.

Митний контроль (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
20 23539
Скачать документ

Курсова робота

на тему:

Митний контроль

Зміст

TOC \o \f 1 Загальна характеристика митного контролю

1.1 Поняття митного контролю

1.2 Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів,
ввезених на митну територію України, під митним контролем

1.3 Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею

1.4 Склади митниць

1.5 Митні ліцензійні склади

2 Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання

2.1 Технологія передання товарів на зберігання під митним контролем

2.2 Технологія оформлення декларації-зобов’язання

2.3 Зберігання товарів під митним контролем

2.4 Завершення митного оформлення

3 Типові процедури оформлення вантажів під митний контроль

3.1 Типова технологія оформлення вантажів під митний контроль

3.2 Порядок оформления вантажів на власних складських приміщеннях
підприємств під митним контролем

3.3 Пopядок вивантажeння вaнтaжy нa cклaди пiдприємства пiд митний
контролем

3.4 Контроль за вантажами, що збергаються під митним контролем

3.5 Технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються
на митних ліцензійних складах (на прикладі Типової технології Київської
регіональної митниці).

3.6 Порядок розміщення вантажів на МЛС.

3.7 Порядок випуску вантажу з МЛС у вільне використання на митній
території України.

3.8 Порядок тимчасового випуску вантажів з МЛС з наступним поверненням
вантажу на МЛС

3.9 Порядок переміщення вантажів з МЛС на МЛС у зоні діяльності
Київської регіональної митниці.

3.10 Порядок переміщення вантажів з МЛС в зону діяльності іншої митниці
з метою проведення подальшого митного оформлення.

3.11 Порядок випуску вантажу з МЛС з метою повернення товару нерезиденту
– власнику вантажу або за його вивезення в іншу країну.

3.12 Порядок розміщення на МЛС товарів з метою їх подальшого експорту за
межі митної території україни.

3.13 Порядок передекларування вантажів, що зберігаються на МЛС

3.14 Порядок оформлення документального підтвердження для пропуску через
митний кордон україни сільськогосподарської продукції (1-24 групи ТН
ЗЕД)

3.15Порядок розміщення на МЛС вантажів, що доставляються
транспортно-експедиційними організаціями.

3.16 Звітність про зберігання товарів.

3.17 Перевірка діяльності МЛС.

Список використаної літератури

1 Загальна характеристика митного контролю

1.1 Поняття митного контролю

Світовий розвиток зовнішньо-економічних зв’язків, і як наслідок – значне
збільшення зовнішньоторгівельних потоків, стали причиною тому, що
митниці, розташовані вздовж державних кордонів, стали не спроможні
здійснювати митне оформленення вантажів, що перетинають кордон.

Тож у визначній кількості цим займаються внутрішні митниці, розташовані
в межах митної території країни.

Таке переміщення місця митного оформлення в ‘тил’ митної території
поставило перед митними органами задачу дотримання митного
законодавства на етапі переміщення товару від кордону до внутрішньої
митниці, де і здійснюється остаточне митне оформлення вантажів.

Таким чином, службові особи митниці зобов’язані вжити заходів для
забезпечення виконання діючого законодавства в період перебування
товарів під так званим митним контролем. Ці заходи повинні гарантувати
збереження вантажів та транспортних засобів, сприяти дотриманню в
незмінному стані всіх основних якісних та кількісних характеристик
товарів, та запобігати здійсненню будь-яких незаконних дій у відношенні
до об’єктів, що переміщуються під митним контролем.

Проходження митного контролю є необхідною, але не достатньою умовою
завершення митного оформлення (окрім митного контролю, товари та
предмети, що переміщуються через митний кордон України, можуть підлягати
також санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та
екологічному контролю.)

До форм митного контролю належать: перевірка документів, необхідних для
такого контролю, митний огляд (огляд транспортних засобів, товарів та
інших предметів, особистий огляд), переогляд, облік предметів, які
переміщуються через митний кордон України. Можливі також інші форми
контролю, якщо вони не суперечать законам України.

До обов’язків підприємств, а також громадян, що переміщують через митний
кордон України товари та інші предмети, належнить надання митниці
необхідні для митного контролю документи. Перелік та порядок подання
документів, необхідних для контролю визначаються Державним митним
комітетом України відповідно до законодавства України про митну справу,
Митного кодексу України та інших законодавчих актів України.

Згідно до статті 85 Митного кодексу України вантажі, які переміщуються
через митний кордон України, до завершення митного оформлення можуть
зберігатися підприємством або митницею, причому підприємства можуть
зберігати вантажі тільки з дозволу митниці та під її контролем. За
перебування вантажів під митним контролем митниця справляє з власника
вантажів збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів
України. Цей збір за перебування вантажів під митним контролем
справляється незалежно від місцезнаходження вантажів та сплати митного
збору за зберігання.

1.2 Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів,
ввезених на митну територію України, під митним контролем

Нині діючий Порядок зберігання підприємствами товарів та інших
предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем
розроблено у відповідності до статті 85 Митного кодексу України та з
урахуванням вимог Порядку заповнення граф вантажної митної декларації
(затверджений наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380 та зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за N 469/2909) і Порядку
справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною
декларацією (затверджений наказом Держмитслужби від 23.06.98 N 363 та
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 443/2883 ).

Згідно до цього Порядку товари та інші предмети, що ввозяться на митну
територію України, перебувають під митним контролем з моменту ввезення і
до пропуску через митний кордон України. Строк зберігання товарів під
митним контролем обчислюється з дати їх фактичного передання на
зберігання підприємству, тобто з дати оформлення Акта про
прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем. Форму
Акта наведено в Додатку 1.

Варіант зберігання товарів під митним контролем є альтернативним
варіанту зберігання цих товарів на митному ліцензійному складі (далі –
МЛС). При цьому зберігання товарів під митним контролем можливе за
наявності хоча б однієї з таких умов:

а) підприємство має власні складські приміщення, які відповідають
вимогам Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів,
увезених на митну територію України, під митним контролем;

б) відстані між місцезнаходженням одержувача товару та МЛС є
невиправдано великими;

в) у зоні діяльності митного органу відсутні МЛС;

г) наявні МЛС неспроможні зберігати потрібні обсяги товарів;

д) наявні МЛС неспроможні забезпечити спеціальні умови зберігання
відповідних товарів;

е) вантаж являє собою благодійну допомогу;

ж) митницею визнається необхідність подальшого зберігання товарів під
митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не
забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу
відсутні інші МЛС.

