.

Суть, фактори та етапи ціноутворення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 10308
Скачать документ

Реферат на тему:

Суть, фактори та етапи ціноутворення

Суть ціноутворення

Ціноутворення — це процес встановлення ціни на конкретний товар.

Ціна — грошове вираження вартості товару, яке повністю задовольняє
інтереси продавця і покупця або значною мірою однієї зі сторін (залежно
від типу ринку, на якому представлений товар). Ціна є одним з елементів
маркетингового комплексу.

Значення фактора ціни у промисловому маркетингу підсилюється кількома
обставинами. У ринкових умовах відновлення виробництва регулюється,
зокрема, за законом вартості, який діє через механізм цін та
ціноутворення. Основна особливість ринкового ціноутворення полягає в
тому, що реальний процес формування цін відбувається не у сфері
виробництва (на відміну від командно-адміністративної системи
господарювання), а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку, під
впливом попиту і пропозиції та товарно-грошових відносин. Принципова
відмінність

ринкового ціноутворення від планового полягає в тому, що ціни на товари
мають визначатися (встановлюватися) їх власниками, тобто суб’єктами
господарювання.

Підприємства реалізують свою продукцію та послуги, як пра-вило, за
цінами і тарифами, встановленими самостійно чи на договірній основі, і
лише в окремих випадках (передбачених законодавством) – за державними
цінами. Державне регулювання цін передбачається лише на обмежену
кількість товарів і може змінюватися залежно від конкретної ситуації
(наприклад, на продукцію підприємств, які є монополістами на
відповідному ринку і які визначають масштаб цін в економіці та соціальну
захищеність окремих груп населення).

Фактори ціноутворення

На рішення щодо ціноутворення впливають як внутрішні, так і зовнішні
фактори (рис. 9.1).

Необхідно також ураховувати ще два важливих фактори -стратегічний і
тактичний, які впливають на формування динаміки цін.

Суть стратегічного фактора полягає в тому, що ціни формуються на основі
вартості товарів. Це фактор перспективної дії, який ставить у
найсприятливіші умови підприємства, що використовують сучасну техніку та
технологію, прогресивні методи організації праці тощо.

Суть тактичного фактора полягає в тому, що ціни на конкретні товари
формуються під впливом кон’юнктури ринку. Цей фактор може часто
змінюватись (протягом доби, години), оскільки динаміка кон’юнктурних
змін надто висока. Тактичний фактор допомагає у діяльності
підприємствам, які оперативно використовують інформацію про кон’юнктуру
ринку. Проте найбільші шанси мають підприємства, які можуть
використовувати обидва фактори.

Етапи ціноутворення

Процес ціноутворення складається з шести етапів (рис. 9.2). Розглянемо
кожний з них.

1. Визначення мети ціноутворення.

Кожному підприємству необхідно визначити мету виготовлення конкретного
товару. Якщо підприємство вибрало цільовий ринок і здійснило правильне
позиціонування, то йому легше сформувати маркетинговий комплекс і
визначити мету цінової політики. Існує кілька основних цілей цінової
політики маркетингу:

• забезпечення збуту (виживання);

• максимізація чи збільшення прибутку;

• досягнення та збереження відповідних обсягів товарообігу (частки
ринку, кількості продавців);

• підвищення конкурентоспроможності підприємства й товару.

2. Визначення попиту.

Величину попиту визначають кілька факторів: існуючий рівень цін на
товари, економічна ситуація, доходи покупців, їх спеціалізація та
поведінка, рівень розвитку техніки та технології. Крім того,
товаровиробнику слід ураховувати, що не завжди зниження ціни на товар
супроводжуватиметься підвищенням попиту на нього (ефект заміни). Може
виникати й ефект доходу, тобто спо-живачі-підприємства купуватимуть
менше товару або й зовсім відмовляться від нього, якщо вирішать, що його
якість не відповідає їх вимогам або ж у підприємства постане потреба
зменшити обсяги виробництва.

