.

Виробництво лікарських засобів на ОАО "Концерн Стирол" – історія і сучасність (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4470
Скачать документ

Реферат на тему:

Виробництво лікарських засобів на ОАО “Концерн Стирол” – історія і
сучасність

Коротка історія ОАО “Концерн Стирол”

У 1929 році в рамках першого п’ятилітнього плану були початі
геолого-дослідницькі роботи і проектування заводу.

23 квітня 1933 року азотно-туковий завод (АТЗ) – так тоді називався
концерн “Стирол”, першим у колишньому СРСР початків випуск аміаку з
коксового газу. Побудовано цех N 1 був по проекті закордонних фірм,
використовувалося закордонне устаткування. Через два роки завод досяг
проектної потужності, до сорокового року виробництво аміаку збільшилося
в п’ять, а азотної кислоти – у тридцять разів.

У жовтні 1941 р. після початку війни Горловский АТЗ відправився на схід
– у відносно безпечний тил.

Шістдесяті роки були періодом становлення і розвитку органічної хімії.
У лад були введені цехи по виробництву суспензионного, блокового і
полістиролу, що спінюється.

У березні 1966 р. початок роботу нове виробництво мінеральних добрив –
цех N 3″А”, що випускає гранульовану аміачну селітру.

4 травня 1966 р. Горловский азотно-туковий завод був нагороджений
орденом Трудового Червоного Прапора.

У 1976 р. завод перейменований у виробниче об’єднання “Стирол”.Рубіж
сімдесятих і вісімдесятих років став часом другого народження заводу:
були введені нові крупнотоннажные агрегати по виробництву сірчаної
кислоти, аміаку, карбаміду. Випуск аміаку виріс утроє, а мінеральних
добрив – у два рази.

З кінця вісімдесятих років ПО “Стирол” приступило до роботи, зв’язаної
зі зміною форми власності. Акціонування підприємства було перервано в
1991 р. з розпадом Союзу. По знову прийнятих законах української держави
вся діяльність, зв’язана зі зміною форми власності, була припинена.

Протягом двох з невеликим років керівництво підприємства домагалося
поновлення цього процесу.

У лютому 1993 р. був зареєстрований орендний концерн “Стирол”. Це
відкрило новий етап у розвитку підприємства. Використання оренди з
викупом дозволило, раціонально витрачаючи засобу, направляти їх на
розвиток виробництва і на викуп майна концерну.

1 вересня 1995 р. було зареєстровано акціонерне товариство “Концерн
Стирол”, співвласниками якого стали працівники підприємства, ветерани
концерну, юридичні особи, громадяни України і держава. Самостійне
господарювання дозволило виконати ряд проектів, що значно зміцнили
економіку концерну.

У травні 1993 р. одержало першу продукцію спільне
українсько-американське підприємство “Хантсман-Стирол”, що випускає
одноразове упакування для продуктів.

У липні 1994 р. почав роботу другий агрегат виробництва карбаміду.

У жовтні 1995 р. введено в лад виробництво карбамидо-аммиачной суміші
(рідкі добрива, застосовувані в США, Франції, Канаді), створене спільне
українсько-американське підприємство “IBE – Стирол”.

У жовтні 1996 р. введено в лад фармацевтичне виробництво, що працює по
стандартах GMP (найвищий світовий рівень якості, прийнятий у Сполучених
Штатах і Канаді, високо розвитих європейських країнах), спроектоване і
споруджене в співробітництві з канадською фірмою “Western Industrial
Group”, що випускала на першому етапі аспірин, парацетамол і вітамін “З”
і здатне значно розширити асортимент виробленої продукції. У квітні 1998
року початий випуск ще п’яти нових препаратів – знеболюючих,
протизапальних, шлунково-кишкових. Прийнято програму випуску в 1998 р.
ще двадцятьох чотирьох нових лік. Мова йде про безрецептурні препарати –
джинериках. Це серцево-судинні засоби, препарати, що поліпшують мозковий
кровообіг, для лікування захворювань органів подиху, травлення,
сечостатевої сфери, антиалергічні, анальгетики й антипиретики, що
загальзміцнюють, антивірусні й ін. 28 серпня виробництво фармацевтичних
препаратів одержало сертифікат GMP, що свідчить про світовий рівень
виробництва лікарських препаратів у концерні.

У концерні ведеться постійна реконструкція і модернізація виробництва,
засобу підприємства, що залишилися після виплати всіх обов’язкових
платежів і податків, направляються, в основному, на розвиток виробництва
і випуск якісної продукції.

“Стирол” нагороджений Алмазною зіркою за якість продукції, присуджуваної
Мексиканським Національним інститутом маркетингу (1993 і 1996 р.), сьома
призами за якість, успіхи в розвитку технології виробництва, високий
торгову репутацію, за комерційний престиж, присуджуваними Клубом лідерів
в області торгівлі і редакцією журналу “Всесвітній ринок” (Мадрид,
1994-1996 р.), призом “Золота Арка Європи” (1996 р.), заснованим фірмою
“B&G”, є лауреатом премії “Золотий Скіф” (1997 р.- регіональний приз,
присуджений за впровадження і розвиток сучасних технологій), лауреатом
загальнонаціональної програми “Людина року” у номінації “Вітчизняний
виробник”.

