.

Розробка комплексу маркетингу фірми “Renesanse” (курсова)

Язык: русский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 5791
Скачать документ

Курсова робота

з курсу «Маркетинг»

на тему

Розробка комплексу маркетингу фірми “Renesanse”

Зміст

Вступ……………………………………………………………
…………………….

1. Аналіз ринкових можливостей

і вибір цільових
сегментів………………………………………………………

Обгрунтування вибору
потреби………………………………………..

Класифікація потреби за матрицею індивідуальних

потреб…………………………………………………………
………………….

Мета та місія
організації…………………………………………………..

Торгове ім’я та назва
фірми……………………………………………..

Результати та аналіз проведеного маркетингового

дослідження…………………………………………………….
………………

Сегментування
ринку……………………………………………………….

Позиціонування
товару…………………………………………………….

2. Розроблення
товару…………………………………………………………..
……

3.
Ціноутворення…………………………………………………….
…………………..

4. Організація збуту
продукції………………………………………………………

5. Комунікаційна
політика…………………………………………………………
….

Висновки…………………………………………………………
…………………

Список
літератури……………………………………………………….
……..

Вступ

Коньяк… Світ несподіваних відчуттів і душевної гармонії.

Як відчути істинну насолоду ,яка прихована у коньяку?

Відповідь на це запитання своєю діяльністю намагається дати нова фірма
“Renesanse”. Ми молоде підприємство , що відносно недавно функціонує на
ринку, але вже здобуло прихильність певного кола споживачів на
вітчизняному ринку. Раніше створені нашою фірмою коньяки користувались
досить великим попитом на ринку алкогольних напоїв в умовах жорсткої
конкуренції.

Будь – яка фірма, що прагне бути попереду своїх конкурентів, повинна
постійно дбати про відмінну і незмінну якість свого товару ,
урізноманітнення продукції. Наша фірма прийняла рішення внести приємні
зміни для споживача за рахунок впровадження на ринок нового коньяку
“Renesanse”,який містить нову ароматизовану добавку.

Ретельно проаналізувавши ринкові можливості нашого підприємства
на даному етапі розвитку, розробивши новий товар, визначивши його
оптимальну ціну та організацію збуту, а також сформувавши системи
маркетингових комунікацій, для просування нового коньяку та постійного
нагадування про вже існуючі, ми розраховуємо отримати достатні прибутки
для розширення нашої діяльності та виходу на ринки інших країн.

Наше підприємство намагається задовільнити естетичні смаки
споживачів, які є необмеженими, тому навіть за наявності великої
кількості конкурентів на ринку, наш товар,ми сподіваємось, знайде свого
споживача.

Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів

Обгрунтування вибору потреби

Результати ринкових досліджень, проведені маркетинговою фірмою показали,
що на даний час на Західній Україні існує потреба в смачному та якісному
коньяку. Тому ми створили своє підприємство “Renesanse” , яке буде
займатися виробництвом коньяків.

Відкриття даного підприємства є доцільним, оскільки на
Західній Україні немає жодної фірми, яка б займалась аналогічним
виробництвом. Населення купує коньяк Одеського заводу та київської фірми
“Гетьман”. Ще одна перевага в тому, що є близкість до ринків збуту, а це
зменшить транспортні витрати, витрати на рекламу, контроль на ринку, що
в кінцевому результаті позитивно відзначиться на ціні товару.

Група маркетологів, що працюють на фірмі “Renesanse” переконані в
конкурентоспроможності нашого товару і швидкій ліквідності його, завдяки
високій якості, неповторному та вишуканому смаку, відповідному вигляді
та упаковці,.

Збут товару планується організувати через власну торгову сітку, яка
дозволить забезпечити відповідний контроль над реалізацією товару,
швидкому його просуванню.

1.2 Класифікація потреби за матрицею

індивідуальних потреб

Для ширшої класифікації незадоволеної потреби було використано матрицю
класифікації індивідуальних потреб, на основі чого було зроблено такі
висновки:

1. По ієрархії потреб

Цю потребу можна віднести до соціальних, адже коньяк є певним
самовираженням і підлягає схваленню певною соціальною групою.

