Реферат на тему:

Гігієнічні принципи планування лікарняних відділень, особливості їх
санітарного благоустрою

Процес створення оптимальних гігієнічних умов у
лікувально-профілактичних закладах визначається особливостями планування
й забудови земельної ділянки, упорядкуванням та внутрішнім плануванням
будинків, їх санітарно-технічним благоустроєм, а також санітарним станом
під час експлуатації.

Улаштування та організація діяльності лікувально-профілактичних
закладів, згідно з гігієнічними вимогами, дають можливість створити
найкращі умови зовнішнього середовища для хворих; сприяють впровадженню
лікувально-охоронного режиму; запобігають виникненню
внутрішньолікарняних інфекцій; полегшують лікувальну роботу медичного
персоналу; сприяють якнайшвидшому видужанню хворих та забезпеченню
оптимальних умов для діяльності медичних працівників. Адже без
відповідних гігієнічних умов терапевтичні дії є безсилими.

Існують чотири основні системи забудови лікарняних комплексів:
децентралізована, централізована, змішана та централізовано-блочна.

При децентралізованій, або павільйонній, системі забудови лікарняний
заклад складається з ряду окремих, порівняно невеликих, малоповерхових
корпусів (павільйонів), в яких розміщуються різні за профілем лікувальні
відділення. Слід відзначити, що її перевагою є добра ізоляція відділень
лікарні між собою, що, у свою чергу, полегшує запровадження
лікувально-охоронного режиму і запобігає виникненню внутрішньолікарняних
інфекцій.

Централізована система забудови характеризується тим, що лікувальний
заклад міститься в одному багатоповерховому будинку, при цьому
здешевлюється будівництво і полегшується експлуатація
санітарно-технічних служб, скорочуються шляхи пересування хворих і
медичного персоналу від окремих відділень до діагностичних і
фізіотерапевтичних кабінетів.

Змішана система забудови лікувально-профілактичних закладів передбачає
об’єднання в одному головному корпусі лікарні загальносоматичних
відділень, лікувально-діагностичних кабінетів, лабораторій,
централізованого приймального покою тощо. Разом із тим, в окремих
будинках розміщуються поліклініка, інфекційне та пологове відділення,
секційна і господарські служби. Ця система поєднує позитивні властивості
децентралізованої та централізованої систем.

Зараз частіше застосовують централізовано-блочну систему, при якій
лікарня складається з декількох корпусів (терапевтичного, хірургічного
тощо), зблокованих в одне ціле. У цьому випадку краще використовуються
позитивні сторони централізованої системи будівництва. За допомогою
підземних, наземних або поверхових переходів на каталках перевозять
хворих, пересувну лікувально-діагностичну апаратуру і різноманітні
вантажі, що дозволяє більш ефективно застосовувати можливості
лікувального закладу.

Основним елементом архітектурної композиції при застосуванні
централізовано-блочної системи є головний корпус —
лікувально-діагностичний блок, до якого приєднуються стаціонар і
поліклініка. Такий варіант, у свою чергу, забезпечує як централізацію
медичних процесів, так і використання обладнання та реалізацію принципу
ізоляції окремих лікувальних відділень. Централізовано-блочна система
дозволяє об’єднати функціонально однорідні підрозділи і створити
відповідні комплекси (операційний, стерилізаційний,
рентгенодіагностичний, лабораторний тощо).

У західних країнах через обмежену площу земельної ділянки часто будують
централізовано-блочні лікарні у декілька наземних і 2-3 підземні
поверхи, в яких розміщують операційний комплекс, стерилізаційний відділ,
бомбогазосховище, господарські та допоміжні служби тощо. При цьому на
сьогоднішній день технічні і інженерні можливості дозволяють повністю
забезпечити кондиціонування повітря, раціональне опалення та освітлення
і створити на всіх об’єктах нормальні й стабільні умови праці.

В Україні однаковою мірою функціонують лікарні всіх систем. Оскільки
наука і техніка, в тому числі й медицина, технологія лікарської справи,
санітарна техніка, постійно зазнають вдосконалення, поглиблення і
наукового розвитку, в нас постійно перебудовуються і добудовуються
лікарняні будівелі.

