.

Хребет (реферат)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3151
Скачать документ

Реферат

на тему:

Хребет

Хребет (columna vertebralis) зв’язує частини тіла, виконує захисну і
опорну функції для спинного мозку і його корінців. На верхньому кінці
хребта розташований череп. До хребта приєднуються вільні кінцівки за
рахунок поясів кінцівок. Хребет передає масу тіла людини на пояс нижніх
кінцівок і забезпечує прямоходіння.

Хребет людини – це довгий зігнутий стовп, що складається з ряду
розташованих один над одним хребців. Найчастіше є така кількість хребців
у різних відділах хребта: шийних – 7 (позначаються літерою C (cervix –
шия), грудних – 12 (Th – thorax – груди), поперекових – 5 (L – lumbalis
– поперек), крижових – 5 (S – sacralis – крижовий), куприкових – 4-5 (Co
– coccygeus – куприк).

У дитини всі хребці вільні. У дорослої людини хребці нижніх відділів
зростаються, утворюючи криж і куприк.

Хребці різних відділів відрізняються за формою і розмірами. Проте всі
вони мають багато спільного у будові (тобто вони гомологічні). Кожний
хребець (за винятком 1-го) складається з вентрально розташованого тіла і
дорзальної дуги. Дуга і тіло утворюють отвір. Отвори всіх хребців
утворюють канал хребта, в якому розташований спинний мозок. Між хребцями
розташовані хрящові диски (волокнистий хрящ), які складають 1/4 довжини
хребта. Центр хрящового диска має драглисту структуру і є залишком
хорди.

Від дуги хребця відходить 3 парних і 1 непарний відростки. Непарний
відросток (остистий) відходить від дуги дорзально і його легко можна
промацати на серединній лінії спини. В боки від дуги відходять поперечні
відростки і 2 пари суглобових (верхні і нижні поверхні міжхребцевих
суглобів).

На каудальному і краніальному краях дуги (ближче до тіла) є по вирізці.
Нижні вирізки верхнього хребця і верхні вирізки нижнього хребця
утворюють міжхребцеві отвори, крізь які проходять правий і лівий
спинномозкові нерви.

Шийні хребці людини мають невеликі розміри і круглий отвір в кожному із
поперечних відростків. Ці отвори утворюють канал для хребтової артерії,
яка несе кров до головного мозку. Тіла шийних хребців не високі і їх
форма наближається до прямокутної. Довжина остистих відростків
збільшується від 2-го до 7-го. Кінці відростків роздвоєні (крім 7-го, у
якого він найдовший).

В зв’язку з прямоходінням значно змінені 1-й (атлант) та 2-й
(епістрофей) хребці. У 1-го хребця немає остистого відростка (його
залишок – задній горбик дорзальної дуги) і суглобових відростків.
Середня частина тіла цього хребця відділилась від нього і приросла до
2-го, утворивши на ньому зуб. Є лише залишки тіла у вигляді латеральних
мас, від яких відходять дорзальна і вентральна дуги хребця. На останній
є передній горбик. На верхній і нижній поверхнях латеральних мас
знаходяться суглобові ямки. Верхні утворюють атланто-потиличні суглоби,
нижні – атланто-епістрофейні.

2-й шийний (епістрофей) – осьовий. При повертанні голови атлант разом з
черепом повертаються навколо зуба, який відрізняє цей хребець від інших.
Латерально від зуба розташовані дві суглобові поверхні для сполучення з
атлантом. На нижній поверхні є нижні суглобові відростки. Остистий
відросток малий, масивний, роздвоєний на кінці.

12 грудних хребців сполучаються з ребрами, що і позначається на їх
будові. На бічних поверхнях тіл є реберні ямки, для сполучення з
головками ребер. На тілі 1-го грудного хребця є ямка для 1-го ребра і
половина ямки для головки 2-го ребра. На тілі 2-го грудного хребця
краніально розташована половинка ямки для 2-го ребра, каудально – верхня
половинка ямки для 3-го ребра і так далі. Отже, 2-ге і нижчерозташовані
до 10-го (включно) ребра приєднуються до двох сусідніх хребців. До 11 і
12 хребців приєднуються лише 11 і 12 пари ребер (відповідно) подібно до
1-го.

На потовщеннях поперечних відростків хребців (2-го – 10-го) є суглобові
реберні ямки, до яких приєднуються горбики відповідних за лічбою ребер
(тобто ребро приєднується до відростків своїм нижнім краєм). Такі ямки
відсутні на 11 і 12 хребцях.

Суглобові відростки грудних хребців розташовані майже у фронтальній
площині. Остисті відростки довші від шийних. У верхніх хребців вони
більш горизонтальні, у середній – майже вертикальні. У нижніх грудних
хребців ці відростки також розташовуються майже горизонтально. Тіла
грудних хребців збільшуються зверху вниз.

