.

Міжнародний кодекс маркетингових досліджень (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2703
Скачать документ

Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

(Прийнятий Міжнародною торговельною палатою і

Європейським товариством по вивченню суспільної думки і маркетингу

у в 1976 році)

І. Вступ

Ефективне двостороннє співробітництво між постачальниками і споживачами
товарів і послуг усіх видів є життєво необхідним для будь-якого
сучасного суспільства. Зростаючі міжнародні зв’язки і взаємозалежність
підкреслюють цю необхідність. Для цього постачальник прагне інформувати
споживача за допомогою різноманітних форм інформаційно-рекламної
діяльності про те, що і де можна придбати. З іншого боку, різноманітні
запити споживача повинні бути відомі тим, хто відповідає за задоволення
потреб як у приватному, так і в державному секторах економіки, і це
викликає необхідність розширення досліджень.

Маркетингові дослідження спрямовані на вивчення ринків товарів і послуг
усіх видів. Зокрема, маркетинг містить у собі систематичне вивчення
поведінки, чекань і думок як окремих людей, так і організацій.

Перший кодекс був виданий у 1948 р, а останній – переглянутий у 1972 р.
Європейским товариством по вивченню суспільної думки і маркетингу
(ЕСОМАР). Цей кодекс викликав появу цілого ряду кодексів, підготовлених
національними організаціями, що займаються маркетинговими дослідженнями.
У 1971 р. Міжнародна торговельна палата (МТП), що представляє міжнародне
співтовариство по маркетингу, поставила метою проаналізувати і відібрати
найбільше раціональні положення кодексів, що існували, і, після
проведення сумісних консультацій із всіма організаціями, що займаються
маркетингом, опублікувала свій міжнародний кодекс.

З 1971 р. практика маркетингових досліджень продовжувала розвиватися.
Склалися нові ситуації, з’явилася необхідність захисту ряду положень, що
ввійшли в цілий ряд національних кодексів. У 1976 р. ЕСОМАР і МТП
вирішили, що прийшов час спільними зусиллями переглянути існуючий
кодекс, узяти до уваги всі зміни і підготувати єдиний міжнародний кодекс
замість двох різноманітних. Для цього була організована спільна робоча
група з представників двох організацій, що підготувала новий варіант
кодексу, схвалений і прийнятий цими організаціями.

Дійсний міжнародний кодекс призначений для того, щоб спеціалісти,
підприємства й організації керувалися основними правилами, прийнятими у
усьому світі.

II. Основні принципи

Маркетингові дослідження залежать від довіри з боку громадськості:
повинна бути впевненість, що такі дослідження проводяться чесно,
об’єктивно, без небажаного втручання і без нанесення збитку опитуваним
особам, що ці дослідження грунтуються на добровільному співробітництві з
громадськістю.

Громадськість або будь-яка зацікавлена особа повинні бути упевнені, що
при будь-якому маркетинговому дослідженні не будуть порушені права
особистості. Зокрема, представники громадськості повинні бути абсолютно
упевнені в тому, що особиста і/або конфіденційна інформація, отримана в
процесі проведення маркетингового дослідження, не буде передана без
їхньої згоди якійсь особі або організації, як приватній, так і
державній, крім тієї, що проводить дійсне дослідження, і що така
інформація не буде використана для інших цілей, крім тих, що переслідує
маркетингове дослідження.

Дослідження повинні також проводитися відповідно до прийнятих принципів
сумлінної конкуренції, як це розуміється і приймається скрізь, на рівні
високих технічних стандартів. Спеціалісти, що проводять маркетингові
дослідження, повинні бути постійно готові представити необхідну
інформацію для чіткої оцінки якості їхньої роботи й обгрунтованості
висновків.

ІІІ. Визначення

У даному кодексі:

1. Під терміном «маркетингові дослідження» розуміється систематичний
збір і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і представлення даних,
які відносяться до поведінки, потребам, відношенням, думкам, мотиваціям
і т.д. окремих особистостей, підприємств, державних установ у контексті
їх підприємницької, економічної, суспільної, щоденної діяльності.
Виходячи з цілей даного кодексу, термін «маркетингові дослідження»
містить у собі також поняття «соціальні дослідження», оскільки при
їхньому проведенні використовуються однакові прийоми і методи у вивченні
явищ і проблем, не пов’язаних прямо з маркетингом товарів і послуг. Цей
термін містить у собі також такі форми дослідження, що звичайно
називаються «дослідження промислового маркетингу» і «кабінетні
дослідження», особливо, якщо ці поняття відносяться до одержання
первинної (польовий) інформації і не є результатом повторного аналізу
вже наявних даних.

