.

Поняття витрат обігу та номенклатура їх статей (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3790
Скачать документ

Реферат на тему:

Поняття витрат обігу та номенклатура їх статей

Витрати обігу — це витрати підприємств торгівлі, що виникають у процесі
руху товарів до споживача, а також витрати підприємств громадського
харчування, пов’язані з випуском і реалізацією продукції власного
виробництва (далі — підприємства торгівлі).

В обліку і плануванні витрати обігу класифікуються за економічними
елементами і статтями витрат та видами діяльності (оптова торгівля,
роздрібна торгівля, громадське харчування).

Для підприємств торгівлі витрати обігу групуються за такою номенклатурою
статей:

1. Витрати на перевезення.

2. Витрати на оплату праці.

3. Витрати на оренду та утримання основних фондів.

4. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і
нематеріальних активів.

5. Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і витрати на
поточний ремонт основних фондів.

6. Знос та утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів.

7. Витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб.

8. Витрати на зберігання, підсортування, оброблення, пакування і
передпродажну підготовку товарів.

9. Витрати на рекламу.

10. Відсотки за кредити.

11. Втрата товарів у межах норм природних збитків під час перевезення,
зберігання та реалізації.

12. Витрати на тару.

13. Відрахування на соціальні заходи.

14. Витрати на обов’язкове страхування майна.

15. Інші витрати.

10.2. Склад витрат обігу торговельного підприємства

Стаття 1. Витрати на перевезення:

1) витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, які здійснюють
перевезення товарів (оплата за тарифами, збори за подачу вагонів,
зважування вантажів тощо);

2) витрати на перевезення товарів власним транспортом за собівартістю
перевезень;

3) витрати на оплату стороннім підприємствам вантажно-розвантажувальних
послуг, оплата експедиційних операцій та інших послуг;

4) витрати на оплату складських, вантажно-розвантажувальних,
перевалочних, пакувальних і транспортних послуг постачальника,
передбачених угодою сторін;

5) вартість матеріалів, використаних на обладнання транспортних засобів;

6) оплата тимчасового зберігання вантажів на станціях, пристанях, у
портах, аеропортах або на складах транспортно-експедиційних підприємств
у межах нормативного терміну, встановленого для вивезення вантажів;

7) оплата обслуговування під’їзних шляхів і складів неза-гального
користування, включаючи виплату залізницям, відповідно до укладених
угод;

8) витрати на пересилання товарів поштою.

Витрати на перевезення товарів, які не витримали гарантійних термінів,
відшкодовуються за рахунок постачальника.

Стаття 2. Витрати на оплату праці:

До статті 2 відносяться витрати на виплату основної та додаткової
заробітної плати штатних і позаштатних працівників.

До фонду основної заробітної плати належить:

1) заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час)
за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами;

2) вартість санітарного і спеціального одягу, що, відповідно до
законодавства, безоплатно надається працівникам підприємств торгівлі й
залишається в особистому постійному користуванні, або сума пільг у
зв’язку з його продажем за зниженими цінами;

3) надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах,
передбачених законодавством;

4) оплата праці працівникам, які не перебувають у штаті підприємства
торгівлі, але виконують роботи (надають послуги) згідно з договорами
цивільно-правового характеру; оплата працівникам, які не перебувають у
штаті підприємства, за виконання одноразових робіт (ремонт інвентарю,
побілення і фарбування, експертиза тощо);

5) оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства,
надання грошових компенсацій за невикористану відпустку (крім оплати
відпустки у відповідній частці заробітної плати, яка виплачується за
рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства);

6) оплата спеціальних перерв у роботі у випадках, передбачених
законодавством, оплата праці працівників віком до 18 років за скороченої
тривалості їх щоденної роботи; оплата перерв у роботі працюючим матерям
для годування дитини;

7) оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання
державних або громадських обов’язків, якщо ці обов’язки виконуються в
робочий час відповідно до законодавства;

8) оплата за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні, в
понаднормовий час за розцінками, встановленими законодавчими актами;

