.

Товарооборот (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 13784
Скачать документ

Реферат на тему:

Товарооборот Поняття і значення товарообороту

Основну масу матеріальних благ, що використовуються для особистих
потреб, населення отримує через торгівлю. Кількісна та якісна
характеристики товарної маси, яка переходить із сфери виробництва у
сферу споживання, відповідно до закону товарного обігу відображаються в
показниках товарообороту.

У загальному контексті під товарооборотом розуміють продаж товарів
масового споживання та надання платних торговельних послуг населенню для
задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим
підприємствам — для подальшої переробки чи продажу. Економічні
відносини, що пов’язані з обміном грошових коштів на товари,
відображають економічну сутність товарообороту.

Значення товарообороту необхідно розглядати на рівні держави та на рівні
конкретного торговельного підприємства.

На державному рівні значення показника “обсяг та структура
товарообороту” полягає у такому:

1. Роздрібний товарооборот є одним із важливих показників
соціально-економічного розвитку країни, який характеризує заключний етап
руху товарів у сфері споживання. Саме через роздрібний товарооборот
відбувається зміна форми вартості споживчих товарів, яка була створена в
процесі виробництва. У результаті відшкодовуються виробничі витрати і
створюються умови для подальшого розвитку виробництва.

2. Роздрібний товарооборот характеризує обсяг залучення купівельних
фондів споживачів у вигляді грошових доходів, отриманих як оплата праці,
які обмінюються в роздрібній торгівлі на товари відповідно до попиту
населення.

3. Роздрібний товарооборот є одним із важливих показників рівня життя,
матеріального та культурного благополуччя населення країни. Для
характеристики рівня життя населення використовується ціла система
аналітичних показників, що є вихідними від обсягу товарообороту: обсяг
споживання окремих видів продовольчих та непродовольчих товарів,
забезпечення населення товарами культурно-побутового призначення,
відповідність споживання раціональним нормам тощо.

4. Роздрібний товарооборот певною мірою впливає на стан грошового обігу
в державі, стійкість національної валюти, поза-як обіг готівкових коштів
здебільшого пов’язаний з обслуговуванням роздрібного товарообороту.

Види і форми товарообороту

Товарооборот торговельного підприємства здійснюється в різноманітних
видах та формах.

Залежно від специфіки операцій з купівлі-продажу товарів у складі
товарообороту торговельного підприємства вирізняють такі його види:

1. Роздрібний товарооборот, який характеризує обсяги продажу споживчих
товарів населенню для власного користування.

2. Оптовий товарооборот, який характеризує виручку від продажу споживчих
товарів, що пройшли необхідну технологічну обробку на підприємстві
(зберігання, оптове підсортування, транспортування, передпродажну
підготовку та інше), різним оптовим покупцям для наступної реалізації
кінцевим споживачам.

Оптова реалізація товарів може здійснюватися через такі форми:

• регіональний оптовий товарооборот — продаж товарів оптовим покупцям
свого регіону (міста, району, області);

• міжрегіональний товарооборот — реалізація споживчих товарів оптовим
покупцям інших регіонів (у межах області країни);

• зовнішньоторговий товарооборот — продаж оптовим покупцям інших країн
(за експортом).

3. Торговельно-посередницький товарооборот, який визначається обсягом
посередницьких операцій купівлі-продажу споживчих товарів без будь-якої
технологічної обробки на торговельному підприємстві роздрібним або
оптовим покупцям.

У торговельно-посередницькому обігу вирізняють такі складові:

• оборот на біржовому ринку, тобто посередницькі операції з
купівлі-продажу товарів на різноманітних товарних спеціалізованих або
універсальних біржах через створені (придбані) брокерські контори або
брокерські місця;

• оборот на позабіржовому ринку, до складу якого включають обсяг
посередницьких угод, що уклалися поза товарними біржами з вітчизняними
або зарубіжними учасниками.

