.

Препарат Хілак® форте при корекції дисбіотичного стану кишечника у дітей, хворих на гострий бронхіт(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
166 1164
Скачать документ

Препарат Хілак® форте при корекції

дисбіотичного стану кишечника у дітей, хворих на гострий бронхіт

Лікування гострих інфекційних хвороб, які супроводжуються порушеннями
мікробного пейзажу кишечника, потребує застосування препаратів
пробіотичної дії в комплексній терапії хворих.

Однак використання таких препаратів вимагає деякої обережності. Відомо,
що лактобактерії, ентерококи, біфідобактерії, які містяться в більшості
пробіотичних препаратів, нестійкі до дії багатьох антибіотиків, зокрема
амоксициліну, доксицикліну, цефалоспоринів, у зв’язку з чим їхнє спільне
призначення з антибактеріальними препаратами не може бути визнано
доцільним [ HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “7#7” 7 ]. Лактобацили у виняткових випадках можуть бути
етіологічним фактором ендокардиту, менінгіту, сепсису [ HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “8#8” 8 , HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “9#9” 9 ], а пептидоглікан, що міститься в клітинній
мембрані лактобацил, може стати причиною розвитку реактивного
поліартриту [ HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “14#14” 14 ].

Застосування лікувальних кисломолочних сумішей досить поширене в
педіатричній практиці, у тому числі й при гострій патології
бронхолегеневої системи [ HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “2#2” 2 ]. Однак використання кисломолочних продуктів
поєднано з низкою специфічних проблем, таких як умови і термін
зберігання, достатність дози лікувального продукту і низька стійкість
бактерій, що містяться в кисломолочному продукті харчування, до
зовнішніх впливів.

Останнім часом поширилися нові пробіотичні засоби — Біоспорин,
А-бактерин [ HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “4#4” 4 , HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “5#5” 5 ], дріжджеподібний препарат Ентерол
(Saccharomyces boulardII). Вони не руйнуються під дією жовчі й стійкі до
антибіотиків [ HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “13#13” 13 ], однак містять мікроорганізми, невластиві
природній мікрофлорі кишечника людини.

Дж. Елмер (G. Elmer) та ін. [ HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “10#10” 10 ] і Дж. Теннок (G. Tannock) [ HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “15#15” 15 ] вважають, що всі спроби виділити окремі
мікроорганізми чи їх комбінації, які мали б таку ж широку специфічність,
як нормальна кишкова флора, і могли б з такою ж ефективністю
перешкоджати колонізації патогенних агентів, наразі зазнали поразки.

Тому ми обрали пробіотик Хілак® форте, який виробляється компанією
ratiopharm International GmbH. Хілак® форте включає стерильний
концентрат продуктів обміну природної мікрофлори кишечника, молочні
буферні солі, лактозу, амінокислоти, летючі жирні кислоти з коротким
ланцюгом.

Матеріали і методи дослідження

Під наглядом перебувало 65 дітей раннього віку (від 1 місяця до 3
років), хворих на гострий бронхіт, що лікувалися у відділенні гострої
респіраторної патології міської дитячої клінічної лікарні # 1
м. Дніпропетровська.

Діагноз гострого бронхіту встановлювався на підставі даних анамнезу,
клінічних проявів хвороби і параклінічних досліджень. Основна група
складалась із 20 дітей, що одержували Хілак® форте. До контрольної групи
увійшло 45 хворих, які не отримували пробіотик. Хілак® форте призначався
в дозі 20-40 крапель 3 рази на добу протягом 7 днів у гострому періоді
хвороби.

Кількісний і якісний склад мікрофлори кишечника визначали в
бактеріологічній лабораторії СЕС Придніпровської залізниці згідно з
методиками, які рекомендовані Міністерством охорони здоров’я України [
HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “3#3” 3 ]. Верифікація ступеня порушень мікробіоценозу
кишечника проводилася відповідно до класифікації І. М. Блохіної [
HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “1#1” 1 ]. Концентрацію секреторних імуноглобулінів
SIgA1, SIgA2, IgM, IgG у копрофільтратах і мокротинні та сироваткових
імуноглобулінів основних класів А, М, G проводили методом радіальної
імунодифузії в гелі [ HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “11#11” 11 ]. Для вивчення імунного статусу дітей
використовували периферійну венозну кров, забір якої здійснювали вранці,
натще, до прийому лікар- ських препаратів. Визначення Т- і В-лімфоцитів
(Е-РУК і М-РУК) виконувалося в тесті спонтанного розеткоутворення [
HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “12#12” 12 ] у модифікації А. Н. Чередєєва та ін. [
HYPERLINK
“file:///D:\\T%20E%20L%20E%20P%20O%20R%20T%20pro\\health-ua%20com\\hilak
.shtml.htm” \l “6#6” 6 ].