Фактори, які впливають на формування цієї потреби

До таких факторів належить фінансовий стан споживачів: не завжди вони
дозволяють собі купити коньяк; вікові – зрозуміло, що діти його не
купуватимуть, оскільки це алкогольний напій .

3. По часовим параметрам

Цю потребу можна віднести до поточної і до перспективної, бо коньяк
питимуть завжди і без нього рідко обходяться на свята, весілля, вечірки
та різні схожі заходи.

За принципом задоволення

Ця потреба задовільняється товарами, оскільки наша фірма випускає
коньяки на будь-який смак тощо.

За чіткістю переводу в характерний товар або послугу

Ця потреба є невизначеною.

6. За ступенем принципового задоволення

Ця потреба задоволена не повністю, тому що коньяк не п’ють з такого
приводу як пиво.

За масовістю розповсюдження

Ця потреба класифікується за соціальною ознакою, зокрема: по доходу, бо
не кожен зможе собі дозволити придбати часто коньяк, та й по
різноманітності смаків, адже не всі віддають перевагу йому перед іншими
алкогольними напоями.

По еластичності

Цей товар є еластичним.

За природою виникнення

Потреба в коньку не є основною.

За суспільною думкою

Цю потребу відносять до соціально-нейтральної.

За глибиною проникнення у суспільну свідомість

Ця потреба є усвідомлена всією потенційною соціальною групою це люди,
які не увляють свята без коньяку; та частково свідомою, адже людину
завжди можна в чомусь переконати під впливом реклами, тощо.

За ступенем поточної необхідності

Відноситься до нормального ступеня.

13. За причиною виникнення

Ця потреба належить до привитих традицією та рекламою потреб. Але може
розглядатись і як природна.

14. За часовими параметрами споживання Ця потреба може розглядатись як
задоволення одиничне.

15. За свободою задоволення

За цим параметром цю потребу відносять до задоволення і вільного
ступеня.

16. За широтою проникнення в різні сфери життя

Ця потреба не є полісферною, тому що на футбольному матчі чи з друзями в
лазні краще пити пиво.

17. За специфікою задоволення

Ця потреба є сегментованою, лише певний сегмент ринку буде задоволений
цією продукцією.

18. За характером бар’єрів задоволення потреб

Ця потреба є психологічною та соціально обумовленою.

1.3 Мета та місія організації

Місія: задоволення естетичних пореб вітчизняних та іноземних
споживачів на ринку алкогольних напоїв за допомогою впровадження на
ринок нового коньяку “Renesanse” високої якості.

Короткострокові цілі:

закупівля високоякісної сировини;

наймання на роботу висококваліфікованого персоналу з-за кордону;

підвищення кваліфікації існуючого персоналу;

Середньострокові цілі:

урізноманітнення букету;

удосконалення технології виробництва;

налагодження зв”язків з гуртовнями і з роздрібними продавцями;

Довгострокові цілі:

вихід на міжнародний ринок за рахунок розширення експорту;

створення філіалів в регіонах з дешевою робочою силою;

Торгове ім’я та назва фірми

В основу назви фірми та нового коньяку покладено витонченість, аромат та
неповторність. Ренесанс – поворотний момент в історії культури
європейських народів.Там, де сонячні долини зливаються з безмежною
чистотою кришталевих вод, народжується новий солодкий аромат.

1.6. Сегментування ринку

Орієнтація на споживача – найважливіший принцип маркетингу, який
втілюється за допомогою сегментації ринку.

Сегментація проведена за такими параметрами:

за демографічним принципом ( вік споживачів);

за соціально-економічними характеристиками (рівень доходу);

за географічним принципом .