Забороняється зберігати під митним контролем на територіях підприємств
товари, що ввозяться на митну територію України за договорами
консигнації. Такі товари в обов’язковому порядку повинні заявляються до
митного режиму митного складу.

1.3 Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею

Деякі вантажі підлягають обов’язковій передачі митниці для зберігання.
До таких вантажів віднесені:

1) товари та інші предмети, не пропущені при ввезенні на митну територію
України внаслідок існуючих заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну
або транзит через територію України, якщо їх не було вивезено з
території України в день ввезення (валюта та цінності, які були передані
митниці на зберігання у таких випадках, повинні зберігатися з
депонуванням у банках України);

2) вантажі, що обкладаються митом та митними зборами при ввезенні на
митну територію України – якщо такі платежі не були сплачені, а
відстрочення або розстрочення їх сплати не надано;

3) товари та інші предмети, що їх було передано митниці для зберігання
під час тимчасового ввезення на митну територію України.

Якщо товари чи інші предмети передаються на зберігання митниці, то за
кожний день зберігання митницею таких товарів (за вийнятком валюти і
цінностей) справляється митний збір у розмірі, який встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

1.4 Склади митниць

Склад митниці – це спеціально обладнане приміщення, де зберігаються
товари та інші предмети, яке є власністю митниці України або
використовується нею.

За погодженням з Державним митним комітетом України начальник митниці
може купувати або брати в оренду приміщення під склад митниці, якщо на
складі митниці недостатньо наявної площі чи обладнаних приміщень.

На складах митниць можуть зберігатися товари та інші предмети, що
підлягають обов’язковій передачі митниці для зберігання. Крім того, на
підставі договору підприємств (або громадян) та митниці можуть
зберігатися такі товари, що не підлягають обов’язковій передачі митниці
для зберігання. В цьому випадку за надання послуг зберігання береться
плата.

Забороняється зберігати на складі митниці товари та інші предмети,
зберігання яких потребує наявності у приміщенні спеціального обладнання,
якщо такого немає на цьому складі. Такі товари та предмети, як і
габаритні вантажі можуть за рішенням начальника митниці зберігатися на
складах підприємств під митним забезпеченням.

1.5 Митні ліцензійні склади

Наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 р. за N 592
‘Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних
ліцензійних складів’ дає визначення митного складу як такого митного
режиму, при якому ввезені з-за меж митної території товари зберігаються
під митним контролем без справляння мита та інших податків та без
застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в
період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території
України, зберігаються під митним контролем з моменту початку їх митного
оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межі
митної території України.

Зберігання товарів в режимі митного складу забезпечується шляхом
використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення або
іншого місця – митного ліцензійного складу.

Власником митного ліцензійного складу може бути будь-яка юридична чи
фізична особа, що є учасником зовнішньоекономічної діяльності, а також
будь-який іноземний суб’єкт господарської діяльності за умови дотримання
ними вимог законодавства України і положення про порядок відкриття та
діяльності митних ліцензійних складів.

Положення про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів
затверджується Державним митним комітетом України. Ввезення товарів та
інших предметів на митний ліцензійний склад і випуск товарів чи інших
предметів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до цього
положення.

Ліцензію на право експлуатації митного ліцензійного складу видає
Державний митний комітет України за поданням юридичної чи фізичної особи
та погодженням з відповідною митницею.

2 Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання під митним
контролем

2.1 Технологія передання товарів на зберігання під митним контролем

Передання товарів на зберігання під митним контролем провадиться з
дозволу начальника митного органу, його заступника або іншої посадової
особи, уповноваженої відповідним наказом начальника митниці.

Після фактичного надходження вантажу в митний орган призначення
представник підприємства звертається з письмовою заявою за підписами
керівника цього підприємства та його головного бухгалтера на ім’я
начальника митного органу. Формою заяви (Додаток 2) передбачено надання
підприємством зобов’язання подати так звану попередню вантажну митну
декларацію (декларацію-зобов’язання) у встановлений строк. До Заяви
додаються:

– зовнішньоекономічний контракт (крім випадків надходження вантажів
благодійної допомоги);

– договір комісії (у разі передання товару на зберігання комітентом);

– облікова картка суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (у разі
надходження товарів на адресу комітента подання облікової картки не є
обов’язковим);

– товаросупровідні документи, що дають можливість ідентифікувати цей
товар;

– договір оренди складу (якщо склад для зберігання орендується
підприємством);

– договір підприємства з власником складу (якщо товар зберігатиметься
під митним контролем на складі підприємства, яке не є стороною контракту
чи власником товару), в якому передбачено відповідальність сторін за
збереження товару та сплату всіх необхідних митних платежів;

– договір про повну матеріальну відповідальність, укладений відповідно
до статті 135-1 Кодексу законів про працю.

– попередня або попередня (акцизна) вантажна митна декларація у разі,
якщо товари ввезено відповідно до вимог Положення про порядок контролю
за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів,
затвердженого наказом Держмитслужби від 04.05.98 N 267 і зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 21.05.98 за N 339/2779; 

– вантажна митна декларація, оформлена відповідно до митного режиму
митного складу (якщо товар був попередньо розміщений на митному
ліцензійному складі);

– копія довідки Державної податкової адміністрації про реєстрацію місць
зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів у разі
розміщення на зберігання під митним контролем зазначених товарів.

При цьому в разі залишення у справах митниці копій зазначених документів
вона повинна звірити їх з оригіналами, а ксерокопії цих документів
завіряються печаткою підприємства.

Якщо передання товарів на зберігання під митним контролем проводиться за
участю підприємства-посередника, що здійснює декларування на підставі
договору, то до вищезазначеного комплекту документів додаються ще:

– копія договору на декларування товарів;

– копія кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування.

У цьому разі в реквізиті Заяви ‘Примітки’ зазначається інформація про
надання повноважень посереднику щодо передачи товарів на зберігання під
митним контролем.

У разі, якщо такі операції з передання певному підприємству товарів на
зберігання протягом строку дії тих чи інших документів (договорів), є
неодноразовими (систематичними, або постійними), митний орган може
визначити доцільність подання їх копій при оформленні кожної такої
конкретної операції.

У разі виконання всіх вимог, зазначених вище, митний орган дає дозвіл на
зберігання товарів під митним контролем.

Якщо ж підприємство є порушником митних правил при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій або допускало порушення строків подання
декларації-зобов’язання, то начальник митного органу має право
заборонити зберігання товарів під митним контролем.

Якщо товари, які переміщуються через митний кордон України, визнані
такими, що підлягають подальшому фітосанітарному, ветеринарному,
екологічному, радіологічному та іншим видам контролю на території
України, то митному підрозділу на момент вивантаження цих товарів з
транспортного засобу, яким доставлено товари, подаються відповідні
сертифікати, дозволи і т.і.