9) доплата за шкідливі умови праці (за роботу в нічний час тощо);

10) виплата різниці в окладах працівників, працевлаштованих з інпіих
підприємств із збереженням протягом деякого часу (відповідно до
законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а
також у разі тимчасового заміщення;

11) оплата днів відпочинку працівників, що надаються їм у зв’язку з
роботою у понаднормовий робочий час за вахтовим методом організації
праці, підсумкового обліку робочого часу та в інпіих випадках,
передбачених законодавством;

12) суми, нараховані за виконану роботу особам, які залучені для роботи
в підприємствах торгівлі відповідно із спеціальними договорами з
державними організаціями (на надання робочої сили), як видані
безпосередньо цим особам, так і перераховані державним організаціям;

13) оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів
підприємств торгівлі, залучених без звільнення від основної роботи для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для
керування виробничою практикою студентів, для навчання учнів
загальноосвітніх шкіл;

14) суми заробітної плати за основним місцем роботи робітників,
керівників і спеціалістів підприємств торгівлі за час їх навчання з
відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів;

15) оплата праці студентів вищих навчальних закладів і учнів середніх
спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, які працюють у
складі студентських загонів;

16) оплата праці студентів вищих навчальних закладів та учнів середніх
спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, які проходять
виробничу практику на підприємстві торгівлі, а також оплата праці учнів
загальноосвітніх шкіл у період їх професійної орієнтації, залучених до
посильної праці на період канікул;

17) оплата відпусток, наданих згідно із законодавством працівникам, які
навчаються у вечірніх і заочних вищих і середніх спеціальних закладах, в
аспірантурі, а також без відриву від виробництва у вечірніх і заочних
загальноосвітніх школах, для участі в сесії та складанні іспитів;

18) витрати, пов’язані з оплатою відпусток перед початком роботи
випускників середніх професійно-технічних училищ і молодих спеціалістів,
які закінчили вищий навчальний заклад;

19) оплата працівникам-донорам днів медичного обстеження, здачі крові та
відпочинку;

20) оплата за час вимушеного прогулу або виконання менш оплачуваної
роботи у випадках, передбачених законодавством;

21) суми вихідної допомоги і середнього заробітку, які виплачуються на
період працевлаштування працівникам, звільненим з підприємства торгівлі
у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, а також у
зв’язку з призовом на дійсну військову службу.

До фонду додаткової заробітної плати належать:

1) премії за сприяння винахідництву та раціоналізації;

2) одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих
завдань);

3) премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за
виробничі результати;

4) виплата різниці між заробітками у разі переведення на менш оплачувану
роботу.

Стаття 3. Витрати на оренду та утримання основних фондів:

1) оплата за оперативну оренду окремих об’єктів основних виробничих
фондів;

2) оплата за взяті в оренду приміщення нежитлового призначення для
забезпечення основної виробничої та торгівельної діяльності в розмірі,
визначеному угодами сторін, а за об’єктами комунальної власності — не
вище за ставку орендної плати, встановленої місцевими органами державної
виконавчої влади;

3) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію та інші
комунальні послуги (собівартість палива у разі автономного опалення,
оплата за перевірку та клеймування лічильників, вартість ламп і
матеріалів, оплата стороннім підприємствам за обслуговування та
налагодження систем енергопостачання, чищення печей, котлів та
димоходів, увімкнення та вимкнення опалення, перевірка та промивка
мереж, витрати на утримання свердловин, криниць тощо);

4) витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, пов’язаних з
прибиранням: миттям вікон, дахів, панелей, обладнання; дезінфекцією;
натиранням підлоги, чищенням килимів і м’яких меблів (у підприємствах
громадського харчування); прибиранням прилеглої території в межах
закріпленої за ними

ділянки (дворів, вулиць, тротуарів); вивезенням побутового сміття,
виробничих відходів, снігу, льоду, листя тощо;