2. Термін «дослідник» визначає будь-яку особистість, підприємство,
групу, державний або приватний інститут, відділ, підрозділ і т.д., що
прямо або побічно проводять маркетингові дослідження, готують огляди,
розробляють проекти або пропонують свої послуги в даній галузі. Термін
«дослідник» також містить у собі будь-який відділ, підрозділ і т.д., що
належать або є частиною організації «клієнта». Під терміном «дослідник»
також розуміється діяльність субпідрядника, якому доручено провести
якусь частину дослідницької роботи (збір або аналіз інформації, видання,
фахові консультації і т.д.). У таких випадках «дослідник» відповідає за
те, щоб діяльність субпідрядника велася в суворій відповідності з
правилами даного кодексу.

3. Терміном «клієнт» визначається будь-яка особистість, підприємство,
група, приватна або державна організація, відділ, підрозділ і т.д.
(включаючи також будь-який відділ, підрозділ і т.д., що належать або є
частиною організації «дослідника»), що цілком або частково доручають,
просять, дають повноваження або згоду на проведення маркетингових
досліджень.

4. Під «інформатором» розуміється будь-яка особистість, підприємство,
група або організація, у якої дослідник одержує інформацію з метою
здійснення проекту маркетингового дослідження, підготовки огляду і т.д.,
незалежно від типу інформації, а також методу і техніки її одержання.
Таким чином, «інформатор» – це не тільки одержання словесної
інформації, але й інформація, отримана іншим шляхом – спостереженням, із
сторінок газет і журналів, переглядом пошти, застосуванням механічних,
електричних і інших пристроїв , що записують.

5. Терміном «інтерв’ю» визначається будь-яка форма прямого або непрямого
контакту (включаючи спостереження, використання електронно-механічних
засобів і т.д.) із «інформаторами», у результаті чого накопичується
інформація або дані, що можуть бути використані цілком або частково з
метою виконання конкретного маркетингового дослідження, проекту, огляду
і т.п.

6. Під терміном «запису» розуміється будь-яке зведення, пропозиція,
запитальник, опитувальний лист, список, аудіо-візуальний запис, фільм,
цифровий запис, комп’ютерна роздруківка, плівка або будь-які інші засоби
нагромадження інформації, формули, діаграми, звіти і т.д., у загальному
будь-який запис, що відноситься до проведення даного маркетингового
дослідження, цілком або частково. Сюди відносяться записи, зроблені як
«клієнтом», так і «дослідником».

IV. Правила

А. Обовязки стосовно інформаторів

Стаття 1. Будь-яка заява, зроблена з метою співробітництва, або
запевняння, дані інформатору усно або в письмовій формі, повинні бути
фактично точними й обов’язковими до виконання.

Анонімність інформаторів

Стаття 2. Інформатори повинні залишатися цілком анонімними, крім
випадків, зазначених у ст. 3. Варто приймати особливі запобіжні заходи,
щоб будь-який запис, що містить посилання, що розкриває особистість
інформатора, зберігалося в надійній конфіденціальності протягом усього
періоду дослідження доти, поки це посилання не буде вилучене з запису
і/або знищене. Інформація, за допомогою якої можна встановити
особистість інформатора прямо або побічно, не може бути розкрита
кому-небудь, крім штату дослідників, що працюють в організації
дослідника і потребувають у даних записах для перевірки інтерв’ю,
опрацювання даних і т.д. Цей штат дослідників повинний усвідомлювати
неможливість використання інформації в інших цілях. Всі інформатори
повинні одержувати чіткі запевняння в цьому.

Стаття 3. Винятками з положень ст. 2 є такі випадки:

а) якщо інформатору було сказано про особистість клієнта і пояснені
цілі, чому йому необхідно повідомити своє ім’я, і від інформатора
отримана письмова згода на це;

б) якщо необхідно повідомити імена інформаторів третій стороні (тобто
субпідряднику) для опрацювання інформації з метою перевірки наступних
опитуваннь тих же інформаторів (див. також положення ст. 4). У таких
випадках дослідник, відповідальний за перше дослідження, повинний бути
упевнений, що третя сторона також згодна додержуватися положення даного
кодексу;

в) якщо інформатор повідомляє інформацію не як приватна особа, а як
співробітник, офіційна особа або власник організації або підприємства,
за умови, що дотримуються положення ст. 5.