При потребі митний орган дає дозвіл або вимагає передання на зберігання
під митним контролем товарів у транспортному засобі, яким цей товар був
доставлений на адресу одержувача вантажу відповідно до товаросупровідних
документів.

Передання товарів на склад для зберігання під митним контролем
здійснюється у присутності посадової особи митного органу, уповноважених
осіб підприємства та у відповідних випадках – власника цього складу.
Факт такого передання обов’язково фіксується Актом.

Акт заповнюється у трьох примірниках:

– перший примірник залишається у справах митного органу;

– другий примірник призначається для власника складу;

– третій примірник призначається для підприємства (посередника).

Якщо підприємство є одночасно власником складських приміщень, то Акт
заповнюється в установленому порядку у двох примірниках.

У разі виявлення під час передання товарів на зберігання під митним
контролем порушення митних правил посадова особа митного органу, яка
виявила правопорушення, складає відповідний протокол.

Заява, Акт та всі подані документи перебувають на контролі в митному
підрозділі. У разі передання товарів на зберігання під митним контролем
у присутності представників інших органів виконавчої влади
(Держстандарту, Служби державного ветеринарного контролю, Державної
санітарно-епідеміологічної служби, Головної державної інспекції з
карантину рослин, Державної служби з охорони навколишнього природного
середовища, Торгово-промислової палати та ін.) відомості про цих осіб
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада) заносяться
інспектором митного органу до Акта.

2.2 Технологія оформлення декларації-зобов’язання

Декларація-зобов’язання має бути подана підприємством митному підрозділу
в обов’язковому порядку на 15-й день перебування товарів під митним
контролем. У разі, якщо оформлення попередньої або попередньої
(акцизної) вантажної митної декларації проводиться відповідно до вимог
Положення про порядок контролю за ввезенням  окремих видів товарів, або
в разі надходження в Україну вантажів благодійної допомоги
декларація-зобов’язання не подається.

Декларація-зобов’язання на бажання підприємства може бути подана митному
органу впродовж 15-денного строку перебування товарів під митним
контролем, у тому числі разом з Актом й у день передання товарів на
зберігання під митним контролем.

Якщо підприємство передає товари на зберігання під митним контролем у
складських приміщеннях, які не є його власністю, то
декларація-зобов’язання подається митному органу разом з Актом в
обов’язковому порядку.

Оформлений у встановленому порядку Акт є підставою для зняття з контролю
документа контролю за доставкою вантажу в митницю призначення.

У разі передання товарів на зберігання під митним контролем за Актом
(тобто без одночасного оформлення декларації-зобов’язання) сплата
митного збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на
територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари,
здійснюється відповідно до порядку, що встановлюється Держмитслужбою.

У разі передання товарів на зберігання під митним контролем за Актом
разом з оформленням декларації-зобов’язання сума нарахованого митного
збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях
і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, зазначається у
графі 47 цієї декларації.

Відомості про Акт зазначаються в установленому порядку в графі 44
декларації-зобов’язанні. При цьому проставляються розділ документа ‘9’
та код документа ‘9003’.

У випадку визнання митницею необхідності подальшого зберігання товарів
під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари,
не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного
органу відсутні інші МЛС, декларація-зобов’язання подається до митного
підрозділу разом з Актом. При цьому початок перебігу строків перебування
товарів під митним контролем для нарахування митного збору за це
починається з моменту оформлення декларації-зобов’язання та складання
Акта.

Декларація-зобов’язання не дає права на використання задекларованих
товарів з будь-якою метою на території України і призначена тільки для
здійснення митного контролю.

2.3 Зберігання товарів під митним контролем

Вимоги до складських приміщень визначаються наступними пунктами Порядку
зберігання підприємствами товарів під митним контролем (наказ ДМСУ №4
від 05.01.99 р.):

4.1. Підприємства зберігають товари в обладнаних складських приміщеннях
до завершення митного оформлення за умови виконання вимог, що
забезпечують здійснення митного контролю в повному обсязі, зокрема
статей 23, 26 Митного кодексу України, а також нормативних актів
Держмитслужби.

4.2. Склад, призначений для зберігання товарів під митним контролем,
повинен мати всі необхідні умови для забезпечення митного контролю, а
саме:

а) унеможливлювати вилучення зі складу поза митним контролем
транспортних засобів і товарів, які в ньому зберігаються;

б) не допускати проникнення до складу сторонніх осіб;

в) мати не менш ніж два засоби забезпечення (ідентифікації) на вході в
закрите складське приміщення, один з яких має бути у віданні митного
органу;

г) мати засоби обліку та контролю для складів, призначених для
зберігання наливних та насипних товарів.

4.3. Дозволяється виділяти місця для зберігання товарів під митним
контролем на складі, призначеному для зберігання товарів, що не
перебувають під митним контролем, при виконанні вимог підпунктів ‘а’,
‘б’, ‘в’, ‘г’ пункту 4.2.

4.4. Якщо товари через габарити або з інших причин не можуть зберігатись
у закритих приміщеннях, то за рішенням начальника митного органу
дозволяється використовувати відкриті майданчики, що перебувають у межах
території підприємства, яке приймає вантаж на зберігання, за умови
функціонування цілодобового поста охорони. Територія підприємства
повинна бути огороджена.

4.5. Власник складу зобов’язаний:

– сприяти здійсненню митного контролю;

– вести облік і подавати на вимогу митного органу звіт щодо товарів, які
зберігаються на складі під митним контролем;

– забезпечувати доступ посадових осіб митного органу до товарів, що
зберігаються на складі під митним контролем, у будь-який час;

– на вимогу митного органу безоплатно надавати приміщення, обладнання і
засоби зв’язку для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Товари, що перебувають на складі, можуть бути з дозволу митного органу
піддані:

– оглядові та вимірюванню;

– операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у
незмінному стані, в тому числі відновлення пошкодженої упаковки.

Ці дії проводяться власником складу, особою, яка має відповідні
повноваження щодо цих товарів, або її представником.

Якщо виникає необхідність у відборі проб чи зразків товару для
проведення сертифікації, то підприємство чи уповноважена ним особа
письмово звертається до митного органу із заявою про надання дозволу на
видачу зразків на підставі договору на проведення робіт із сертифікації,
укладеного з органом сертифікації, або довідки органу сертифікації про
укладення такого договору із зазначенням номера договору, дати його
підписання, строку виконання робіт і необхідної кількості проб/зразків.
Заява повинна містити зобов’язання підприємства про повернення в
установлений строк відібраних зразків.