У вересні 1998 року концерн нагороджений Міжнародним Призом за високу
якість контролю за станом навколишнього середовища.

обраний Президентом концерну.

7 грудня 1994 року нагороджений Почесним Знаком Відмінності (Почесною
Вiдзнакою) Президента України. У березні 1998 р. обраний депутатом
Верховної Ради України.

З квітня 1998 р. – голова Правління концерну. і, що випробували на
міцність колектив азотно-тукового, не можна порівнювати з проблемами, що
виникають зараз – щодня і щогодини. Не можна порівнювати тому, що вони
просто різні. Але можу сказати, що підхід до їхнього рішення в колективу
залишився колишнім – тверда віра у свої сили, професіоналізм і
самовіддану відданість нашим стироловским

Фабрика з виробництва фармацевтичних препаратiв, призначена для випуску
таблетованих та капсульованих лiкарських засобiв, введена в дiю 17
вересня 1996 року (згiдно з Актом приймання Державної Технiчної комiсiї
про готовнiсть об’єкту до експлуатацii). Проект фабрики, наданий
канадською фiрмою Western industrial Grouр згiдно з контрактом © 22 вiд
26.05.95, вiдповiдає Канадським (НРВ) та Американським (FDA) Правилам
високоякiсного виробництва GMP.

Продуктивнiсть обладнання – 950 мiльйонiв таблеток та капсул на рiк.
Змiнна продуктивнiсть – 1000 кг. Режим роботи: двi виробничi змiни по 8
годин; третя змiна – санiтарно-профiлактичнi заходи та технiчне
обслуговування устаткування. Кiлькiсть робочих днiв на рiк – 250.
Технологiчний процес виробництва препаратiв включає пiдготовку i
змiшування субстанцiй та допомiжних речовин, таблетування й упакування в
споживчу тару – контейнери та блiстери. Усi примiщення виробничоi зони,
а також лабораторiї контролю якостi знаходяться в “чистих” блоках,
зроблених зi сталi, а пiдлога – з безшовного настилу.

Фабрику з виробництва лiкарських засобiв роздiлено на виробничiй,
побутовий та адмiнiстративний блоки. Виробничий блок, у свою чергу,
подiляється на такi незалежнi зони:

виробнича зона;

пакувальна зона;

складська зона.

Виробничi зони розташовуються таким чином, щоб скоротити до мiнiмуму
ризик перехресних потокiв сировини i матерiалiв, й, вiдповiдно,
небезпеку забруднення. Для запобiгання контакту iз зовнiшньою атмосферою
при завантаженнi i розвантаженнi спецiального автотранспорту, склади
сировини та готовоi продукцii з пiвденноi сторони будинку мають тамбури
з герметичними дверима. Коридор у складi забезпечує роздiльнi маршрути
пересування обслуговуючого персоналу складського примiщення та
персоналу, що заходить до виробничоi зони.

На пiдставi вищевикладеного можна зробити висновок, що продукцiя нашого
виробництва вiдповiдає найвищим стандартам якостi, пiдтвердженням чому є
одержання в сiчнi 1998 року Сертифiкату, виданого вiдомою мiжнародною
органiзацiєю Ллойдс Регiстр, який свiдчить про те, що система керування
якiстю фармацевтичного виробництва вiдповiдає вимогам мiжнародного
стандарту iSO 9002.

Сьогоднi фiрма “Стиролбiофарм” ВАТ “Концерн Стирол” є першим та єдиним
фармацевтичним пiдприємством в Украiнi, сертифiкованим згiдно iз
стандартом iSO 9002. Керiвництво фiрми “Стиролбiофарм” придiляє багато
уваги стратегiчним дослiдженням стосовно виявлення потенцiйних
можливостей фармацевтичного виробництва, формування довгострокових i
перспективних програм, постановки на виробництво нових ефективних
препаратiв.

Нашi координати:

Адреса:

Телефони:

Факс:

E-mail: 84610, Донецька область, м. Горлiвка, вул. Горлiвськой дивiзii,
10.

8 – 06242 – 7-82-00, 7-88-40

8 – 06242 – 4-22-43, 7-85-56

support

ТОВ “СтiролОптФармТорг”:

Адреса:

Телефони:

Факс: 01000, м. Обухiв, вул. Киiвська ,127

8 -044 – 451-73-24

8 -044 – 331-48-92

1 2 3 4 5 N п.п. Найменування Виробник Ціна митна Ціна предопл. Термін
придатності

31. ПАРАЦЕТАМОЛ капс. 325мг №6 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка .49.43
01.02.2010

32. ПАРАЦЕТАМОЛ табл. 325 мг №12 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
.75.68 01.02.2011

33. ПАРАЦЕТАМОЛ табл. 325мг №6 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка .37.34
01.11.2009

34. ПИПЕМИДИН табл.200мг №24 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 9.43
8.55 01.02.2011