Стаття 4. Повторні інтерв’ю після першого з тим самим інформатором
припускаються тільки при одній із перерахованих нижче умов:

а) якщо це робиться в процесі нормального контролю якості інтерв’ю, або

б) якщо отриманий дозвіл інформатора під час проведення попереднього
інтерв’ю, або

в) якщо інформатору було сказано під час першого інтерв’ю, що за ним
піде інше, і інформатор дав згоду на це до збору наступних даних, або

г) якщо використовувана техніка опитуванння припускає незнання
інформатором того, що друге інтерв’ю є продовженням першого і він дав на
цю згоду до збору наступних даних.

Стаття 5. Якщо інформатор повідомляє інформацію не як приватна особа, а
як співробітник організації, офіційна особа або власник організації або
фірми, тоді бажано вказувати назву його організації або фірми в звіті.
Звіт, проте, не повинний дозволяти віднести якусь конкретну частину
інформації до діяльності конкретної організації або особи, крім
випадків, коли є на це згода інформатора, що повинен бути поставлений у
відомість про обсяг повідомлюваної інформації.

Права інформатора

Стаття 6. Всі розумні міри повинні бути прийняті, щоб інформатор і інші
тісно пов’язані з ним люди не відчували ніяковості і неприємних почуттів
у результаті любого інтерв’ю. Ця вимога поширюється на отриману
інформацію, сам процес інтерв’ювання, а також на поводження з
використовуваними і тестуємими товарами. Ціль опитуванння повинна бути
цілком розкрита з тим, щоб інформація, дана без знання цілі дослідження,
не могла завдати шкоди інтересам інформатора.

Стаття 7. Повинне шануватися право інформатора припинити або відмовитися
співробітничати з дослідником на будь-якій стадії інтерв’ю. Яка б форма
інтерв’ю не використовувалася, повна або часткова інформація, дана
інформатором, повинна бути ліквідована без зволікання, якщо цього
зажадає інформатор. Не може застосовуватися ніяка методика або техніка
інтерв’ювання, що не дозволяє інформатору скористатися цим правом.
Інформатор повинний бути сповіщений заздалегідь у випадках, коли
використовується метод спостереження або пристрої, що записують. Ця
вимога не відноситься до дій або заяв окремих осіб, що спостерігалися
або записувалися в суспільних місцях, де вони нормально можуть
припускати, що за ними спостерігають і їх можуть чути інші присутні
особи, наприклад, у магазині або на вулиці. У останньому випадку
принаймні одна з таких умов повинна бути дотримана:

а) прийняті необхідні міри для забезпечення анонімності даної людини,
і/або

б) відразу ж після цього повідомити людині про те, що його дії і/або
заяви були записані або зняті на плівку, і дати йому можливість
переглянути або прослухати дану частину запису або плівки, і якщо він
хоче, то знищити або вирізувати його частину плівки , що стосується
запису.

Якщо після зйомки або запису задається ряд послідовних питань, необхідно
дотримувати вищевказаної умови (пункт б)-

Спостереження або реєстрація будь-якими засобами нормального
функціонування таких точок, як місця продажу, доступні для звичайних
споживачів, у тому числі контроль за функціонуванням системи розподілу,
не жадають від дослідника яких-небудь дозволів або згод для проведення
такого роду робіт, проте при цьому дослідник повинний бути упевнений, що
його дії не викликають незручностей у будь-яких осіб, що присутні у цих
місцях, і не розкривають їхніх особистостей.

Стаття 8. У якості частини задуму дослідження в огляд може бути включена
реальна або штучно створена ситуація продажу (наприклад, коли
застосовується техніка імпровізованого ринкового тестування). У цих
випадках після завершення дослідження надзвичайно важливо, щоб у
респондента або будь-яких інших учасників імпровізації склалося повне
переконання, що вони брали участь ні в чому іншому, як тільки в
реальному дослідницькому проекті. Після завершення дослідження повинний
бути пояснений експериментальний характер створеної ситуації і, якщо це
можливо, респонденту повинні бути повернуті витрачені ним гроші або ж
він повинний одержати компенсацію в придатній для нього формі.

Стаття 9. Якщо крім дослідника під час інтерв’ю присутні інші
спостерігачі, то дослідник зобов’язаний переконатися в тому, що вони
знайомі з відповідними положеннями дійсного кодексу і згодні слідувати
їм.

Стаття 10. Ім’я й адреса дослідника повинні повідомлятися інформатору
під час інтерв’ю. У випадку використання адреси місця проживання для
опитуваннь поштою або псевдоніма, повинні бути запроваджені всі міри для
того, щоб інформатор згодом без всяких утруднень міг одержати ім’я й
адресу дослідника.

