.

Моделювання як важливий засіб навчання розв’язування задачі(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2167
Скачать документ

Реферат на тему:

Моделювання як важливий засіб навчання розв’язування задачі

в математиціДіюча програма початкової школи вимагає розвитку
самостійності в дітей у розв’язанні текстових задач. Кожен учень
повинний уміти коротко записати умову задачі, ілюструючи його за
допомогою малюнка, чи схеми креслення, обґрунтувати кожен крок в аналізі
задачі й у її розв’язанні, перевірити правильність розв’язання. Однак на
практиці ці вимоги виконуються далеко не цілком, що приводить до
серйозних прогалин у знаннях і навичках учнів.

Задача (II клас): «Для ремонту школи першого дня привезли 28 колод, а
другого дня привезли на 4 машинах по 10 колод. Скільки усього колод
привезли за два дні?»

Правильні розв’язання:

28 + 10 х 4 = 68 (б.) чи: 1) 10 х 4 = 40 (б.)

2) 28 + 40 = 68 (б.)

Помилкові розв’язання:

I варіант

1) 4+10=14 (б.)

2) 28+14=42 (б.)

II варіант

1) 28:4=7 (б.)

2) 7+10=17 (б.)

III варіант

1) 28:4=7 (б.)

2) 7 х 10=70 (б.)

Чимало помилок допущено другокласниками й у такій задачі: «У радгоспі
працюють 37 трактористів, шоферів на 8 більше, ніж трактористів, а
комбайнерів на 5 менше, ніж шоферів. Скільки комбайнерів працює в
радгоспі?»

Правильні розв’язання:

(37+8)—5=40 (к.) чи: 1) 37+8=45 (ш.)

2) 45—5=40 (к.)

Помилкові розв’язання:

I варіант

1) 37—8=29 (т.)

2) 29+5=34 (к.)

II варіант

1) 37+8=45 (т.)

2) 45:5=9 (к.)

Найбільше число помилок допустили другокласники в розв’язанні задачі на
пропорційні величини: «У трьох однакових ящиківах 21 кг апельсинів.
Скільки кілограмів апельсинів у 8 таких ящиківах?»

Правильні розв’язання:

(21:3) х 8=56 (кг) чи: 1) 21:3=7 (кг)

7 х 8=56 (кг)

Помилкові розв’язання:

I варіант

21—8=13 (кг)

II варіант

1) 21:3=7 (кг)

2) 7+8=15 (кг)

III варіант 21 + 8=29 (кг)

IV варіант

1) 21—3=18 (кг)

2) 18+8=26 (кг)

Учні III класу погано справилися з наступною задачею: «У майстерні було
240 м ситцю. Коли зшили кілька платтів, витрачаючи на кожне по 3
м, в майстерні залишилося 90 м ситцю. Скільки платтів зшили?»

Правильні розв’язання:

(240—90):3=50 (пл.) чи:

1) 240—90=150 (м)

2) 150:3 =50 (пл.)

Помилкові розв’язання:

I варіант

1) 240 х 3=720 (м)

2) 720:90=8 (пл.)

II варіант

240:3=80 (м)

90—80=10 (пл.)

III варіант

1) 240:3=80 (пл.)

2) 90:3=30 (пл.)

3) 80+30=110 (пл.)

Розглянуті помилки свідчать про те, що учні, що не справилися з
розв’язанням задач, не змогли уявити собі життєвої ситуації, про яку
йдеться в задачі, не усвідомили зв’язок між величинами в ній, залежності
між даними і шуканим, а тому просто механічно маніпулювали числами.

Чому ж учні допустили так багато помилок навіть при повторному
розв’язанні знайомих задач? Аналіз результатів проведеної роботи, бесіди
з вчителями й учнями дозволяють зробити висновок про те, що одна з
основних причин помилок, що допускаються дітьми, у розв’язанні текстових
задач — неправильна організація первинного сприйняття учнями умови
задачі і її аналізу, що проводяться без належної опори на життєву
ситуацію, відбиту в задачі, без її предметного чи графічного
моделювання. Як правило, у процесі аналізу використовуються лише різні
види короткого запису умови чи задачі готові схеми, а створення моделі
на очах у чи дітей самими дітьми в процесі розбору задачі застосовується
вкрай рідко. До того ж при фронтальному аналізі і розв’язанні задачі
вчителі нерідко обмежуються правильними відповідями двох-трьох учнів, а
інші записують за ними готові розв’язання без глибокого їхнього
розуміння.