роки

більше 45

35 – 45

25 – 35

до 25

високий середній низький
рівень доходу

Рівень якості

високий

середній

низький

високий середній
низький суспільний

статус

розповсюд-

женість то-

вару по те-

риторії

висока

середня

низька

Львівська Західна
вся територія територія

Область Україна
України розповсюдження

На даному етапі купівельна спроможність населення в Україні в
загальному не є середньою, тому наше підприємство орієнтується на
споживачів з середнім рівнем доходу. Враховуючи специфіку нашого
товару, важливою ознакою сегментації є суспільний статус наших
споживачів, оскільки він впливає на формування їх смаків. Ми
орієнтуємось на споживачів з високим та середнім суспільним статусом,
які вимагають задоволення своїх соціальних потреб. Відповідно, для
цього кола споживачів, якість нашого товару передбачається високою.
Фірма “Ренесанс” відносно недавно вийшла на ринок, і наші виробничі
можливості ще не достатні для розповсюдження наших виробів по всій
Україні, тому ми функціонуємо лише на ринку Західного її регіону. Ринок
алкогольних напоїв характеризується досить жорсткою конкуренцією,
наявністю великої кількості товарів – замінників, тому важливо , щоб наш
товар був максимально доступний споживачу, отже, розповсюдженість нашого
коньяку на ринку алкогольних напоїв Західної України повинна бути
високою.

1.7 Позиціонування товару

Новому товару необхідно забезпечити чітко відокремлене від інших
товарів місце на ринку і у свідомості споживачів. Нішу, котру займе наш
товар можна зобразити за допомогою графіка.

Якість

Одесвинконцерн

Гетьман

Коблево

Розповсюдженість

Порівнюючи рівень якості нашх конкурентів з нашим, ми визначили чітко
відокремлене у свідомості цільових споживачів місце на ринку для нашого
товару.Наша фірма забезпечує досить високу розповсюдженість товару, яку
згодом планує розширити. Фірма “Ренесанс” орієнтується на завоювання
прихильності споживачів через встановлення нижчих цін ніж
Одеськоговинноконцерного заводу та торгової марки “Гетьман” при
відповідному рівні якості. Отже, при високій розповсюдженості, товар
буде доступний обраним сегментам споживачів.

2. Розроблення товару

Товар розробляють за трьома рівнями:

1-ий рівень

(товар за задумом)

2-ий рівень

(товар у реальному виконанні)

3-ий рівень

(товар з підкріпленням)

1-ий рівень (товар за задумом).

Вишуканий аромат надає особливу привабливість коньяку, для якого
властивий неповторний, приємний смак та довготривала тонізуюча дія, що
приносить естетичну насолоду та задоволення найвибагливішого споживача..

Це чудовий настрій для будь – якого свята.

2-ий рівень (товар у реальному виконанні).

Рівень якості гарантований та надійний, оскільки наш коньяк
виготовлений з найкращої екологічно чистої сировини.
Санітарно-гігієнічні умови при безпосередньому виробництві коньяку
бездоганні. Тобто коньяк характеризується якісними параметрами – все це
повинно сприяти формуванню довіри клієнтів до нашої торгової марки.

3-ий рівень (товар з підкріпленням).

Тут діє гнучка система знижок для організаторів проведення
різноманітних свят, бенкетів, весіль тощо. Також діють функціональні
знижки для гуртових покупців.

Фірма проводить різноманітні акції, винагородою в яких є вишукана
вечеря у найпрестижніших ресторанах, де до столу подають
найрізноманітніші види та смаки коньяків “Ренесанс”.

3. Ціноутворення

Другою складовою комплексу маркетингу є ціна, яка може мати
найрізноманітніші види. Виважена цінова політика здійснює значний вплив
на ринковий успіх підприємства. Ціни тісно пов’язані з іншими складовими
комплексу маркетингу, передусім із товаром, його якісними
характеристиками, рівнем сервісу, тощо. Формування цінової політики
передбачає прийняття великої кількості стратегічних і тактичних рішень.
Найскладніші рішення пов’язані із встановленням цін на нові товари.

Визначення ціни здійснюється у декілька етапів.

На першому етапі слід визначити цілі ціноутворення, які є похідними від
загальнофірмових цілей. Для фірми “Ренесанс” на даному етапі діяльності
основними цілями ціноутворення є максимізація поточного прибутку і
збільшення частки ринку. Планується встановити відносно невисокі ціни з
метою збільшення обсягів збуту, поліпшення позицій на ринку, прориву на
нові цільові ринки, що на даному етапі спричинить отримання максимально
можливого прибутку, а у майбутньому приведе до збільшення прибутків.

На другому етапі проводиться аналіз факторів, що впливають на цінову
політику. Фірма завжди прагне встановити на свій товар ціну, яка
повністю покриває усі її витрати на виробництво і збут, а також дає
можливість отримати справедливу норму прибутку. Важливе значення при
проведенні аналізу витрат є їх поділ на постійні і змінні.

