Реферат на тему:

Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності (методична
розробка практичного заняття)

Методична розробка практичного заняття №

Тема: Невідкладна ДОПОМОГА при гострій серцевій недостатності.

Тривалість: 3 год.

Місце проведення: кардіологічне відділення ЦРЛ.

Актуальність теми: часто захворювання серцево-судинної системи
(гіпертонічна хвороба, ІКС, інфаркт міокарда, аневризма, міокардити,
вроджені або набуті вади серця) можуть викликати гостру серцеву
недостатність. Летальність при гострій серцевій недостатності сягає
80-90%.

Медичний працівник повинен вміти надати невідкладну допомогу.

Мета завдання:

— знати: визначення гострої серцевої недостатності, етіологію,
патогенез, види, клініку ліво-та правошлуночкової недостатності,
невідкладну допомогу, при особливості догляду.

— вміти: оцінити стан пацієнта на основі суб’єктивного та об’єктивного
обстеження;

— виміряти АТ, Р.

— накласти джгути на кінцівки;

— провести санацію верхніх дихальних шляхів;

— провести оксигенотерапію з пікогасникасми;

— проведення в/м, в/в, в/в крапельного введення ліків.

Міждисциплінарна інтеграція

Предмет Знати Вміти

1.Анатолія і фізіологія людини Вчення про судини, кровообіг Досліджувати
серцево-судинну систему

2.Загальний догляд за хворими Пульс, його властивості Користуватись
кисневою подушкою

Артеріальний тиск крові Визначення пульсу, вимірювання АТ,

Спостереження і догляд за хворими з порушенням функції органів
кровообігу Накладати джуги на кінцівки;

Проводити оксигенотерапію через піногасник

Проводити в/м, в/в, в/в крапельне введення ліків.

3.Фармакологія з рецептурою Лікарські засоби, що впливають на
серцево-судинну систему Проводити в/м, в/в в/в крапельне введення ліків

План та організаційна структура заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції Рівні засво-єння Методи контрою
і навчання Матеріали методичного забезпечення Час

І.Організація заняття

Перевірка присутності студентів Журнал обліку успішності та відвідувань

2 Формування теми постановкою навчальної мети і її мотивація

Індивідуальне усне опитування

3 Контроль вихідного рівня знань:

— визначення гострої серцевої недостатності, етіологію, патогенез,

— види серцевої недостатності;

Тест №

— клініка ліво, право шлункової недостатності;

Задача

— серцева астма, набряк легень; невідкладна допомога;

Тест №

////////ooo/eeaOOEOOOOO

o

o

o

o

uu?)AEkd&

o

uu?)AEkd|

o

— оцінити стан хворих;

— провести санацію дихальних шляхів;

— оксигенотерапія з піногасниками;

— вимірювати Р, АТ

— накладання джгутів на кінцівки

— проведення в/м, в/в введення ліків

Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок

Індивідуальний контроль практичних навичок

Домашнє завдання:

Тема: Невідкладна допомога при гострій судинній недостатності.
Анафілактичному шоці.

Література: В.А. Левченко «Внутрішні хвороби» ст.

Г.П. Паращук «Внутрішні хвороби» ст.

Інструкція

до проведення практичного заняття №

Тема: Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності

Мета: знати: визначення, етіологію, патогенез серцевої недостатності,
клініку ліво- і првошлуночокової недостатності, невідкладну допомогу,
особливості догляду при цих етапах.

вміти: оцінити стан пацієнта на основі суб’єктивного та об’єктивного
обстеження;

виміряти АТ, Р, провести санацію дихальних шляхів і провести
оксигенотерапію з піногасниками;

накласти джгути на кінцівки, вводити в/в, в/в краплинно медикаменти.

Місце проведення: карділологічне відділення ЦРЛ.

Оснащення: таблиці, схеми, тести, ситуаційні задачі, історії хвороб,
медикаменти, алгоритми.

І.Хід заняття

Організаційний момент.

Постановка навчальної мети, її мотивація.

Контроль вихідного рівня знань і вмінь.

Клінічний розбір тематичних хворих.

Відпрацювання практичних навичок.

Роботи на постах, маніпуляцій них кабінетах.

Закріплення матеріалу і підведення підсумків роботи.

ІІ. Контрольні питання

Визначення гострої серцевої недостатності.

Етіологія, патогенез серцевої недостатності.

Клініка ліво-шлуночкоовї серцевої недостатності: серцева астма, набряк
легень;

Клініка правошлуночкової недостатності.

Невідкладна допомога при серцевій астмі, набряку легень.

ІІІ. Практичні навики, які студент повинне засвоїти

Суб’єктивне і об’єктивне обстеження хворих.

Накладання джгутів на кінцівки.

Провести санацію верхніх дихальних шляхів.

Провести оксигенотерапію з піногасниками.

Виміряти АТ, пульс.

В/венно ввести: лазінь, строфантин, еуфілін.

Домашнє завдання: Невідкладна допомога при гострій судинній
недостатності. Анафілактичний шок.

Література: В.А. Левченко «Внутрішні хвороби» ст.

Г.П. Паращук «Внутрішні хвороби» ст.

Похожие записи