У випадках зберігання підприємством під митним контролем товару, що
ввозиться незібраним (комплектний об’єкт), чи товару, який для
здійснення сертифікації потребує виконання монтажних робіт, митному
підрозділу подається вантажна митна декларація зі сплатою всіх належних
платежів, передбачених при митному оформленні таких товарів у вільне
використання на митній території України. Підставою для оформлення такої
ВМД є:

– договір на проведення робіт із сертифікації товару (продукції) між
підприємством та органом сертифікації;

– довідка органу сертифікації про укладення такого договору із
зазначенням номера договору та дати його підписання.

Для проведення сертифікації або випробувань товарів з використанням
руйнівних методів митному органу подається вантажна митна декларація,
заповнена відповідно до митного режиму вільного використання на митній
території України, зі сплатою всіх належних митних платежів. Додатковою
умовою оформлення зазначеної ВМД є договір підприємства з органом
сертифікації або іншим уповноваженим органом на проведення таких
випробувань. Під час митного оформлення партії товару у вільне
використання на митній території України такі товари не враховуються,
оскільки вони були випущені раніше.

Відповідальність за декларування товарів зі сплатою всіх належних
платежів, у тому числі митного збору за перебування товарів під митним
контролем, несе підприємство, що розмістило товари на зберігання під
митним контролем, або підприємство, що здійснює декларування на підставі
договору.

Відповідальність за дотримання вимог щодо зберігання товарів під митним
контролем несе власник складу.

Якщо підприємство не одержало сертифіката відповідності або свідоцтва
про визнання іноземного сертифіката на певний товар, що зберігається під
митним контролем, то за поданням органу сертифікації цей товар повинен
бути ввезений на митний ліцензійний склад або вивезений за межі митної
території України.

2.4 Завершення митного оформлення

Товари, що зберігаються під митним контролем, знімаються з контролю
тільки після сплати всіх належних платежів, у тому числі митного збору
за перебування товарів під митним контролем, на підставі оформленої
вантажної митної декларації відповідно до обраного митного режиму.

Оформлення вантажної митної декларації відповідно до обраного митного
режиму можливе лише після перевірки фактичної наявності товарів, щодо
яких надано дозвіл на зберігання під митним контролем.

У разі виявлення нестачі товарів, які зберігалися під митним контролем,
до особи, відповідальної за зберігання цих товарів, застосовуються
санкції, передбачені митним законодавством України.

Товари, ввезені на митну територію України та розміщені на території
підприємства під митним контролем, можуть випускатись:

а) у вільне використання на території України;

б) за митний кордон України за наявності форс-мажорних обставин за умови
сплати митного збору в повному обсязі за перебування товарів під митним
контролем;

в) для перероблення на митній території України;

г) для проведення випробувань з метою одержання сертифіката
відповідності;

д) для тимчасового використання на митній території України;

е) для перевезення на інші склади, в т. ч. на митні ліцензійні склади, в
зоні діяльності тієї ж митниці;

ж) для здійснення транзитних перевезень (за окремим дозволом
Держмитслужби);

з) для перевезення в інші митниці для проведення митного оформлення за
наявності відповідного узгодження між митницями.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем,
на інший склад у зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється з дозволу
вповноваженої посадової особи митниці за письмовою заявою підприємства
або особи, ним уповноваженої. При цьому беруться до уваги обставини, що
унеможливлюють подальше зберігання під митним контролем товарів на
попередньому складі.

При розміщенні товарів на зберігання під митним контролем на іншому
складі оформлюється нова декларація-зобов’язання разом зі складанням
нового Акта. При цьому сума нарахованого митного збору за митне
оформлення товарів у зонах митного контролю зазначається у графі 47 цієї
декларації-зобов’язання. Відомості про Акт вносяться в установленому
порядку до графи 44 декларації-зобов’язання. При цьому зазначаються
розділ документа ‘9’ та код документа ‘9003’.

Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з моменту
складання першого Акта при розміщенні цих товарів на зберігання під
митним контролем і не переривається при перевезенні та повторному
розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем на іншому
складі.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем,
на митний ліцензійний склад у зоні діяльності тієї ж митниці
здійснюється з дозволу вповноваженої посадової особи митниці за
письмовою заявою підприємства або особи, що ним уповноважена.

При перевезенні товарів зі складу, де вони зберігалися під митним
контролем, на митний ліцензійний склад строк перебування товарів під
митним контролем закінчується датою митного оформлення ВМД відповідно до
пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД. При цьому сума митного збору за
перебування товарів під митним контролем зазначається у графі 47 цієї
ВМД.

Перевезення на інші склади, в тому числі на митні ліцензійні склади, в
зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється під контролем інспектора
митного органу та у присутності представника підприємства, який має
відповідні повноваження.

При перевезенні товарів, розміщених на зберігання під митним контролем,
на інші склади, в тому числі на митні ліцензійні склади, в зоні
діяльності тієї ж митниці не допускається подрібнення партії товару.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем,
в інші митниці для митного оформлення відповідно до митного режиму
імпорту або митного складу здійснюється із заповненням вантажної митної
декларації, яка є документом контролю за доставкою вантажу в митницю
призначення. При цьому в графі ‘D’ цієї вантажної митної декларації
робиться напис ‘Під митним контролем з __________’ (дата початку
перебігу строку перебування товарів під митним контролем для нарахування
митного збору за це митницею призначення). Відомості про Акт вносяться в
установленому порядку до графи 44 цієї декларації. При цьому
зазначаються розділ документа ‘9’ та код документа ‘9003’. 

Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з моменту
складання першого Акта при розміщенні цих товарів на зберігання під
митним контролем і не переривається при перевезенні в інші митниці.

При розміщенні товарів на зберігання під митним контролем в іншій
митниці оформлюється нова декларація-зобов’язання разом зі складанням
нового Акта.

При перевезенні товарів зі складу, де вони зберігалися під митним
контролем, на митний ліцензійний склад у зоні діяльності іншої митниці
строк перебування товарів під митним контролем закінчується на момент
оформлення вантажної митної декларації відповідно до пункту 6 Порядку
заповнення граф ВМД при розміщенні товару на митному ліцензійному складі
в зоні діяльності іншої митниці.

При перевезенні товарів, розміщених на зберігання під митним контролем,
в інші митниці не допускається подрібнення партії товару.

3 Типові процедури оформлення вантажів під митний контроль

3.1 Типова технологія оформлення вантажів під митний контроль (на
прикладі Типової технології для Київської регіональної митниці).

