Реферат на тему:

Деякі історико-медичні події та науково-медичні відкриття українських
вчених

1063 — Введення ігуменом Києво-Печерської Лаври Феодосієм Печерським
першого в Україні монастирського статуту, яким передбачалась, зокрема,
організація при монастирях опіки хворих та калік

1073 — Складання для князя Чернігівського та Київського Святослава
рукописного перекладу з грецької мови «Ізборника Святослава» —
своєрідного збірника енциклопедичних, в тому числі і медичних знань того
часу

1478 — Захист першим вихідцем з України Георгієм Дрогобичем-Кодтермаком
(1450—1494) докторської дисертації в Болонському університеті

1483 «Прогностическое суждение текущего 1483 года Георгия Дрогобича с
Руси, доктора медицини Болонского университета» — перша в історії
друкована праця українського вченого

1538 — Притулок — шпиталь при церкві Богоявлення у Львові

1578 — Острозька академія («Волинські Афіни»), де вивчалась медицина

1578 — Перша приватна аптека у Луцьку

1578 — Шпиталь при Острозькій академії

1593 — Замойська (м. Замостя поблизу Львова) академія з медичним класом
(факультетом) та шпиталем на 40 ліжок (граф Я Замойський,)

1623 «Про морову епідемію» — описання епідемії чуми у Львові

1658 — Перший переклад Єпіфанієм Славинецьким на слов’янську мову
скороченого підручника анатомії А. Везалія «Врачевська анатомія»
(«Епітоме»)

1728 — Перша приватна аптека в Києві (Ейстер І.)

1743 — Перша приватна аптека в Глухові

1773 — «Колегіум медикум» у Львові — перша медико-хірургічна школа на
західноукраїнських землях. Засновник і перший викладач — А. Крупинський

1773 — Крайова санітарна (медична) комісія (колегія) при
австро-угорському намісництві у Львові

1773 — Надання австро-угорським урядом на «Колегіум медикум» (Львів)
функцій державного управління медико-санітарною справою на території
Галичини

1775 — Висновок, що «рідинні тваринки» — це мікроорганізми, які можуть
гинути від тепла чи холоду (М. Тереховський).

1778 — Перша в Слобідській Україні державна аптека (Харків)

1781 — Здогадка (Д. Самойлович), що людина може бути носієм збудників
чуми.

1782 — Опис анатомічної та функціональної одиниці нирки, яка утворює
сечу — клубочкової капсули та ниркових трубочок (О. Шумлянський).

1783 — «Роздуми про чуму», «Роздуми про щеплення чуми» (Самойлович Д.,
Страсбург)

1783 — Перша школа акушерок в Чернівцях (Глабах І.,)

1802 — Опис прямого масажу серця (І. Каменський).

1803 — Перша соматична лікарня в Києві

1809-1822 — Опис виразкової хвороби (Ф. К. Уден).

1836 — Розробка анатомування заморожених трупів (І. Буяльський).

1840 — Перикардіоцентез при серцевій тампонаді (О. Караваєв).

1842 — Застосування гіпотермії (О. Вальтер)

1853 — Анатомічний театр медичного факультету університету Св.
Володимира (Київ)

1859 — Опис Lamblia intestinalis (В. Ламбль).

1863- Амбулаторія Харківського медичного товариства

1865 — Відкриття нейроентеричного каналу (О. Ковалевський).

1868 — Галицьке товариство аптекарів (Львів)

1868 — Застосування методу антисептики в Харкові (В.Грубе)

1868 — Товариство лікарів Галичини, прийняття статуту)

1868 — Фельдшерська школа при Чернігівській губернській земській лікарні

1873 — Відкриття рухової зони в корі головного мозку (В. Бец)

1873 — Кафедра гігієни Харківського університету (А. Якобій )

1874 — Відкриття великих пірамідальних вузлових клітин мозкової кори, що
відповідають за рухову функцію (В. Бец).

1875 — Опис амебної дизентерії (Ф. Леш).

1878 — «О делении животных клеток» (П. Перемежко)

1878 — Відкриття мітозу (П. Переміжко).

1882 — Відкриття клітинного імунітету (фагоцитоз; І. Мечников).

1882 — Синтез сечової кислоти (І. Горбачевський).

1883 — Перше повідомлення про клітинну теорію імунітету — вчення про
фагоцитоз (І. Мечников)

1893 — Виконання в Києві першої в Російській державі гомопластичної
пересадки роговиці (О. Шимановський )

1893 — Дослід на собі по вивченню ефективності перорального введення
холерної вакцини, що поклало початок методу ентеровакцинації
профілактики кишкових інфекцій (Д. Заболотний , І. Савченко)

1893 — Доказ (І. Савченко та Д. Заболотний), що людина може бути носієм
збудників.

1897 — Закриття кулевого поранення серця, що ознаменувало початок ери
серцевої хірургії (А. Подріз).

1897 — Опис аргентафінних клітин (М. Кульчицький).

1899 — Опис зміщення кривої розщеплення гемоглобіну під зміною
парціального тиску вуглекислоти та рН (Б. Веріго).