Інтерв’ювання дітей

Стаття 11. При інтерв’юванні дітей необхідно починати особливі запобіжні
заходи. Перед тим, як просити їх дати інтерв’ю або заповнити анкету,
необхідно одержати дозвіл батьків, опікуна або іншої відповідальної
особи (класного керівника). При одержанні такої згоди дослідник повинний
пояснити достатньо докладно характер інтерв’ю, щоб відповідальні за
дітей особи могли прийняти правильне рішення. Необхідно також особо
повідомити, чи збирається дослідник просити дітей провести тестування
якогось продукту або зразка

Б. Відношення з громадськістю і діловими колами

Стаття 12. Ніяка інша діяльність не може свідомо або випадково
представлятися неправдиво як маркетингове дослідження. Особливо не
можуть бути віднесені до маркетингу (прямо або побічно) такі види
діяльності, як:

а) розслідування в особистих або інших цілях для одержання легальної,
політичної, наглядової або іншої приватної інформації про приватні особи
як такі;

б) комплектування списків, регістрів або банків даних із будь-якими
цілями, крім цілей маркетингових досліджень;

в) промисловий, комерційний або інший вид шпигунства;

г) одержання інформації для використання з метою кредитного рейтингу і
надання інших подібних послуг;

д) використання інформатора з метою продажі або стимулювання збуту;

е) збір боргів;

ж) прямі або непрямі спроби, включаючи спеціальне підбирання питань, із
метою вплинути на думку або відношення інформатора до якоїсь теми.

Стаття 13. Дослідники не повинні наводити свої кваліфікацію, досвід,
знання, доступ до технічних засобів більшими, ніж вони є насправді.

Стаття 14. Не припускається невиправдана критика і приниження
конкурентів.

Стаття 15. Ніхто не управі свідомо поширювати висновки з проведених
дослідницьких проектів або наданих послуг, що не відповідають або не
підтверджуються зібраними даними.

В. Взаємні обов’язки клієнтів і дослідників

Стаття 16. Відношення між клієнтом і дослідником є предметом деякої
форми контракту, укладеного між ними. Дійсний кодекс не має своєю ціллю
обмежити свободу сторін у намірі укласти будь-яку угоду між ними. Проте
така угода не повинна розходитися з положеннями кодексу, за винятком
деяких спеціальних статей, таких, як ст. 17-20 включно, 30 і 32. Тільки
ці статті можуть бути змінені за узгодженням між клієнтом і дослідником.

Право власності на тексти маркетингових досліджень

Стаття 17. Пропозиції на проведення маркетингових досліджень, зроблені
дослідником по запиті клієнта без узгодження ціни, залишаються власністю
дослідника, що підготував їх. Зокрема, потенційні клієнти не повинні
передавати пропозиції одного дослідника другому, за винятком тих
випадків, коли останній діє як консультант клієнта по даному
дослідженню; також клієнт не повинний використовувати пропозиції одного
дослідника, щоб впливати на пропозиції іншого дослідника. Таким же чином
план-проспект маркетингового дослідження і специфікації, підготовлені
клієнтом, залишаються власністю клієнта.

Стаття 18. Результати дослідження і дані, що утримуються в проекті
маркетингового дослідження, є власністю клієнта. Результати дослідження
і дані не можуть бути розкриті дослідником третій стороні, крім тих
випадків, коли на це є попередня письмова згода клієнта.

Стаття 19. Технічні засоби і методи дослідження (включаючи програмний
продукт) не стають власністю клієнта, у якого виникає виключне право на
їхнє використання.

Стаття 20. Всі записи, підготовлені дослідником, крім самого звіту,
залишаються власністю дослідника, що має право знищити їх через два роки
після закінчення дослідження без оповіщення клієнта.

Оригінали заповнених анкет та інші базові польові дані можуть бути
знищені раніше обговореного вище строку за умови, що:

а) усі дані, що стосуються дослідження, перенесені і збережені для
подальшого аналізу (на магнітних носіях, перфокартах або дискетах) на
обговорений строк повних двох років збереження;

б) більш короткий термін збереження може бути узгоджений із клієнтом
відповідно до положень ст. 16.

