.

Заняття торговельною діяльністю (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 9911
Скачать документ

Реферат на тему:

Заняття торговельною діяльністю

Торговельна діяльність — це самоініціативна, самостійна діяльність
юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів
народного споживання з метою отримання прибутку.

Торговельна діяльність може здійснюватися у сферах роздрібної та оптової
торгівлі, а також у торговельно-виробничій сфері (наприклад, громадське
харчування).

Суб’єкти господарювання здійснюють торговельну діяльність після їх
державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності, а у
випадках, передбачених законодавчими актами, за наявності у них ліцензії
на торгівлю окремими видами товарів.

Суб’єкти всіх форм власності повинні забезпечити: • відповідність
виробничого приміщення (місця) чи будівлі, де здійснюється торговельна
діяльність, необхідним екологічним і санітарно-гігієнічним умовам, а
технічного стану приміщення (місця), будівлі та устаткування, які будуть
використані для торговельної (торговельно-виробничої) діяльності, —
вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу
відповідних товарів, а також охорони праці;

• постійний розвиток матеріально-технічної бази підприємств, оснащення
їх сучасною технікою і обладнанням;

• застосування прогресивних форм торговельного обслуговування населення;

• наявність на видному місці в торговельному приміщенні асортиментного
переліку товарів, чинних санітарних і ветеринарних правил, правил
продажу товарів та іншої необхідної нормативно-технічної документації та
дотримання встановлених у них вимог;

• продаж товарів громадянам чистою вагою і повною мірою.

Суб’єкт господарювання самостійно вирішує питання забезпечення
торговельних приміщень торговельно-технологічним обладнанням
(холодильним, підйомно-транспортним, ваговимірювальним, касовим тощо).

Засоби вимірювання, що використовуються в торговельній діяльності для
розрахунків із покупцями, повинні мати державне повірочне клеймо і
проходити повірку.

На фасаді торговельного приміщення повинна бути вивіска із зазначенням
назви суб’єкта господарювання. Біля входу до цього приміщення на видному
місці розміщується інформація про режим роботи. У разі планового
закриття торговельного приміщення (для проведення санітарних заходів,
ремонту, технічного переобладнання тощо) суб’єкт господарювання повинен
не пізніше як за п’ять днів повідомити про це громадян, помістивши поряд
з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

Правила торговельного обслуговування населення

Працівники торгівлі зобов’язані забезпечувати права споживачів,
визначені Законом України «Про захист прав споживачів», знати і
виконувати ці правила та інші нормативні документи, що регулюють
здійснення роздрібної торгівлі. Працівники, які займаються виробництвом,
зберіганням, а також реалізацією харчових продуктів і продовольчої
сировини, зобов’язані мати професійну спеціальну освіту (підготовку).

Розрахунки з покупцями за товари повинні вестися через електронні
контрольно-касові апарати або через товарно-касові книги. Електронні
контрольно-касові апарати реєструються в обов’язковому порядку в
державній податковій адміністрації.

Касир або інший працівник, який одержує гроші за товар, під час
розрахунку з покупцем повинен чітко назвати суму, одержану від покупця,
і покласти одержані від нього гроші окремо на видному місці,
віддрукувати чек на касовому апараті, назвати покупцеві належну йому
суму здачі й видати її разом з чеком. Касири та інші працівники, які
мають право одержувати від покупців гроші за проданий товар, зобов’язані
приймати від них зношені купюри. Правильність розрахунку покупець
перевіряє на місці, не відходячи від каси.

Забороняється зберігання в касі (грошовому ящику, сейфі) грошей
готівкою, які не належать підприємству, а також особистих речей касира
чи інших працівників підприємства.

Покупці обслуговуються протягом установленого часу роботи магазину. Вхід
покупців до торговельного залу припиняється з початком обідньої перерви
або після закінчення роботи. Про початок обідньої перерви та закінчення
робочого дня покупці інформуються за 10 хвилин. При цьому всі покупці,
що мають касові й товарні чеки або підібрані товари, повинні бути
обслужені. Робота каси (кас) припиняється відповідно до встановленого
режиму роботи магазину.

Продавець зобов’язаний забезпечити наявність правильно оформлених
цінників товарів, що надійшли для продажу, і на вимогу покупця надати
йому повну інформацію про виробника, основні споживчі якості та безпеку
товару і його ціну, забезпечити належний рівень обслуговування.

Покупець має право на вільний вибір товару, перевірку його якості,
комплектності, міри, ваги та ціни, демонстрування безпечного та
правильного використання. На вимогу покупця продавець зобов’язаний
надати йому контрольно-вимірювальний прилад і документ, що підтверджує
ціну товару. Якщо під час гарантійного терміну користування необхідно
визначити причину втрати якості товару, суб’єкт господарювання
зобов’язаний протягом трьох днів від дня отримання письмової заяви від
покупця відправити цей товар на експертизу. Експертиза провадиться за
рахунок торговельного підприємства. На доступному для покупців місці у
торговельному залі повинні бути встановлені контрольні ваги й інші
вимірювальні прилади.

