.

Теоретичні основи і методологічні підходи до визначення ціни (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2038
Скачать документ

Реферат на тему:

Теоретичні основи і методологічні підходи до визначення ціни

По суті ціна є економічною категорією, від якої залежить ефективність
діяльності економіки держави, підприємства, добробут населення.
Особливого значення процес встановлення і моніторингу за ціною набуває в
умовах ринкової економіки. Він базується на загальних об’єктивних
законах, що діють у суспільстві. Зокрема, на законах вартості, попиту,
пропозиції, рівноваги, товарно-грошового обігу, межової корисності благ.
Саме ці закони визначають особливості ціноутворення в суспільстві й
подальшу політику підприємства.

На ціну впливає багато чинників. Розрізняють ціни внутрішні та зовнішні.

Внутрішні ціни залежать безпосередньо від підприємства. Здебільшого вони
пов’язані з ефективністю використання ресурсів і можуть бути ліквідовані
власне підприємством. Характер цін залежить від особливостей діяльності
підприємства, тобто від виробничого процесу, реалізації продукції тощо.

Зовнішні ціни не залежать від підприємства, проте воно повинно
враховувати їх при плануванні власної стратегії діяльності. У своїй
діяльності підприємство повинно пристосовуватись до дії чинників, що
впливають на зовнішні ціни, і їх аналіз має велике значення. До таких
чинників належать попит споживачів, пропозиція виробників, рівноважна
ціна, доходи населення, особливості поведінки споживачів, вплив держави
на політику ціноутворення, цінова реклама, фінансова система, грошовий
обіг, кредитно-грошова система, учасники каналів збуту товарів,
конкуренція, збільшення витрат з незалежних від підприємства причин,
рівень інфляції та ін.

Попит споживачів. Загалом попит — це потреби населення в будь-яких
товарах, послугах, інших благах, які підтверджуються грошовим
еквівалентом. Залежність між попитом і ціною визначається законом
попиту: при зниженні ціни попит на виріб підвищується (див. рисунок).

Така залежність зумовлюється кількома обставинами:

• за низької ціни товар може придбати більше споживачів, ніж за високої
ціни;

• споживач віддає перевагу дешевшому товару;

• якщо ціна на товар надто висока, споживач може відмовитись від нього і
купувати замінник;

• в умовах ринкової економіки діє закон граничної корисності товару, що
зумовлює вибір споживачем товарів залежно від їх ціни. Дія загального
чинника попиту на ціну зумовлюється системою взаємодоповнюючих чинників,
до яких належать:

• попит, який споживач може надати товару;

• рівень заощаджень населення, тобто рівень незадовільного або тимчасово
незадовільного попиту, який у подальшому буде задоволений;

• загальний обсяг товарів, які споживач може придбати при рівні цін, що
склались на ринку, і рівень доходу власне споживача;

• споживчі властивості, якісні характеристики та призначення ви-робів,
їх можливість задовольняти конкретні потреби споживачів;

• наявність на ринку товарів-замінників, їх кількість і різноманітність;

• замінність товару конкретної фірми товарами інших виробників і ступінь
задоволення альтернативним товаром потреб споживача;

• порівняння ринку товару з альтернативними або ринками товарів
додаткових і комплектуючих.

Крім того, необхідно зважати на те, що можуть діяти нецінові чинники
попиту. При цьому увага акцентується на особливих влас-тивостях товару,
до яких належать: постійно підвищена якість, мода, властивості товару та
ін. У цьому разі крива розміщується вище зви-чайної кривої попиту. Проте
для підприємства існує ризик зниження попиту на його товар, якщо
споживач вирішить, що властивості товару цього підприємства не
відповідають його вимогам.

Вплив попиту на ціну істотно залежить від еластичності попиту. Загалом
еластичність — це розмір зміни ціни під впливом зміни будь-якого
чинника. Цей показник свідчить про те, на скільки відсотків змінився
попит споживачів при зміні ціни на визначений розмір. Еластичність
попиту на виріб визначається за формулою

де ?- зміни параметрів попиту і ціни за певний період; П – попит
споживачів; Ц — ціна виробу.