5) вартість матеріалів і засобів догляду за приміщеннями, будівлями,
спорудами, територіями, обладнанням, інвентарем (вапно, мастика, миючі
засоби, кислоти, луги, мастила, прокладки, фільтри, мішковина, щітки,
мітли, віники тощо);

6) вартість електроенергії, використаної на роботу підйомників, ліфтів,
транспортерів, торгівельних та виробничих автоматів, фасувальних,
пакувальних і контрольно-касових апаратів, обчислювальної техніки,
вимірювальних приладів, інших машин та обладнання (крім виробничого
обладнання підприємств громадського харчування, холодильного обладнання,
рекламних засобів, транспорту, обладнання гаражів);

7) витрати на проведення протипожежних заходів (перезарядження
вогнегасників тощо);

8) витрати на перевірку і клеймування вагів та інших вимірювальних
приладів, обслуговування сигналізаційних пристроїв;

9) витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, пов’язаних із
забезпеченням пожежної і сторожової охорони згідно з укладеними
договорами.

Стаття 4. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних
фондів і нематеріальних активів:

1) витрати на повне відновлення основних виробничих фондів у вигляді
амортизаційних відрахувань від їх балансової вартості за встановленими
нормами;

2) амортизаційні відрахування у разі прискореної амортизації активної
частини основних виробничих фондів згідно із законодавством;

3) знос нематеріальних активів.

Стаття 5. Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і витрати на
поточний ремонт основних фондів:

1) амортизаційні відрахування на капітальний ремонт;

2) витрати на поточний ремонт відповідно до кошторисів, включаючи
матеріали, запасні частини, оплату праці робітників, відрахування на
соціальні заходи, амортизацію обладнання;

3) витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, пов’язаних із
виконанням ремонтних робіт.

Стаття 6. Знос та утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів:

1) знос малоцінних і швидкозношуваних предметів, столової білизни,
санітарного і спеціального одягу (крім виданого за рахунок заробітної
плати), взуття та санітарних речей;

2) втрати від побитого посуду і пошкодження приборів (на підприємствах
громадського харчування) у межах норм;

3) оплата послуг пралень, ремонтних майстерень, хімчисток та інших
підприємств, пов’язаних із пранням, дезінфекцією і лагодженням столової
білизни, санітарного і спеціального одягу, взуття та санітарних речей,
іншого інвентарю, інструменту та пристосувань;

4) вартість матеріалів (мила, соди, інших миючих засобів, крохмалю,
голок, ниток, ґудзиків, тканин, щіток тощо), використаних для шиття,
прання і лагодження столової білизни, санітарного і спеціального одягу,
взуття та санітарних речей, чищення столового посуду та приборів;

5) інші поточні витрати на ремонт і утримання малоцінних і
швидкозношуваних предметів;

6) оплата за оренду малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Стаття 7. Витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб:

1) фактична собівартість дров, вугілля, нафтопродуктів, торфу та інших
видів палива, які використовуються на технологічні й інші виробничі
потреби (приготування їжі, підігрів води тощо). До фактичної
собівартості палива входять: закупівельна ціна, витрати на перевезення,
вантажно-розвантажувальні роботи, розпил, колення і складання дров,
втрата палива під час перевезення та зберігання в межах норм природних
збитків;

2) вартість газу, електроенергії і пари, які використовуються на
технологічні потреби, на приведення в рух обладнання і механізмів
(картоплечисток, овочерізальних машин, м’ясорубок, поточних ліній для
миття і чищення овочів, конвеєрних ліній для комплектування і відпуску
страв тощо);

3) витрати на перевезення палива в межах підприємства (доставка палива
із складу у виробничі приміщення тощо).

