.

Червоний хрест (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
409 2709
Скачать документ

Реферат на тему:

КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД

5 лютого 2002 р. Президент України підписав Указ № 104/2002 «Про
програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації
торгівлі», який свідчить про заінтересованість нашої країни у вступі до
цієї авторитетної міжнародної організації. Це диктує необхідність
невідкладно привести вітчизняні підприємства у відповідність до
світового рівня ділової досконалості та налагодити випуск продукції
належної якості. Адже тільки високоякісна продукція може бути
конкурентоспроможною на європейському ринку. Щоб вижити в умовах гострої
конкуренції, вітчизняні фармацевтичні підприємства прискорюють процес
модернізації виробництва.

Згідно з результатами всеукраїнського рейтингу «ФармЕксперт» 2002 р. ЗАТ
«Київський вітамінний завод» входить у число 20 провідних виробників
України і 10 — центрального регіону нашої країни ( HYPERLINK
“http://www.apteka.ua/archives/329/17175.html” «Щотижневик АПТЕКА» № 8
(329) від 25 лютого 2002 р. ). Керівництво підприємства не зупиняється
на досягнутому — воно має намір і далі нарощувати обсяги виробництва
лікарських засобів та підвищувати їх якість. Для того щоб збільшити збут
лікарських засобів, ЗАТ «Київський вітамінний завод» має намір
активізувати маркетингову діяльність на фармацевтичному ринку СНД, а в
перспективі — і в країнах Європи. При цьому керівництво заводу розуміє,
що в конкурентній боротьбі переможе той, хто постачатиме високоякісну
продукцію за прийнятними цінами.

Саме тому керівництво ЗАТ «Київський вітамінний завод» прийняло
стратегічне рішення розпочати модернізацію підприємства з введенням у
дію сучасної системи управління якістю з метою оптимізації виробничого
та маркетингового процесу, а також створення сприятливіших умов для
гармонізації виробництва лікарських засобів згідно зі стандартами GMP.

Перший етап модернізації виробничого процесу пройшов успішно — ЗАТ
«Київський вітамінний завод» отримав сертифікати ISO 9001 : 2000
відповідності системи управління якістю стандартам ISO 9001 : 2000
одразу в трьох системах сертифікації — УкрСЕПРО, СовАсК та «ПРИРОСТ»
(акредитований в системі акредитації TGA). Варто зауважити, що стандарти
ISO 9001 : 2000 — найбільш повна і найсучасніша версія таких в родині
ISO 9000. У зв’язку з цим 28 березня поточного року в актовій залі
ЗАТ «Київський вітамінний завод» відбулося урочисте зібрання колективу,
на якому генеральному директору підприємства Олександру Даневичу вручено
сертифікати. На урочистій зустрічі були присутні президент Української
асоціації якості Петро Калита, керівник органу з сертифікації систем
якості «ПРИРОСТ» Тетяна Гнатенко, її заступник — Віталій Шеруда, а також
головний аудитор по сертифікації систем якості у системі УкрСЕПРО Ніна
Колесникова.

 

В історії кожної компанії настає момент, коли необхідно внести
кардинальні зміни в її роботу для досягнення нових висот. Якщо не
скористатися ним, то стан компанії погіршується й починається спад.

Ендрю Грув, президент компанії «Intel»

МЕТА — ПІДВИЩИТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Олександр Даневич відзначив, що впродовж 8 років існування ЗАТ
«Київський вітамінний завод» постійно розвивалось. Обсяги виробництва
лікарських засобів щорічно збільшувалися, розширювалася їх номенклатура.
На сьогодні ЗАТ «Київський вітамінний завод» — провідне підприємство в
Україні з випуску вітамінних препаратів. Продукція заводу експортується
практично в усі країни СНД. Цих успіхів досягнуто в умовах гострої
ринкової конкуренції, перш за все завдяки високій якості лікарських
препаратів. Без системи управління якістю практично неможливо
забезпечити якість продукції, яка значною мірою визначає функціональні
обов’язки кожного з учасників виробничого процесу, а також досягти
належних результатів щодо максимального задоволення попиту споживачів
якісної продукції та створити комфортні умови праці на підприємстві.

У систему управління якістю закладено механізм постійного її
удосконалення та розвитку. Тому впровадження такої системи на заводі
сприятиме подальшому його розвитку. Підтвердження тому — високі
показники економічної діяльності підприємства, які свідчать, що
впровадження системи управління якістю сприяло збільшенню обсягів
виробництва у 2001 р. в 1,5 разу порівняно з попереднім роком,
налагоджено виробництво 10 нових препаратів.

