|>1

Ed=0 |Ed|<1|Ed|=1QРис.3.1. Криві попиту з різними видами еластичності.Необхідно чітко усвідомити, що чим еластичніший попит, тим чутливіші споживачі до змін ринкової ціни товару. І навпаки, чим менш еластичний попит, тим менш чутливі споживачі до коливань ціни товару.2 Перехресна еластичність попитуЕластичність попиту може змінюватись. Залежить вона в першу чергу від наявності товарів – замінників. Важливим поняттям є поняття перехресної еластичності.Перехресні еластичність попиту за ціною характеризує відносну зміну обсягу попиту на один товар від зміни ціни іншого:(3.5)Величина перехресної еластичності попиту може бути позитивною, негативною і нульовою.При Еху>0, то товари Х і У являються взаємозамінними (наприклад, різні
види палива)

При Еху<0, то товари називають супутніми (наприклад, автомобілі та бензин).Якщо Еху=0, то такі товари називаються незалежними, підвищення ціни на один з них не впливає на попит другого (наприклад, цукор і цемент).Еластичність на різні товари залежить від різноманітності можливостей (напрямів) використання даного товару. Чим різноманітніші ці можливості, тим вища еластичність (наприклад, попит на універсальне обладнання більш еластичний, ніж на спеціалізоване).Еластичність залежить від ступеня насиченості потреб. Наприклад, якщо майже всі сім’ї уже мають хоча б один холодильник, невелике зниження ринкової ціни суттєво не позначиться на обсягу попиту і продаж. Але на початковій стадії (наприклад, комп’ютери), відносно невелике зниження ціни може зумовити значне збільшення попиту на них. ?’ u ue  (Еластичність попиту залежить від фактора часу. Попит більш еластичніший в довгому періоді, ніж в короткому, тому що потрібний час для пристосування на зміну цін.3 Еластичність попиту за доходомВажливим є аналіз зміни попиту на товари при зміні доходу споживачів.Еластичність попиту за доходом характеризує відносну зміну попиту на будь-який товар при зміні доходу споживача.Коефіцієнт еластичності попиту за доходом вимірюється як відношення відносної зміни попиту на товар до відносної зміни грошового доходу споживача:(3.6)Якщо ЕІ<0, то товар є низькоякісним, збільшення доходу супроводжується зниженням попиту на цей товар (наприклад, кісточкові супові набори).Якщо ЕІ=0, попит товару не реагує на зміну доходу (наприклад, до таких товарів відноситься кухонна сіль).Якщо ЕІ>0, товар називають нормальним, із зростанням доходу споживання
його збільшується.

Нормальні товари розділяються на три групи :

ЕІ>0, але ЕІ<1 - товари першої необхідності; попит на них зростає повільніше, ніж зростає доход;ЕІ=1 – товари другої черги необхідності; попит на них зростає в міру зростання доходу;ЕІ>1 – предмети розкоші; попит на які випереджає зростання доходів і
тому немає межі насичення.

4 Еластичність пропозиції

Крива графіка пропозиції має тенденцію до зростання : з підвищенням ціни
збільшується кількісний обсяг пропозиції.

Еластичність пропозиції визначається із залежності:

(3.7)

Із залежності (3.7) видно, що еластичність пропозиції тим більша, чим
більше крива пропозицій наближається до горизонтальної лінії, і тим
менша, чим більше крива пропозиції наближається до вертикальної лінії
(Рис.3.2)

Р S2 (ЕS=0)

S3 (ЕS>1)

S1 (ЕS=?)

S5 (ЕS=1) S4 (ЕS< 1)QРис.3.2 Еластичність пропозиції.Цінова еластичність змінюється від 0 до нескінченості:пропозиція абсолютно еластична при ЕS=?пропозиція еластична при ЕS>1;

пропозиція нееластична при 0< ЕS< 1;пропозиція має одиничну еластичність при ЕS=1.Із графіка (Рис.3.2) видно, що для лінійних функцій пропозиціїлінія , яка горизонтальна осі Х має абсолютну еластичність;лінія, яка перетинає вісь У, еластична за будь-яких цін;лінія, яка проходить через початок координат, має одиничну еластичність;лінія, яка перетинає вісь Х, нееластична при будь-якому значенні цін;лінія, паралельна осі У, має абсолютну нееластичність.Цінова еластичність для нелінійної кривої пропозиції в будь-якій точці може бути виведена шляхом проведення дотичної до точки і виявлення того, яку вісь перетинає ця дотична (Рис.3.3)Р SА2 (0< ЕS< 1)А1 (ЕS>1)

Q

Рис.3.3 – Нелінійна крива пропозиції.

Список використаної літератури

Горошко М.Ф., Кулішов В.В. мікроекономіка: Навч. Посібник. – К.: Ніка
Центр, 2003.

Доллан Э., Линдский Д. Рынок: микроэкономическая модель. /пер. с англ. –
СПб.:Автокомп., 1992.

Задоя А. О. Мікроекономіка: навчальний посібник. – К.: Знання, 2001.

Емцев Р.Г., Лукин М.Ю., Черемних Ю.Н. Микроэкономика: Учебник для вузов.
– Уфа, 1995.

Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навчальний посібник для ВНЗ. – К., 1997.

Карагодова О.О., Червоньов Д.М. Мікроекономіка: Навчальний посібник для
ВНЗ. – К., 1997.

Микроэкономика: Учебник под редакцией Яковлевва Е.Б. – М.: Дело, 1997.

Микро-макроэкономика./под ред. Макконел К.Р., Брю С.Л./ – Практикум к
учебнику “Экономикс”: тесты, задачи, ситуации. – Бішкек, 1997.

Піндайк Роберт С., Рубінфелд Даніель Л. Мікроекономіка / Пер. з англ.. –
К., 1996.

Самуэльсон П. Экономикс / Пер. с англ. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана,
1996.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2018