Для усунення відзначених недоліків необхідно насамперед рішуче поліпшити
методику організації первинного сприйняття й аналізу задачі, щоб
забезпечити усвідомлений і доказовий вибір арифметичної дії всіма
учнями. Головне для кожного учня на цьому етапі — зрозуміти задачу,
тобто усвідомити, про що ця задача, що в ній відомо, що потрібно
довідатися, як зв’язані між собою дані, які відносини між даними і
шуканими і т.п. Для цього необхідно з I класу учити дітей розбивати
текст задачі на частини і моделювати ситуації, відбиті в задачі.

Що ж розуміється під моделюванням умови задачі?

Моделювання в широкому змісті слова — це заміна дій з реальними
предметами діями з їхніми зменшеними зразками, моделями, муляжами,
макетами, а також з їхніми графічними замінниками: малюнками,
кресленнями, схемами і т.п. При цьому малюнки можуть зображувати реальні
предмети (людей, тварин, рослини, машини і т.п.) чи ж бути умовними,
схематичними, тобто зображувати реальні предмети умовно, у виді різних
фігур: квадратів, кружків, прямокутників і т.п.

Креслення являє собою також умовне зображення предметів, взаємозв’язків
між ними і взаємини величин за допомогою відрізків і з дотриманням
визначеного масштабу.

Креслення, на якому взаємозв’язки і взаємини передаються приблизно, без
точного дотримання масштабу, називається схематичним кресленням, чи
схемою.

Предметне і графічне моделювання математичної ситуації при розв’язанні
текстових задач давно застосовується в шкільній практиці, але без
належної системи і послідовності, що під неправильним розумінням ролі
наочності в навчанні і розвитку учнів. Дотепер багато вчителів
неправильно думають, що наочність обов’язково повинна бути тільки на
початковому етапі навчання, а з розвитком абстрактного мислення в дітей
вона своє значення втрачає. Звідси в II—III класах основним засобом
наочності при аналізі задач стає короткий запис умови задачі і лише
зрідка застосовуються готові схеми і таблиці. А тим часом наочність,
особливо графічна, потрібна на всьому протязі навчання як важливий засіб
розвитку більш складних форм конкретного мислення і формування
математичних понять. Як відзначає Л. Ш. Левенберг, «малюнки, схеми і
креслення не тільки допомагають учнем у свідомому виявленні схованих
залежностей між величинами, але і спонукують активно мислити, шукати
найбільш раціональні шляхи розв’язання задач, допомагають не тільки
засвоювати знання, але й опановувати умінням застосовувати їхній» .

Так, у II класі, вперше аналізуючи задачу, помилкові розв’язання якої ми
розглянули: «У перший день для ремонту школи привезли 28 колод, а в
другий день привезли на 4 машинах по 10 колод. Скільки усього колод
привезли за ці два дні?», звичайно записують її коротко в такому виді:

I д. – 28 к.

?

II д. – на 4 маш. по 10 к.

Така модель не відбиває життєвої ситуації з достатньою наочністю, що і
приводить до помилок у розв’язанні задачі. Тому необхідно змоделювати її
умова у виді схематичного малюнка:

І д. – 28 к.

ІІд. – 10 к. 10 к. 10 к. 10 к.

Така модель відбиває математичну ситуацію більш наочно. По такій моделі
навіть слабкий учень зможе записати розв’язання, якщо не так:

28+10 х 4=68 (к.), те хоча б так:

1) 10+10+10+10=40 (к.)

2) 28+40=68 (к.)

і викликатиме менше труднощів при повторному розв’язанні цієї чи
подібної задач.

Розглянемо другу задачу: «У радгоспі працюють 37 трактористів, шоферів
на 8 більше, ніж трактористів, а комбайнерів на 5 менше, ніж шоферів.
Скільки комбайнерів працює в радгоспі?» Звичайний короткий запис цієї
задачі виглядає так:

Т.—_37 ч.

Ш.— на 8 більше, ніж трактористів

К.— ? — на 5 менше, ніж шоферів

Такий запис при первинному аналізі цієї задачі нераціональний, тому що
не розкриває наочно взаємини величин і не допомагає у виборі дій.

Така модель дає наочне представлення про зв’язок між даними і шуканим у
задачі. Аналізуючи задачу, діти з’ясовують, що шоферів на 8 більше, ніж
трактористів, тобто їх стільки ж так ще 8. Тому відрізок на схемі, що
зображує чисельність шоферів, вони накреслять більшої довжини, чим
відрізок, що зображує чисельність трактористів. А тому що чисельність
комбайнерів на 5 менше, ніж шоферів, тобто їх стільки ж, але без 5, те і
відрізок, що показує чисельність комбайнерів, повинний бути менше
відрізка, що показує чисельність шоферів. При такім моделюванні вибір
дій буде зрозумілий і обґрунтований, учні не будуть діяти навмання,
механічно маніпулюючи числами.