Вибрані покупцями непродовольчі товари можуть зберігатися в
торговельному підприємстві протягом двох годин з відміткою часу
наступної оплати на виписаному продавцем чекові. Після закінчення
встановленого часу невикуплений товар надходить у продаж.

Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно,
холодильники, пральні машини тощо) покупець має право залишити на
зберігання в підприємстві, але не більш як на одну добу. За погодженням
з адміністрацією підприємства термін зберігання відповідного товару може
бути продовжено через укладання договору. До залишеного на зберігання
купленого товару додається копія касового чека або квитанція, в якій
зазначається термін зберігання товару, і табличка «Продано». Продавець
протягом зазначеного терміну несе відповідальність за зберігання і
якість товару.

У разі продажу непродовольчих товарів для особистого користування (одяг,
взуття, трикотажні вироби тощо) повинні бути створені умови для їх
примірки, а технічно складних та інших, які потребують перевірки, —
умови для її проведення.

Забороняється продаж товарів, що не мають належного товарного вигляду та
із закінченим терміном придатності, а також товарів, що надійшли без
документів, які засвідчують їх якість та безпеку. Забороняється
обумовлення продажу одних товарів з обов’язковим придбанням інших або
примушування покупця одержувати замість здачі інші товари. Товари, на
які запроваджено нормований розподіл, продаються з додержанням
установлених норм.

Торговий персонал до початку роботи зобов’язаний поповнити товарні
запаси у місці продажу, обновити викладку товарів (оформлення вітрин),
перевірити наявність правильно оформлених і завірених цінників, а також
відповідного інвентарю та пакувальних матеріалів, виконати інші роботи
для забезпечення належного обслуговування покупців.

Товари, що надійшли до торгової точки, оприбутковуються в день
надходження за їх фактичною наявністю. У разі неможливості оприбуткувати
товари в день фактичного надходження (виклик експерта, перевірка цін,
якості, кількості тощо) в текстовій частині товарного звіту за
підсумками приходу робиться запис про надходження товарів із зазначенням
постачальника (продавця), їх загальної вартості, а також причини
неоприбуткування.

Прийняті продавцями товари виставляються для продажу відразу, а в разі
потреби — після проведення допродажної підготовки. Забороняється
безпідставне вилучення працівниками виставлених для продажу товарів, їх
приховування або стримування реалізації. Підприємства реалізують товари
лише за наявності документів, які засвідчують їх якість та безпеку.
Якість, маркування, режим зберігання товарів (температура, вологість,
освітлення, терміни) повинні відповідати вимогам нормативних документів.
Усі товари у суб’єкта господарювання повинні бути з відповідними
документами, наявність яких передбачена чинним законодавством
(товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, прибутково-видаткові
накладні, сертифікат відповідності державної системи сертифікації або
завірена копія зазначеного сертифіката).

Продаж продовольчих товарів, готових до вживання, а також тих, що швидко
псуються, інших продовольчих товарів (у тому числі овочів і фруктів) за
межами торговельного приміщення (виїзна (виносна) торгівля) здійснюється
у спеціально відведених для цього місцях з дозволу органів
санітарно-епідеміологічного нагляду та за умови дотримання встановлених
для цих товарів температурного режиму зберігання, а також вимог
санітарних норм і правил. Кожна партія таких товарів повинна мати
документ, який засвідчує їх якість та безпеку, із зазначенням виробника,
його адреси, дати виготовлення, строку придатності для споживання чи
дати закінчення строку придатності для споживання, маси нетто фасованого
товару.

Основні санітарні вимоги. Відповідно до вимог санітарних норм та правил
торговельне підприємство зобов’язане забезпечити санітарний стан
торговельних і складських приміщень, а також чистоту на прилеглій
території, межі якої визначаються місцевою владою. Під час продажу
товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі торговельне
підприємство зобов’язане вжити заходів для дотримання чистоти на
прилеглій до торговельного місця території.

Санітарний стан торговельних і складських приміщень суб’єкта
господарювання повинен відповідати вимогам, установленим органами
державного санітарного нагляду, а для торгівлі продовольчими товарами —
спеціальним санітарним правилам.

У разі зберігання товарів у підсобних приміщеннях і розміщення їх у
торговельних залах чи пунктах дрібнороздрібної мережі працівники
зобов’язані дотримуватися принципу товарного сусідства, санітарних
правил, норм складування і вимог протипожежної безпеки.

Торговельне приміщення обладнується згідно з вимогами охорони праці та
здоров’я, захисту навколишнього природного середовища, протипожежної
безпеки, санітарними та іншими вимогами, передбаченими відповідними
нормативними актами.