За еластичністю розрізняють три види попиту:

• еластичний, коли коефіцієнт еластичності перевищує одиницю, тобто
навіть незначна зміна ціни зумовлює значні зміни попиту; це стосується
переважно товарів з дорогоцінних металів, делікатесної продукції, модних
товарів;

• нееластичний, коли коефіцієнт еластичності менший від одиниці, тобто
якщо чинник впливу на попит змінюється істотно, попит залишається
незмінним або змінюється неістотно; це стосується на-самперед товарів
першої необхідності, комунальних послуг, оплати проїзду в міському
транспорті;

• унітарний, або одиничний. Цей попит має одиничний коефіцієнт
еластичності. Це означає, що будь-яка зміна попиту зумовить адекватну
зміну ціни; зокрема, це стосується колекційних виробів, потреб
споживачів, які мають спонтанний, непостійний характер.

Зауважимо також, що еластичність попиту залежно від замінності виробу
може бути ще й перехресною. Це означає, що ціна на один товар залежить
від зміни попиту на інший товар, тобто якщо товар взаємодоповнюючий, то
вплив на попит ціни має прямий напрямок, а якщо товар взаємозамінний —
протилежний.

Пропозиція виробника. Загалом пропозиція — це кількість товарів і
послуг, які виробники бажають і можуть виробляти та реалізовувати на
ринку в конкретному місці в конкретний час. Залежність між пропозицією і
ціною товарів визначається законом пропозиції. Суть цього закону полягає
в такому: з підвищенням ціни на виріб підвищується його пропозиція на
ринку з боку виробників (див. рисунок). Це відбувається тому, що основна
мета будь-якого підприємства на ринку — отримати якнайбільший прибуток,
а за високої ціни виробник може отримати доволі великий прибуток. Крім
того, завдяки ціні виробник товару отримує інформацію про ступінь
забезпеченості цим товаром попиту споживачів.

Якщо рівень запропонованої на ринку ціни товару відтворює всі витрати
підприємства і при цьому підприємство отримує бажаний прибуток, то це
означає, що товар потрібен споживачам і можна продовжувати його
виробництво.

Проте дія загального чинника пропозиції на ціну зумовлюється системою
взаємодоповнюючих чинників, до яких належать:

• кількість виробів, яка може бути продана на ринку, і кількість
товарів, яку може запропонувати підприємство;

• залишки товару на підприємстві та на інших фірмах постачальників;

• витрати підприємства на виробництво та реалізацію товару;

• ціни на чинники виробництва та ресурси — сировину, матеріали,
комплектуючі, робочу силу, капітал, тобто на все, що використовується у
виробництві виробу;

• податки, відрахування, обов’язкові платежі, мито та інші внески в
різні фонди;

• розмір прибутку і його розподіл на фонди;

• гранична замінність чинників виробництва новими, альтернативні види
сировини, матеріалів, комплектуючих, застосування нових технологій тощо.

Якщо графічно об’єднати криві закону попиту та закону пропозиції, на їх
перетині утвориться точка рівноважної ціни. Ця точка свідчить про те, що
товар проданий на ринку за звичайною ціною відповідно до попиту
споживачів та пропозиції виробників, які діють на ринку. Точка
рівноважної ціни має миттєвий характер, тобто вона постійно змінюється,
але й виробник товару, і його продавець повинні прагнути досягти її.

Список використаної літератури

Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. — М.: Финстат-информ, 1995.

Ерухимович И. Л. Ценообразование: Учеб.-метод, пособие. —К.: МАУП, 1998.

Есипов В. Е. Ценообразование на финансовом рынке: Учеб. пособие. — СПб.,
2000.

Левшин Ф. М. Внешнеторговые цены. — М.: Внешторгиздат, 1990.

Левшин Ф. М. Мировой рынок: конъюнктура, цена, маркетинг. — М.:
Междунар. отношения, 1993.

Липсиц И. В. Коммерческое ценообразование. — М., 1997.

Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. — К.:
МАУП, 2004.

Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. — СПб.: Питер, 2001.

Савченко А. Г., Яремчук А. Г. Плановое ценообразование. — К.: Выщашк.,
1984.

Слепое В. Л. Ценообразование. — М., 2001.

Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика. — К.; Вид-во КНЕУ, 2001.

Уткин Э. А. Цены, ценообразование, ценовая политика; Учебник. — М.;
Тандем, 1997.

Цацулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учеб.
пособие. — М.; Филинъ, 1998.

Ценообразование и рынок; Пер. с англ. / Под общ. ред. Е. И. Лунина. —
М.; Прогресс, 1992.

Ценообразование: Учеб. пособие /Под ред. проф. И. К. Салимжа-нова. — М.;
Финстатинформ, 1996.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019