Особливі вимоги пред’являють до лікарняної ділянки. При розміщенні
лікарні на околиці населеного пункту легше вибрати ділянку, достатню за
розмірами й озелененням. Тут менше шуму, пилу і гігієнічного комфорту
значною мірою залежить від місце розташування та інших чистіше повітря.
Тому туберкульозні, психіатричні лікарні або реабілітаційні центри,
непов’язані з амбулаторним прийомом хворих, часто будують навіть за
межами населеного пункту. Амбулаторії, щоб наблизити медичну допомогу до
населення, доцільно розміщувати у центрі району обслуговування. А
лікарні загального типу, які мають стаціонар і поліклініку, нерідко
розташовують у межах селітебної зони.

Земельна ділянка повинна знаходитися з навітряного боку і на значній
відстані від джерел шуму та об’єктів забруднення повітря. Необхідно, щоб
рівень шуму на її території в денний час не перевищував 45 дБ, у нічний
— 35 дБ.

Земельна ділянка лікувально-профілактичного закладу повинна
розташовуватись на добре інсольованій та провітрюваній території.
Бажано, щоб вона знаходилась поблизу від водопровідної мережі,
каналізаційних комунікацій, джерел водопостачання та якомога далі від
місць спуску стічних вод, а також поза зоною впливу промислових
підприємств та інших джерел забруднення навколишнього середовища. Площа
земельної ділянки для лікарень загального типу, залежно від загальної
кількості ліжок, повинна складати від 80 до 300 м2, для дитячих лікарень
— від 135 до 250 м2 з розрахунку на 1 ліжко. Для лікарень, що
розташовані у приміській зоні, площа земельної ділянки збільшується,
порівняно з вказаними, на 15-20 %.

Вибираючи земельну ділянку під забудову, необхідно мати відомості про
те, що раніше було розташовано на цій території. Недопустимо
використовувати ті ділянки, на яких були розміщені склади
отрутохімікатів, радіоактивних речовин, сміттєзвалища тощо, а також якщо
рівень залягання ґрунтових вод становить менше 1,5 м до підошви
фундаменту.

На земельній ділянці виділяють ряд функціональних зон: зону лікувальних
корпусів для неінфекційних хворих, зону інфекційного та пологового
відділень, зону поліклініки, зону радіологічного та патологоанатомічного
корпусів, садово-паркову та господарську зони. Ділянка повинна мати
окремі в’їзди до лікувальних корпусів і господарської зони та
патологоанатомічного відділення.

До складу лікарні загального типу входять:

1) приймальне відділення;

2) стаціонар із терапевтичним і хірургічним, акушерсько-гінекологічним,
дитячим, інфекційним, анестезіологічно-реанімаційним, радіологічним
відділенням, відділенням переливання крові з банком крові та
кровозамінників тощо;

3) поліклініка;

4) лікувально-діагностичні підрозділи з відділеннями функціональної
діагностики, рентгенодіагностики, фізіотерапевтичним, реабілітації та
лікувальної фізкультури;

5) патологоанатомічне відділення з моргом;

6) допоміжні служби — харчоблок, пральня з дезкамерою, центральний
стерилізаційний відділ, майстерні з ремонту медичної техніки й
апаратури, гараж, овочесховище тощо;

7) адміністративно-господарська частина — канцелярія, медичний архів,
бібліотека тощо.

Розміщення всіх вищезазначених підрозділів у лікарняних будівлях
залежить від системи лікарняного будівництва. Будинок поліклініки
розташовують ізольовано на відстані 30-50 м від лікувальних корпусів.
Необхідно, щоб вхід у поліклініку був окремим.

Площа забудови лікарні повинна становити 12-15 %, зона зелених насаджень
— не менше 60 %, решта території — пішохідні й проїжджі дороги. Ширина
захисної зеленої смуги за периметром ділянки — 15-30 м.

Смуги зелених насаджень повинні бути розташовані між функціональними
зонами лікарень шириною 15 м. Санітарний розрив між лікувальними
корпусами та харчоблоком, патологоанатомічним корпусом і захисною смугою
зелених насаджень — не менше ніж 30 м. Патологоанатомічний відділ з
моргом розміщують в ізольованому місці, якого не видно з вікон лікарні.