35. СЕНАДЕКС табл.№120(12х10) “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 7.21
6.49 01.03.2008

36. СПИРУЛИНА 250 мг табл. №120 # “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
22.30 20.39 01.02.2009

37. СПИРУЛИНА 250 мг табл. №30 # “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 5.29
2.39 01.08.2006

38. СПИРУЛИНА 250 мг табл. №30 # “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 5.29
2.39 01.08.2006

39. СПИРУЛИНА 250 мг табл. №50 # “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 8.75
7.98 01.01.2009

40. Сульфацил-натрия 20% 1мол №5 т-к “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
1.00.91 01.01.2008

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 N п.п. Найменування Виробник Ціна митна Ціна предопл. Термін
придатності

21. ИНДОМЕТАЦИН ретард капс. №12 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 1.62
1.48 01.03.2008

22. КАЛЬЦІЮ глюконат фрукт.табл. 0.5 №120 (12х10) “Концерн Стірол”
ВАТ,м.Горлівка 8.12 7.38 01.04.2008

23. ЛАСУХА табл.№100 # “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 5.52 5.04
01.03.2009

24. ЛОПЕРАМИД капс. 2мг №24 (12х2)@ “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
2.12 1.84 01.08.2007

25. МУЛЬТИВИТАМИН.КОМПЛЕКС табл. №30 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
4.55 3.73 01.09.2006

26. МУЛЬТИВИТАМИН.КОМПЛЕКС табл. №50 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
6.95 5.58 01.01.2007

27. НОВАЛГИН табл. №120(12х10) “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 16.42
14.85 01.01.2009

28. НОРФЛОКСАЦИН капс.200 мг №24 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 3.84
3.41 01.08.2009

29. ОМЕПРАЗОЛ капс.20 мг №120(12х10) “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
62.30 57.03 01.07.2008

30. ПАРАЦЕТАМОЛ капс. 325 мг №12 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
.96.87 01.12.2010

1 2 3 4 5 N п.п. Найменування Виробник Ціна митна Ціна предопл. Термін
придатності

11. ВІТАМІН З апельс.табл.500мг №[email protected] “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
6.48 5.71 01.07.2008

12. ГЕПАРСИЛ капс. 70мг №120 (12х10) “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
15.98 16.09 01.01.2008

13. ГИНКГО БИЛОБА фреш. капс. 40 мг №30 # “Концерн Стірол”
ВАТ,м.Горлівка 7.84 7.14 01.02.2009

14. ГИНКГО БИЛОБА фреш. капс. 40 мг №50 # “Концерн Стірол”
ВАТ,м.Горлівка 12.95 11.86 01.01.2009

15. ДЕКСАМЕТАЗОН ф-т 0,1% 1мл№5 гл.к.т-к “Концерн Стірол”
ВАТ,м.Горлівка 2.55 2.32 01.12.2007

16. ДИКЛОФЕН.с ПАРАЦЕТ.табл.№12 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 2.02
2.01 01.11.2007

17. Дилтиазем-ретард 90 мг №120 “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 43.35
39.38 01.10.2008

18. ДРОТАВЕРИН табл. 0.04м №[email protected] “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка 1.76
1.51 01.07.2007

19. ЖЕНЬШЕНЬ китайск.капс.100 мг №30 # “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
6.60 6.43 01.09.2008

20. ЖЕНЬШЕНЬ китайск.капс.100 мг №50 # “Концерн Стірол” ВАТ,м.Горлівка
11.54 10.50 01.10.2008

1 2 3 4 5

ФІРМА СТИРОЛБИОФАРМ

Основні напрямки діяльності:

Виробництво і реалізація лікарської продукції (лікарські засоби у формі
таблеток і капсул, рідкі стерильні лікарські засоби у формі
шприць-тюбиків і тюбиків-крапельниць, ветеринарні препарати), медичного
закису азоту (N2O); CO2; O2; ізотопи O18 (нерадіоактивного).

ОАО «Концерн Стирол» у зв’язку з організацією Центра по доклиническому
вивченню лік зацікавлено в закупівлі високоточного лабораторного
устаткування, а також устаткування для комплектації
експериментально-біологічної клініки (віварію) і лабораторних меблів.
Необхідною умовою є відповідність устаткування міжнародним вимогам GLP.

Для комплектації експериментально-біологічної клініки (віварію)
необхідне устаткування (стелажі, клітки, поїлки) для змісту лабораторних
тварин 4 видів: миші, пацюки, морські свинки, кролики.

Для комплектації лабораторного комплексу потрібно устаткування
загальлабораторного призначення, устаткування для проведення
фармакологічних (фізіологічних) експериментів, мікроскопи, термостати
повітряні, водяники лазні, мікротом заморожуючий, мікротом санний,
центрифуги, дистилятори, бидистилляторы, лампи бактерицидні, ваги
лабораторні різних класів точності, микрофотонасадки з фото- і
відеокамерою, витяжні шафи, фотоэлектроколориметры, спектрофотометри,
хірургічний інструментарій, ультразвукові мийки, холодильник побутовий,
холодильник медичний, морозильна камера.