Постійні витрати фірми за певний період (рік, квартал, місяць) при даних
виробничих потужностях не змінюються із збільшенням обсягів виробництва
і збуту продукції. Це орендна плата, проценти за кредит, плата за
опалення, оплата праці менеджерів тощо. Для даного виду продукції вони
становлять 248230,4 грн. Постійні витрати на одиницю продукції можуть
суттєво коливатися залежно від обсягів виробництва і збуту товару.

Змінні витрати навпаки – безпосередньо залежать від обсягів виробництва.
До них належать, зокрема, витрати на сировину і матеріали,
комплектувальні, заробітна плата робітників тощо. Але на одиницю
продукції ці витрати, як звичайно, залишаються незмінними. В даному
випадку вони становлять 20,96 грн.

Для обґрунтованого визначення рівня ціни на товар доцільно
проаналізувати, як змінюються витрати (собівартість одиниці продукції)
залежно від обсягу його виробництва. Сума постійних і змінних витрат на
виробництво і збут товару визначає нижню межу ціни на нього (35 грн.)
(усі розрахунки наведені нижче).

При визначенні вихідної ціни на товар дуже важливо встановити
взаємозв’язок між ціною і попитом на товар (обсягом його збуту) та
визначити цінову еластичність попиту, яка характеризує чутливість
споживачів до зміни цін з огляду на кількість товарів, які вони купують.
Її визначають відношенням зміни величини попиту (обсягу збуту) до зміни
цін (у відсотках):

Епц = [(N1 – N2)/( N1 + N2)] / [(Ц1 – Ц2)/(Ц1 + Ц2)]

Епц = [(17600-14670)/(17600+14670)] / [(43-52)/(43+52)] = -1,01

Отже, попит на даний товар є еластичним, оскільки Епц >1. Це означає, що
незначні зміни ціни товару призводять до суттєвіших змін обсягів його
збуту і фірмі доцільно використовувати методи цінової конкуренції.

Орієнтиром для встановлення конкретного значення ціни товару в даний
період є ціни конкурентів. Тому фірма повинна бути добре обізнана з
цінами і якістю товарів конкурентів. Наступним етапом процесу
ціноутворення є вибір цінової стратегії. Вибираючи відповідну стратегію,
ураховують цілі цінової політики фірми, а також психологію
ціносприйняття. Доцільно застосувати не одну цінову стратегію, а їх
комбінацію, з метою досягнення найбільшого ефекту.

Фірма притримується цінової стратегії щодо показників “ціна-якість”,
зокрема стратегії створення цінових переваг (стратегії доброякісності).
Це дає можливість рекламувати себе так: “ Ми пропонуємо товар тієї самої
якості, але за прийнятними цінами!”.

Доцільно також застосувати стратегію незаокруглених цін. Такі ціни на
декілька одиниць нижчі від подальшого округленого числа (59 грн.) –
здебільшого сприймаються споживачами як ретельно розраховані і створюють
враження трохи нижчого рівня ціни, ніж насправді.

Крім вищезазначеного фірма застосовує стратегію єдиних цін, тобто
встановлює однакову ціну для всіх споживачів, які хотіли б придбати
даний товар за аналогічних умов. Така ціна чітко позначається на
упаковці чи самому товарі і такий підхід зміцнює довіру споживачів і
зручний у практичному використанні.

Оскільки дані товари є частиною товарного асортименту фірми, то
розробляючи цінову стратегію, слід враховувати зв’язок з іншими
складовими цього асортименту. Фірма виробляє асортиментну групу товарів
різного рівня якості і використовує ступеневе диференціювання цін. На
кожному рівні якості коливання цін на аналогічні товари незначне, а при
переході від одного рівня якості до іншого ціна змінюється суттєво. У
наслідку формуються так звані “цінові лінії”.

Після визначення цінових стратегій слід переходити до вибору моделі і
конкретного методу розрахунку ціни. У практиці застосовують різноманітні
методи визначення вихідної ціни на товари, які об’єднані у 3 базові
моделі:

-модель ціноутворення, що базується на витратах виробництва

-модель ціноутворення що базується на попиті

-модель, що базується на конкуренції.

