.

Вступ до фаху (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2595
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Вступ до фаху

ЧИМ ОБУМОВЛЕНО ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ?

ЯКІ ЯКОСТІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ПОВИНЕН МАТИ СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖЕР?

ЯКИМ ПРЕДМЕТАМ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ, ВИ ВІДДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ ДЛЯ СВОГО
ФОРМУВАННЯ ЯК СПЕЦІАЛІСТА?

ДЕ ВИ МАЄТЕ НАМІР ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОЛЕДЖУ?

ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО СВОЮ МАЙБУТНЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?

1. ЧИМ ОБУМОВЛЕНО ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ?

Після закінчення школи в мене було два варіанти на кого йти навчатися.
Мене приваблювала як професія бухгалтера, так і професія менеджера.

Батьки більше були схильні бачити мене економістом, адже спеціальність
економіста на сьогоднішній день дуже важлива. В кожній країні є люди,
які піднімають економіку своєї держави. Економіка України знаходиться на
дуже низькому рівні. Але мені вдалося переконати їх, що професія
менеджера митної справи є також загальнодержавним завданням і при цьому
вона є не менш перспективною на майбутнє. Справжніх менеджерів митної
справи на сьогоднішній день не так вже й багато, тому після закінчення
навчання, я гадаю, проблем з працевлаштуванням у мене і моїх друзів, не
буде. А це є вкрай важливим в наш час.

Також мені здається, що професія менеджера митної справи вимагає
різноманітних знань та навичок: вміти аналізувати, користуватися
управлінськими та юридичними знаннями, порівнювати якісь явища та
процеси, вміти знаходити правильне рішення у нестандартних ситуаціях.
Це дуже цікавим і привабливим є для мене.

2. ЯКІ ЯКОСТІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ПОВИНЕН МАТИ

СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖЕР МИТНОЇ СПРАВИ?

Якщо говорити про якості, якими повинен володіти менеджер митної справи,
точніше – сучасний управлінець, то в першу чергу це має бути справжній
знавець своєї справи. До набору якостей справжнього професіонала я б
відніс такі якості як наполегливість, кмітливість, спостережливість,
велике працелюбство, любов до справи, якою займаєшся.

Сучасний менеджер повинен бути грамотний, мати великі організаторські
здібності, знати всі економічні та юридичні закони по своїй
спеціальності та вміти їх застосовувати на практиці, бути ввічливому,
вміти спілкуватися з людьми, запроваджувати нові свої пропозиції, вільно
володіти усіма даними, також мати комп’ютерні знання.

Також важливими рисами для ефективної роботи в колективі є вміння
знаходити спільну мову з різними людьми: з керівництвом, з підлеглими.
Вміти берегти як свій час і сили, так і інших своїх колег.

Логічне мислення вкрай необхідне для сучасних менеджерів, адже
потрібно бути послідовним у своїх діях, робити правильні висновки із
зібраних даних, вміти проводити економічний аналіз, узагальнювати знання
і приходити до правильного рішення.

Також сучасний менеджер має бути відкритим до нових знань. Тільки так
можна постійно йти в ногу з часом, встигати розвиватися разом із
шаленими змінами, які переживає світовий та національний ринки, людський
прогрес.

Також сучасний менеджер має ділитися зі своїми колегами новими знаннями
та думками, щоб давати змогу й іншим вдосконалюватися та бачити свої
недоліки зі сторони.

Сучасний управлінець має бути самокритичним, але в ніякому разі не має
боятися приймати нові важливі рішення, пропонувати розв’язок тієї чи
іншої проблеми новими, нетрадиційними шляхами.

3. ЯКИМ ПРЕДМЕТАМ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ,

ВИ ВІДДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ ДЛЯ СВОГО ФОРМУВАННЯ

ЯК СПЕЦІАЛІСТА?

На перше місце я би поставив такі предмети як основи організаційної
діяльності (менеджмент), психологію, іноземну мову та право. Без цих
предметів не може бути справжнього менеджера митної справи у моєму
розумінні.

Без вміння організовувати ту чи іншу справу, без знання керування
колективом не можна стати менеджером митної справи. Мати задатки лідера
це ще не все, потрібно мати знання вести справу і людей. Тільки основи
менеджменту можуть дати ці навички та знання.