Стаття 8. Витрати на зберігання, підсортування, оброблення, пакування і
передпродажну підготовку товарів:

1) вартість матеріалів (пакувального та обгорткового паперу, пергаменту,
плівки, пакетів, коробок, футлярів, клею, дроту, шпагату, цвяхів, дощок,
фанери, стружки, тирси, соломи, вати, бісульфату, парафіну тощо), які
використовуються для зберігання, підсортування, оброблення, пакування і
фасування товарів;

2) плата за послуги сторонніх підприємств, які пов’язані із пакуванням і
фасуванням товарів;

3) витрати на передпродажну підготовку товарів;

4) витрати на утримання холодильного обладнання — вартість
електроенергії, води, холодоносіїв, інгібіторів, мастильних та інших
матеріалів, на оплату послуг сторонніх підприємств з технічного
обслуговування холодильного обладнання;

5) фактична собівартість льоду, який використовується для охолодження
товарів, яка складається з витрат на закупівлю, перевезення,
вантажно-розвантажувальні роботи, наповнення льодом льодосховищ;

6) витрати на утримання льодосховищ;

7) оплата за тимчасове зберігання товарів на складах сторонніх
підприємств;

8) витрати на дезінсекцію (знищення шкідливих комах) і дератизацію
(знищення мишей, пацюків та інших гризунів);

9) витрати на утримання тварин і рослин, якщо вони є товаром
(ветеринарні та інші послуги, корми, добрива);

10) витрати на створення спеціальних умов для зберігання товарів (штучне
охолодження, газове середовище, активна вентиляція, різні види
випромінювання, утримання акваріумів та рибних садків тощо);

11) оплата послуг сторонніх підприємств і власні витрати на спеціальне
маркування і нанесення кодів на товари.

Стаття 9. Витрати на рекламу:

1) на оформлення вітрин, виставок-продажу, кімнат, де розміщуються
зразки товарів, відрядження працівників підприємства на виставку-продаж
і вартість зразків товарів, які передані безпосередньо покупцям або
посередницьким організаціям відповідно до контрактів і угод безоплатно і
які не підлягають поверненню;

2) на розроблення і видання рекламних виробів (ілюстрованих
прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш,
рекламних листів, листівок тощо);

3) на розроблення і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових
пакетів та упаковки;

4) на рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, теле- і
радіопередачах);

5) на придбання, виготовлення, копіювання, дублювання рекламних кіно-,
відео- і діафільмів;

6) на оформлення світлової, щитової, комп’ютерної, транспортної та іншої
зовнішньої реклами;

7) на утримання автовідповідачів для покупців;

8) на уцінку товарів, що повністю або частково втратили свою первісну
якість за час експонування зразків у кімнатах, вітринах і на виставках,
а також під час демонстрації в торговельних залах самообслуговування;

9) на проведення інших рекламних заходів, пов’язаних із торговельною
діяльністю.

Відповідно до законодавства не відносяться на витрати обігу витрати
підприємства торгівлі на проведення реклами в разі визнання її
недобропорядною.

Стаття 10. Відсотки за кредити:

До цієї статті відносяться витрати на сплату відсотків за користування
фінансовими кредитами, одержаними для поповнення власних оборотних
коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і
нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності незалежно від
терміну кредитування.

Стаття 11. Втрата товарів у межах норм природного збитку під час
перевезення, зберігання та реалізації:

До цієї статті відносяться у закупівельних цінах:

1) втрата товарів у межах норм природного збитку під час перевезення,
зберігання та реалізації, що утворилися внаслідок усушки і вивітрення,
розтруски і розпилення, розкришування, витікання (танення,
просочування), розливання під час перекачування і продажу рідин, втрата
ваги у процесі дихання плодів і овочів тощо;

2) втрата від побитого скляного і порцелянового посуду з продовольчими
товарами і порожнього під час перевезення, зберігання та реалізації (в
межах норм);

3) втрата від побитих під час перевезення, зберігання і реалізації
порцелянових, фаянсових, скляних і керамічних виробів, ялинкових
прикрас, грамплатівок, парфумерно-косметичних товарів, господарських і
галантерейних виробів із пластикових мас, товарів побутової хімії у
дрібній розфасовці та інших (у межах норм);

4) втрата товарів у магазинах (відділах, секціях) самообслуговування (у
межах встановлених норм).