Необхідні лабораторні меблі: столи лабораторні острівні і пристенные,
тумби, шафи для лабораторного посуду, шафи для реактивів, шафи витяжні,
мийки, столики манипуляционные, тумби для ваг, стільці лабораторні.

Зі ста кращих товарів року чотири зроблені на “Стиролі”.

25-26 березня 2005 року в Національному комплексі «Експоцентр України»
у Києві пройшли урочисті фінальні заходи Всеукраїнського конкурсу якості
продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України», що
сьогодні є єдиним національним конкурсом по якості.

Організаторами виступили Госпотребстандарт України, ГП «Український
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації і якості», Усеукраїнська громадська організація «Союз
споживачів України». Офіційними партнерами стали асоціація
«Укринтерстандарт», «Укрметртестстандарт», УСПП, Федерація роботодавців
України.

На церемонію були запрошені народні депутати України, члени уряду,
центральних органів виконавчої влади, представники професійних об’єднань
і організацій.

Учасниками конкурсу минулого і товари, представлені нашим
підприємством.Одним із кращих був визнаний препарат «ЭРЕКТИЛ», що і
одержав диплом переможця конкурсу! Особливо приємно те, це вже друга
нагорода в конкурсі «100 кращих товарів України»: торік дипломом був
відзначений «Вітамін З».

Випуск лікарських препаратів з використанням новітніх технологій
фармацевтичного виробництва, бездоганної якості на рівні світових
стандартів для забезпечення, у першу чергу, потреб вітчизняної охорони
здоров’я — філософія ОАО «Концерн Стирол». Висока якість нашої продукції
є запорукою нашого успіху на фармацевтичному ринку.

Крім фірми «Стиролбиофарм» переможцями стали ОАО «Стиролпак», ТОВ
«Полістирол» і ТОВ «Стиролхимбыт».

ОАО «Концерн Стирол» — сучасне багатогалузеве підприємство, одним із
пріоритетних напрямків діяльності якого є виробництво фармацевтичної
продукції. Його здійснює вхідна до складу концерну фірма
«Стиролбиофарм». Почавши виробництво 8 років тому з випуску декількох
препаратів, у даний час ця динамічно компанія, що розвивається,
розташовує одним з дуже значних портфелів лікарських засобів серед
вітчизняних фармацевтичних підприємств. Лікарські засоби торгової марки
«Стирол» займають гідне місце на ринку і користаються високим попитом як
в Україні, так і за її межами. Високо оцінюють діяльність підприємства і
фармацевти: за даними Усеукраїнського фармацевтичного рейтингу
«Фармэксперт», що складається на підставі думок працівників аптечних
установ, у 2003 р. (як і в 2002 р.) ОАО «Концерн Стирол» ввійшов у
десятку ведучих фармацевтичних компаній-виробників, що працюють на ринку
України.

Основний принцип діяльності фірми: випуск лікарських препаратів
бездоганної якості з використанням новітніх технологій фармацевтичного
виробництва для забезпечення, у першу чергу, потреб вітчизняної охорони
здоров’я. Тому для виробництва лікарських засобів використовуються
винятково високоякісні субстанції таких відомих фірм, як Givaudan Roure,
Farmachem, Reformed Chemicals LTD (Швейцарія), Rhone Poulenc (Франція),
Helm, Hoffmann – La Roche, BASF; Merck (Німеччина), Glucona
(Нідерланди), Chemopharma (Австрія).

На сьогоднішній день асортимент фармацевтичної продукції ОАО «Концерн
Стирол» включає 47 найменувань твердих лікарських форм (таблетки і
капсули), 3 розчини для ін’єкцій для застосування при невідкладних
станах, а також 3 розчини для застосування в офтальмології. «Концерн
Стирол» є єдиним в Україні виробником медичного закису азоту — засобу
для інгаляційного наркозу. Номенклатура лікарських препаратів у формі
таблеток і капсул включає як рецептурні, так і безрецептурні лікарські
засоби різних фармакотерапевтических груп. Також компанія робить
біологічно активні добавки (БАД). В даний час лінія по виробництву
твердих лікарських форм працює з 100% завантаженням. Накопичений досвід
виробництва, зважений і клінічно обґрунтований підхід до формування
асортименту дозволяють планувати його подальше розширення за рахунок
уведення додаткових виробничих потужностей.

Першими препаратами, виведеними на ринок, були ВІТАМІН С и ПАРАЦЕТАМОЛ,
що виробляються по унікальній рецептурі, розробленої Торонтским
інститутом фармацевтичних технологій. В даний час вони вже добре відомі
і користаються високим попитом у споживачів як в Україні, так і в
країнах СНД, Латвії, Естонії, далекого зарубіжжя. Із самого початку
випуску лікарських засобів особлива увага приділялася їхньому упакуванню
— серед вітчизняних виробників компанія однієї з перші початки
упаковувати таблетированные і капсулированные лікарські засоби в
блістери з поливинилхлоридной плівки і фольги, що захищають препарати
від впливів зовнішнього середовища й обеспечивающие тривалий термін
їхнього збереження.