Стаття 21. Після передачі дослідником звіту як результату виконаного
відповідно до узгодженої специфікації дослідження, клієнт має право
одержати від дослідника копії заповнених анкет або інших записів за
умови оплати клієнтом розумних витрат дослідника, пов’язаних із
підготуванням додаткових копій, і в межах термінів, установлених ст. 20.
Ст. 19 не діє, якщо дослідження проводилость дослідником із чіткою
установкою, що його результати будуть доступні для загального
користування на основі групового замовлення або по підписці. Будь-яка
копія документа не повинна розкривати особистість інформатора.

Конфіденціальність

Стаття 22. Дослідник не має права повідомляти інформаторам або іншим
особам, не пов’язаним прямо з проведенням дослідження, ім’я клієнта, що
замовив дослідження, якщо тільки на це не отримано дозволу клієнта.

Стаття 23. Вся конфіденційна інформація або матеріали, що стосуються
клієнта, не повинні повідомлятися нікому, крім осіб, цілком або в
достатньому ступені працюючих за договором із дослідником, включаючи
субпідрядника, котрому така інформація або матеріали необхідні для
ефективного проведення дослідницьких робіт.

Права клієнта на одержання інформації про здійснюваний проект

Стаття 24. Дослідник повинний ясно зазначити клієнту, яку частину
проекту будуть здійснювати субпідрядники, і, у випадку запиту клієнта,
назвати цих субпідрядників.

Стаття 25. За бажанням клієнт або його повноважний представник можуть
бути присутнім при проведенні обмеженого числа інтерв’ю, щоб оцінити
фаховий рівень проведених польових робіт. При деяких видах досліджень
може знадобитися попередня згода інформатора на присутність такого
спостерігача. Клієнт повинний компенсувати досліднику усі витрати,
пов’язані з бажанням бути присутнім при інтерв’ю, оскільки його
присутність може перешкоджати, затримати або збільшити вартість польових
досліджень. Якщо опитуванння проводяться відразу для багатьох клієнтів,
дослідник може зажадати, щоб був призначений один, незалежний від інших
клієнтів, спостерігач, якому довірено перевіряти якість проведених
польових досліджень.

Стаття 26. Якщо два або більш дослідження комбінуються ; в одне інтерв’ю
або одне дослідження виконується з доручення більш ніж одного клієнта
або результати дослідження будуть [ доступні на основі підписки іншим
потенційним клієнтам, те (кожний із зацікавлених клієнтів повинний бути
сповіщений заздалегідь, що дане дослідження і послуга не пропонуються на
винятковій основі. Ідентифікація інших клієнтів або потенційних клієнтів
у даному випадку не обов’язкова.

Дослідження з замовлень багатьох клієнтів

Стаття 27. Клієнт не може передавати кому-небудь будь-який результат
дослідження, проведеного для багатьох клієнтів, без попереднього
одержання на те згоди дослідника. (Це положення також ставиться до
консультантів і радників клієнта. )

Опублікування результатів

Стаття 28. Звітами й іншими записами, що відносяться до маркетингового
дослідження і підготовленими дослідниома, повинні, як правило,
користуватися винятково клієнт і його консультанти або радники. У
контракті між дослідником і клієнтом повинно бути обговорене право
власності на результати дослідження, а також утримуватися інші
домовленості у відношенні наступної публікації цих результатів у більш
загальній формі. Якщо клієнт при відсутності такій спеціальній
домовленості має намір пустити в більш широке обертання цілком або
частково результати дослідження, те

а) клієнт повинний домовитися заздалегідь із дослідником про форму й
утримання публікації або сповіщення; якщо ж клієнт і дослідник не можуть
дійти згоди по цьому питанню, то дослідник має право не дозволяти
посилання на його ім’я в зв’язку з Даним дослідженням;

б) при більш широкому поширенні результатів дослідження клієнт повинний
у той же час указати відомості, перераховані в ст. 33 про опубліковані
частини дослідження. У випадку невиконання останньої умови дослідник має
право самий повідомити ці відомості будь-якому одержувачу результатів
даного дослідження;

в) клієнт повинний зробити все можливе, щоб уникнути перекручування
результатів дослідження, а також посилання на ці результати поза їхнім
дійсним контекстом.

Стаття 29. Дослідники не можуть використовувати свої імена в якості
гарантії того, що конкретне маркетингове дослідження було проведено
відповідно до даного кодексу доти, поки вони не будуть цілком упевнені,
що дослідження у усіх відношеннях перевірено на сувору відповідність
кодексу.

Винятковість

Стаття 30. При відсутності в контракті відповідної обмовки клієнт не має
права на виняткове використання матеріалів дослідження цілком або
частково.

