Реферат на тему:

Раптова серцева смерть. Фактори ризику та профілактика.

Клінічна термінологія раптової серцевої смертності

У класифікації серцево-судинних захворювань, яка була прийнята на VI
Національному конгресі кардіологів України, поняття «раптова серцева
смерть» (РСС) відображене й узгоджене з Міжнародною класифікацією хвороб
(МКХ)

Х перегляду.

Код МКХ-Х

146.1 — раптова серцева смерть (аритмічна) — смерть, що настала у строки
до 1 год після появи перших симптомів захворювання або суттєвого
погіршення стану пацієнта на фоні стабільного хронічного перебігу
захворювання:

з відновленням діяльності серця

• фібриляція передсердь

• асистолія

• електромеханічна дисоціація (визначається за можливості)

раптова серцева смерть (необоротна)

• фібриляція передсердь

• асистолія

• електромеханічна дисоціація (визначається за можливості)

зупинка серця (смерть, що настала пізніше ніж через 1 год після появи чи
посилення симптомів захворювання)

145.0 — з відновленням діяльності серця

146.9 — зупинка серця (необоротна).

Попередження раптової серцевої смерті

Під “первинною профілактикою” клініцисти розуміють терапевтичні заходи,
які здійснюють з метою уникнення РСС у пацієнтів, у яких, незважаючи на
захворювання серця, ніколи не реєстрували злоякісні шлуночкові
тахіаритмії; під “вторинною профілактикою” — заходи для запобігання РСС
у хворих, реанімованих після епізоду РСС чи після перенесених епізодів
життєво небезпечних аритмій серця.У дослідженнях, які за обсягом та
дизайном відповідають критеріям доказової медицини, здатність зменшувати
ризик РСС у пацієнтів після інфаркту міокарда (ІМ) переконливо доведена
для ?-адреноблокаторів, інгібіторів антгіотензинперетворюючого ферменту
(ІАПФ) і статинів, а у пацієнтів із серцевою недостатністю (СН) — для
ІАПФ (еналаприлу, каптоприлу, лізиноприлу та ін.), ?-адреноблокаторів
(метопрололу, бісопрололу, карведилолу) та антагоністів рецепторів
альдостерону (спіронолактону). Поряд з ефективним усуненням шлуночкового
порушення ритму (ШПР) деякі препарати класу ІС збільшували ризик РСС за
тривалого лікування. Сучасним методом запобігання РСС з найбільш
переконливими доказами ефективності у пацієнтів з груп високого ризику є
імплантація кардіовертера-дефібрилятора (ІКД).

Оцінка ефективності антиаритмічної терапії

Холтерівське моніторування (ХМ) використовують не тільки для верифікації
ризику РСС, а й для оцінки ефекту антиаритмічної терапії. Найчастіше в
клінічній практиці застосовують критерії ефективності антиаритмічної
терапії, запропоновані Хоровіцем та Лауном:

зменшення на 50% загальної кількості ШЕ

зниження на 90% частоти парних ШЕ

повне зникнення пробіжок ШТ.

Похожие записи