Розглянемо задачу з пропорційними величинами, що викликала великі
труднощі в другокласників: «У трьох однакових ящиківах 21 кг апельсинів.
Скільки кілограмів апельсинів у 8 таких ящиківах?» Звичайна умова цієї
задачі відразу записують у таблицю:

Маса одного ящика Кількість ящиків Загальна

маса

Однакова 3 21

8 ?

Таблиця — це теж модель задачі, але більш абстрактна, ніж схематичний
малюнок чи креслення. Вона допомагає учням краще усвідомити знання
взаємозалежностей пропорційних величин, тому що сама таблиця цих
взаємозалежностей не показує. Тому при початковому ознайомленні з такою
задачею таблиця мало допомагає уявити математичну ситуацію і вибрати
потрібну дію. При початковому знайомстві з цією задачею доцільніше
змоделювати її умова по-іншому, у виді схематичного малюнка чи
креслення.

21 кг

По такій моделі шлях розв’язання задачі став би більш зрозумілим для
всіх учнів: щоб довідатися, скільки кілограмів апельсинів у 8 ящиках,
потрібно знати, скільки кілограмів апельсинів в одному ящику.

Коли зшили кілька платтів, витрачаючи на кожне по 3 м, в майстерні
залишилося 90 м ситцю. Скільки платтів зшили?» Очевидно при первинному
аналізі цієї задачі не використовувалося графічне моделювання, що могло
б являти собою, наприклад, таку схему.

Така схема зробила би вибір дії більш зрозумілим для кожного учня.

Особливо велику роль відіграє моделювання при розв’язанні задач на рух.
При цьому модель повинні створювати самі учні під керівництвом учителя.

Задача: «Із двох міст, що знаходяться на відстані 520 км, одночасно
вийшли назустріч один одному два потяги, що зустрілися через 4 год. Один
потяг рухався зі швидкістю 60 км/год. З якою швидкістю рухався другий
потяг?» Вчитель у розмові з учнями з’ясовує, про який рух говориться в
задачі, що про цей рух відомо, і пропонує накреслити схему руху.
Викликаний учень, повторюючи зміст задачі, моделює описану в ній життєву
ситуацію. Відстань між містами він зображує у виді відрізка. Напрямок
зустрічного руху показує стрілками, а місце зустрічі позначає прапорцем.
На питання вчителя, як позначити на схемі, що потяги зустрілися через 4
год, учень відзначає число годин руху кожного потяга вертикальними
штрихами на схемі, а також позначає цифрами відстань між містами і
швидкість руху першого потяга. Схема здобуває вид.

Розв’язання задачі дітям було запропоновано записати самостійно чи
виразом по діях і пояснити вибір дії. Усі справилися з розв’язанням
задачі самостійно. Учні розв’язали задачу двома способами і записали
такі вирази: (520—60 х 4):4, 520:4—60.

Таке моделювання, коли модель виникає на очах у дітей, має явну перевагу
перед застосуванням готових малюнків і схем.

На графічне моделювання не слід шкодувати часу на уроці. Це з лишком
окупиться в процесі розв’язання задачі. І навпаки, відсутність графічної
моделі може привести до неправильного розв’язання задачі. Так, в одному
класі розглядалася задача: «З пачки взяли 18 зошитів, після чого в пачці
залишилося в 2 рази менше зошитів, ніж було. Скільки зошитів було в
пачці спочатку?» Вчитель обмежився коротким записом задачі:

Узяли — 18 з.

Залишилося — у 2 рази менше

Було — ?

Потім пішло колективне розв’язання: 18:2+18=27 (з.), що невірно.

Вчитель і учні не звернули уваги на те, що в пачці залишилося в 2 рази
менше, ніж було, а не чим узяли. А якби при аналізі задачі була зроблена
графічна модель, те помилки не відбулося б, тому що на схемі було б
видно, що залишилася половина того, що було. Виходить, у пачці було 18 х
2=36 (з.)

Взяли 18 з. Залишилосяв 2 рази менше,

ніж було

Таким чином, щоб діти краще уявляли собі життєву ситуацію, розкриту в
задачі, легше встановлювати залежності між величинами, а вибір дії
ставав для них усвідомленим, необхідно систематично навчати дітей
моделюванню, починаючи з повного предметного зображення числового
взаємини величин з демонстрацією самої дії задачі. Потім варто
переходити до більш узагальненого умовно-предметного і графічного
моделювання, до короткого запису задачі з використанням створюваного на
очах у дітей і самих дітей креслення, схеми, після чого можна переходити
до більш високого ступеня абстракції з застосуванням готових
узагальнених опорних схем і таблиць.

Систематичне використання предметного і графічного моделювання
забезпечить більш якісний аналіз задачі, усвідомлений і обґрунтований
вибір необхідної арифметичної дії і попередить багато помилок у рішенні
задач учнями.

?

?

було

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020