Роздрібна реалізація товарів здійснюється в різноманітних формах
роздрібного товарообороту:

Залежно від організаційних форм продажу споживчих товарів роздрібний
товарооборот поділяється на:

• товарооборот торговельної мережі, у складі якого вирізняють:

а) товарооборот роздрібної торгівлі, який здійснюється через спеціально
організовану торговельну мережу (магазини, намети, кіоски, аптеки,
автозаправні станції та ін.);

б) товарооборот підприємств громадського харчування (їдалень, кафе,
кафетеріїв, ресторанів, барів тощо);

• продаж поза торговельною мережею населенню товарів власного
виробництва, закуплених “на стороні” або отриманих за бартером через
каси неторгових підприємств, організацій, установ.

Залежно від складу кінцевих споживачів вирізняють такі форми роздрібного
товарообороту:

• продаж безпосередньо населенню;

• продаж товарів із спеціалізованої торговельної мережі окремим
категоріям організацій та підприємств у порядку дрібного опту.

Залежно від форми грошових розрахунків вирізняють:

• реалізацію товарів за готівку: грошові кошти, отримані безпосередньо
від покупців або перераховані із спеціальних рахунків вкладників
(фізичних осіб) за їх дорученням;

• реалізація через розрахункові чеки установ, банків;

• продаж товарів за безготівковим розрахунком. Залежно від термінів
розрахунку за реалізовані товари у складі роздрібного товарообороту
вирізняють:

• продаж товарів з негайною оплатою;

• продаж товарів у кредит із відстрочкою платежу на встановлений термін
або шляхом здійснення узгоджених періодичних платежів.

Незалежно від часу сплати грошей роздрібний товарооборот визначається в
цінах фактичної реалізації на момент передачі товарів покупцям.

Залежно від характеру реалізованих товарів у складі товарообороту
вирізняють:

• продаж нових товарів;

• продаж товарів, що були у використанні, — скуплених у населення,
прийнятих торговими підприємствами від населення на комісію.

У разі здійснення скупки товарів у населення підприємства сплачують їх
вартість за узгодженими цінами на момент передачі товарів або в
узгоджений термін. Товар, що скуповується, переходить у власність
підприємства та реалізується ним від свого імені.

Якщо товари прийняті на комісію, торговельне підприємство виконує
послуги щодо їх реалізації за комісійну винагороду (у відсотках від ціни
товарів). У разі нереалізації комісійних товарів протягом ЗО днів вони
підлягають уціненню або поверненню комітентові з відшкодуванням
торговельному підприємству витрат за зберігання непроданих товарів.

Склад окремих форм та видів роздрібного товарообороту регламентується
інструкцією про облік роздрібного товарообороту та товарних запасів.

Склад роздрібного товарообороту

До складу роздрібного товарообороту роздрібної торгівлі щодо продажу
товарів населенню за готівку входить:

1. Продаж товарів через роздрібну мережу (магазини, аптеки, намети, л
арки, кіоски, АЗС, автомати, розвізну, розносну та інші види торгової
мережі) за готівку, за розрахункові чеки установ банків, за
перерахуванням із рахунків вкладників установ банків (за їх дорученням);
продаж товарів через підприємства та секції посилочної торгівлі при
універмагах та інших магазинах; також продаж товарів на борту літаків та
в пасажирських поїздах. Продаж товарів населенню за розрахункові чеки
установ банків, за перерахуванням із рахунків вкладників (за їх
дорученням) розцінюються як продаж за готівку. Вартість товарів
(включаючи вартість посилкових ящиків), що відправляються через
підприємства посилочної торгівлі, включається до обсягу товарообороту на
момент здачі їх підприємством торгівлі відділенню зв’язку. Продаж
товарів на борту літаків та у пасажирських поїздах враховується в
роздрібному товарообороті магазину-складу на момент здачі йому грошової
виручки бортпровідниками та провідниками поїздів. Вартість розфасованих
у магазинах продовольчих товарів враховується в роздрібному
товарообороті, включаючи вартість пакування.