1902-06 — Відсмоктуючий дренаж ран та абсцесів (М. Суботін).

1903 — Станція швидкої медичної допомоги в Одесі

1905 — Вислухувальне вимірювання систолічного та діастолічного
кров’яного тиску М. Коротков).

1907 — Клінічна дігностика захворювань нирок (Ф. Пастернацький).

1908 — Кафедра отоларингології Львівського університету (А. Юраш)

1909 — Розпізнання гострого інфаркту міокарду (В. Образцов, М.
Стражеско).

1912 — Розвиток дитячої психології (І. Сікорський).

1913 — Відкриття електроенцефалографії (В. Правдич-Неминський).

1915 — Розробка трубчатого та ніжкового шкіряного клаптя (В.Філатов).

1918 — Націоналізація аптек в Україні

1918 — Медичний факультет Українського державного народного університету
(Київ)

1918 — Перша в Києві інфекційна лікарня, створена на базі монастирської
лікарні Києво-Печерської Лаври

1918, 3 травня — Створення гетьманом П. Скоропадським Міністерства
народного здоров’я і опіки

1918, 25 грудня — Призначення урядом Директорії лікаря Матюшенка
Міністром народного здоров’я і опіки

1920-23 — Розробка анатомічного обгрунтування позаплевральних доступів
до піддіафрагмальних просторів та абсцесів (О. Мельников)

1923 — Введення в медичних вузах України «нахилів» з
лікувально-профілактичного та санітарно-профілактичного напрямків

1923 — Кафедри соціальної гігієни (Харків, Одеса)

1923 — Початок створення мережі протитуберкульозних диспансерів
(Дніпропетровськ, Житомир та ін.)

1923 — Створення фармацевтичних вузів двох типів — технікумів з вищою
освітою та хімікофармацевтичних інститутів

1923- Київський фармацевтичний інститут

1923- Перші в Україні санепідвідділи Полтавського і Сумського
губздороввідділів

1925-30 — Закладання основ судової медицини (М. Бокаріус).

1928 — «Врачебное дело» (Харків)

1928 — «Фармацевтичний журнал»

1928 — Інститут мікробіології і вірусології ім. акад. Д. Заболотного
(Київ)

1928 — Науково-дослідний інститут курортології та медичної реабілітації
(Одеса)

1928 — Науково-дослідний інститут стоматології (Одеса)

1928 — Перший в країні онкологічний диспансер (Харків)

1928 — Перші райздоровінспектури в сільській місцевості

1928 — Доведення можливості пересадки трупних органів шляхом успішно
переливання трупної крові (В. Шамов).

1931 — Розвиток дитячої психології (С. Балій).

1933 — Перша алотрансплантація нирки людині (Ю. Вороний).

1933-36 — Теорія стресу (О. Богомолець).

1935 — Відкриття шляху обміну глюкози (Я. Парнас).

1938 — Житомирська фармацевтична школа

1938 — Розвиток педагогічної психології (С. Балій).

1944 — Винахід ядерного магнітного резонансу (ЯМР, Є. Завойський)

1945 — Розробка механічного зшивання (накладання скобок) в хірургії (В.
Гудов).

1948 – Запровадження в медичних вузах викладання історії медицини

1949 — Механічне зшивання в судинній хірургії (Ю. Вороний).

1949 — Психопрофілактична підготовка до пологів (К.Платонов).

1952 — Внутрішньоматкова ресусцитація плоду (А. Ніколаєв).

1953 — Приєднання Київського інституту удосконалення провізорів до
Київського інституту удосконалення лікарів на правах фармацевтичного
факультету

1953 — Докази вірусного походження раку молочних залоз (Л. Дмоховський).

1957 — Запровадження механічного зшивання в грудну хірургію(М. Амосов).

1958 — Вступ України в члени Дитячого Фонду ООН

1959 — Розвиток соціальної психології (С. Балій).

1959 — Розробка повного клубового ендопротезу (К. Сиваш).

1959-60 — Описання кальцієвих каналів клітин міокарду (П. Костюк).

1960 — Запровадження мікрохірургічних методів лікування захворювань
середнього вуха (П. Джуль).

1961 — Перший політ людини в космос (С. Корольов) та розробка основ
космічної медицини і медичних комп’ютерів (В. Парін, М. Амосов, О.
Газенко).

1962 — Конструкція та вживлення стулкових клапанних протезів серця (М.
Амосов).

1969 — Застосування лазера в онкології (Р. Кавецький).

1973 — Описання переходу підендокардіального у внутрішньостінний інфаркт
міокарду (О.Грицюк).

1975 — Розробка внутрішньовінцевого тромболізу при інфаркті міокарду (Є.
Чазов).

1978 — Розробка повного колінного ендопротезу (К. Сиваш).

1988 – Науково-дослідний інститут соціальної гігієни та управління
охороною здоров’я (Київ)

1996 – Інститут громадського здоров’я (Київ).

PAGE 1

PAGE 1

PAGE 9

Похожие записи