НОВЕ МИСЛЕННЯ — ВІД ДЕФІЦИТНОГО ДО НАСИЧЕНОГО РИНКУ

Петро Калита поінформував присутніх про те, що за роки незалежності
Україна йшла від системи дефіцитного до насиченого товарами та послугами
ринку. Відомо, що в умовах насиченого ринку відбувається гостра
конкурентна боротьба між виробниками/постачальниками продукції. В умовах
дефіцитного ринку, хоча і діяли певні стандарти якості, проте 40–60%
продукції та послуг, що постачалися на ринок, не відповідали тодішнім
державним стандартам якості. У розвинених країнах світу розроблено
відповідні стандарти якості, нижче яких продукція та послуги фактично не
сприймаються споживачами. В конкурентній боротьбі можуть вижити і
розвиватися лише ті підприємства, які керуються вищими за існуючі
міжнародні стандарти якості вимогами. Тому обов’язковою, але
недостатньою умовою того, щоб успішно здійснювати маркетинг товарів та
послуг на світовому ринку, є необхідність відповідності їх вимогам
загальновизнаних міжнародних стандартів якості.

Українські стандарти якості, на жаль, поступаються міжнародним. Крім
того, у багатьох громадян нашої країни залишилися стереотипи дефіцитного
ринку, коли споживач купував все, що йому нав’язував виробник. Натомість
необхідно впровадити філософію насиченого ринку, де виробник має
постійно докладати зусиль, аби задовольняти належним чином зростаючі
потреби споживача.

ДЛЯ ЧОГО ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ КОМПАНІЙ ПОТРІБНІ СЕРТИФІКАТИ ISO 9000?

Петро Калита розповів про багаторічний досвід провідних компаній
розвинених країн світу, який свідчить по те, що здобути успіх на ринку
можна шляхом удосконалення системи управління якістю. На сьогодні,
говорячи про якість, мають на увазі не стільки гатунок самої продукції,
скільки якість функціонування підприємств і організацій, досконалість їх
систем управління якістю, спрямованих на постійне самовдосконалення.
Близько півмільйона фірм світу використовують для цього міжнародні
стандарти ISO 9000. Запровадження відповідних систем якості на
підприємствах сприяє вдосконаленню організації виробничого процесу,
підвищенню якості продукції та задоволенню потреб усіх зацікавлених
сторін: споживачів, виробників, постачальників та суспільства.

Прийнято вважати, що коли підприємство отримало сертифікат відповідності
системи управління якістю міжнародним стандартам ISO 9000, воно здатне
стабільно виробляти продукцію відповідної якості. У світі нараховується
близько 500 000 фірм, в тому числі понад 1000 фармацевтичних компаній,
які отримали сертифікат ISO 9000. Наявність останнього стала нормою
сучасного світового ринку, підтвердженням досконалості системи
управління якістю та спроможності фірми-виробника виконувати взяті на
себе зобов’язання щодо якості продукції/послуг.

Отже, підприємство, яке ставить за мету випускати конкурентоспроможну
продукцію, має потребу в запровадженні системи управління якістю. Така
система дозволяє досить швидко й адекватно реагувати на різні проблеми
та зміни, що виникають у господарській діяльності на ринку, а також
вживати відповідних заходів для ведення чесної конкурентної боротьби. Як
свідчить досвід, перемагають ті компанії, що діють за сучасними
принципами менеджменту якості, успішно використовуючи передові
технології маркетингу продукції.

СЕРТИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ

Підтвердження відповідності системи управління якістю певним вимогам
відбувається шляхом здійснення сертифікації третьою незалежною стороною.
Як відзначив Петро Калита, в Україні функціонує близько 40 органів
сертифікації, акредитованих у державній системі сертифікації УкрСЕПРО та
близько 10 зарубіжних.

В Україні визнаються лише результати сертифікації в системі УкрСЕПРО. На
жаль, виданий у системі УкрСЕПРО сертифікат не визнається економічно
розвиненими країнами. Водночас сертифікати, видані зарубіжними органами
сертифікації, що визнаються в економічно розвинених країнах світу, не
беруть до уваги офіційні органи України. Тому підприємства, які
здійснюють маркетинг продукції або послуг одночасно в Україні та за її
межами, вимушені пройти сертифікацію системи управління якістю в різних
органах сертифікації.

