.

Вступ до фаху (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2495
Скачать документ

Реферат на тему

Вступ до фаху

ПЛАН

Чим обумовлено вибір спеціальності?

Які якості, на Вашу думку, повинен мати сучасний менеджер?

Яким предметам (галузям), що вивчаються в коледжі, Ви віддаєте перевагу
для свого формування як спеціаліста?

Де Ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?

Що Ви знаєте про свою майбутню спеціальність?

1) Мій вибір майбутньої спеціальності не був випадковим. Я багато чув
про професію менеджера, про роботу на митниці. Тому, знайшовши
навчальний заклад, де була спеціальність “Менеджер митної справи”, я
одразу вирішив спробувати себе у цій професії.

На мою думку, дана професія вимагає як відповідальності, так і
кмітливості. А це поєднання є вкрай цікавим для мене, оскільки саме таке
поєднання дасть мені змогу реалізуватися як професіоналові та
особистості в майбутньому.

Ще потрібно багато навчитися та зрозуміти, але ті знання, які я зараз
маю про дану спеціальність, підказують мені, що дана професія є вкрай
необхідною для країни і я не помилився у своєму виборі. Час покаже,
наскільки з мене вийде хороший спеціаліст, наскільки дана професія
відповідає своїй цікавій назві.

——————

2) Управлінська праця вимагає наступного:

· успішна діяльність керівника вимагає більших і різноманітніших знань у
порівнянні з іншими видами діяльності;

· праця керівника характеризується більшою організаційною свободою і
самостійністю, високою складністю і нестабільністю, а тому її важко
оцінювати і нормувати;

· втрати від низької якості праці керівника набагато більші, ніж у
простого робітника, вони можуть зростати, якщо розглядати ієрархічну
піраміду управління знизу вверх;

· висока відповідальність, імовірнісний характер праці і часті стресові
ситуації вимагають віднесення роботи керівника до категорії важких видів
діяльності.

Отже, ефективне управління передбачає наявність у керівника цілої низки
певних якостей інтелектуального і морального порядку. Хочеться виділити
такі характеру, що притаманні найбільш успішним керівникам, серед них,
зокрема:

– бажання багато працювати;

– наполегливість і рішучість;

– бажання ризикувати;

– здатність викликати ентузіазм;

– витривалість.

Сучасному менеджеру має бути притаманна широка гама ділових якостей:
висока ерудиція і професійна компетентність; схильність до лідерства в
колективі; підприємливість і здатність ефективно діяти в умовах
економічного ризику; практичний розум і здоровий глузд;
комунікабельність; заповзятливість, ініціативність і енергійність;
вимогливість і дисциплінованість; висока працездатність і
цілеспрямованість та ін. У керівника мусять бути розвинутими
організаційні здібності, вміння згуртовувати колектив, мобілізовувати
його на виконання прийнятих рішень, досягнення поставлених цілей.

——————

3) Якщо є бажання стати справжнім спеціалістом у вибраній сфері,
потрібно багато вивчати і знати. Тому, серед найважливіших предметів для
моєї спеціальності і для загального розвитку я бачу наступні: історія
України, менеджмент, політологія, ряд юридичних дисциплін, інформатика
тощо.

Не можна вважати себе громадянином України, не знаючи як жили наші
предки, якою була історія нашої країни і українського народу. Все це
вивчає така наука як історія. Історія – це наука не тільки про минуле, а
й значною мірою про теперішнє. Тому що наше теперішнє життя і життя
нашої рідної країни напряму залежить від історичних факторів і процесів,
які склалися у минулому. Історія відображає подвиги нашого народу,
процеси свого розвитку і державотворення. Із знанням історії в кожній
країні асоціюється культурний рівень кожної окремо взятої людини, тобто
якщо людина не знає історії своєї країни, то хоч би якими знаннями вона
не володіла, її вважають за неосвічену та безкультурну.

В наш час є дуже важливим вміння управляти персоналом чи підприємством,
уміння організувати виробництво і управління за законами ринку.
Дисципліна “Менеджмент” є невід’ємною складовою частиною навчальних
планів економістів і фінансистів, бухгалтерів та юристів. Вона
передбачає вивчення студентами теоретичних основ менеджменту та набуття
практичних навичок управління громадською і господарською діяльністю
структурних ланок споживчої кооперації.

Головним завданням вивчення основ менеджменту як наукової дисципліни є
отримання комплексу знань відносно вибору нових форм і методів
менеджменту при створенні цілісної, ефективної і гнучкої системи
управління підприємством в умовах розвинутої ринкової економіки.

Знання теоретичних основ управління дасть можливість оволодіти культурою
і мистецтвом керівництва колективом, включаючи вміння ставити загальні і
конкретні цілі і задачі діяльності організації; розробляти стратегію
управління з врахуванням суспільних, колективних і особистих інтересів,
контролювати процес її реалізації.

Політологія – це наука про політику та її взаємовідносини з людиною і
суспільством. Ми живемо в демократичному суспільстві, де громадянин
відіграє досить активну роль в політиці. І йому не справитися з цією
роллю без відповідних базових знань щодо суті політики, динаміки
процесів і тенденції в сучасному світі. Політологія дає можливість через
опанування основних принципів політичної етики, історичного досвіду
людської цивілізації, тенденцій сучасної політичної практики, уникнути
багатьох недемократичних прийомів влади, у новому обсязі використати
свої можливості, як суб’єктів політики – громадянам.

Не можна вважати себе справжнім спеціалістом менеджером не оволодівши
комп’ютером хоча б на рівні користувача. Через те мені здається, що для
мого формування як спеціаліста інформатика є дуже важливою дисципліною.