Відповідно до ‘Типової технології оформлення вантажів під митний
контроль’, затвердженої Наказом Київської регіональної митниці №82 від
16.02.1999р., вантажі, які розміщуютъся суб’єктами ЗЕД на зберігання під
митний контроль , можутъ розміщуватись:

на митних ліцензйних складах

в митних зонах

у зонах митного контролю при транзитно-вантажних відділах

на складах підприємств

Якщо товари підлягають фітосанітарному, ветеринарному ,
екологічному, радіологічному та іншим видам контролю, то на момент
вивантаження цих товаpiв подаються відповідні сертифікати та інші
дозволи. У разі відсутності цих дозволів вантаж може зберігатись під
митним контролем у транспортному засобі, який доставив їх на адресу
одержувача.

3.2 Порядок оформления вантажів на власних складських приміщеннях
підприємств під митним контролем

Суб’екти ЗЕД, при необхідності розміщення вантажу під митним контролем у
власні складські приміщення, звертаються до оперативного підрозділу
митниці зa місцем акредитації підприємства з заявою (форма заяви
наведена у Додатку 2) на розміщення вантажу під митний контроль та
зобов’язанням надати декларацію-зобов’язання у 15-денний термін.

До заяви, пpи нeoбxiднoстї, нaдaютьcя нacтyпнi дoкyмeнти:

– копії плaтiжногo дopyчeння пpo cплaтy пoдaтків тa зборів;

– зoвнiшньоєкономiчний контракт,

– тoвapo-cyпpoвiднi дoкyмeнти нa вaнтaж;

– paxyнoк-фaктypa (invoice);

– oблiкoвa карткa cyб’єктa ЗЕД;

– договір opенди cклaдy;

– дoговip зi складoм нa збepiгaння вaнтaжy;

– лист-yзгoджeння ,

-кoпiя пacпopтy вiдпoвiдaльнoї зa збepiгaння ocoби;

– кoпiя дoгoвopy нa дeклapyвaння вaнтaжy;

– пoпepедня aбo пoпеpедня ( aкцизнa ) вaнтaжнa митнa дeклapaцiя;

– iншi дoкyмeнти , нeoбxiднi для здiйcнeння митнoгo контролю.

Iнcпeктop oпepaтивнoгo пiдpoздiлy зa дoзвoлoм начaльникa TBB виїжджaє пo
мicцю poзтaшyвaння cклaдy пiдпpиємствa i пepeвipяє yмoви зaбeзпечeння
митнoгo кoнтpoлю.

Ocтaтoчне piшeння вивaвтaжeння вaнтaжy пiд митний кoнтpoль нa cклaди
підпpиємcтв пpиймaєтьcя начальником Kиївcькoї регіональної митниці.

3.3 Пopядок вивантажeння вaнтaжy нa cклaди пiдприємства пiд митний
контроль

При отриманні дозволу керівицтва КРМ на розміщення вантажу під
митний контроль та наявності реєстраційного номеру загального відділу
митниці, інспектор оперативного підрозділу виїжджає на догляд вантажу за
місцем розташування складу підприємства.

Розміщення вантажу на складі під митним контролем фіксується в Акті
(див. Додаток 1) та реєструється в журналі. Акт заповнюється у трьох
примірниках і розподіляється таким чином:

– перший примірник залишається у митного органу;

– другий примірник призначений для власника складу;

– третій примірник призначений для підприємства (посередника).

Контроль за вантажем та оформлення декларації-зобов’язання здійснює
інспектор оперативного підрозділу, призначений начальником відділу
згідно своїх функціональних обов’язків.

Підставою зняття з контролю документа контролю за доставкою вантажу є
оформлений у встановленому порядку Акт про прийняття-передання товарів
на зберігання під митним контролем. На документах контролю доставки
вказується вхідний номер заяви, зареєстрований у загальному відділі
митниці.

3.4 Контроль за вантажами , що збергаються під митним контролем.

У випадках порушення терміну надання декларації-зобов’язання інспектор
оперативного підрозділу складає протокол про порушення митних правил та
передає матеріали у відділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями
митних правил.

З метою дотримання суб’єктами ЗЕД правил зберігання вантажу під митним
контролем, начальник оперативного підроділу встановлює графік
перевірки вантажів , які знаходяться під митним контролем та здійснює
заходи щодо перевірки цих вантажів інспекторським складом підрозділу.

3а заявою підприємства зразки вантажу можуть бути видані заявнику для
проведеная сертифікації у Державних органах сертифікації продукції на
умовах подання до митниці листа-заяви та інших документів, передбачених
діючим законодавством. При видачі зразків інспектором вносяться
відповідні позначки до акту. При проведенні сертифікації з використанням
руйнівних методів до оперативного підрозділу подається вантажна митна
декларація, заповнена відповідно до митного режиму вільного використання
, зі сплатою усіх митних платежів.

За два тижні до закінчення терміну зберігання, інспектор оперативного
підрозділу, відповідальний за контроль за вантажами, що знаходяться під
митним контролем, надсилає повідомлення за підписом начальника митниці
на адресу підприємства, з попередженням про необхідність митного
оформлення вантажу. У разі непроведення підприємством митного оформлення
вантажу або незаявлення його до іншого митного режиму у встановлений
термін, начальник оперативного підрозділу рапортом доповідає керівництву
митниці про закінчення строку зберігання вантажу і такий вантаж
передається на зберігання на склад митниці.

3.5 Технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються
на митних ліцензійних складах (на прикладі Типової технології Київської
регіональної митниці).

‘Тимчасова технологія митного оформлення вантажів, що надходять та
зберігаються на митних ліцензійних складах’ затверджена наказом
Київської регіональної митниці за №803 від 03.12.1999р.

Згідно цієї технології ввезені на митну територію України товари можуть
зберігатися в режимі митного ліцензійного складу протягом трьох років, з
моменту первинного розміщенну на митний лщензійний склад. Якщо ж товари
відносяться до категорії підакцизних (крім алкогольних напоїв та
тютюнових виробів), термін їх зберігання в режимі митного ліцензійного
складу складає не більше 90 діб з дати їх первинного розміщення в режим
митного ліцензійного складу.

Товари, що вивозяться за межі митної території України, можуть
зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців.

Після закінчення терміну зберігання товарів на МЛС, вони мають бути
передані на зберігання митниці або заявлені до іншого митного режиму.

Товари на МЛС зберігаються під митним контролем з обов’язковим
накладенням митного забезпечення та пломби власника МЛС.