М. Вимоги до звіту

Стаття 31. Дослідник при представленні результатів дослідження
(незалежно від того, чи є воно усним, письмовим або будь-яким іншим)
повинний чітко розділяти результати як такі і своя особиста інтепретація
даних, так само як і свої рекомендації.

Стаття 32. Звичайно будь-який звіт по маркетинговому дослідженню
повинний містити роз’яснення пунктів, перерахованих у ст. 33, або
посилання на інший наявний документ, що містить усі ці пункти. Єдиним
винятком цієї статті є випадок, коли між клієнтом і дослідником є
попередня домовленість про відсутність необхідності включення цієї
інформації в офіційний звіт або інший документ. Будь-яка така
домовленість не повинна позбавляти клієнта права одержати цю інформацію
в безпосередньому запиту. Цей виняток не повинний також діяти в тих
випадках, коли звіти і висновки опубліковані (цілком або частково) або
передані іншим особам, а не тільки клієнту.

Стаття 33. У звіт по проведеному дослідженню повинна бути включена така
інформація:

Основні дані:

а) для кого і ким проводилося дослідження;

б) ціль дослідження;

в) імена субпідрядників і консультантів, що проводили будь-яку суттєву
частину дослідження;

Предмет дослідження:

г) опис гаданого і фактичного охоплення проблем;

д) розмір, характер і географія поширення предмета дослідження, як
заплановані, так і фактично отримані дані, і, де можливо, дати обєм
зібраних даних, отриманих тільки частково про предмет дослідження;

е) деталі методу вивчення предмета дослідження, а також використані
методи зважування (оцінки);

ж) де технічно можливі, дані про рівень респонса (відношення кількості
відповідей до кількості питань) і коментар із приводу можливого
перекручування результатів через відсутність відповідей на задані
питання;

Збір даних:

з) опис методу, за допомогою якого проводився збір інформації (тобто
особисте інтерв’ю, письмові анкети або телефонні інтерв’ю, групове
обговорення, використання механічних устроїв, що записують,
спостереження або інші методи); и) точний опис штату співробітників, що
проводили польові дослідження, методи контролю за якістю проведення
польових досліджень;

к) методи притягнення інформаторів і загальної характеристики
використаної мотивації, що забезпечує співробітництво інформаторів із
дослідниками;

д) період часу, коли проводилися польові дослідження;

м) у випадку кабінетних досліджень точна вказівка джерел інформації і
їхня надійність;

Представлення результатів:

н) найважливіші висновки, отримані в результаті дослідження;

о) база обчислених відсотків із чіткою вказівкою бази вагового і
невагового методів;

п) загальні вказівки щодо статистичних меж припустимих похибок у
відношенні основних результатів, а також статистично значимих розходжень
між ключовими параметрами;

р) використані анкети й інші важливі матеріали (або, у випадку спільного
дослідження, у тій частині, що стосується згаданого вище предмета
дослідження).

Д. Застосування кодексу

Стаття 34. Будь-яка особа або організація, залучена або що бере участь у
маркетингових дослідженнях і/або що пропонує проводити їх, зобов’язана
активно застосовувати правила цього кодексу по духу і букві.

Стаття 35. Про будь-яке серйозне порушення кодексу з боку окремої країни
варто негайно повідомити в національну організацію, що прийняла даний
кодекс. Ця національна організація, що виражає інтереси своїх учасників,
відповідає в першу чергу за розгляд і виконання рішення по кожному
випадку порушення. Національна організація повинна вживати заходів, що
вона вважає справедливими, і стежити за дотриманням дійсного кодексу.
Важливо, щоб про будь-яке прийняте рішення по цій статті повідомлялося в
секретаріати МТП і ЕСОМАР, без указівки назв зацікавлених сторін.

Стаття 36. У випадках, якщо:

а) така національна організація не існує, або

б) така національна організація за якимись причинами не може прийняти
рішення або не в змозі інтепретувати дійсний кодекс, або

в) яка зацікавлена сторона бажає звернутися для рішення питання в
міжнародну організацію (або негайно, або в плані наступного повторного
обговорення), або

г) дана проблема залучає представників із різних країн (наприклад, при
виконанні міжнародного маркетингового дослідження), тоді питання
передається в секретаріати МТП і ЕСОМАР, що проводять консультації з
зацікавленими сторонами по предметі суперечки. Там, де неформальний
дозвіл проблеми виявився неможливим, обидва секретаріати створюють
спеціальний орган разом із МТП і ЕСОМАР із метою вирішення виниклої
проблеми.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019