Реферат на тему:

Особливості експертизи ювелірних товарів

Коштовні і напівкоштовні камені. Коштовними каменями прийнято називати
мінерали, що володіють специфічними властивостями, завдяки яким вони
можуть бути використані в ювелірній промисловості для виготовлення
прикрас і декоративно-художніх виробів. До властивостей, що зумовлюють
їх естетичну цінність, відносяться: прозорість, блиск, забарвлення
каменя, світлозаломлення, а також інші властивості і їх комбінації.

До терміну «ювелірні» пропонується відносити як дорогоцінні вироби, так
і синтезовані аналоги природних мінералів і хімічні сполуки, що не
існують в природі: фіаніт, нітроалюмінієвий гранат.

Головна відмітна особливість виробів з каменів — красиве забарвлення
або витіюватий декоративний малюнок. Камені зазвичай представлені
тонкозернистими або псевдокристалічними агрегатами і добре піддаються
обробці. У полірованому вигляді кольорові камені виробів застосовують
для виробництва каменерізних виробів. Із них роблять вази, шкатулки,
скульптури. Найбільш барвисті і рідкісні камені використовують для
виготовлення намист і вставок в ювелірні вироби.[2]

Завдяки різноманітності відтінків і декору камені застосовують для
художньо-мозаїчних робіт, більш широко поширені різновиди як
архітектурно-облицювальний матеріал.

Багато ювелірних каменів характеризуються однаковими і (або) схожими
ознаками, що утрудняє їх діагностику. Так, серед прозорих і непрозорих
каменів можна виділити групи однакового кольору — зеленого, рожевого,
червоного, синього і т.д. Методи їх діагностики засновані на визначенні
найважливіших фізичних властивостей і внутрішніх особливостей.

Діагностика каменів, закріплених в ювелірних виробах, ускладнюється тим,
що виокремлення їх з оправи частіше не можливе. Крім того, виключається
діагностика такої важливої властивості каменів, як твердість.

Прозорість ювелірних каменів — здатність твердого тіла пропускати в тій
або іншій мірі крізь себе промені світла. Ступінь прозорості може бути
оцінений коефіцієнтом прозорості.

Прозорість залежить від структури кристалів, наявності в них тріщин,
твердих і газово-рідких включень.[1]

Кількісно ступінь прозорості, тобто значення коефіцієнтів прозорості і
поглинання, можна встановити за допомогою спектрофотометрів.

Блиск разом з прозорістю є| однією з найбільш важливих діагностичних
ознак ювелірних каменів. Блиск створюється світлом, відбитим від
поверхні закріпленого каменя; при цьому його інтенсивність, тобто
кількість відбитого світла, тим більше, чим різкіше різниця між
швидкістю світла в повітрі і в даному огранованому камені (інтенсивність
блиску тим більше, чим більше показник заломлення). Існують наступні
види блиску: скляний, жирний, смолянистий, алмазний, напівметал. При
цьому жирний і смолянистий блиск відносять до одного типу; термін
«жирний» застосовують до світло забарвлених мінералів, «смолянистий» до
темнозабарвлених.

Показник віддзеркалення виражається у відсотках (інтенсивність
падаючого світла приймається за 100 %).

Забарвлення ювелірних каменів — одна з найбільш характерних відмітних
ознак для більшості мінералів. А. Е. Ферсман виділяє три типи
забарвлення: ідіохроматичну, алохроматичну і псевдохроматичну.

Ідіохроматичне забарвлення ювелірного каменя пояснюється наступними
трьома основними причинами:[5]

— наявністю в його складі хімічних елементів у вигляді основних іонів
або груп іонів, що спричиняють забарвлення, а також ізоморфних домішок
Приклади такого забарвлення:

— червоне у рубіна і зелене у смарагду завдяки іонам хрому різної
валентності; випромінюванням, пов’язаним із зміною енергетичного стану
атомів і іонів, з| яких складається сполука (наявність збуджених, слабо
заряджених атомів і т.д.). Під дією іонізуючої радіації утворюються
електронний-діркові центри забарвлення, що виникають в реальних
кристалах із різними структурами і домішковими дефектами (аметист,
димчастий кварц, зелені алмази); особливістю будови кристала, наприклад
присутністю іонів або груп іонів усередині порожніх проміжків граток.