Лікарські засоби, розроблені фірмою «Стиролбиофарм» разом з Державним
науковим центром лікарських засобів (ГНЦЛС), — це не просто дженериковые
форми відомих брэндов. З використанням нових технологій виробництва
налагоджений випуск пролонгованих лікарських форм деяких препаратів,
застосування яких дозволяє підвищити комплаенс пацієнтів і поліпшити
якість їхнього життя. Так, наприклад, пролонгована форма дилтиазема —
ДИЛТИАЗЕМ-РЕТАРД забезпечує більш тривале вивільнення діючого речовини і
його поступове надходження в кров без властивих короткодействующим
препаратам крутих піків концентрації, що обумовлює гарну переносимость
препарату. Препарат АМБРОКСОЛ-РЕТАРД являє собою двошарову таблетку, що
містить 0,075 м амброксола гідрохлориду. Зміст у препараті допоміжної
речовини ойдрагита RL забезпечує поступове вивільнення діючого речовини
і підтримка його високої концентрації в плазмі крові. Це дозволяє
приймати лише одну таблетку препарату в добу, що сприяє більш чіткому
дотриманню пацієнтами режиму лікування. «Стиролбиофарм» пропонує
вітчизняному споживачу і лікарські засоби для профілактики і лікування
захворювань травного тракту — ГЕПАРСИЛ і ОМЕПРАЗОЛ, що вигідно
відрізняються від наявних на ринку аналогів оптимальним співвідношенням
ціна/якість. ГЕПАРСИЛ у формі капсул містить досить високу, у порівнянні
з багатьма вітчизняними аналогами, дозу силимарина — 70 мг, при цьому
ціна препарату дозволяє компанії успішно конкурувати в сегменті
низкостоимостных препаратів. Доступний широкому колу споживачів і
високоефективний антисекреторний препарат ОМЕПРАЗОЛ, що застосовується
для лікування виразкової хвороби.

Особливий інтерес серед БАД представляють ЖЕНЬШЕНЬ КИТАЙСЬКИЙ і
ЭХИНАЦЕЯ, що ОАО «Концерн Стирол» випускає у формі капсул. Аналогічна
продукція вітчизняних виробників представлена спиртовими екстрактами.
Заслуговує на увагу і ГИНКГО ФРЕШБРЕЙН — БАД, що поліпшує обмінні
процеси в головному мозку і стимулююча розумову діяльність. Випуск цих
екстрактів у формі капсул знімає обмеження прийому спиртосодержащих
лікарських засобів і дозволяє вживати їх людям, професія яких зв’язана з
підвищеним ризиком і необхідністю концентрації уваги.

У 2003 році на фармацевтичний рынок України був виведений ряд нових
препаратів у формі таблеток. Препарат ДИКЛОФЕНАК З ПАРАЦЕТАМОЛОМ
виробляється за вітчизняною технологією на основі імпортних субстанций.
Це двошарові таблетки — один шар містить диклофенак натрію і допоміжні
речовини, завдяки яким досягається ацидорезистентность і кишкова
розчинність препарату, а другий — парацетамол. Комбінація цих
компонентів з різним механізмом реалізації анальгирующего дії забезпечує
більш ефективне усунення болючого синдрому.

Препарат ЭРЕКТИЛ (силденафила цитрат) — органотропное лікарський засіб,
що відновлює порушену здатність до досягнення і підтримки ерекції і
забезпечує природна відповідь на сексуальне порушення. Результати
відкритого порівняльного дослідження, проведеного в Інституті урології і
нефрології АМН України в 2001 р., показали, що по ефективності ЭРЕКТИЛ
не уступає оригінальному препарату силденафила. Це дає можливість
застосовувати препарат для корекції эректильной дисфункции як у якості
монотерапии, так і в складі комплексного лікування, а за ціною він
доступний для різних шарів населення.

Удосконалення технології виробництва лікарського препарату на основі
ацетилсаліцилової кислоти дозволило нам вивести на ринок України
максимально безпечний, ефективний і високоякісний препарат з цим діючим
речовиною під торговою назвою АСПЕТЕР.

