.

Організація маркетингу на підприємстві. Сутність та основні принципи організації маркетингу на підприємстві (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
28 15104
Скачать документ

Реферат на тему:

Організація маркетингу на підприємстві

Сутність та основні принципи організації маркетингу на підприємстві

З позиції менеджменту (управління бізнесом) всі підприємства, фірми
мають спільну ознаку — вони є організаціями. Організація — це група
людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальних
цілей. Складні організації мають такі загальні характеристики: ресурси,
залежність від зовнішнього середовища, вертикальний і горизонтальний
розподіл праці, необхідність ефективного управління. Із цих позицій
управління організацією розуміють як процес планування, організації,
мотивації і контролю, необхідний для формулювання й досягнення
поставлених цілей. Ключ до успіху діяльності полягає в дотриманні й
постійному забезпеченні певної логіки в організації управління
підприємством. Основною передумовою ефективної роботи фірми є насамперед
кваліфіковані дії її менеджерів, у тому числі менеджерів з маркетингу.

Організація маркетингу на підприємстві базується на відповідних
організаційних структурах (підрозділах). Такі структури можуть
створюватись згідно з виконуваними функціями, за географічними
регіонами, товарами, марками, ринками тощо. В будь-якому разі в таких
структурах здійснюються усі функції маркетингового менеджменту
відповідно до цілей і завдань менеджменту підприємства.

До основних принципів організації маркетингу на підприємстві належать:

• цілеспрямованість — відповідність цілям, стратегії, політиці
підприємства; спрямованість на пошук і задоволення потреб споживачів;

• чіткість і оптимальність організаційної структури відповідно до
стратегії, цілей та завдань маркетингу;

• визначення напрямків діяльності — орієнтація на конкретну концепцію,
чітке визначення функцій і завдань кожного підрозділу та його
працівників;

• гнучкість — своєчасне реагування на зміни у навколишньому середовищі
та можливостях підприємства;

• скоординованість і узгодженість дій маркетингових підрозділів (окремих
працівників) для досягнення максимального ділового ефекту;

• економічність — витрати на маркетинг мають покриватись доходами від
реалізації маркетингових заходів;

• наявність висококваліфікованих кадрів, постійна увага до їх
вдосконалення;

• активна маркетингова політика — пошук нових ринків, вивчення потреб
конкретних споживачів тощо.

Маркетингова організаційна структура фірми

Досягнення цілей підприємства залежить насамперед від вибраної стратегії
фірми та її організаційної структури. У складі загальної організаційної
структури відповідну організаційну структуру маркетингу на підприємстві
можна визначити як сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу
яких входять працівники, що займаються маркетинговою діяльністю.
Маркетингова діяльність, як відомо, передбачає дослідження ринку,
вирішення питань товарної політики, управління процесами товарного руху
— збуту продукції, ціноутворення, комунікації фірми та ін.

Маркетингові структури визначаються розміром ресурсів підприємства;
специфікою його продукції і ринків, де вона реалізується; загальною
структурою управління підприємством. Можлива велика кількість варіантів
маркетингової структури. Але найчастіше маркетингову діяльність
підприємства в його структурі об’єднують за функціями або товарами. Крім
того, організаційна структура маркетингу може бути орієнтована на ринки
і споживачів, на регіони або такі комбінації, як функції-товари,
функції-ринки, функції-регіони.

Структура функціонального типу доцільна для підприємств, які мають
невелику кількість товарів і ринків. Можливий варіант функціональної
побудови відділу маркетингу показано на рис. 11. Функціональна
організація маркетингу базується на розподілі праці згідно з існуючими і
новими функціями, на спеціалізації працівників. Якщо номенклатура
продукції невелика, функціональна організація маркетингу сприяє високій
маневреності завдяки простоті управління. У разі розширення номенклатури
продукції, що випускається й реалізується підприємством, виробнича
маневреність знижується, оскільки збільшується період реакції на зміну
зовнішніх умов. Функціональну структуру маркетингу характеризує слабка
гнучкість стратегії, орієнтація на досягнення поточного ефекту — вона не
сприяє динамізму й новаторству.