Ідіохроматичне забарвлення є як би невід’ємною частиною самої хімічної
сполуки. Зберігаючи свої основні риси, такі забарвлення можуть
змінюватися у різних зразків ювелірних каменів як по густині, так і по
відтінках кольору.

Алохроматичне забарвлення обумовлене механічними включеннями самостійних
мінералів, органічних сполук, бульбашок газу. Наприклад,
червонувато-коричневий колір авантюрину надає наявність в кварці лусок
гетиту, а зелений — присутність дрібних листочків жильбертиту

Сердоліки забарвлені мікровключеннями оксидів и гидроксидів заліза,
колір хризопраза залежить від солей нікеля.

Колір ювелірного каменя залежить від спектрального складу падаючого на
нього світла і здатності каменя поглинати або відбивати певні світлові
промені. Око спостерігача сприймає, по суті, залишковий колір (колір
падаючих світлових променів за вирахуванням променів поглинених
об’єктів). Забарвлення кристала прийнято характеризувати за кольором,
відповідному якій-небудь частині спектру. Два кольори, співпадаючі при
візуальному сприйнятті, можуть відрізнятися по спектрах поглинання, тому
для характеристики забарвлення кристала слід вивчити його спектр і
визначити в нім положення широких смуг поглинання.[3]

Для візуального спостереження спектрів поглинання каменів застосовують
спектроскопи, що дозволяють по загальному виду спектрів поглинання не
лише з певною ймовірністю ідентифікувати мінерали, але і визначити
домішкові елементи з якими зв’язано забарвлення. Найбільш характерні
лінії в спектрах поглинання основних ювелірних каменів приведені при їх
описах в підручниках мінералогії коштовних каменів.

У практиці визначення коштовних каменів широко використовують різні
фільтри, виготовлені, як правило, з кобальтових стекол із строго певною
вузькою смугою пропускання; при розгляді через них різні мінерали
набувають певного кольору. Найбільш споживаний фільтр Челсі, винайдений
у Великобританії в 1934 р., який має дві строго обмежені смуги
пропускання в темно-червоній (690 нм) і жовто-зеленій (570 нм) частинах
спектру. При розгляді через цей фільтр камені можуть мати різні кольори.

Світлозаломлювання ювелірних каменів — на межі двох середовищ світло
змінює напрям свого поширення: частина світлової енергії повертається в
перше середовище, тобто світло відбивається, частина проходить через
межу середовищ, змінюючи, при цьому напрям поширення. Це явище
називається заломленням світла. Існує певна залежність між кутами
падіння і заломлення: падаючий і заломлений промені, а також
перпендикуляр до межі розділу двох середовищ, відновлений в точці
падіння , лежать в одній площині; відношення синуса кута падіння до
синуса кута заломлення постійна величина для даних двох середовищ.

Для визначення показників заломлення світла ювелірних каменів широко
використовують рефрактометри, при цьому камінь повинен мати хоч би одну
плоску поліровану грань.

Двозаломлення — кристали залежно від симетрії ділять на ізотропні і
анізотропні. У практиці дослідження коштовних каменів застосовують
декілька візуальних способів відмінності двозаломлюючих каменів від
ізотропних мінералів. Для швидкого визначення характеру заломлення
каменя застосовують полярископи. За принципом дії вони аналогічні
поляризаційному мікроскопу. Полярископ — прилад для визначення характеру
заломлення огранованого каменя, для чого останній поміщається на
дзеркальній поверхні поляризатора. Аналізатор встановлюють в такому
положенні, при якому полі є найтемнішим; при спостереженні камінь
необхідно обертати, згасання і прояснення при його обертанні говорять
про його оптичну анізотропію.