«Концерн Стирол» почав випуск лікарських препаратів у виді розчинів для
ін’єкцій і офтальмологических розчинів у травні 2001 р. Виробництво цих
препаратів у полімерному упакуванні (шприць-тюбик і тюбик-крапельниця)
проектною потужністю 20 млн доз у рік організовано відповідно до вимог
GMP за принципом «чистих кімнат». Особливістю їхнього виробництва на ОАО
«Концерн Стирол» є повна автоматизація технологічного процесу,
здійснюваного в асептичних умовах. Така технологія має ряд значних
переваг у порівнянні з традиційними методами асептичного заповнення
попередньо виготовлених і стерилізованих емкостей. Вона дає можливість
забезпечити надійний захист як самого упакування, так і розчину від
мікробної контамінації зі збереженням стерильності й апирогенности в
процесі виробництва і тривалого збереження. Особливістю упакування очних
крапель є максимально герметичне закриття кришки крапельниці при
багаторазовому використанні, що дозволяє забезпечувати стерильність
розчину протягом усього часу застосування. Розчини для ін’єкцій ОАО
«Концерн Стирол» пропонує вітчизняному споживачу у формі шприць-тюбиків.
Таке упакування володіє цілим поруч переваг у порівнянні з традиційною
скляною тарою: забезпечують швидкість, зручність і комфортність
застосування в будь-яких, у тому числі екстремальних умовах. А менша
вага, еластичність і компактність дозволяють уникнути проблем при
транспортуванні. Додатковим заходом захисту від впливу факторів
зовнішнього середовища стерильного розчину, що знаходиться в
шприць-тюбику, є герметичне вторинне упакування в практично непроникну
для вологи і повітря алюмінієву фольгу. Саме в такім упакуванні
випускається могутній анальгетик БУТОРФАНОЛА ТАРТРАТ, що
використовується для надання екстреної медичної допомоги.

Якість продукції контролюється відповідно до вимог Європейської
Фармакопеї в лабораторії, оснащеної сучасним устаткуванням для
проведення фізико-хімічного і бактеріологічного контролю, а також на
базі медико-біологічної клініки (віварію). У грудні 2001 р. віварій
сертифікований відповідно до міжнародних стандартів. Таким чином,
організація технологічного процесу виробництва ін’єкційних розчинів і
очних крапель у полімерному упакуванні відповідно до вимог GMP ЄС
гарантує їхню високу якість і забезпечує конкурентноздатність як на
внутрішньому, так і на зовнішньому фармацевтичних ринках.

Якість фармацевтичної продукції ОАО «Концерн Стирол» неодноразово
відзначалося на загальнодержавному і міжнародному рівні

У 1999 р. фірма «Стиролфарм» визнана кращим промисловим підприємством
року в рамках загальнонаціональної програми «Людина долі».

У 2000 р. фірма «Стиролбиофарм» стала власником премії
«Прометей-Престиж» у номінації «Краща торгова марка» програми «Людина
долі».

У 2001 р. стала власником призу «Quality Summit Award» у рамках
міжнародної програми, заснованої отборочным Комітетом B.I.D. (Business
Initiative Directions, Іспанія).

У 2002 р. визнана гідною звання переможця в номінації «За впровадження
сучасних технологій у виробництво» у Національному рейтингу працівників
фармацевтичної галузі України «Панацея 2002».

У 2004 р. препарат Вітамін С с апельсиновим смаком став переможцем
конкурсу “100 кращих товарів України”.

В даний момент у лабораторії клініки проводяться біологічні дослідження
рідких стерильних лікарських розчинів і води для ін’єкцій виробництва
фірми «Стиролбиофарм». Для проведення аналізів використовуються
біологічні тест-системи, одержувані з розплідників інституту фізіології
ім. академіка Прочанина і розплідника «Фенікс» м. Київ. На сьогоднішній
день Науково-дослідним центром заявлені дві категорії токсикологічних
досліджень, спрямовані на оцінку впливу (короткочасного і тривалого) на
здоров’я людини – це пирогенность і гостра токсичність.

25 липня Концерн “Стирол” першим в Україні одержав міжнародний
сертифікат на відповідність системи керування професійною безпекою й
охороною здоров’я вимогам стандарту OHSAS 18001. Застосування даного
Стандарту широко використовується на ведучих фірмах країн Європейського
Союзу. Стандарт розроблений при участі Британського Інституту
Стандартів, Міжнародного Бюро Веритас, Ллойд Регістр і інших. Система
OHSAS є продовженням Стандартів систем ISO 9000 і ISO 14000 (стандарти
якості і стандарти екологічного менеджменту).

Робота з упровадження Стандарту на Концерні проводилася спільно з
фахівцями технічного суспільства “Бюро Веритас” і Донецького
експертно-технічного центра, за підтримкою територіального органа
Госнадзорохрантруда. Щоб належним образом виконати усі вимоги стандарту
OHSAS 18001, було організовано безупинне навчання персоналу. Первинне
навчання по трьох напрямках було проведено консультантами Бюро Веритас
разом з навчальним центром підприємства. Вимогам OHSAS 18001 минулого
навчені керівники Концерну, керівництво і фахівці всіх служб, навчання
пройшли внутрішні аудитори і фахівці з оцінки ризиків. Сертифікація
аудиторами Бюро Веритас проводилася в два етапи:

• 8-9 квітня пройшов перший етап сертифікації;

• 21-23 травня проведений основний етап сертифікації, з наступною
видачею сертифіката за результатами аудита.