Інша, не менш важлива галузь, є право. Кожна людина, а тим більше
майбутній спеціаліст, має знати свої права і можливості, які буде
застосовувати у подальшій практиці. Основою будь-якого суспільного
розвитку є спосіб виробництва матеріальних благ.

Для того, щоб підвищити свій рівень як інтелектуала, я вважаю, що просто
необхідно знати історію своєї держави і прагнути здобути якомога більше
знань. Хіба ж не цікаво знати як жили наші пращури, їх давні звичаї,
якими і досі користуються у побуті. Український народ роками боровся за
права і вольності, через що полягло немало людей, але наша нація
виживала і серед татарських навал і під час польського гніту і під
впливом Росії та її більшовицьких настроїв. Знаходились патріоти своєї
землі, які вели постійну боротьбу проти загарбників. Як істинні патріоти
своєї держави ми просто зобов’язані знати минуле нашого народу і
шанувати тих людей, які загинули за те, щоб сьогодні ми були
незалежними.

Необхідним для майбутньої професії є знання комп’ютера, тобто
інформатика. Інформатика – комплексна наука й інженерна дисципліна, що
вивчає аспекти проектування, створення, оцінювання, функціонування
комп’ютерних систем оброблення інформації, її застосування і вплив на
різні галузі соціальної практики.

Також не менш важливим предметом є “Управління зовнішньоекономічною
діяльністю”. Ця дисципліна ґрунтується на макроекономічних теоріях і
пов’язаних із ними загальноекономічних концепціях розвитку світового
господарства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і
регулювання зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному
рівні набувають все більшого значення в процесі інтернаціоналізації
господарського життя і зростання економічної взаємозалежності країни.

4. ДЕ ВИ МАЄТЕ НАМІР ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОЛЕДЖУ?

Працювати хотілося ближче до митниці і ближче до спеціальності
менеджера митної справи. На сьогоднішній день, згідно статистики, митна
інфраструктура України налічує 10 регіональних митниць, 41 митницю, 2
спеціалізовані митні управління. Контроль за переміщенням через кордон
товарів та інших предметів здійснюють 137 митних постів, що входять до
складу митниць. На митному кордоні держави діють 144 міжнародних і 35
міждержавних пунктів пропуску, а також 50 пунктів спрощеного переходу.
Хотілося б потрапити, звісно, у спеціалізовані митні управління, але
якщо доля і держава накаже бути десь в іншому місці, то я знайду
можливість і там реалізувати свої навики спеціаліста-менеджера митної
справи.

5. ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО СВОЮ МАЙБУТНЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?

Порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних
засобів, митне регулювання, пов’язане з встановленням та справлянням
податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з
контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані на реалізацію
митної політики України, становлять митну справу.

Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної
діяльності України. У митній справі Україна додержується визнаних у
міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної
форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших
міжнародних норм і стандартів.

Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів та умови
митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території
України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через
територію України забороняється, визначаються виключно законами України
та цим Кодексом.

Кабінет Міністрів України організовує та забезпечує здійснення митної
справи відповідно до цього Кодексу та інших законів України, а також
міжнародних договорів, укладених в установленому законом порядку,
координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи, інших органів виконавчої влади
при вирішенні питань, що стосуються митної справи.

Безпосереднє керівництво митною справою покладається на спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

Законодавство України з питань митної справи складається з Конституції
України, Митного Кодексу, законів України та інших нормативно-правових
актів з питань митної справи, виданих на основі та на виконання
Конституції України, цього Кодексу та законів України.

Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної
справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та
соціальні аспекти діяльності митної служби України. Кодекс спрямований
на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення
сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів
суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення
додержання законодавства України з питань митної справи.

Якщо міжнародним договором України, укладеним в установленому законом
порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом,
то застосовуються правила міжнародного договору.

При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України,
застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття
митної декларації митним органом України.

У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість проведення
митних процедур без подання декларації, застосовується законодавство,
чинне на день здійснення таких процедур.

Закони, які пом’якшують або скасовують відповідальність за порушення
митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто
поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони,
які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення,
зворотної сили не мають.

Провадження у справах про порушення митних правил ведеться на підставі
законодавства, що діє під час розгляду справи про правопорушення.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019