Невелика група оптично ізотропних ювелірних каменів включає мінерали
кубічної сингонії (алмаз, гранати), а також смоли, тверді гелі. У цих
каменях можна іноді спостерігати аномальне двозаломлення (алмаз,
гранати, синтетична шпінель ) внаслідок напруги, викликаної різними
причинами. Кольорові складові білого променя світла по-різному
заломлюються в мінералах і володіють різними показниками заломлення.
Зміна показників заломлення залежно від довжини хвилі отримала назва
дисперсії. Дисперсія зумовлювати розкладання променів світла на складові
частини спектру і іскристу гру кольорів огранованого самоцвіту. Сильно
виражена дисперсія визначається багатоколірним веселковим блиском і
характерна для обмеженого числа коштовних каменів (алмаз, демантоїд,
сфен, циркон). При діагностиці ювелірних каменів визначають не абсолютне
значення дисперсії показників заломлення, а так званий дисперсійний
ефект, тобто колірну гру огранованих каменів. Гра каменя встановлюється
візуально.

Плеохроїзм — промінь світла, що пройшов крізь двозаломлюючий кристал, —
складається з двох поляризованих променів (звичайного і незвичайного),
коливання яких відбуваються у взаємно перпендикулярних площинах. Якщо
кристал забарвлений, кожний з променів зазнає різне по ступеню або типу
поглинання і, виходячи з кристала, має забарвлення інше, чим другий
поляризований промінь.

При розгляді нерухомого каменя неозброєним оком цей ефект роздвоєння
променя не видно, але якщо камінь повертати так, щоб промінь світла
проходив у різних напрямах, виразно видно зміну кольору мінералу залежно
від напряму. Це явище при двоколірному ефекті називається дихромізмом,
при багатоколірному — плеохроїзмом.[4]

Синтетичні камені вирощують в хімічно «чистіших» умовах, тому єдиними
сторонніми кристалічними включеннями можуть бути тільки сполука, схожі
по складу з основним кристалом (або приманкою).

Внутрішні особливості ювелірних каменів в огранованому вигляді вивчають
за допомогою стереоскопічних мікроскопів МБС-Ц-2 -8. Експертові майже
завжди доводиться досліджувати камені, закріплені в оправі, і це
спричиняє утруднення. Брошку зазвичай поміщають на столик і без зусиль
оглядають в такому положенні Камені в кільцях і сережках краще
спостерігати через задні грані каменя, встановивши його на предметне
скло і злегка нахиливши, щоб деталі виробу не заважали спостереженню.

Сплави дорогоцінних металів. Більшість вживаних в сучасній техніці
металевих матеріалів є сплави, що складаються з декількох (від 2 до 12)
складових і домішок. Сплав одного металу з іншим незалежно від
кількісного складу може підсилити або ослабити позитивні властивості
металу.

Для отримання потрібних якостей до дорогоцінних металів додають в певних
співвідношеннях недорогоцінні, які називаються такими, що легують або
лігатурою. Як легуючі компоненти можуть бути як дорогоцінні, так і
недорогоцінні метали; не дивлячись на це, одержані сплави називаються
сплавами дорогоцінних металів.

Якщо два метали або більш змішують в будь-яких пропорціях в рідкому
стані, вони утворюють безперервний ряд сплавів. Якщо вони змішуються
тільки частково, то ряд сплавів буде переривчастий.

При куванні, плющенні і волочінні зливків зерниста структура змінюється.
Об’ємне хрестоподібне кування і плющення призводять до розплющення
зерен, поздовжнє кування і плющення — до витягування зерен, а волочіння
— до їх здавлювання по перетину в одному напрямі. Холодна обробка змінює
не тільки структуру сплавів, але і їх фізичні властивості. Так, при
слабкому куванні щільність сплавів збільшується, а при значному куванні
і плющенні — зменшується.[2]

Вміст дорогоцінних металів в сплавах виражається пробами (числом одиниць
маси дорогоцінного металу в 1000 одиниць маси сплаву) або відсотками.

В окремих країнах використовують так звану каратну систему проб, при
якій 1000 метричних проб відповідають 24 каратам (не слід плутати з
одиницею вимірювання маси коштовних каменів — каратом, рівним приблизно
0,2 г).

Сплави золота — золото утворює сплави з багатьма металами. До складу
золотих сплавів як легуючі компоненти можуть входити срібло, мідь,
паладій, родій, платина, цинк, нікель, кадмій, ртуть і ін. Із сріблом і
міддю золото сплавляється у всіх пропорціях з утворенням твердих
розчинів.