Фірма “Ренесанс” застосовує модель ціноутворення, що орієнтується на
попит, з врахуванням впливу інших моделей, оскільки вони
взаємопов’язані. Обрана модель ґрунтується на законі попиту, який
стверджує, що ціна товару оберненопропорційно впливає на величину попиту
на нього.

Для оцінки взаємозв’язку між ціною і попитом на свій товар фірма на
протязі декількох місяців проводила ринкове тестування цього товару
(його пробний маркетинг) при різних рівнях цін в діапазоні від Ц1=43
грн. до Цn=52 грн. і виявила, що при цьому обсяги збуту змінювались від
N1=17600 шт. до Nn=14670 шт.

Проведений регресійний аналіз дозволив встановити взаємозв’язок між
ціною товару (Ц) і рівнем його збуту (N) у вигляді рівняння регресії:

N=b0+b1*Ц

Складаю систему рівнянь:

b0+ b1*43=16700

b0+ b1*52=14670

Після розв’язування цієї системи знаходжу оцінки параметрів цієї
регресії:

b0= 31599

b1= -325,56

Отримане рівняння набуде вигляду:

N=31599-325,56*Ц

Математична модель цієї задачі має вигляд:

П=[Ц*N-(F+V*N)]—–max

де П – прибуток, який отримає фірма від реалізації продукції за
досліджуваний період

F – постійні витрати фірми на виробництво і збут продукції за
даний період.

V – змінні витрати на одиницю продукції.

Максимізувати функцію прибутку можна з використанням першої похідної
прибутку по ціні (dП/dЦ).

Оскільки N=b0+b1*Ц , то

П= Ц*N-(F+V*N)=N*(Ц-V)-F=(b0+b1*Ц)*(Ц-V)-F=(b0-b1*V)*Ц+b1*Ц?-b0*V-F

=(b0-b1*V)+2b1*Ц=0

Звідси оптимальна ціна на товар фірми (Цопт) становить:

Цопт=(b0-b1*V)/(-2*b1)

Цопт=(31599+325,56*20,96)/(-2*(-325,56))=59,01 грн.

Далі знаходжу обсяг реалізації (Np) і максимальний прибуток (Пmax), що
відповідають цій оптимальній ціні на товар фірми:

Np=31599 – 325,56*59,01 =17698 шт.

Пmax=17698*(59,01 – 20,96) – 248230,4 =425178,5 грн.

Собівартість одиниці продукції визначається за формулою:

S=V+F/Np

і при даному обсязі збуту товару становить:

S=20,96+248230,4/17698 = 35 грн.

Але для найбільшого ефекту від використання цього методу доцільно в
подальшому коригувати ціну з урахуванням кон’юнктури конкретного ринку.
Після того, як цінова стратегія починає втілюватися у життя, вона
потребує постійного коригування для урахування змін у витратах,
конкуренції, попиті тощо. Ціни можна пристосовувати використовуючи
поправки чи зарахування. Фірма планує впровадити у практику знижки за
кількість купленого товару, бонусні, а також сезонні знижки (оскільки
товари для спорту і відпочинку мають сезонний характер). Це дасть
можливість як збільшити оборот, так і завоювати довіру потенційних
споживачів.

4. Організація збуту продукції

Метод розповсюдження і збуту товару є третім елементом комплексу
маркетингу. Збутова політика фірми має органічно поєднуватись з іншими
елементами комплексу маркетингу: характеристиками товару, його
позиціонуванням на ринку, ціновими стратегіями, методами просування
товару. Збутову діяльність розрізняють в розрізі двох проблем:

створення ефективної системи розподілу, формування каналів збуту,
залучення представників до цієї діяльності,

організація фізичного переміщення товарів, їх транспортування і
складування.

Канали розподілу – це сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують
посередницькі функції щодо подачі інформації до потенційних клієнтів.

При виборі каналу розподілу і визначенні його довжини і ширини належить
урахувати такі основні фактори:

споживачі (їх кількість, концентрацію, частоту здійснення покупок,
розмір середньої покупки),

товар (його вартість, технічну складність, габарити й масу,
функціональне призначення тощо)

цілі і ресурси фірми (наприклад, престижні цілі пов’язані з ексклюзивним
розподілом і вузьким каналом)

конкуренти (їх кількість, асортимент товарів, методи збуту продукції
тощо).