Результати були успішними – ОАО “Концерн Стирол” був рекомендований на
одержання сертифіката состветствия Системи професійної безпеки й охорони
здоров’я вимогам стандарту OHSAS 18001. Упровадження стандарту допомогло
виключити смертельні випадки й істотно знизити загальний рівень
травматизму на підприємстві. За перше полугодие поточного року відбулося
вдвічі менше нещасливих випадків, чим за аналогічний період 2002 р.
Знизився і рівень захворюваності

Ми нагороджені кубком “Панацея – 2002” !Фармацевтична асоціація України
разом з Інформаційним центром «Медпроминфо» проводить щорічний
Національний рейтинг фармацевтичної галузі України «Панацея 2002»,
присвячений Дню фармацевтичного працівника. Ціль рейтингу визначити
кращих працівників фармацевтичної галузі, виявити її реальних лідерів.
Для визначення переможців Третього національного рейтингу створена
Комісія на чолі з президентом Фармацевтичної асоціації України Ю.П.
Спиженко.

У двох номінаціях ОАО «Концерн Стирол» став лауреатом і нагороджений
дипломами:

За глобальность програм розвитку

За промоцію мед. препаратів, виготовлених по сучасних технологіях

У номінації “За впровадження сучасних технологій у виробництво”
визнаний гідним звання переможця з врученням іменного кубка.

Експериментально- біологічна клініка (Віварій) компанії
“Стиролбиофарм”Введена в эсплуатацию експериментально-біологічна клініка
(ЭБК) компанії “Стиролбиофарм”, призначена для змісту лабораторних
тварин і проведення біологічних (фармакологічних) досліджень на
пирогенность і токсичність рідких стерильних лікарських препаратів і
фармакологічних субстанций.

Проект ЭБК компанії “Стиролбиофарм”, виконаний відповідно до вимог
міжнародної практики по пристрої, устаткуванню і змісту
експериментальних тварин. Технічні рішення, прийняті в проекті,
забезпечують чітке зонирование приміщень і служб, що у свою чергу
виключає ризик взаємної контамінації, зв’язаної з одночасним змістом
тваринних різних видів. Це забезпечується наступними заходами: поділом
на “чисту” і “брудну” зони; організацією вільного “брудного” коридору;
організацією тамбурів на вході в приміщення змісту тварин; оснащенням
приміщень змісту тварин на виході передатними шлюзами для вивантаження в
брудний коридор відходів і відпрацьованих підстилок у процесі збирання,
а також кліток на чищення і стерилізацію.

ЭБК (віварій) компанії “Стиролбиофарм” оснащена устаткуванням ведучих
європейських виробників: “EHRET Labor-und Pharmatechnik” (Німеччина),
“POLAN – POZNAN” (Польща), а також “Медоборудование” (Росія).

Система вентиляції і кондиціонування представлена двома роздільними
приточно-вытяжными установками виробництва фірми “VTS CLIMA” (Польща).
Система запрограмована з урахуванням підтримки постійної температури
(коливання 0,10С). Система кондиціонування дозволяє підтримувати не
тільки оптимальний температурний режим, але і тиск і вологість, а також
знизити до мінімуму рівень пилу і виключити можливість влучення агентів,
що інфікують. У кондиціонерах передбачені 2 ступіні фільтраційного
відчищання повітря. Для забезпечення високої якості повітря, що
надходить безпосередньо в “чисті” приміщення, передбачена третя ступінь
його фільтраційного відчищання. Фільтр установлений безпосередньо перед
подачею повітря в “чисті” приміщення, що цілком виключає влучення в них
пилу і мікроорганізмів, а також продуктів їхнього метаболізму.

Для підтримки постійної температури в приміщеннях для кролів (180С),
мишей (220С), у технологічних приміщеннях (210С) у коридорах і
приміщеннях віварію передбачені терморегулятори, що дозволяють з високою
точністю задавати необхідну температуру.

Система вентиляції і кондиціонування відповідає вимогам діючих
“Санітарних правил по пристрої, устаткуванню і змісту
експериментально-біологічних клінік (віваріїв)”, а також у відповідності
нормами і правилами GMP.

Робота у віварії організується відповідно до вимог міжнародних
правил, а також діючих в Україні “Санітарних правил” по пристрої,
устаткуванню і змісту експериментально-біологічних клінік (віваріїв).
Високий технічний рівень проведених досліджень і юридична правомірність
аналітичних висновків дозволяє швидко надавати об’єктивні результати
апробації відділу технічного контролю ОФЗ “Фармація” і іншим стороннім
організаціям.

Потужність ЭБК розрахована на одночасний зміст 100 кролів і 2000
мишей.

База віварію має у своєму розпорядженні лінійними в 3-4 поколіннях
лабораторними тваринами. Дослідження з використанням лінійних тварин на
всіх етапах тестування рідких ін’єкційних лікарських засобів і
фармацевтичних субстанций дає можливість найбільше вірогідно і якісно
одержувати результати проведених іспитів.

Тести на пирогенность здійснюються за допомогою системи PYR – 30 на
здорових кроликах масою 2,0-3,5кг. Кожну серію препарату випробують на
3-х кроликах. Досліджувані лікарські засоби вводять у вушну вену кролика
і контролюють температуру тіла випробуваної тварини. Препарат вважається
непирогенным, якщо сума підвищень температури в 3-х кроликів чи менше
дорівнює 1,4 0С. Процес тестування займає, у цілому біля шести годин.
Процес термометрії цілком автоматизований: від моменту добору тварин, що
беруть участь в експерименті до видачі результатів через мультипликсер
на екран монітора і принтер. Погрішність термометрії складає 0,010С.