Стаття 12. Витрати на тару:

1) амортизація (знос) власної інвентарної тари і тари-облад-нання;

2) витрати на ремонт власної інвентарної тари і тари-облад-нання;

3) амортизація багатооборотної заставної тари, яка відшкодовується
постачальникам відповідно до угод на поставку товарів;

4) витрати, пов’язані з ремонтом і природним зносом тари-обладнання, в
частині, яка відшкодовується постачальникам (власникам тари-обладнання);

5) витрати на перевезення, навантаження та розвантаження порожньої тари
у разі повернення її постачальникам або здачі підприємствам, які
займаються збиранням тари;

6) витрати на очищення, прошивання, пропарювання (дезінфекцію) тари;

7) вартість тари, списаної внаслідок зносу, з відніманням вартості утилю
та брухту.

Стаття 13. Відрахування на соціальні заходи:

1) відрахування на державне (обов’язкове) соціальне страхування,
включаючи відрахування на обов’язкове медичне страхування;

2) відрахування на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (до
Пенсійного фонду України), а також відрахування на додаткове пенсійне
страхування;

3) відрахування до фонду страхування від безробіття;

4) відрахування на соціальне страхування від нещасних випадків.

Відрахування на обов’язкове соціальне страхування, обов’язкове пенсійне
страхування, страхування від безробіття та страхування від нещасних
випадків здійснюється за встановленими законодавством нормами.

Стаття 14. Витрати на обов’язкове страхування майна: До цієї статті
відносяться платежі з обов’язкового страхування майна підприємства
торгівлі та цивільної відповідальності, передбачені законодавством.

Стаття 15. Інші витрати:

1) витрати, пов’язані із забезпеченням нормальних умов праці та
дотриманням правил техніки безпеки праці, які передбачені колективним
договором, укладеним між адміністрацією підприємства торгівлі й
профспілковим комітетом;

2) виплати на відшкодування за заподіяну працівникові шкоду здоров’ю під
час виконання ним трудових обов’язків;

3) витрати на утримання касового господарства;

4) витрати, пов’язані з управлінням торгівельною діяльністю (оплата
послуг зв’язку, канцелярське приладдя, передплата газет і журналів та
ін.);

5) оплата послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових
установ;

6) витрати на експертизу і лабораторний аналіз товарів;

7) витрати на перевезення працівників підприємств торгівлі до місця
роботи і назад;

8) витрати, пов’язані з набором робочої сили, передбачені
законодавством;

9) специфічні витрати, пов’язані з обслуговуванням споживачів у
підприємствах громадського харчування (утримання оркестрів, гардеробів
та ін.);

10) витрати, пов’язані із сплатою експортного (вивізного) мита та митних
зборів.

Список використаної та рекомендованої літератури

Закон України “Про підприємства в Україні”, 1991.

Закон України “Про товарну біржу”, 1991.

Закон України “Про захист прав споживачів”, 1993.

Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного
обслуговування населення: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1995 р. № 108 // 36. законодавчих та нормативних
документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі
всіх форм власності. — Вип. 1. — К.: Зовнішторгвидав України, 1997. — С.
174-185.

Правила продажу продовольчих товарів: Затв. наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв’язків України від 13 березня 1995 р. // Бізнес.
— 1995. — № 12.

Правила продажу непродовольчих товарів: Затв. наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв’язків України від 27 травня 1995 р. // Бізнес.
— 1995. — № 12.

Виноградська А. М. Основи підприємництва: Навч. посіб. — К.: КНТЕУ,
2003. — 382 с

Виноградська А. М., Шкапова О. М. Стратегія розвитку роздрібної торгівлі
// Ділова панорама. — 2001. — № 3-4.

Виноградсъкий М.Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. Менеджмент в
організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. — 2-е вид.,
перероб. і допов. — К.: Кондор, 2002. — 654 с

Дашков Л. П., Вризгалін А. В. Комерційний договір: від укладання до
виконання. — К.: МПП “Капрал”, 1998. — 172 с

Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За
заг. ред. В. Б. Захожая. — К.: МАУП, 2001. — 64 с

Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. — М.: ПРИОР, 2001. — 256
с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020