Дослідження імунного статусу і мікробіоценозу кишечника проводилося на
початку хвороби та у періоді реконвалесценції.

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали за допомогою комп’ютера.

Результати дослідження та їх обговорення

На підставі проведеного дослідження виявлено, що використання препарату
Хілак® форте у складі комплексної терапії гострого бронхіту полегшує
перебіг захворювання.

Головною ознакою гострого бронхіту у дітей обох груп був катаральний
синдром, тривалість якого у хворих, що одержували Хілак® форте, складала
5,6±0,8 доби, на відміну від контрольної групи — 7,1±1,4 доби. Помірна
інтоксикація відзначалася протягом 3,5±0,4 доби, у порівнянні з
контрольною групою — 4,8±0,3 доби (P Висновки Застосування Хілак® форте у дітей, хворих на гострий бронхіт, сприяє більш легкому перебігу захворювання, відновленню еубіотичного стану мікробного пейзажу кишечника. На тлі лікування препаратом Хілак® форте відзначається швидше відновлення імунного статусу (підвищення відносного вмісту Т-лімфоцитів і концентрації сироваткового імуноглобуліну G) і зниження концентрації SIgА2 у копрофільтратах. При гострих бронхітах показано призначення Хілак® форте у складі комплексного лікування. Література Блохина И. Н. Дисбактериоз и его профилактика.//Педиатрия, 1982, #1, с. 72-74. Кузенко О. В., Магуряк Г. I.,Мельник I. П. Корекція кишкової мікрофлори за допомогою кисломолочного продукту «Наріне» у дітей грудного віку з ускладненнями пневмоніями.//II конференція Асоціації дитячих лікарів України «Лiкувально-профiлактичне харчування та пробiотики в педіатрії». К., 1998, с.109-110. Микробиологическая диагностика дисбактериозов: методические рекомендации. К., 1998, 14 с. Слабоспитская А. Т., Виноградов В. Р., Кримовская С. С. и др. Новый препарат биоспорин и его влияние на микрофлору кишечника при дисбактериозе новорожденных детей. //Микробиологический журнал, 1995, т.51, #1, с. 71-76. Степаненко Т. I., Бадогiна Л. П., Чергiнець В. I. Застосування бiопрепарату А-бактерiн для реабiлiтацiї дітей, якi часто хворiють на гострi респiраторнi захворювання.//II конференцiя Асоцiацiї дитячих лiкарiв України «Лiкувально-профiлактичне харчування та пробiотики в педiартрiї». К., 1998, с.129-130. Чередеев А. Н., Пиедра Д. В., Сотолонго К. К. Исследование спонтанных розеткообразующих клеток периферической крови человека.//Лабораторное дело, 1976, #6, с. 350-354. Bergogne-Berezin E. Impact ecologique de l’antibiotherapie. Place des micro-organismes de substitution dans le controle des diarrhees et colites associees aux antibiotiques.// 1995, Vol.24, р. 145-156. Sussman J. I., Baron E. J., Golberg S. M.et al. Clinical Manifistation and Therapy of Lactobacillus Endocarditis: Report of a case Review of the Literature. // reviews of Infect. Dis.,1986, Vol.8, p.771-776. Dobson S. R. M., Bacer C. J. Enterococcal sepsis in Neonatales: Features, by Age at Onset and Occurrence of Focal Infection. // Pediatrics, 1990, Vol.85, p.165-171. Elmer G. W., Surawicz C. M., McFarland L. V. Biotherapeutic agents. A neglected modality for the treatment and prevention of selected intestinal and vaginal infections. [Review]. // JAMA, 1996, Vol.275, # 11, p. 870-876. Mancini G., Carbonura A. O., Heremans J. F.et. al. Immunochemical quantation of antigens by single radial immunodiffusion. // Immunochemictry, 1965, Vol.2, # 3, p.235 -254. Jondal M., Holm G., Wigzell H. Serface markers of human T- and B-lymphocytes 1. A large popylation of lymphocytes forming non-immune rosetts with sheep red blood cells. // J. Exp. Med., 1972, Vol.136, # 2, p. 207-215. McFarland L. V. Saccharomyces boulardII is Saccharomyces ctrevisiae. // Clin. Dis.,1996, Vol.22, p.200-201. Millis J. A. Do bacteria cause chronic polyarthritis. // The New J. Of Med., 1989, Vol.230, p. 245-256. Tannock G. W. Probiotic properties of lactic-acid bacteria: plenty of scope for fundamental R & D. [Review]. // Trends In Biotechnology, 1997, Vol 15, #7, p. 270-274.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020