З метою полегшення роботи виробників в Україні функціонує єдиний Орган з
сертифікації систем якості «ПРИРОСТ» (акредитований в системі
акредитації TGA), який за результатами одного аудиту може видати
сертифікати в трьох системах сертифікації, оскільки він акредитований у
системах УкрСЕПРО, СовАсК та в німецькій TGA. ЗАТ «Київський вітамінний
завод» першим в Україні підтвердив відповідність своєї системи
управління якістю стандартам ISO 9001 : 2000 одночасно в трьох системах
сертифікації, виданих йому одним вітчизняним органом сертифікації.

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Директор з якості ЗАТ «Київський вітамінний завод» Зоя Кірей розповіла
про історію впровадження системи управління якістю на заводі. Після
того, як у вересні 2000 р. керівництво підприємства прийняло рішення про
впровадження системи управління якістю, було розпочато реорганізацію
структури управління заводу, створено відділ управління якістю
лікарських засобів, сформовано Координаційну раду з якості, до якої
увійшли керівники підрозділів, а також Робочу групу з якості з фахівців
заводу. Вже 1 лютого 2001 р. було затверджено план дій щодо забезпечення
якості, мета якого — орієнтація на виробництво високоякісної продукції,
підвищення професійного рівня співробітників підприємства, впровадження
сучасних технологій та обладнання, вдосконалення методів роботи
підприємства.

Сучасний рівень ринкових відносин вимагає від підприємства відповідності
його системи управління якістю загальновизнаним міжнародним стандартам.
Досвід багатьох фармацевтичних компаній світу свідчить, що впровадження
системи управління якістю відповідно до стандартів ISO 9001 істотно
полегшує освоєння нових напрямків діяльності компанії, сприяє зростанню
обсягів виробництва продукції і, що найголовніше, — дозволяє підвищити
конкурентоспроможність продукції на вітчизняному та світовому ринках.

З серпня 2001 р. згідно з наказом генерального директора на ЗАТ
«Київський вітамінний завод» впроваджено систему управління якістю
відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 : 2001, систему внутрішніх аудитів
(самоінспекцій), а з листопада 2000 р. — систему навчання персоналу
стандартам GMP. У жовтні минулого року укладено договори на проведення
сертифікаційного аудиту системи управління якістю в трьох системах
сертифікації для підтвердження відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001 :
2001. 11–13 лютого поточного року на ЗАТ «Київський вітамінний завод»
проведено сертифікаційний аудит, за результатами якого завод отримав
сертифікати відповідності системи управління якістю стандарту ISO 9001 :
2000 у трьох системах сертифікації.

Отже, ЗАТ «Київський вітамінний завод» зробив ще один крок уперед до
забезпечення конкурентоспроможності своєї продукції. Отримання
сертифікату ISO 9001 : 2000 фактично стало прелюдією до впровадження
стандартів GMP на підприємстві. Введення системи управління якістю
істотно полегшує роботу фахівців заводу, спрямовану на модернізацію
виробництва лікарських засобів відповідно до стандартів GMP.

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЗАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» 

1944 — Солодовий, а згодом консервний завод почав функціонувати як
«Київський вітамінно-соковий завод» з підпорядкуванням тресту
«Укрвітамінпром».

1954 — Реорганізація підприємства в «Київський вітамінний завод» з
підпорядкуванням Головному управлінню консервної промисловості
Міністерства промисловості продовольчих товарів.

Освоєння промислового виробництва синтетичного вітаміну D3 у формі
олійного концентрату для застосування у тваринництві.

1959 — Вперше в колишньому СРСР організовано виробництво синтетичного
вітаміну Е.

1964 — Освоєно виробництво препарату Відеїн D3 — нової сухої
стабілізованої форми вітаміну D3 для ветеринарії.

1976 — «Київський вітамінний завод» увійшов до складу Київського
виробничого хіміко-фармацевтичного об’єднання «Дарниця».

1994 — Завод отримав юридичну та економічну самостійність, створено ЗАТ
«Київський вітамінний завод».

1997 — Розпочато роботу щодо приведення виробництва у відповідність до
вимог GMP.

1999 — Введено в експлуатацію дільниці виробництва твердих желатинових
капсул та швидкорозчинних (шипучих) таблеток з урахуванням вимог GMP.

1999 — Акредитація аналітичної лабораторії ВТК, обладнання якої дозволяє
здійснювати контроль якості лікарських засобів на рівні міжнародних
вимог.

2000 — Введення в експлуатацію єдиної в Україні дільниці виробництва
м’яких желатинових капсул з урахуванням вимог GMP.

2002 — Отримано сертифікат відповідності системи управління якістю
стандартам ISO 9001 : 2000 в системах УкрСЕПРО, СовАсК та TGA

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020