Таким чином, функціональна структура є ефективною формою організації
тільки при усталеному виробництві обмеженого асортименту виробів. Її
можна розглядати як базову при побудові інших організаційних структур
маркетингу.

Для підприємств, які випускають велику кількість різноманітної
продукції, що потребує специфічних умов виробництва й збуту, доцільною є
організація маркетингу за товарним принципом (рис. 12). Така організація
має певні переваги. Управляючий певним товаром координує весь комплекс
маркетингу щодо цього товару і швидше реагує на проблеми, що виникають
на відповідному ринку. Порівняно з функціональною товарна структура
потребує більших витрат, оскільки має більшу кількість працівників. Тому
найчастіше організація маркетингу за товарним принципом застосовується
на великих підприємствах при значному обсягу продажу кожного товару.

Якщо підприємства продають свою продукцію на різних ринках, де потреби
споживачів у товарі неоднакові, а товари потребують специфічного
обслуговування, доцільно застосовувати організацію маркетингу за ринками
(рис. 13). Ринком при цьому може бути галузь промисловості, сегмент
однорідних покупців тощо. Основні ринки закріплюються за відповідними
управляючими, які разом зі спеціалістами функціональних підрозділів
розробляють плани за різноманітними напрямками функціональної
діяльності. На підприємствах, які пропонують свою продукцію багатьом
регіонам, у кожному з яких потрібно враховувати специфіку споживання
цієї продукції, маркетингові структури можуть бути організовані за
регіонами (рис. 14). Така маркетингова структура найчастіше
зустрічається у великих децентралізованих фірмах (особливо міжнародних)
з численними ринками. Недоліком цієї маркетингової структури, як і
структур, орієнтованих на товари й ринки, є певне дублювання робіт і
проблеми координації діяльності.

Організаційні структури маркетингу, побудовані за функціями і товарами,
функціями і ринками, а також за функціями і регіонами, подані відповідно
на рис. 15, 16, 17.

Для великих підприємств з диверсифікованим виробництвом і значною
кількістю ринків характерна так звана матрична побудова маркетингової
організаційної структури (рис. 18). Перевагами такої моделі є можливість
забезпечити комплексне виконання робіт, зекономити витрати, уникнути
паралелізму в роботі. До недоліків належать труднощі в організації
структури, у визначенні функцій її окремих складових.

Маркетингові структури будь-якого типу повинні бути гнучкими, оскільки
вони залежать від стратегії підприємства, яка може змінюватись у разі
зміни споживчого попиту, збільшення масштабів та ускладнення
виробництва, під впливом досягнень науково-технічного прогресу тощо.

Список використаної літератури

Викентъев И. Л. Приемы рекламы и PUBLIC RELATIONS. — СПб.: — Изд. дом
“Бизнес-Пресса”, 1998. – Ч. 1. – 238 с.

Витт Юрген. Управление сбытом: Пер. с нем. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 112 с.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: Вид-во КНЕУ,
1998. – 268 с.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост.
вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 100 с.

Герасимчук В. Г. Маркетинг. Теорія і практика. — К.: Вища пік., 1994. —
27 с.

Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне
моделювання: Навч. посіб. — К: КНЕУ, 2000. — 360 с

Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом
“Дашков и К0”, 1999. – 412 с.

Данько Т. П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб.
пособие. – М: ИНФРА-М, 1997. – 280 с.

Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. –
М: СП “Вся Москва”, 1994. – 256 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М: Прогресс, 1991. — 736 с.

Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. — СПб: Питер Ком, 1998. — 896 с.

Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. — СПб.: Питер,
2000. – 320 с.

Маркетинг: Учебник / Под ред. А. Н. Романова. — М.: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. –
М: Дело, 1992. – 702 с.

Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. — М.: “Ось-89”,
1996. – 80 с.

Питер Р. Диксон. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.: “Издат-во
БИНОМ”, 1998.-560 с.

Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації: Підручник / За
ред. А. О. Старостіної. — К.: Іван Федоров, 1987. — 400 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020