Заборонено розміщення на МЛС:

– гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну;

– алкогольних напоїв;

– тютюнових виробів;

– товарів, на які встановлено акцизний збір та які заявлені на
прикордонних митницях як такі, що будуть переміщуваться в режимі
‘транзиту’;

– давальницької сировини, яка закуплена на території України;

– вантажів що надходять на адресу приватних осіб;

– товарів, які заборонені до ввезення на Україну чи вивезення за межі
України.

Товари, що підлягають експортному контролю, можуть розміщуватись в
режимі ‘митного складу’ тільки при наявності погодження з Держмитслужбою
України на підставі дозволу ДСЕК України.

Товари, що розміщені на МЛС, можуть в подальшому оформлюватися з МЛС в
наступних випадках:

– випуск у вільне використання по ВМД типу ІМ-40;

– випуск як тимчасовий ввіз товарів по ВМД типу ІМ-31;

– тимчасовий випуск з МЛС з обов’язковим поверненням.

– переміщення вантажу з одного МЛС на інший МЛС в зоні діяльності КРМ;

– переміщення вантажу з МЛС в іншу митницю з метою проведення подальшого
митного оформлення;

– вивезення товарів за межі митної території України;

– випуск на відповідальне зберігання.

Дозволяється розміщення вантажів на МЛС, які прямують в режимі ‘транзит’
(крім підакцизних) без складання ВМД типу ІМ-74 з метою перевантаження з
одного виду транспорта на інший при умові дотримання строків транзиту.
Ця операція здійснюється за окремим дозволом керівництва регіональної
митниці.

Поставки товарів за договорами консигнації підлягають розміщенню на МЛС.

3.6 Порядок розміщення вантажів на МЛС.

Декларування товарів при їх розміщенні на МЛС має право здійснювати
виключно власник МЛС.

Вантажі можуть розміщуватись в режимі ‘митний склад’ на умовах надання
власником МЛС належним чином заповненої ВМД типу ІМ-74, незалежно від
фактурної вартості партії товарів, з поданням таких документів:

1) мотивована заява власника товару з обов’язковим визначенням:

– мети розміщення вантажу в режим митний ліцензійний склад;

– кількості товару;

– вартості товару;

– контракту, згідно з яким товар надійшов на митну територію України;

– подальшого митного режиму, у якому товар буде оформлений з МЛС.

зовнішньоекономічний контракт або договір-доручення між фірмою
нерезидентом та належним чином зареєстрованим на Україні,
представництвом цієї фірми.

договір на зберігання вантажу на МЛС;

рахунок-фактура, інвойс;

товаросупровідні документи на вантаж;

документи контролю доставки;

облікова карта суб’єкта ЗЕД;

при необхідності – інші документи.

Товари, що розміщуються на МЛС, згідно статті 18 Митного кодексу
України, можуть підлягяти додатковому контролю. У разі відсутністі на
товаросупровідних документах штампів відповідних прикордонних служб
проходження суб’єктом ЗЕД контролю цих служб, при вивантаженні товару на
МЛС, є обов’язковим.

Розміщення вантажів на МЛС проводить інспектор, уповноважений на
здійснення контролю за роботою данного МЛС, в такій послідовності:

1. Перевірка усіх необхідних документів для розміщення вантажу на МЛС.

2. Перевірка правильності заповнення ВМД типу ІМ-74.

3. В разі відсутності зауважень, інспектор проставляє на всіх аркушах
ВМД типу ІМ-74 штамп ‘Під митним контролем’, а також реєстраційний номер
згідно журналу обліку вантажних митних дек:ларацій.

4. Для стягнення митних зборів, власник МЛС надає інспектору ТВВ окреме
платіжне доручення (з даного платіжного доручення повинні списуватися
кошти тільки по 003 та 015 видах платежу) з відміткою про надходження
коштів відділу митних платежів. На платіжному дорученні повинен бути
зроблений надпис ‘Для МЛС’. Інспектор ТВВ на всіх аркушах ВМД типу ІМ-74
в графі С записує суми та номери платіжних доручень по яких відбувається
списання коштів та проставляє відбиток штампу ‘ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ’,
після чого проводиться списання коштів на платіжному дорученні, яке
завіряється особистою номерною печаткою інспектора. Щодня старший групи
по контролю за діяльністью МЛС надає довідкою зведену інформацію про
фактично стягнуті суми митних зборів за добу на всіх МЛС, які діють на
даному ТВВ (окремо по кожному виду), до старшого групи відділу митних
платежів. Довідка візується керівництвом відповідного ТВВ, старшим групи
ВМД цього відділу та відповідальним інспектором даного ТВВ.

5. Проходження контролю у групі відділу статистики цього ТВВ з
проставленням відтиску штампу відділу статистики та митної інформації на
всіх примірниках ВМД типу ІМ-74.

6. Проведення митного догляду :

– перевірка цілосності митного забезпечення;

– перевірка відповідності вантажу, що фактично надійшов та
товаросупровідних документах;

Митний огляд здійснюється в присутності представників МЛС,
вантажоодержувача та представників контролюючих органів У разі
пред’явлення вантажу транспортно-експедиційними організаціями (ТЕО)
та акредитації суб’єкта ЗЕД-вантажоотримувача поза м.Києва, замість
представника вантажоотримувача має бути присутнім представник ТЕО.

7. Після здійснення огляду вантажу, у разі фактичної відповідності
вантажа відомостям заявленим у ВМД, інспектор митниці проставляє
відбиток особистої номерної печатки на ВМД типу ІМ-74.

У разі виявлення порушень митних правил, складається протокол про
порушення митних правил та проводяться дії відповідно до чинного
законодавства України та інструкції про складання протоколу.

Якщо при здійсненні митного огляду виявлено, що фактична кількість
вантажу меньша ніж та, що вказана у ВМД та товаросупровідних документах,
проводиться митне оформлення ВМД типу ІМ-74 з зазначенням кількісті
вантажу що вказана у товаросупровідних документах.

По результатах митного огляду складається Акт огляду про фактичну
кількість вантажу в трьох примірниках. До складання Акту залучаються
представники МЛС, вантажоотримувача, перевізника, інспектор ТВВ, який
здійснює митний контроль та оформлення на даному МЛС та до огляду
обов’язково залучаться представники ТПП м.Києва та України. Пояснення
перевізника по цьому факту додається до Акту огляду. Документи додаються
до ВМД ІМ-74.