Визначаючи попит на ТВП, підприємство повинно оцінити його при різних
цінах і з’ясувати причини його зміни. Також слід ураховувати, що аналіз
попиту та пропозиції на товар дає змогу встановити максимальну ціну
товару.

3. Аналіз витрат на виробництво та збут товару.

Це один з найважливіших етапів встановлення ціни, оскільки дає змогу
встановити мінімально допустиме її значення, яке забезпечить покриття
витрат на виробництво та реалізацію продукції

(надання послуги) і отримання відповідного прибутку. Ось чому важливо
розрахувати всі види витрат підприємства:

• постійні (не змінюються залежно від обсягів випуску чи продажу
продукції: амортизаційні відрахування, орендна плата, страхові внески,
відсотки за кредит тощо);

• змінні (змінюються залежно від обсягів виробництва: вартість сировини,
матеріалів, транспортування тощо);

• повні (сума постійних і змінних витрат);

• середні (постійні, змінні, повні витрати у розрахунку на одиницю
продукції);

• маржинальні (збільшення або зменшення повних витрат за відповідного
збільшення або зменшення обсягу виробництва на одиницю продукції).

4. Аналіз цін конкурентів.

Товаровиробник має знати ціни на продукцію конкурентів і відмітні
характеристики їх товарів. Для такого аналізу здійснюють порівняльні
закупки, користуються каталогами, прейскурантами тощо. У результаті
аналізу реальних цін на конкуруючі товари (використовуючи, наприклад,
метод Дельфі — експертний метод встановлення рівня цін) необхідно
встановити приблизний рівень ціни.

5. Вибір методу (методів) ціноутворення.

На цьому етапі безпосередньо визначають ціну на товар за допомогою
відповідного методу (методів) ціноутворення.

Маркетингова цінова політика має досить широкий арсенал підходів та
методів прямого і непрямого розрахунків ціни. Найчастіше використовують
такі методи: “витратний”, беззбитковості та одержання цільового
прибутку, значних переваг (цінностей) товару.

6. Встановлення остаточної ціни.

Вибравши той чи інший метод і врахувавши попередню інформацію,
товаровиробник може розрахувати ціну на власний товар. Визначену ціну
потрібно перевірити на відповідність цінового образу підприємства
ціновій політиці, яку воно здійснює, спрогнозувати реакцію конкурентів
на встановлену ціну і лише після цього встановити остаточну ціну.

Список використаної літератури

Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989.

Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге: Пер. с
англ. — М.: Финстатинформ, 1993.

Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Комплексное прогнозирование создания
новой техники. — М.: Экономика, 1989.

Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ.
— М.: Экономика, 1991.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Шдруч. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Шдруч. для вузів. — К.: Лібра, 1998.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Вища
шк., 1994.

Державна система стандартизації. — К.: Держстандарт України, 1994.

Долинская М. Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной
продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

Евдокимов Ф. И., Гавва В. М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Днепропетровск: Сталкер, 1998.

Жариков В. Д. Прогнозирование потребности в оборудовании. — М.:
Экономика, 1986.

Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: Вид-во
КНЕУ, 1997.

Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ,
1998.

Лавров С. М., Злобин С. Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. —
М.: Внешторгиздат, 1989.

Леонов И. Г., Аристов О. В. Управление качеством продукции. — М.: Изд-во
стандартов, 1990.

Львов Д. С. Эффективное управление техническим развитием. — М.:
Экономика, 1990.

Маркетинг / Упоряд., вступ, ст. А. I. Кредисова. — К.: Україна, 1994.

Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посіб. / Є. В. Савельев, В. П.
Дяченко, В. Є. Куриляк. – К.: НМК ВО, 1993.

Маркетинг инновационного процесса: Учеб. пособие / Н. П. Гончарова и др.
— К., 1998.

Маркетинг промышленных товаров: Пер. с англ./Общ. ред. и пре-дисл. В. И.
Седова. — М.: Прогресс, 1978.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020