Сплави золото-срібло є безперервним рядом твердих розчинів цих металів
один в одному. Вони відрізняються м’якістю, володіють доброю ковкістю і
добре піддаються механічній обробці. Срібло знижує температуру плавлення
і змінює колір сплаву. Із збільшенням вмісту срібла колір сплавів
змінюється від жовтого до світлого . При вмісті срібла до 30% колір
сплаву зеленувато-жовтий, до 50 — жовто-білий, до 60 — майже білий і при
65% жовтий колір сплаву повністю зникає.

Сплави золото-мідь є безперервним рядом твердих розчинів тільки при
високій температурі, при 425— 450°

Сплави золото-платина, що містять від 25 до 80% (атомних) платини,
утворюють суміші двох твердих розчинів. Твердість сплавів зростає із
збільшенням кількості платини. Так, при вмісті 20% (по масі) платини
твердість складає 40 кг/мм2, при 50% — 80 кг/мм2 і при 80% досягає
максимального значення в 128 кг/мм2, після чого твердість знижується. Із
збільшенням кількості платини колір сплавів з жовтого перетворюється на
сірий.

Сплави золото-паладій утворюють безперервний ряд твердих розчинів.
Максимальну твердість (60 кг/мм2) має сплав, що містить 85% (атомних)
паладію. Паладій підвищує температуру плавлення золотого сплаву і різко
змінює його колір при вмісті в сплаві 10% паладію зливок забарвлюється
в білий колір. Пластичність і ковкість сплаву зберігаються.

Сплави золото-платина-паладій, що містять до 40% (атомних) паладію, —
механічна суміш паладію і твердих розчинів золота в платині. Сплави із
вмістом паладію більше 40% є однорідними твердими розчинами трьох
металів один в одному і володіють високою твердістю.

Сплави золото-паладій-срібло утворюють безперервний ряд твердих
розчинів, володіють високою пластичністю і неокислюваністю, мають
красиве забарвлення.

Платина забарвлює золото в білий колір інтенсивніше за паладій, жовтизна
втрачається вже при вмісті в сплаві 8,4% платини.

Сплави срібла — в розплавленому вигляді срібло змішується з багатьма
металами в будь-яких співвідношеннях. Срібло дає сплави із золотом,
міддю, свинцем, платиною і металами платинової групи без утворення
хімічних сполук.

Найбільше розповсюдження мають сплави срібла з міддю. Сплави
срібло-мідь, що містять від 6 до 97% (по масі) міді, утворюють суміш
двох твердих розчинів; у інших співвідношеннях срібло і мідь мають
обмежену розчинність один в одному, що змінюється залежно від
температури. Із збільшенням кількості міді (від 8 до 96%) в сплавах
зростає їх твердість і збільшується в’язкість. Сплави володіють гарною
пластичністю. Колір сплавів із зростанням кількості міді змінюється від
білого до червонувато-жовтого. Найбільш вживані в техніці сплави містять
від 50 до 96% срібла.

Сплави срібла, використовувані в ювелірному виробництві, на відміну від
золотих мають лише один легуючий компонент мідь.

Сплави платини і паладію — для ювелірного виробництва мають один
легуючий компонент — мідь. Сплави платина-мідь і паладій-мідь аналогічні
по властивостях: кожна пара їх утворює безперервний ряд твердих
розчинів, в яких при охолоджуванні утворюються хімічні сполуки: СuРt,
Сu3Рt, СuРd, Сu3Рd.

Сплави, що містять хімічні сполуки, мають хороші механічні властивості,
а також неокислюваність, що зумовлює вміст 1—5% (по масі) мідь.[3]

Оцінка дорогоцінних металів здійснюється відповідно до цін світового
ринку (на момент оцінки, по пробах за 1 г), де за основу розрахунку
узята ціна тройської унції (31,1 г) відповідного дорогоцінного металу,
визначувана за довідково-інформаційними джерелами літератури. Базову
ціну дорогоцінного металу розраховують по формулі: число грамів
дорогоцінного металу х його проба х вартість грама металу даної проби х
коефіцієнт доведення відпускної ціни дорогоцінного металу до оптової
оцінки. В середньому коефіцієнт дорівнює 1,24.