Із підвітряного боку і нижче за рельєфом місцевості, на відстані 30-40 м
від лікарняних будинків, розташовують господарське подвір’я з
центральною котельнею, пральнею, дезінфекційною камерою, гаражами,
складськими приміщеннями, овочесховищем. Господарське подвір’я ізолюють
від інших зон смугою зелених насаджень завширшки 8-10 м.

Приймальне відділення. Приймання хворих є дуже відповідальною ділянкою
роботою лікарні. Тут складається перше враження хворого про заклад,
покликаний вилікувати його. Даний момент має велике значення для
психологічного настрою пацієнта та успіху лікування. Таким чином, можна
сказати, що приймальне відділення є дзеркалом лікарні.

До складу приймального відділення входять вестибюль, довідкова,
роздягальня, ванни-душові, убиральня. Слід відзначити, що перераховані
частини розташовуються за потоковим принципом. Більшість хворих
приймають у приймальному відділенні, яке міститься в головному корпусі.
Окремими потоками йдуть інфекційні хворі, породіллі, хворі із
шкірно-венеричною патологією та діти.

Хворі, направлені лікарями поліклініки на стаціонарне лікування,
звертаються у приймально-виписну канцелярію, де їх приймає черговий
медперсонал. Там пацієнтів реєструють, якщо необхідно — обстежують,
проводять санітарну обробку, видають лікарняний одяг, взуття, рушник,
дають направлення, вказують номер палати і проводять у відповідне
відділення. Породіллі, минаючи канцелярію, потрапляють в
акушерсько-гінекологічне відділення, заразні хворі — в інфекційне
відділення.

Хворих, які потребують швидкої допомоги, направляються безпосередньо у
лікувальне відділення приймального відділення. Це одна або дві великі
палати на 10-12 ліжок, які розділено шторами з тканини або плівкового
матеріалу, утворюючи начебто бокси. До кожного ліжка підведено
трубопроводи для подачі кисню й інших медичних газів. Біля кожного ліжка
є настінні електричні лампи, сигналізація, яка дозволяє викликати
медперсонал. Палати обладнано тумбочками, шафами для медикаментів та
особистих речей хворого. У приміщенні є діагностична і лікувальна
пересувна апаратура, яка в лічені секунди може бути подана до будь-якого
ліжка. У палаті е умивальник.

Стаціонар складається із спеціалізованих відділень, призначених для
пацієнтів із захворюваннями одного профілю. Спеціалізоване відділення є
найважливішим функціональним елементом лікарні. Якщо в ньому міститься
понад ЗО ліжок, його організовують із палатних секцій і розташованих між
ними приміщень, які є спільними для всього відділення.

Згідно із сучасною світовою наукою і практикою, ліжковий фонд стаціонару
поділяється на чотири класи:

1. Ліжка 1-го класу призначені для реанімації та інтенсивного
лікування: їхня частка сягає 20 % щодо всіх ліжок. Це найбільш вартісні
й оснащені ліжка і потребують відповідного штатного забезпечення.

2. Ліжка 2-го класу — для відновлювального лікування. Орієнтовно їхня
частка становить 45 % усього ліжкового фонду.

3. Ліжка 3-го класу — для тривалого лікування хворих із хронічною
патологією. Складають 20 % усього ліжкового фонду.

4. Ліжка 4-го класу — для медико-соціального призначення, їх найменше —
15 %. Ліжка 2-го і 3-го класів становлять дві третини всього ліжкового
фонду (65 %). Вони можуть бути організовані у вигляді денних стаціонарів
або стаціонарів удома.

Такий розподіл ліжкового фонду вважається найбільш економічно вигідним.