На підставі документів та заключення ТПП м.Києва (або України) суб’єкт
ЗЕД складає лист на ім’я начальника митниці з метою проведення митного
оформлення вантажу в режимі ІМ-74 по фактичній кількості товару. До
заяви додаються необхідні документи. Заява повинна бути надана до ТВВ,
який контролює діяльність МЛС. У заяві відображається факт недостачі та
пропозиції інспектора та керівника ТВВ, які здійснюють контроль за
діяльністю МЛС де розміщений вантаж. Рішення про здійснення митного
оформлення вантажу в режимі ІМ-74 по його фактичній кількості
приймається начальником митниці (або його заступником).

Якщо при здійсненні митного огляду виявлено, що фактична кількість
вантажу більша ніж та, що вказана у ВМД та товаросупровідних документах
або виявлена невідповідність даних у заявлених товарах, складається Акт
догляду і протокол про порушення митних правил та при необхідності
викликається представник відділу боротьби з контрабандою та порушенням
митних правил. ВМД типу ІМ-74, яка прийнята до митного оформлення,
додається до протоколу, вантаж зберігається на підставі Акту. Митне
оформлення нової ВМД типу ІМ-74, з зазначенням кількості та назви
товару, що виявлено по результатах митного огляду, проводиться тільки
після вирішення цього питання у встановленому порядку.

При здійсненні МЛС зовнішньоекономічної діяльності, МЛС (як суб’єкт ЗЕД)
повинен стати на облік у ТВВ, який здійснює контроль за діяльністю МЛС.

У випадках, якщо вантаж, який знаходиться в зоні митного контролю ТВВ за
місцем оформлення попередного повідомлення (далі-ПП), з поважних причин
необхідно розмістити на МЛС, який контролюється іншим ТВВ КРМ, митне
оформлення здійснюється тільки за дозволом начальника відділу, в зоні
діяльності якого знаходиться МЛС. Оформлення проводиться в такій
послідовності:

1. Інспектор ТВВ за місцем оформлення ПП перевіряє наявність
автотранспортного засобу з вантажем в зоні митного контролю і проставляє
штамп ‘ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ’ на звороті примірника ПП та робить запис
наступного змісту: ‘Вантаж надійшов до зони митного контролю ТВВ №, дата
і підпис’. Інформація про ПП, по якому надійшов вантаж, передається
інспектору ВКДВ КРМ при ТВВ.

2. Інспектор ТВВ, що контролює діяльність МЛС, на який планується
розміщення вантажу, виконує наступні дії:

– перевірку необхідних документів для розміщення вантажу на МЛС.

– перевірку правильності заповнення ВМД типу ІМ-74.

– проставляє на всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 штамп ‘Під митним
контролем’, а також реєстраційний номер згідно журналу обліку вантажних
митних декларацій.

gdI|h

„Ae`„Aea$gdjTG

(

*

@

B

R

v

x

~

th

x

d1/4

v

o

1/4Ath

t

v

|

?

