ЛЕКЦІЯ

Отогенні внутрішньочерепні ускладнення та отогенний сепсис

Отогенні внутрішньочерепні ускладнення відносяться до тяжких
життєвонебезпечних захворювань, які виникають у результаті проникнення
інфекції з вуха у порожнину черепа при гострих і хїронічних середніх
отитах. В минулому у переважній більшості причиною цих захворювань був
хронічний гнійний епітимпаніт. Але починаючи з 70 – 80 років все частіше
почав зустрічатися менінгіт при гострому гнійному середньому отиті.

За частотою зустрічаємості отогенних внутрішньочерепних ускладнень зараз
на першому місці стоїть менінгіт, потім йдуть абсцеси великих півкуль
мозку і мозочка, найрідше зустрічається тромбоз сигмовидного синуса і
отогенний сепсис.

Шляхи проникнення інфекції з середнього та внутрішнього вуха в порожнину
черепа:

Гнійна інфекція попадає у порожнину черепа внаслідок руйнування кістки
каріозним процесом. Цей шлях проникнення інфекції називається контактний
чи за продовженням. Цей шлях характерний для хронічного гнійного
середнього отиту. Інфекція при цьому проникає в мозкові тканини
поверхнево, на глибину від 2 до 4 см від твердої мозкової оболонки.

Преформованими шляхами, тобто вже існуючими. Інфекція поширюється
кістковими каналами, через які проходять венозні і лімфатичні судини, що
сполучають між собою венозну і лімфатичну системи вуха і
черепно-мозкових утворень.

З лабіринту (лабіринтогенний шлях) інфекція може розповсюджуватись
впродовж внутрішнього слухового проходу, ендолімфатичними і
перилімфатичними протоками. Всі ці утворення з”єднюють внутрішнє вухо з
задньою черепною ямкою. У зв”язку з цим цей шлях інфекції може
реалізуватися у вигляді абсцесу мозочка та тромбозу сигмовидного синусу.

Гематогенний (метастатичний) шлях – інфекція із вуха розповсюджується
кровоносними судинами. Цей шлях грає основну роль при виникненні
внутрішньочерепних ускладнень у хворих на гострий середній отит.
Інфекція тут може розповсюджуватися у віддалені від вуха відділи мозку.

Лімфатичний шлях – інфекція від вуха розповсюджується лімфатичними
судинами.

Розповсюдження інфекції крізь дегісценції, тобто крізь незарощені щілини
в стінках барабанної порожнини.

Oe

Oe

¤

&

у тому випадку, коли співпадає перелом основи черепа, що йде через
верхню стінку барабанної порожнини, з наявністю у ній гострого чи
хронічного гнійного запального процесу.

Які етапи розповісюдження інфекції з вуха в порожнину черепа?

ПЕршим етапом переходу інфекції в порожнину черепа є утворення
екстрадурального або епідурального абсцесу, тобто накопичення гною між
внутрішньою поверхнею скроневої кістки і твердою мозковою оболонкою.
Якщо такий гнійник локалізується в ділянці венозної пазухи, тобто між її
зовнішньою стінкою та кісткою, то він має назву перисинуозного абсцесу.
У випадку переходу запального процесу на стінку венозної пазухи
розвивається синусфлебіт та синусстромбоз.

Може бути і інтрадуральний абсцесс – нагноєння, який знаходиться на
задній поверхні піраміди скроневої кістки. Накопичення гною в мозковому
синусі також можна вважати інтрадуральним абсцесом.

Другий етап – проникнення інфекції в простір між твердою мозковою
оболонкою і павутинною оболонкою головного мозку. В цьому випадку
виникає субдуральний абсцесс.

Третій етап – проникнення інфекції в субарахноїдальний простір, що
призводить до розвитку розлитого гнійного менінгіту.

Четвертий етап – залучення до гнійного процесу речовини мозку. Це
призводить до утворення абсцесу великих півкуль мозку і мозочка.

Лікування хворих з отогенними внутрішньочерепними ускладненнями
займаються оториноларингологи і нейрохірурги. Але в цьому повинні
приймати активну участь невропатологи, терапевти, педіатри,
інфекціоністи, окулісти.

Лікування хворих з отогенними внутрішньочерепними ускладненнями включає
хірургічне втручання та інтенсивну медікаментозну терапію.

Хірургічне лікування спрямовано на елімінацію гнійного вогнища у
середньому вусі і ліквідацію ускладнення, яке розвинулося. При гострому
гнійному запаленні середнього вуха проводиться розширена
антромастоїдотомія, при хронічному – розширена загальнопорожнинна
радикальтна операція.

Похожие записи