Безкінченно малі функції

являється нескінченно малою.

Бескінченно малі функції володіють такими ж свойствами, що і бескінечно
малі послідовності.

Теорема. Алгебраїчна сума і проізвідєніє кінцевого числа нескінченно
малих функцій при х(х0 , а також проізвідєніє безкінечно малої функції
на обмежену функцію являються нескінченно малими функціями при х(х0 .

Нескінченно великі функції

.

і говорять, що функція стремиться до нескінченності при х(х0 або, що
вона має нескінченну межу в точці х=х0.

.

.

значення функцій являється нескінченно великий позитивного знака.

).

На завершення покажем, що між нескінченно малими і нескінченно великими
функціями існує такий же зв’язок, як і між відповідними послідовностями,
функціями, зворотньо безкінечно малої, являється безкінченно вищою і
наоборот.

.

.

— нескінченно велика функція в точці х=х0, що і потрібно було доказати.

Похожие записи