o

o

5~8?8d:i;–

Список використаної літератури. ‘КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ’ Закон № 254к/96-ВР від 1996.06.28 Митний кодекс України Про зовнішньоекономічну діяльність, Закон України “Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій”, затверджений Наказом Державної митної служби України від 4 грудня 1999 року N792 “Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій “, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1999 р. за N 902/4195 ‘Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів’, Наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 р. N 592 ‘Щодо зберігання товарів на митних ліцензійних складах’, ЛИСТ Державної митної служби України від 24.03.99 р. N 10/1-869-ЕП ‘Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів’, ПОСТАНОВА КМУ від 2 грудня 1996 р. N 1446 ‘Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів’, ПОСТАНОВА КМУ від 14 серпня 1996 р. N 954 ‘Про терміни зберігання товарів на митних ліцензійних складах’Наказ Державної митної служби України від 29 травня 1997 року N 238 ‘ Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі’ Наказ Державної митної служби України від 30 червня 1998 року N 380, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 1998 р. ‘Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією’,Наказ Державної митної служби України від 23 червня 1998 року N 363, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за N 443/2883 ‘Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів’,Наказ Державної митної служби України від 4 травня 1998 року N 267, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 1998 р. за N 339/2779 Украинская таможня, справочник – 95, составление и общая редакция М.С. Муравьева, изд. ‘Либра’, Киев, 1995г. ‘Про порядок відкриття митних ліцензійних складів у межах Києва’, Наказ Державної митної служби України від від 25 листопада 1999 року N 763 “Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності”, ПОСТАНОВА КМУ від 14 квітня 1999 р. N 593 “Про порядок відкриття митних ліцензійних складів у межах Києва”, НАКАЗ Державної митної служби України від 25 листопада 1999 року N 763 Додаток № 1 АКТ про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання  під митним контролем АКТ про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання  під митним контролем                         N _______  від ‘___’__________ р.  Мною, _________________________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи митного органу; назва митного органу) у присутності ___________________________________________________________ -  (посада, прізвище, ім'я, по батькові) представника підприємства (або посередника) _______________________________,                                                                          (назва підприємства)  яке передає товари на зберігання під митним контролем, _______________________________________________________________________ -  (посада, прізвище, ім'я, по батькові) представника підприємства (власника складу) _______________________________,  (назва підприємства)  яке приймає товари на зберігання під митним контролем, знято пломбу N ______ з ______________________, реєстрац. N ________________,                                                                           (вид транспортного засобу)  проведено митний огляд вантажу, який надійшов з ___________________________,                                                                                (країна відправлення)  за документом контролю доставки N ___, виписаним ________________ митницею. При митному огляді встановлено, що кількість місць товарів  ________________________ даним, зазначеним у            (відповідає, не відповідає)  товарно-транспортній накладній _______________________, книжці МДП ________________________________________, комерційному рахунку ________________________________. Нижчеперелічені товари (предмети) прийнято на зберігання під митним контролем на склад за адресою:___________________________________ на строк до ‘__’ _____________ р. за договором на зберігання товару від ________ N ____. N з/п  Назва (особливі ознаки предметів)  Кількість (вага)  1  2  3  Примітка. ______________________________________________________________ Представнику підприємства _______________________________________________  (назва підприємства) _______________________________________________________________________,   (прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної за зберігання товарів) який мешкає за адресою: ________________________________________________, паспорт: серія ____ N ________, виданий ___________________’__’________ р. роз'яснено положення митного законодавства, що регламентують питання зберігання товарів (предметів) підприємством під митним контролем і відповідальність за порушення цих положень (статті 110, 111, 112 ____ Митного кодексу України). На склад накладено митне забезпечення N ______ та пломба власника складу N ________.          Товари (предмети) на           зберігання під митним           контролем передав      ______________________________ (підпис, прізвище, ініціали)           Товари (предмети) на           зберігання під митним           контролем прийняв    ______________________________ (підпис, прізвище, ініціали)*               Посадова особа митного органу  ______________________________ (підпис, прізвище, ініціали)  Відтиск штампу ‘Під митним контролем’   Копію акта отримав:  _____________________ ‘___’ ________________ р.                        (підпис)    _____________________ ‘___’ ________________ р.                        (підпис)  ____________ * Підписує керівник підприємства - власника складу або особа, ним уповноважена. Додаток № 2 ЗАЯВА на оформлення вантажу на зберігання під митним контролем Начальнику _______________________ (назва митного органу)  ЗАЯВА Підприємство (повна назва підприємства) код за ЄДРПОУ адреса: тел. Банківські відомості: Банк                                                  (назва банку, адреса)  р/р _____________________ МФО ___________________ в/р _____________________ МФО ___________________ Акредитаційний N_______ від ‘____’_______________ р. просить Вашого дозволу на оформлення вантажу _______________________________________________________________________, (назва вантажу) що надійшов на нашу адресу за: документом контролю доставки контрактом товаросупровідними документами на зберігання під митним контролем на складі підприємства ___________________________________________________ (назва підприємства) за адресою: , у зв'язку з З правилами зберігання вантажів під митним контролем та, зокрема, статтями 110, 111, 112, 118 ___ Митного кодексу України ознайомлені. Зобов'язуємося надати декларацію-зобов'язання на 15-й день перебування товарів під митним контролем, якщо в цей термін товар не буде заявлений у певний митний режим, а саме до ‘___’______________ р. Примітки: _______________________________________________________________  Керівник підприємства ___________________ Головний бухгалтер _____________________          М. П.  Розміщення товару на зберігання під митним контролем дозволено ‘___’______________ р.     ____________________________ (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи митного органу)  Додаток № 3. Зразок листа-узгодження щодо переміщення вантажу між МЛС, які розташовані у зоні діяльності КРМ. Зразок листа-узгодження щодо переміщення вантажу між МЛС, які розташовані у зоні діяльності КРМ. Начальнику ТВВ- ______ КРМ де знаходиться вантаж Начальнику ТВВ- ______ КРМ куди переміщується шантаж Підприємство назва підприємства, юридична та фактична адреса підприємства, код ЕДРПО р\р № ______________ МФО__________ в\р № _______________ МФО __________ Просить Вашого дозволу на переміщення вантажу назва вантажу, код ТН ЗЕД, кількість та вартість товару який зберігається на МЛС назва МЛС, його фактична адреса та номер ліцензії на відкриття МЛС на підставі: ВМД типу ІМ-74 від ‘____’ _______________ р. № __________ (перелік ВМД типу ІМ-74) CMR від ‘____’ _______________ р. № __________ (перелік товаросупровідних документів) інвойсу від ‘____’ _______________ р. № __________ (перелік інвойсів) на митний ліцензійний склад назва МЛС, його фактична адреса та номер лщенїії на відкриття МЛС на підставі договору на зберігання від ‘____’ _______________ р. № з МЛС на який планується розмістити вантаж Доставлення вантажу до МЛС призначення гарантуємо: Керівник МЛС призначення _______________ ‘ _______’ М.П. ТВВ- КРМ не заперечує проти переміщення вантажу де знаходиться вантаж з МЛС назва МЛС, з якого відправляється вантаж з метою розміщення на інший МЛС Після оформлення ВМД типу ІМ-74 прошу надійслати через загальний відділ КРМ копії цих декларацій. Інспектор __________________ Начальник відділу ___________ підпис та ОНП підпис ТВВ- КРМ не заперечує проти переміщення вантажу куди переміщується вантаж на МЛС назва МЛС на який планується розміщення вантажу з метою його подальшого митного оформлення за ВМД типу ІМ-74 Інспектор _________________ Начальник відділу ___________ підпис та ОНП підпис Додаток № 4. Зразок листа-узгодження на перевезення вантажу в інши митні органи для проведення митного оформлення. Зразок листа-узгодження на перевезення вантажу в інши митні органи для проведення митного оформлення. Начальнику_________________митниці за місцем розташування суб’єкта ЗЕД Начальнику_________________митниці за місцем знаходження МЛС, на якому зберігається вантаж Підприємство назва, юридична та фактична адреса, код ЕДРПО розрахунковий рахунок____________ в банку номер рахунку назва банку просить направити вантаж код ТН ЗЕД, назва вантажу, кількість вантажу та повні відомості в митницю для проведення митного оформлення назва митниці Додаткові умові та відомості: Керівник підприємства підпис, прізвище, ініціали М.П. Додаток № 5. Лист-узгодження щодо пропуску вантажу через митний кордон України сільськогосподарської продукції з метою подальшого розміщення на МЛС. Лист-узгодження щодо пропуску вантажу через митний кордон України сільськогосподарської продукції з метою подальшого розміщення на МЛС. 1. Назва підприємства ___________________________ код ЕДРПО ___________ юридична та фізична адреса ______________________ 2. Банківські відомості_____________________________ назва банку та його адреса р\р № ___________ МФО ___________ в\р № ___________ МФО ___________ 3. Згідно з контрактом від ‘____’ ___________р. № _____ просимо Вас дозволити направити вантаж до ТВВ № ____ Київської регіональної митниці для доставки та розміщення товару в режимі митного ліцензійного складу. назва вантажу _________________ код ТН ЗЕД ________ кількість вантажу _________________________________ характер угоди за зовнішньоекономичним контрактом ____________ код класифікатора митний режим __________ з ________________________митниці код класифікатора назва прикордонної митниці 4. Повідомляємо також наступні відомості: картка акредитації у підрозділі № ______від ‘____’ ____________р. довідка про декларування валютних коштів №_________________ договор підприємства з МЛС, на якому буде розміщений вантаж назва МЛС власник МЛС підпис М.П. 5. Товаросупровідні документи: Керівник підприємства _________________ М.П. Київська регіональна митниця підтверджує дане повідомлення. Начальник (або його заступник) митниці _____________ М.П. Перелік прийнятих скорочень: ВКДВ - відділ контролю доставки вантажів ВМД - вантажна митна декларація ДМСУ - Державна митна служба України ДСЕК - Державна служба експортного контролю ЗЕД - зовнішньо-економічна діяльність КРМ - Київська регіональна митниця МЛС - митний ліцензійний склад ОНП - особиста номерна печатка ПП - попередне повідомлення ТВВ - транзитно-вантажне відділення ТЕО - транспортно-експедиційна організація ТН ЗЕД - товарна номенклатура зовнішньо-економічної діяльності ТПП - Торговельно-промислова палата України PAGE 44 PAGE 41 PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020