2. Продаж населенню товарів тривалого використання (меблів,
телерадіоапаратури, холодильників, транспортних засобів та інше) за
зразками на момент фактичної відпустки (доставки) їх покупцю незалежно
від часу сплати грошей.

3. Продаж населенню товарів у кредит з відстрочкою платежів, товарів,
прийнятих від населення на комісійній основі, причому до товарообороту
включається повна вартість товарів за роздрібними цінами на момент
фактичного отримання їх покупцями.

4. Продаж цукру з цукрових заводів, соняшникової олії із заводів, що
виробляють рослинну олію, та масложиркомбінатів (минаючи організації
споживчої кооперації) у разі закупівлі сільськогосподарських продуктів
від населення, вартість концентрованих кормів та інших товарів,
реалізованих населенню за зустрічним продажем.

5. Виручка пунктів-магазинів вторинної сировини від продажу населенню
товарів за здану вторинну сировину.

6. Продаж друкованих видань (книг, газет, журналів, видань у грамзапису)
за передплатою на момент фактичної видачі видань.

7. Продаж робітникам та службовцям форменого одягу як з роздрібної
торгівлі, так і зі складів організацій, установ та підприємств на момент
фактичної видачі речей на суму, що належить сплаті робітникам та
службовцям.

8. Продаж споживчих товарів за іноземну валюту включається до
роздрібного товарообороту в перерахунку в гривнях за курсом
Національного банку України на момент продажу.

9. Продаж сільськогосподарських продуктів, худоби, птиці та інших
товарів сільськогосподарськими підприємствами (колективними та
міжгосподарськими підприємствами, радгоспами, спільними та іншими
господарствами, створеними на базі сільськогосподарських підприємств,
підсобними господарствами підприємств та організацій, що мають
самостійний баланс) через торговельну мережу та зі складів господарств;
продаж із підсобних господарств, що належать організаціям, установам та
підприємствам, при цьому виручка від продажу продукції враховується в
товарообороті господарств за місцем їх знаходження в цінах фактичної
реалізації.

10. Продаж населенню будівельних матеріалів та інших споживчих товарів
(власного виробництва, отриманих за рахунок товарообмінних операцій,
закуплених за кордоном) безпосередньо об’єднаннями, підприємствами,
організаціями, установами з оплатою через їх каси.

11. Продаж населенню лісоматеріалів, деревного палива (зі складів,
безпосередньо з лісових ділянок, лісу на корені) лісозаготівельними
підприємствами.

12. Продаж через торговельну мережу пільговим категоріям населення
легкових автомобілів із ручним керуванням; санітарно-гігієнічних та
фармацевтичних товарів аптечними закладами та підприємствами медтехніки;
палива — організаціями, що постачають паливо, в розмірі фактично
сплаченої населенням вартості.

13. Роздрібний продаж товарів пільговим категоріям населення в
статистичній звітності відображається в частині “сплачено безпосередньо
з бюджету”, а організаціям соціального забезпечення, лікувальним,
профілактичним установам— окремим рядком.

14. Продаж товарів установам, організаціям, підприємствам за
безготівковим рахунком (лікувальним, профілактичним закладам, Будинкам
відпочинку, Будинкам для літніх людей, загальноосвітнім закладам та
дошкільного виховання, суднам морського та річкового флоту тощо).

Список використаної та рекомендованої літератури

Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За
заг. ред. В. Б. Захожая. — К.: МАУП, 2001. — 64 с

Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. — М.: ПРИОР, 2001. — 256
с.

Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ.
/ Под ред. А. В. Зырянова. — Екатеринбург: РНФ “Солярис”, 1995. — 416 с.

Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред.
Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. — 448 с.

Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. —
М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. — 580 с.

Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Информ.-издат. дом
“ФИЛИНЪ”, 1997. — 772 с.

Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: Юристъ,
1998. — 659 с.

Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М.
Єріна. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. — Ростов н/Д.:
Феникс, 2000. — 512 с.

Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП,
2003. — 160 с.

Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 204 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020