.

Роль служби маркетингу при розробці нового товару (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 3820
Скачать документ

Реферат на тему:

Роль служби маркетингу при розробці нового товару

У системі інноваційної діяльності підприємства провідну роль відіграє
служба маркетингу, оскільки від її роботи залежить комерційний успіх
нового товару. Ще в 50-ті роки П. Друккер зазначав, що “з огляду на
призначення — забезпечувати споживача — будь-яка господарська
організація здійснює дві і лише ці дві основні функції: маркетинг та
інновацію”. Тому завдання служби маркетингу підприємства полягає в
послідовному використанні комерційних принципів та методів в
інноваційній діяльності підприємства і сприянні об’єднанню зусиль
відповідних підрозділів при створенні нових товарів.

Діяльність служби маркетингу в інноваційному процесі умовно поділяють на
два напрямки: забезпечення і реалізація. Зокрема, забезпечення
здійснюється за допомогою формування і розвитку постійної інноваційної
орієнтації працівників підприємств, ринкових досліджень конкуруючих
товарів та галузевих тенденцій їх

розвитку, створення інформаційної бази даних, консультування керівництва
фірм щодо комерційних перспектив нового товару. Маркетологи беруть
участь у маркетинговому забезпеченні інноваційної діяльності на всіх
етапах створення нового продукту, але з різним ступенем відповідальності
(табл. 7.3).

На етапі оцінювання та відбору перспективних ідей нових товарів
використовують результати вивчення маркетологами найбільш стійкого
елемента – ринкових потреб. При цьому враховують склад потенційних
покупців і основні чинники сегментування ринку, перспективи розвитку,
потреби й альтернативи задоволення.

Перспективність нових ідей оцінює, як правило, експертна група, що
складається з маркетологів, економістів і керівників основних
підрозділів підприємства. Наслідки ринкових досліджень дають змогу всі
ідеї нових товарів розподілити на перспективні, перспективні в
майбутньому, безперспективні.

Для товарів, концепції яких є найперспективнішими з комерційного
погляду, відкривають фінансування. Служба маркетингу

періодично оцінює новації за універсальним алгоритмом економічного
аналізу, постійно уточнює і коригує обсяги виробництва і цінові
параметри товару, вивчає можливості його спеціалізації або
універсалізації. Це дає змогу своєчасно передбачити безперспективність
товару і уникнути комерційного провалу на ринку. Отже, сучасний етап
розвитку маркетингу передбачає активну участь його фахівців на всіх
етапах створення інноваційного продукту.

Важливою складовою системи маркетингу інноваційного продукту є
забезпечення якості продукції, що виготовляється. Наприклад, на
машинобудівному підприємстві (орієнтованому на маркетинг) під
забезпеченням якості продукції, що виготовляється, необхідно розуміти
передбачення потреб споживача, розробку нововведень, їх реалізацію,
ефективне технічне обслуговування та експлуатацію протягом нормативного
строку служби (тобто такого, що не перевищує строк морального зносу
виробу). Елементи та ідеї маркетингу реалізуються в конкретних функціях
системи забезпечення якості інновації (рис. 7.8) [19, с 63].

Служба маркетингу забезпечує підприємство докладним переліком вимог, які
споживач висуває до якості товару і які необхідно враховувати при
розробці та виготовленні нового виробу: експлуатаційні, естетичні
характеристики, упаковка, схема встановлення і монтажу тощо.

Служба маркетингу відпрацьовує систему зворотного зв’язку зі споживачем
і здійснює контроль за інформацією, що надходить. Своєчасно отримана
інформація, яка стосується якості продукції, дає змогу внести необхідні
зміни у проект і є орієнтиром для прийняття відповідних рішень.

Важливим у забезпеченні якості продукції є підтримання зворотного
зв’язку з ринком і авторський нагляд за продукцією. Система зворотного
зв’язку має забезпечити контроль за показниками якості виробу протягом
усього терміну його експлуатації. Тому особливу увагу служба маркетингу
має приділити забезпеченню якості в період експлуатації (оскільки саме в
цих умовах реалізуються проектні характеристики виробу), а також під час
післяпродажного обслуговування продукції, що постачається на ринок.

Список використаної літератури

Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989.

Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге: Пер. с
англ. — М.: Финстатинформ, 1993.

Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Комплексное прогнозирование создания
новой техники. — М.: Экономика, 1989.

Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ.
— М.: Экономика, 1991.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Шдруч. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Шдруч. для вузів. — К.: Лібра, 1998.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Вища
шк., 1994.

Державна система стандартизації. — К.: Держстандарт України, 1994.

Долинская М. Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной
продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

Евдокимов Ф. И., Гавва В. М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Днепропетровск: Сталкер, 1998.

Жариков В. Д. Прогнозирование потребности в оборудовании. — М.:
Экономика, 1986.

Кардаш В. Я. Маркетингова товарна

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020