Працівники повинні бути одягнуті у формений або інший одяг, що
відповідає санітарним вимогам. Для зберігання верхнього одягу та
особистих речей працівників обладнуються місця в окремому приміщенні.
Працівники, які здійснюють продаж продовольчих товарів, проходять
медичне обстеження, результати якого відображаються в їхніх особистих
медичних книжках. Ці книжки пред’являються на вимогу представників
контролюючих органів.

Правила продажу товарів

До подачі товарів у торговельний (демонстраційний) зал працівники
проводять підготовку товарів до продажу (перевірка цілісності упаковки,
розпакування, перевірка наявності маркувальних даних і якості, чистка,
прасування, перевірка наявності інструкцій з експлуатації, технічних
паспортів, гарантійних талонів, комплектність виробів, перевірка роботи
в дії тощо). У разі відсутності маркування на окремих виробах або
пошкодження ярлика підприємства-виробника (відсутність пломби,
забруднення, потертості, нечіткість запису тощо) працівником
відновлюються всі маркувальні дані, виписується дублікат товарного
ярлика, який підписується матеріальновідповідальною особою і
прикріплюється до товару.

Продаж товарів здійснюється методом самообслуговування, за зразками,
каталогами, з індивідуальним обслуговуванням покупців, у тому числі з
відкритою викладкою. Продавець зобов’язаний всіляко сприяти покупцю у
вільному виборі товарів і додаткових послуг і на його вимогу надати
контрольно-вимірювальні прилади, документи про ціни на товари.

У разі продажу товарів вітчизняного та іноземного виробництва
торговельне підприємство зобов’язане забезпечити надання покупцям
доступної та достовірної інформації про товари, яка має містити такі
дані:

• назву нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати товари;

• перелік основних споживчих властивостей товарів;

• ціну та умови придбання товарів;

• дату виготовлення;

• гарантійні зобов’язання виробника;

• правила та умови ефективного використання товарів;

• термін використання (придатності) товарів, відомості про необхідні дії
покупця після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі
невиконання цих дій;

• найменування та адресу виробника і підприємства, яке здійснює його
функції щодо прийняття претензій від покупця, а також проводить ремонт,
технічне обслуговування;

• про сертифікацію товарів (якщо вони підлягають обов’язковій
сертифікації).

Стосовно товарів, які за певних умов можуть бути небезпечними для життя,
здоров’я покупця та його майна, продавець зобов’язаний довести до відома
покупця інформацію про такі товари і можливі наслідки їх впливу.

Забороняється продавати товари, на які нормативними документами
встановлено гарантійні терміни, без технічного паспорта або іншого
документа, що його замінює.

У разі продажу товарів продавець зобов’язаний зробити в гарантійному
талоні технічного паспорта або іншого документа, що його замінює,
відмітку про дату та місце продажу товару за підписом матеріально
відповідальної особи, завірену штампом (печаткою), а також надати
інформацію про підприємства (майстерні), що здійснюють гарантійний
ремонт.

Розрахунки з покупцями здійснюються через електронні контрольно-касові
апарати. Разом з товаром покупцю в обов’язковому порядку видається
касовий чи товарний чек.

Товарний чек виписується на відібрані покупцем технічно складні товари,
а також деякі інші непродовольчі товари (тканини, одяг, трикотаж,
взуття, килими, меблі, будівельні матеріали тощо), де вказується номер
або найменування торговельного підприємства, назва та сорт товару, його
ціна, дата продажу, прізвище продавця. Товарний чек виписується у двох
примірниках.

Товари упаковують у папір, коробки, поліетиленові кульки, інший
пакувальний матеріал. Після продажу технічно складних і великогабаритних
товарів суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити належне їх
пакування не тільки для повного збереження якості виробів, а й для
транспортування.

Магазин може надавати додаткові послуги, перелік і вартість яких
визначаються ним самостійно на підставі калькуляції. Після оплати
вартості товарів покупцю видається товарний чек і документи про надання
послуг, на яких ставиться штамп «Оплачено».

Доставка товарів додому

Магазин доставляє технічно складні та великогабаритні товари додому
покупцю за окрему плату, якщо вартість доставки не входить в ціну
товарів. Доставлені покупцю додому товари приймаються ним згідно з
даними товарного чека. Доставка оформляється замовленням-квитанцією або
іншим документом із зазначенням найменування суб’єкта господарювання,
прізвища покупця, його адреси, дати оформлення замовлення, назви товару,
артикулу, кількості предметів, видів і вартості послуг, часу їх
виконання тощо. Доставка повинна бути здійснена протягом п’яти днів з
моменту оформлення покупки. Якщо доставку не зроблено через відсутність
покупця вдома в обумовлений час, повторна доставка здійснюється протягом
п’яти днів після додаткової оплати покупцем її вартості. Датою продажу
вважається день доставки товарів покупцю за наявності його підпису в
супровідній документації. Одночасно покупцю надаються документи із
зазначенням гарантійного терміну (технічний паспорт, інструкція з
експлуатації тощо).