Діаманти оцінюють за оптовим валютним прейскурантом на ці камені.
Вартість виробів, використовуваних в ювелірних цілях, розраховують
згідно прейскурантів, що публікуються в періодичних виданнях: «Gemston
Price Report»,”Michelsen Gemston Index”.

Вартість трудовитрат на виготовлення виробу визначають по результату
діагностики методу виготовлення.

Для позакатегорійних виробів рекомендується застосовувати коефіцієнти,
що підвищують, враховують історико-культурну значущість творів. Оцінюють
вироби зазвичай в доларах США.

Оцінка ювелірних виробів з діамантами включає наступні аспекти:

— собівартість виробів визначають як суму вартості дорогоцінних металів,
діамантів, трудовитрат на виготовлення виробу і закріпку. Собівартість
дорогоцінного металу у виробі встановлюють виходячи з ціни 1 г металу з
урахуванням коефіцієнта доведення відпускної ієни дорогоцінного металу
до оптової оцінки, помноженої на масу виробу, зменшену на масу коштовних
каменів. Виріб, виконаний з двох металів, оцінюють як виріб з основного
металу з урахуванням вартості деталей з додаткових металів;

роздрібна оцінка передбачена на діаманти круглі 17- і 33-гранні, круглі
57-гранні з геометричними параметрами групи А. Діаманти інших форм
оцінюють виходячи з оцінок відповідних круглих 57-гранних діамантів із
знижками відповідно до прейскуранта Діаманти, що мають дрібні сколи,
шпильки, ребра і інші незначні механічні пошкодження, оцінюють із
знижкою 20%. Діаманти, що мають сколи, відхилення від пропорцій і
симетрії, усунення яких вимагає переогранки, зовнішню тріщину на
площадці, оцінюють із знижкою 40%. Діаманти, що не відповідають
сучасним ТУ, оцінюють із знижкою 50%. Алмази ограновування «троянда»,
діаманти спрощеного ограновування з числом граней менше 17 оцінюються за
цінами на діаманти крупні 17-гранні зі знижкою 50%.

Ціна пікіруваних діамантів без «гри» (по ТУ можуть мати сколи) за 1
карат при масі до 0,30 карат —120 дол. США, при масі понад 0,30 карат —
230 дол. США. До безбарвних діамантів (I група кольору) можна відносити
тільки діаманти, що не мають блакитної люмінесценції.

Оцінка ювелірних виробів зі смарагдами, рубінами, сапфірами, природними
перлами:

собівартість виробів визначають як суму вартості дорогоцінних металів,
трудовитрат на виготовлення виробу і закріпку смарагдів, рубінів,
сапфірів, природних перлів. Собівартість ювелірних виробів, в яких
присутні і діаманти, визначають по методиці, викладеній в попередньому
розділі, і до неї додають вартість кольорових каменів. Базову вартість
дорогоцінного металу у виробі визначають виходячи з ціни 1 г металу з
урахуванням коефіцієнта доведення відпускної ціни дорогоцінного металу
до оптової ціни, помноженої на масу виробу, зменшену на масу коштовних
каменів.

показники якості рубінів, сапфірів, природних перлів визначають згідно
опису груп дефектності, кольори в скупному прейскуранті № 111 від 1991
р. Показники якості смарагдів визначають згідно ТУ. Смарагди, рубіни,
сапфіри ограновані, не відповідні 3-ій групі чистоти, оцінюються по 1-ій
групі чистоти. Коштовні камені, що мають зовнішні дефекти, оцінюють з
наступними знижками, в %: 20 — за нерівномірність і плямистість
забарвлення, дихромізм сапфірів); 30 — за подряпини, дрібні сколи,
незначні потертості, відхилення в симетрії; 50 — за значні сколи і інші
дефекти видимі неозброєним оком. Коштовні камені, що не мають товарного
вигляду із-за потертостей граней, а також колені оцінюють по кабошонах
2-ої групи чистоти останньої групи кольору. Смарагди інших форм
ограновування, окрім «каре», прямокутною, оцінюють із знижкою 25% від
ціни на прямокутні смарагди. Смарагди прямокутного ограновування з
числом граней більше 49 оцінюють з надбавкою 20%. Александріти оцінюють
за основними показниками якості смарагдів з урахуванням ступеня
дихромізму.

