Взаємовідносини відділу маркетингу з підрозділами підприємства

Відділ маркетингу отримує Відділ маркетингу надає

Планово-економічний відділ

Плани виробництва для висновку договорів із покупцями і постачальниками
ресурсів.

Затверджені ціни на вироблену продукцію, розміри знижок, націнок, умов
продажів.

Проекти цін на нові види продукції.

Затверджені кошториси витрат на рекламу і стимулювання продажів.

Положення по оплаті і стимулюванню праці.

Штатний розклад. Колективний договір. Звіти про продажі, залишках
готової продукції і ресурсів.

Дані про недопоставки продукції і ресурсів.

Пропозиції по зміні цін на продукцію виходячи зі стана ринку і попиту.

Пропозиції по удосконалюванню організації і стимулюванню праці
робітників відділу.

Пропозиції по зміні обсягів і асортименту продукції на поточний період і
на перспективу.

Відділ кадрів

Плани підготування і підвищення кваліфікації робітників відділу. Заявки
на потребу в кадрах і підвищення кваліфікації робітників відділу.

Юрисконсульт

Завізовані проекти:

господарських договорів, контрактів, наказів, розпоряджень і інших
документів правового характеру.

Висновки і відповіді на заявлені контрагентами претензії і позови з
приводу неналежного виконання договорів, контрактів, окремих
зобов’язань.

Підготовлені претензії, позови до інших підприємств, організаціям,
фізичним особам. Проекти господарських договорів, контрактів, наказів,
розпоряджень для перевірки їхньої відповідності вимогам чинного
законодавства.

Претензії і позови контрагентів із приводу неналежного виконання
договірних зобов’язань підприємства.

Матеріали для заяви претензії і позовів до інших підприємств,
організаціям і фізичним особам.

Документи, довідки, розрахунки, обгрунтування й інші дані, необхідні для
виконання задач, покладених на юрисконсульта.

Бухгалтерія

Результати інвентаризації готової продукції і ресурсів.

Заробітну плату.

Відомості про покупців, що допустили прострочення оплати рахунків за
відвантажену продукцію. Дані про наявність на складах відділу готової
продукції і ресурсів на перше число кожного місяця.

Товарно-транспортні накладні і що прикладаються до них документи на
відвантаження готової продукції.

Табелі обліку робочого часу.

Кошториси витрат на рекламу і стимулювання продажів.

Звіти про проведення рекламних заходів.

Договори про постачання продукції і ресурсів.

Головний інженер

Інструкції з техніки безпеки вантажно-розвантажувальних робіт, охорони
праці, санітарії. Пропозиції по удосконалюванню технологічних процесів,
якості продукції, її упаковування і цілості.

Звіти про виконання розпоряджень, вказівок і розпоряджень із питань
охорони праці, техніки безпеки, санітарії.

Лабораторія якості

Сертифікати якості на продукцію підприємства.

Сертифікати якості на сировину і ресурси.

Виробничі підрозділи

Заявки на сировину, ресурси.

Готову продукцію.

Сировина, матеріали, ресурси. Акти-претензії, обумовлені низькою якістю
виготовлення, упаковування і збереження продукції.

Претензії про зрив термінів постачання продукції.

Транспортні підприємства (підрозділи)

Транспортні засоби Договори на транспортне обслуговування.

Заявки на подачу транспортних засобів, контейнерів на рік, квартал,
місяць, день.

Похожие записи