Основним функціональним підрозділом кожної лікарні є лікарняне
відділення, що існує для хворих з однорідними захворюваннями і
складається з окремих палатних секцій. Палатна секція — основна
структурна одиниця лікувального відділення, головним завданням якої є
збереження гігієнічного комфорту і зручності обслуговування хворих. Вона
розрахована на 30 ліжок, зокрема одно-ліжкові (площею 9 м2), дво- та
чотириліжкові (площею 7 м2 на одне ліжко) палати. У палаті повинно бути
не більше 4 ліжок. Цей показник є оптимальним як у технологічному, так і
гігієнічному відношенні. У таких палатах найбільш зручно розташовувати
ліжка паралельно до світлоносної стіни. Це покращує огляд хворих,
проведення різних медичних маніпуляцій, зміну постільної білизни, догляд
за пацієнтами, створює однакові параметри бактеріологічного забруднення
повітряного середовища й інсоляції. У палатах відстань між ліжками
повинна бути не меншою ніж 0,8-1,0 м. Ліжка ставлять на відстані не
ближче ніж 0,9-1,0 м від зовнішньої стіни. Крім ліжок, у палаті повинні
бути приліжкові тумбочки, стільці, стіл, вішалка. Необхідно, щоб у
палатній секції для дорослих мають були ще й такі приміщення: пост
чергової медичної сестри (4-6 м2), кабінет лікаря (10м2), процедурна
(13-18 м2), клізмова (8 м2), їдальня (18 м2), місце денного перебування
хворих (15 м2), санітарний вузол.

Пост чергової медсестри розміщують біля процедурної та палат на одне
ліжко, призначених для важкохворих. З поста повинно бути видно коридор,
вхід до палат і допоміжні приміщення. Відстань від поста до палат, що
обслуговуються, не повинна перевищувати 15 м. Пост обладнують столом,
двома шафами (для історій хвороб, медикаментів і матеріалу для
перев’язок), стерилізатором, холодильником, умивальником, телефоном,
сигналізацією для виклику з палати медперсоналу і двостороннього
розмовного (або відеорозмовного) зв’язку сестри і хворого.

Санітарний вузол повинен бути оснащеним умивальнею, ванною, убиральнею
та допоміжним приміщенням. Потрібні три убиральні: чоловічий з пісуаром,
жіночий з висхідним душем і для медичного персоналу. Щоб запахи із
санітарного вузла не проникали в палатний коридор, його забезпечують
витяжною вентиляцією, а не вентилюють через кватирки чи відкриті вікна.
Допоміжне приміщення устатковують пристосуванням і спеціальним зливом
для миття суден та паровим стерилізатором для їх дезінфекції, шафою з
витяжкою для зберігання випорожнень хворих, резервуаром для брудної
білизни, шафою для предметів прибирання, столом для миття церат та
умивальником. Приміщення санітарного вузла повинні мати природне
освітлення, підлоги викладають плиткою, панелі висотою не менше 1,8м
малюють масляною фарбою, а ще краще викладають облицювальною плиткою.

Сюди ж відносять і коридор, що з’єднує всі приміщення. Коридор може бути
з однобічною (бічний), двобічною (центральний) і частково двобічною
забудовою приміщенями. Гігієнічні переваги має світлий, добре
вентильований, з бічною забудовою коридор. Ширина коридора повинна бути
не меншою, ніж 2,4 м, що забезпечує вільне розвертання ліжок чи носилок.

У багатопрофільних лікарнях, коли відділення складаються з декількох
палатних секцій, між палатними секціями розміщують кабінет завідувача
відділенням (12 м2), кімнати старшої медичної сестри і сестри-господарки
(по 10 м2), приміщення для зберігання переносної апаратури (12 м2),
місце для каталок (5 м2), дві кімнати для персоналу, приміщення для
спеціалізованих кабінетів (їх призначення залежить від профілю
відділення), наприклад, у хірургічному відділенні — перев’язочна (22
м2). Буфет та їдальня можуть бути спільними для двох суміжних секцій.

Крім звичайних палаті облаштовують палати інтенсивної терапії, півбокси
та бокси, баропалати, палати-біотрони, «стерильні» палати тощо. Чим
менше ліжок у палаті, тим менша небезпека внутрішньолікарняної інфекції;
крім того, це дозволяє ізолювати неспокійних та тяжкохворих.

Палата інтенсивної терапії з подвійним медичним постом і комплексом
моніторингового спостереження забезпечує можливість проведення
експрес-аналізів, різноманітних діагностичних досліджень і реанімаційних
заходів.

Відділення анестезіології та реанімації обладнуються апаратурою для
дистанційного безперервного контролю за станом життєво важливих функцій
організму хворого (кардіомонітором, кардіоком-плексом тощо). У цьому
випадку на посту чергової медсестри встановлюють виносний сигналізатор
ритму і тривоги.

Література:

Загальна гігієна з основами екології за редакцією проф. В.А.Кондратюка.
Тернопіль, “Укрмедкнига” 2003.

Похожие записи