Оцінка ювелірних виробів без вставок:

собівартість виробу визначають виходячи з ціни 1 г металу з урахуванням
коефіцієнта доведення відпускної ціни дорогоцінного металу до оптової
оцінки, помноженої на масу виробу і на націнку виробника (остання
залежить від обсягу робіт, потрібного для виробництва виробів) .Для
встановлення націнки виробника на виріб, що має складну литу форму,
потрібно помножити дійсну вартість металу на 2,25, для того, щоб
врахувати час, необхідний для виробництва і виготовлення воскової
моделі. Для литих виробів, що мають роз’ємні з’єднання (сережки, брошки,
підвіски, браслети), дійсну вартість металу рекомендується помножити не
менше чим на 2,5. Для виробів із дво- і трикольорового золота дійсну
вартість металу рекомендується помножити на 2,2;

при оцінці литих і штампованих виробів із срібла рекомендується загальну
масу виробу помножити на дійсну вартість металу даної проби з
урахуванням наступних коефіцієнтів штампованих виробів — 2;
штампованих виробів з додатковим гравіюванням — 3; виробів з черню — 4.

Зовнішній контроль якості виробів із дорогоцінних металів необхідно
починати з перевірки наявність на кожному виробі клейма (див. кодування
товарів). Інспекції пробірного нагляду і назву підприємства-виробника,
які повинні бути чіткими і не погіршувати зовнішнього вигляду виробу.

Парні вироби (сережки, запонки) підбирають за розмірами, формою, видом
огранування і кольором вставок. Незначні відмінності в колірних
відтінках вставок не є ознакою бракування. Якщо напівпари мають
асиметричну конструкцію верхівки, то їх підбирають в пару за принципом
дзеркального відображення. Шліфовані і крацовані поверхні виробів
повинні бути рівномірними, поліровані поверхні — блищати, матові
поверхні — рівномірно матовими і бархатистими на вигляд.

На поверхні виробів не допускаються тріщини, раковини, задирки. На
нелицьових поверхнях можуть бути незначні пористість, хвилястість, сліди
інструменту. Емалеві покриття виробів повинні бути гладкими, блискучими,
без сколів, тріщин, пропусків, просвітів, плям і видимих під прозорою
емаллю дефектів металу. На емалевих покриттях допускається незначна
хвилястість шаруючи емалі, а також волосоподібна межа в місцях з’єднань
емалі з перегородками і кантами. На гальванічних покриттях можуть бути
незначні сліди місць контактів із струмопровідними пристосуваннями без
порушення шаруючи покриття і погіршення зовнішнього вигляду виробу.
Зварні і паяні шви у виробах щільні, рівні і без пропалень, шви з боку
лицьової поверхні виробу близькі за кольором до сплаву, з якого воно
виготовлене.

Малюнки на поверхні виробів повинні мати чітке зображення. Вставки
закріплені в оправі нерухомо, при цьому можливість випадання вставок
виключається. Крапани і корнери відповідних закріпок повинні бути
заправлені, а кінці їх щільно притиснуті до поверхні вставок. Вставки з
перлів, коралів, бурштину, каменя допускається кріпити на клей у
поєднанні з глухою закріпкою або на клей і штифти. Замки у виробах
повинні виключати мимовільне відкриття.[5]

Список використаної літератури:

Петрищев Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы
непродовольственных товаров – М.: Дашков и К, 2004.

Алесковський В.Б. Физико- химические методы анализа: уч. Пособие.-
Химия, 1998.

Галюк В.А. Минералогия драгоценных и цветных поделочных камней : Учебное
пособие.- М.: МИГРИ, 1989.

Николаева М.А. Товарная экспертиза . – Деловая литература, 1998.

Сероштан М.В., Михеева Е.Н. Качество непродовольственных товаров:
Учебное пособие для вузов. – М.: Изд. Дом Дашков и К,2000.

PAGE

PAGE 14

Похожие записи