Магазин забезпечує також безкоштовну установку, включення і пуск
технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами
користування ними не допускається включення і пуск їх безпосередньо
споживачем, а також складання меблів вдома у покупця в обумовлений з ним
термін, але не пізніше п’ятиденного терміну від дня продажу.

У разі виявлення невідповідності умовам продажу (даним, зазначеним у
товарному чеку), некомплектних товарів або неналежної якості покупець
має право відмовитися від цих товарів. У цьому разі оформляється акт, в
якому зазначаються причини відмови. На підставі цього акта господарюючий
суб’єкт повинен доставити покупцю товари без недоліків або повернути
вартість товарів та послуг. Витрати, пов’язані з заміною товарів,
здійснюються за рахунок торговельного підприємства. У разі неякісного
складання та установки товарів покупець має право вимагати безкоштовного
усунення недоліків. За механічні пошкодження технічно складних та
великогабаритних товарів, що виникли внаслідок транспортування або
складання їх силами покупця, торговельне підприємство відповідальності
не несе.

Обмін товарів та усунення недоліків протягом гарантійного терміну

Покупець має право обміняти товар на аналогічний, якщо він не підійшов
за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не
може бути використаний за призначенням.

Покупець має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти
днів, не враховуючи дня купівлі. Обмін проводиться, якщо товар не
споживався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості,
пломби, ярлики, а також товарний чи касовий чек або інші документи,
видані покупцю разом з проданим товаром.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець має
право придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним
перерахунком вартості або одержати назад гроші у розмірі вартості
повернутого товару чи здійснити обмін товару на аналогічний при першому
ж надходженні відповідного товару в продаж. Магазин зобов’язаний у день
надходження товару в продаж повідомити про це покупця, який вимагає
обміну товару.

Але не кожен товар належної якості можна обміняти. В Україні офіційно
затверджено перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

Нормальна робота (застосування, використання) товару, у тому числі
комплектуючих виробів, повинна забезпечуватися протягом гарантійного
терміну, встановленого законодавством, а в разі його відсутності —
договором.

Магазин зобов’язаний прийняти товар неналежної якості у покупця і
задовольнити його вимогу на підставі письмової заяви, яка подається у
двох примірниках. Один примірник з відміткою суб’єкта господарювання про
дату прийняття заяви, із зазначенням прізвища, ініціалів та посади
працівника, який прийняв заяву, видається покупцю, а другий —
залишається у магазині.

У разі виявлення браку в товарі (фальсифікації товару) протягом
гарантійного терміну покупець має право за своїм вибором вимагати від
магазину:

• безплатного усунення браку або відшкодування витрат за його
виправлення покупцем;

• заміни на аналогічні товари належної якості;

• відповідного зменшення їх купівельної ціни;

• заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням
купівельної ціни;

• розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав.

Якщо під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати
якості товару, торговельне підприємство зобов’язане у триденний термін
із дня одержання письмової заяви від покупця направити цей товар на
експертизу. Експертиза проводиться за рахунок торговельного
підприємства.

За наявності аналогічного товару чи іншої моделі вимога покупця про його
заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки
якості — протягом чотирнадцяти днів або за згодою сторін. Якщо такі
товари відсутні, вимога споживача про заміну підлягає задоволенню у
двомісячний термін з часу подання відповідної заяви. Коли задовольнити
вимогу покупця про заміну товару неможливо, покупець має право за своїм
вибором висунути інші вимоги.

Якщо покупець вимагає безплатного усунення недоліків товару, то вимоги
повинні бути задоволені протягом чотирнадцяти днів або за згодою сторін
в інший термін. На вимогу покупця на час ремонту йому надається (з
доставкою) аналогічний товар незалежно від моделі. Для цього виробник
зобов’язаний передбачити обмінний фонд товарів.

Список використаної та рекомендованої літератури

Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ.
/ Под ред. А. В. Зырянова. — Екатеринбург: РНФ “Солярис”, 1995. — 416 с.

Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред.
Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. — 448 с.

Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного
підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.:
Хрещатик, 1999. — 800 с

Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для
вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 623 с.

Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых
предприятий: Учебник. — 2-е изд. — М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998. — 320 с.

Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. —
М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. — 580 с.

Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Информ.-издат. дом
“ФИЛИНЪ”, 1997. — 772 с.

Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: Юристъ,
1998. — 659 с.

Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М.
Єріна. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. — Ростов н/Д.:
Феникс, 2000. — 512 с.

Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП,
2003. — 160 с.

Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 204 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020