При виборі каналів розподілу також слід врахувати характеристики власне
посередників, як оптових, так і роздрібних, які будуть залучатись до
участі у функціонуванні каналу. Довжину каналу збуту визначає кількість
посередників, через яких товар (послуга) проходить на шляху від
виробника до споживача.

Фірма прийняла рішення про вибір прямого каналу розподілу (каналу
нульового рівня), тому що намагається здійснювати контроль над всією
своєю маркетинговою програмою і мати тісні контакти із споживачами на
обмежених цільових ринках, а також дворівневого каналу розподілу,
оскільки підприємство прагне розширити свої ринки і збільшити обсяги
збуту.

Канал прямого маркетингу передбачає продаж товару безпосередньо від
виробника до споживача без участі посередника. Нульовий канал розподілу
реалізується шляхом створення власного фірмового магазину фірми
“Ренесанс”. Планується відкрити мережу фірмових магазинів у
регіоні.Фірма також планує збут продукції через залучення посередників,
зокрема оптових і роздрібних. На дворівневому каналі діють два
посередники. На споживчому ринку такими посередниками якраз і бувають
оптовий і роздрібний торговці.

Ширину каналу розподілу визначає кількість незалежних учасників на
кожному рівні каналу. В даному випадку фірмою застосовується селективний
розподіл, який передбачає відбір найкращих посередників із тих, які
готові надати свої послуги. Фірма намагається поєднувати контроль над
каналом, престижний образ із достатнім обсягом продажу і прибутку.

При виборі посередників фірмі слід враховувати характеристики незалежних
оптовиків з повним і обмеженим циклами обслуговування, а також агентів,
комісіонерів і брокерів. Отже, фірма обирає незалежних оптовиків
змішаного асортименту товарів і дистриб’юторів, а також залежних
оптовиків (брокерів і агентів виробника). І нарешті фірмі потрібно
обґрунтувати вибір кінцевої ланки каналів збуту. Роздрібний продаж
товарів фірмою може здійснюватись через дилерів, спеціалізовані магазини
і незалежних роздрібних торговців із середнім рівнем цін.

Загальновідомо, що обсяг реалізації продукції фірми є динамічним
показником і внаслідок впливу різних факторів може змінюватись. Тому
доцільно провести аналіз беззбитковості і знайти точку критичного збуту,
при якій ціна дорівнює собівартості і фірма за рахунок доходів від
реалізації може лише покрити свої витрати.

Наведемо графічну інтерпретацію аналізу беззбитковості.

Графік беззбитковості

Знаходжу критичне значення обсягу реалізації:

Ц*Nкр=Nкр*V+F Nкр=F/(Ц-V) Nкр=248230,4/(59,01 – 20,96) =
6524 шт.

Отже, якщо обсяг збуту менший ніж Nкр= 6524шт., то фірма матиме збитки,
а якщо більше – прибутки

5. Комунікаційна політика

Маркетингові комунікації спрямовані на інформування, переконання та
нагадування споживачам про підприємство. Тут стимулюється збут товару,
створюється і забезпечується імідж фірми в очах громадськості.

Метою маркетингових комунікацій є формування попиту та стимулювання
збуту.

Система маркетингових комунікацій складається з чотирьох рівнів:

реклама;

public relations;

стимулювання збуту;

персональний продаж.

Реклама.

Реклама фірми “Ренесанс” в основному орієнтується на
підтримання у свідомості споживачів позитивного іміджу нашої торгової
марки. Але на даному етапі завданням реклами є інформування споживачів
про випущений фірмою новий товар, його характеристики та можливості
придбання.

Оскільки наш коньяк розрахований на всі вікові категорії, старші за 21
років, з середнім рівнем доходів, і наша фірма працює у багатьох
регіонах Західної України, бажано, щоб реклама охоплювала якомога більшу
аудиторію. Отже, доцільно розмістити рекламу на телебаченні та радіо,
оскільки ці два рекламоносії охоплюють найбільшу кількість населення, а
також порівняна вартість звернення у цих рекламоносіях не висока..