П’ять поперекових хребців відрізняються від інших розмірами тіл,
відсутністю реберних ямок. Поперечні відростки відносно тонкі. Суглобові
відростки лежать майже у сагітальній площині. Отвори трикутної форми.
Остисті відростки масивні, але короткі розташовані горизонтально. Будова
цих хребців дозволяє хребтові мати велику рухливість.

@

B

¦

?

¦

Iкрижових хребців у дорослої людини зростаються і утворюють криж (os
sacrum), який у дитини складається із п’яти окремих хребців. Скостеніння
починається в 13-15 років і завершується у 23-25 років.

Передня поверхня крижу увігнута. На задній виступає п’ять поздовжніх
гребенів, які утворюються злиттям відростків хребців. По боках крижа
розташовані 4 отвори крізь які проходять гілки крижових нервів і
кровоносні судини.

Куприк (os coccygus) зростається з вершиною крижу. Він утворений 1-5
(частіше 4) зрослими рудиментарними хребцями. Зростання відбувається у
віці 12 – 25 років.

Грудна клітка. Ребра (costae) з 1-го до 7-го прийнято називати
справжніми, бо кожне з них досягає грудини своїм хрящем. 8-е – 10-е –
несправжні, їх кінці із хрящів зростаються між собою, а потім із 7-мим
утворюючи реберну дугу. 11 і 12 пари ребер називають вільними, вони
завершуються у товщі черевної стінки.

Ребро – це довга, скручена навколо поздовжньої осі і зігнута плоска
кісткова пластинка, яка спереду переходить у хрящ. Передні кінці ребер
спрямовані вниз і медіально. Якщо лінія 1-го ребра (тобто його кінець)
лежить на рівні 3-го грудного хребця, то така лінія 12-го пересікає
лобковий симфіз. В зв’язку з таким розташуванням ребер ширина
міжреберних проміжків збільшується ззаду наперед. Кісткова частина ребра
складається із головки, на якій розташована суглобова поверхня для
сполучення із тілами хребців, шийки і тіла. На тілі 10 верхніх ребер є
горбик із суглобовою поверхнею для сполучення з поперечним відростком
хребця. На внутрішньому боці кожного ребра по його нижньому краю
проходить борозна, у якій розташовуються міжреберні нерв, артерія і
вени.

Грудина (sternum) – плоска кістка у якої виділяють: широку рукоятку,
шийку, тіло і мечеподібний відросток. На середині краніального краю
рукоятки є яремна вирізка, по боках якої є ключичні вирізки для
прикріплення ключиць. На латеральних краях рукоятки є вирізки для 1-ої
пари ребер та верхніх країв 2-ої. Тіло грудини розширяється донизу, на
його вентральній поверхні є чотири шорсткі лінії – сліди зрощення
чотирьох окремих сегментів грудини. По краях тіла є вирізки для 2-7-ої
пар ребер. Мечеподібний відросток вирізок не має. У новонародженої
дитини грудина складається із 4-5 окремих частин, сполучених між собою
прошарками хрящової тканини. У віці 17-18 років починається зрощення
знизу вверх і завершується воно у віці 30-35 років. У чоловіків грудина
довша ніж у жінок.

Хребет — є міцною і гнучкою структурою, що утримує голову і тіло
вертикально і дає змогу верхній частині тіла згинатися та обертатися.
Він є стержнем скелету людини, який займає 40% довжини тіла. В ньому
виділяють шийний, грудний, поперековий і тазовий відділи. Хребет
складається із хребців — тридцяти трьох кільцеподібних кісток,
послідовно сполучених між собою рухомими з’єднаннями. Між хребцями
розміщені пружні і міцні міжхребцеві хрящові диски, які стискаються під
навантаженням, щоб зменшити силу поштовхів. Під час напружених рухів на
ці диски діють величезні сили (сотні кілограмів на 1 кв. см. Міцні
зв’язки і м’язи стабілізують хребці, допомагають контролювати рухи.

Відділи хребта

I — шийний (7 хребців); II — грудний (12 хребців); III — поперековий (5
хребців); IV — крижовий (5 зрослих хребців); V — крижово-куприковий (3-4
зрослі хребці).

Найважливішою характеристикою хребта є його вигини, які формуються до
12-14 років. В новонароджених хребет випрямлений і не має фізіологічних
вигинів. Міжхребцеві диски товсті і займають майже половину довжини
хребта. У 2-місячному віці появляється шийний лордоз (дитина може
тримати голову); 6 міс. —формується грудний кифоз (дитина може сидіти);
поперековий лордоз виникає після того, як дитина навчиться ходити
(~1 р.). В 3-4 р. — вигини хребта майже як в дорослої людини, однак
шийний вигин закінчує формуватися до 7 р., поперековий — до 12 р.

Формування вигинів хребта

Ріст хребта найбільш інтенсивно відбувається в перші два роки життя, в
7-9 років та в період статевого дозрівання. Процеси скостеніння хребта
тривають до 23 років. Порушення кривизни хребта часто є результатом
неправильної пози під час сидіння і можуть призвести до послаблення
здоров’я людини.

PAGE

PAGE 7

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019