Хоча ми зараз не вивчаємо конкретних юридичних дисциплін, але в
майбутньому – це обов’язкове: митне право, зобов’язальне право та ін.

——————

4) Працювати хотілося б в організації, яка займається питанням
розмитнення різноманітних товарів. Від автомобілів, до заводського
обладнання тощо. Дана робота, на мою думку, вимагає особливо чіткого
дотримання законодавства і в наш час не у повній мірі відпрацьована.
Хотілося б проявити свою чесність і принциповість у даній сфері. На дати
не чистим на руку митникам обкрадати Україну та її народ, який
заслуговує кращого життя.

Я б приклав усіх зусиль, щоб мої підлеглі (якщо такі колись у мене
будуть) дотримувалися чинного законодавства України і слухалися власної
совісті.

Не всі мрії, звісно, збуваються. Але хочеться вірити, що саме ця в моєму
житті збудеться обов’язково. І я обовязково стану професіоналом в своїй
справі.

——————

5) Що ж таке управління? Існує багато визначень цього поняття, які дещо
відрізняються за формулюванням, але співпадають за сутністю. В останні
роки в Україні поряд з терміном “управління” широко вживається термін
“менеджмент” (від латинського “манус” – рука; на початку це було
“мистецтво управління кіньми”). Нині це означає “керувати, управляти,
стояти на чолі, завідувати, бути здатним впоратись з чимось, якоюсь
проблемою”. Оксфордський словник англійської мови дає такі тлумачення
цьому термінові:

1. Менеджмент – це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками).

2. Менеджмент – це влада та мистецтво управління.

3. Менеджмент – це вміння та адміністративні навички організувати
ефективну роботу апарату управління (служб працівників).

4. Менеджмент – це органи управління, адміністративні одиниці, служби і
підрозділи.

Слід зазначити, що менеджмент в основному є плодом американської теорії
управління і відображає основні переконання сучасного західного
суспільства – переконання в тому, що засоби, необхідні для життя людини,
можна контролювати за допомогою постійного управління економічними
процесами. Тому менеджмент націлений на продуктивне використання наявних
ресурсів, яке забезпечується високою організацією роботи людей, їх
ефективною взаємодією. При цьому увага керівників зосереджується не лише
на створенні оптимальної архітектури організації, яка б сприяла
раціональному розподілові праці, впорядковувала комунікаційні процеси,
але і на формуванні належної культури людської співпраці, що вимагає
врахування психології людей, суспільних взаємин тощо. Такий підхід є
доречним, зважаючи на те, що сучасні економічні досягнення тих чи інших
організацій великою мірою визначаються здатністю їх керівників
повноцінно використовувати наявний людський капітал.

Зрозуміло, що завдання, які стоять перед менеджментом підприємств,
компаній, можуть бути реалізовані тільки завдяки діяльності певної
категорії працівників, яких прийнято називати менеджерами. Менеджер – це
фахівець, що професійно займається управлінською діяльністю в конкретній
області функціонування підприємства. Склад робіт, що виконуються
менеджерами, визначається багатьма обставинами. Це і вид підприємницької
діяльності, і посада та її місце в ієрархічній системі, кваліфікація
управлінського персоналу, наявність заступників і помічників, фінансовий
стан підприємства і його конкурентоспроможність, стиль роботи менеджера
тощо. Але за будь-яких умов менеджери виконують широке коло робіт і їх
роль в управлінському процесі характеризується великою різноманітністю
функцій.

Самостійне здійснення митної справи та наявність власної митної системи
є однією з засад державності. Виходячи з цього, 25 червня 1991 року
Верховна Рада України прийняла Закон «Про митну справу в Україні». В
ньому проголошено, що митна справа є складовою частиною
зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України і вона як
суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює
митну справу.

Виконання масштабних завдань, що стоять перед митною службою, в повній
мірі залежить від інтелектуального, професійного і культурного рівня
працівників Служби. Нині колектив Митної служби майже на 90 відсотків
складається з працівників, які мають базову та повну вищу освіту. Майже
20 відсотків з них мають вищу юридичну та економічну освіту. У
переважній більшості працівники Служби — це високоосвічені професіонали.

Не можна не відзначити того позитивного досвіду і високої професійної
майстерності, яких митники набули з часу проголошення незалежності
України. До думки Держмитслужби прислуховуються не лише в Україні, а й у
інших країнах. Робота у Політичній та Фінансовій комісіях Всесвітньої
митної організації, Раді керівників митних служб держав-учасниць СНД є
тому підтвердженням. Своєрідною позитивною оцінкою діяльності
Держмитслужби стало проведення в травні 2000 року в Києві — уперше поза
штаб-квартирою Всесвітньої митної організації в Брюсселі — Дня відкритих
дверей Всесвітньої митної організації. Форум дав можливість українським
і закордонним підприємцям ознайомитися з основними напрямками розвитку
митної справи в країнах світового співтовариства, у тому числі й в
Україні. На зустріч були запрошені підприємці і представники митних
служб Білорусі, Польщі, Росії, Словаччини, Угорщини.

Держмитслужба продовжує пошук нових ефективних методів роботи,
спрямованих на захист економічних інтересів країни, боротьбу з
контрабандою і митними правопорушеннями, й таких, що забезпечать
гуманізацію, спрощення митних процедур.

Перед Державною митною службою України широкі перспективи розвитку, і,
хоча на цьому шляху є немало труднощів, митники докладуть зусиль, аби
подолати їх із честю, зробити все можливе, щоб Українська митниця
займала гідне місце серед митних служб найбільш розвинутих країн світу.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019