Осільки порівняна вартість звернення в періодичних виданнях є вищою, а
їх розповсюдженість нижчою, в газетах і журналах рекламу вирішено не
розміщувати.

Ми вважаємо за потрібне використовувати друковану рекламу (буклети,
календарі тощо) і розповсюджувати її в громадських місцях.

Рекламне звернення:

Відчувши смак цього коньку, ви оціните вишукану довершеність,яка
мимохідь перенесе в епоху шедеврів.

Оцініть довершеність смаку “РЕНЕСАНС ”, дегустуючи його і пам’ятаючи,
що вміння пити – це мистецтво”.

Public relations

Спрямовані на формування іміджу фірми. Підприємство “Ренесанс” бере
активну участь у виставках продовольчих товарів і саме влаштовує
дегустацію своїх коньяків на різноманітних заходах, що мають характер
події (День міста, День Незалежності, День молоді тощо)

Також наша фірма виступає спонсором деяких культурних заходів, таких як
концерти відомих виконавців. Свою спонсорську діяльність ми збираємось
розширити і на благодійні заходи.

У створенні іміджу фірми важливу роль відіграють і дні “відкритих
дверей”, які підприємство влаштовує щороку.

Стиулювання збуту передбачає різноманітні знижки, розпродажі, лотереї
тощо.

Отже, стмулювання збуту передбачає мотивацію споживачів. Стимулювання
збуту нашого нового коньяку “Ренесанс” представлене акцією, в результаті
якої, купуючи коньяк“Ренесанс”, можна отримати безкоштовну вечерю у
вишуканому ресторані, де до столу подають вишуканий коньяк нашої фірми

Так само наша фірма надає знижки оптповим покупцям.

Персональний продаж: для організаторів різноманітних свят, бенкетів,
весіль, які роблять велике замовлення безпосередньо у виробника
проводяться спеціальні консультації при виборі коньяку, щоб вони як
найкраще підкреслювали атмосферу святкового столу.

Висновок

Отже, виконуючи дану курсову роботу, ми прийняли низку рішень по
чотирьох складових комплексу маркетингу : товару, ціні, організації
збуту продукції і методах її просування.

Щодо самого товару, основне, що ми враховували, – це те , що споживач
купує насолоду від витонченого смаку, хороший настрій, а не просто
пляшку коньяку… Не другорядну роль при розробленні товару відіграла і
упаковка, метою якої є перш за все зацікавити потенційного споживача.
Крім цього вона є засобом комунікації з нашим споживачем.

При прийнятті рішеннь по ціноутворенню орієнтувались на те, що
підприємство прагне завоювати лідерство за якістю продукції, а головний
орієнтир ціноутворення – збільшення частки ринку.

Збутова і комунікаційна політика орієнтуються перш за все на просування
нового товару – коньяку “Ренесанс” .

Перш ніж виходити на ринок, було проведено ретельний аналіз споживчої
потреби та коньюктури ринку. Оскільки естетичні потреби людей не можливо
повністю задовільнити (смаки споживачів сильно відрізняються одні від
одних), ми на основі проведеної сегментації, враховуючи параметри нового
товару, визначили споживачів, на потреби яких будемо орієнтуватись в
нашій діяльності.

Отже, завдяки характеристикам товару, котрі відмінні від якостей товарів
конкурентів, у поєднанні з активною діяльністю з просування товару,
підприємство знайшло своє місце на ринку, відокремлене у свідомості
споживачів від аналогічних товарів конкурентів, тобто, знайшло свою
“нішу” на ринку.

Список літератури

Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: навч. посібник. – Л.: ДУ “ЛП”, 1999.
– 244с.

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – К..,
М., СПб.: Издат. дом «Вильямс», 1998. – 1056с.

Прауде В.Р., Білий О. Б. Маркетинг. – К.: Вища шк., 1994. – 256с.

Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. – М.: Экономика, 1993. – 335с.

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. – М., 1998. – 416с.

Бравнов А. А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие. – К.:
ВИРА – Р, 1998.-384с.

Войчек А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ,
1998.-268с.

Горновенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998.-384р.

Цигачко Л., Ноздрева Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.:
1990.-304с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020