Така система ведення експерименту дозволяє максимально точно
провести тестування. База даних, що знаходиться в комп’ютері, дає
можливість не тільки зберігати інформацію про всі проведені тести, але і
контролювати весь технологічний процес, тобто за кожною твариною в
індивідуальному порядку ведеться спостереження з фіксуванням основних
його показників в особистій графі, що ставить ще один плюс у чистоті
проведеного експерименту.

Іспит на токсичність проводять на здорових білих мишах масою 19-21р.
Кожну серію препарату випробують на 5-ти мишах. Для проведення тесту на
токсичність лікарської речовини розчин препарату уводять тварині в
хвостову вену. Препарат вважають выдержавшим іспит, якщо протягом 48-и
годин спостереження не загине жодна з піддослідних мишей.

Усі проведені тести відповідають міжнародним правилам і нормам
стандартів GMP – GLP, а також вимогам ЕЕС. Аналогів в Україні не має.

23 квітня 1933 року Горловский азотно-туковий завод першим у колишньому
СРСР початків випуск аміаку з коксового газу. У нашого підприємства було
кілька періодів бурхливого розвитку – власне час становлення
азотно-тукового заводу, післявоєнні роки, коли йшло відновлення і
нарощування потужностей, народження органічного крила, що з’явилося на
території заводу в шістдесяті, розвиток виробництва мінеральних добрив і
кислот. Рубіж сімдесятих і вісімдесятих років став часом створення
крупнотоннажных виробництв аміаку і карбаміду, що сьогодні після
серйозних модернізацій і безупинних реконструкцій продовжують залишатися
основою економіки концерну. Нарешті, середина дев’яностих років – наш
час. З вересня 1995 року стироловцы є власниками свого підприємства –
Відкритого акціонерного товариства “Концерн Стирол”. Щодня ми бачимо
добрі зміни у вигляді нашого концерну: зводяться нові заводи,
упорядковується територія, целеустремленнее і професійніше трудиться наш
колектив. Тепер підприємство відоме не тільки як один з великих
виробників мінеральних добрив і аміаку, кислот і солей. “Стирол”
виходить на ринок як виробника лікарських препаратів, клеїв, фарб і
покрить. Колишній азотно-туковий стає потрібний людям багаторазово – як
підприємство, що випускає добрива для підвищення родючості ґрунтів, як
виробник життєво необхідних лік і як підприємство, що робить будівельні
матеріали, необхідні кожному, хто має потребу в житло. Нас улаштовує
така роль. Саме коштовне, що є в “Стиролу” – його люди. Без
перебільшення можна сказати, що це кращі люди нашого міста, області,
держави – умілі, високопрофесійні, ініціативні, змело, що беруться за
рішення проблем, що ще зовсім недавно здавалися непід’ємними. Життя
показує, що в надрах нашого заводу сформувався і виріс колектив, що
здатний приймати виклик часу й обставин. Я бачу в цьому продовження
давніх стироловских традицій тридцятих-сорокових років. Труднощі, що
випробували на міцність колектив азотно-тукового, не можна порівнювати з
проблемами, що виникають зараз – щодня і щогодини. Не можна порівнювати
тому, що вони просто різні. Але можу сказати, що підхід до їхнього
рішення в колективу залишився колишнім – тверда віра у свої сили,
професіоналізм і самовіддану відданість нашим стироловским ідеалам.
Н.А.Янковский, депутат Верховної Ради України, Герой України, Голова
Правління ОАО “Концерн Стирол”

За даними міжнародної Асоціації Виробників мінеральних добрив IFA за
2000 рік концерн “Стирол” випускає 0,86% світового виробництва аміаку,
2,21% світового експорту цього продукту; на долю концерну приходиться
0,8% світового виробництва і 3,03% світового експорту карбаміду.

“Стирол” – один з найбільших у світі виробників аміачної селітри.
Концерн випускає 1,56% світового виробництва селітри і 5,14% світового
експорту цього добрива.

Сьогодні концерн робить 26,1 відсотка всього аміаку, що випускається в
Україні, 25,7% мінеральних добрив, 100 % полістиролів. Частка “Стиролу”
в експорті хімічної продукції країни: аміак – 28,7%, мінеральні добрива
– 25,8%, полістироли – 100%.

Частка “Стиролу” в обсязі промислового продукту Донецької області –
2,65%

Частка концерну в обсязі промислового продукту м.Горлівки – 59,9%.

Частка концерну в обьеме промислового продукту України за 2001 р.
складає 0,52 %.

Податки, сплачені концерном за 9 місяців 2001 року (74.173 млн. грн.)
склали 0,19% державного бюджету України, 2,01% бюджету області, 33,7%
бюджету м.Горлівки, а податок із прибутку, що надходить у державну
скарбницю від міських підприємств, на 60-70% сплачується “Стиролом”.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020