.

Маркетингова логістика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
11 5576
Скачать документ

Реферат на тему:

Маркетингова логістика

Доставку власне товару до покупців традиційно називають фізичним
розподілом. Розподіл розпочинається ще на підприємстві, де виробляється
продукт. Визначаються місця збереження (склади) і засоби перевезення, за
допомогою яких продукція буде доставлена в кінцеві пункти призначення в
потрібний час з найменшими витратами.

Тепер поняття фізичного розподілу розширено до концепції управління
ланцюгом поставок. Це управління розпочинається раніше, ніж розподіл,
завдяки йому виробництво забезпечується всім необхідним (сировиною,
матеріалами, комплектуючими виробами, основним устаткуванням),
здійснюється перетворення їх на готовий продукт і доставка його до
пунктів призначення. Існує ще ширший підхід — аналіз самопостачання
постачальників компанії на всьому шляху виникнення сировини і
матеріалів. За ланцюгом поставок компанія може визначити найкращих
постачальників і допомогти їм збільшити продуктивність, що в остаточному
підсумку сприятливо позначиться на власних показниках компанії.

Таким чином, у концепції ланцюга поставок ринок є тільки пунктом
призначення. Компанія могла б працювати ефективніше, якби спочатку
врахувала вимоги ринку, а вже потім формувала свій ланцюг поставок,
тобто нібито розпочинала з кінця. Такий підхід лежить в основі поняття
сучасних маркетингових логістичних систем.

Дослідження ланцюга поставок у цьому разі відбувається як дослідження
запитів елементів цього ланцюга.

Отже, можна побудувати систему діяльності, що грунтується на принципі
“якраз вчасно”, яка дає змогу значно скоротити неминучі при неякісному
прогнозуванні витрати на збереження товару. Для того щоб ланцюг запитів
діяв, необхідно виконати такі умови:

• компанія повинна мати можливість отримувати оперативну (свіжу)
інформацію про замовлення, здійснені на рівні дилерів (роздрібних
торгівців);

• компанія може виробити і доставити замовлені товари за досить короткий
час (наприклад, кілька днів). Для цього виробництво повинно
здійснюватись за модульним принципом, коли додаткові функції, які
потрібні для виробництва товару конкретному покупцю, встановлюються в
останню чергу;

• покупець згоден почекати певний короткого час, за який йому буде
доставлено замовлення.

На основі викладеного визначимо сутність маркетингової логістики.

Маркетингова логістика містить планування, впровадження і контроль над
фізичними потоками матеріалів і готової продукції від місць виникнення
до місць призначення з метою щонайефективнішого задоволення запитів
покупців.

Таким чином, до завдань компаній, які управляють різноманітними потоками
від постачальників до кінцевих споживачів, входить координування дій
постачальників, агентів із закупівель, виробників, маркетологів,
учасників каналів товароруху і покупців.

У маркетинговій логістиці важливу роль відіграють інформаційні системи.
Ефективність їх збільшується в основному за рахунок використання
сучасних інформаційних технологій, особливо комп’ютерів; касових
терміналів; ідентифікаційного кодування товару; систем су-путникового
спостереження за об’єктами, які здійснюють транспортування; електронного
обміну даними і електронного переказування грошей.

Основні види діяльності в маркетинговій логістиці наведено на рис. 10.

З досвіду фірм, які використовують ідеї логістики, відомо, що витрати на
маркетингову логістику значні і часом становлять 30-40 % від
собівартості продукції. Але якщо маркетингову логістику використовувати
правильно, вона може бути потужним засобом конку-

рентного маркетингу. На основі пропонованого за допомогою логістики
вищого рівня сервісу, прискореного циклу обігу або пониженої ціни
компанії можуть залучити додаткових покупців.

У маркетинговій логістиці виокремлюють чотири основні види рішень:
пов’язані з обробкою замовлень, складуванням, обсягом запасів і
транспортуванням.

1. Стосовно обробки замовлень фірма вишукує шляхи максимального
скорочення циклу “замовлення — оплата”, тобто часу між отриманням
замовлення, доставкою готової продукції і оплатою.

2. Компанія повинна вирішити, скільки складів їй потрібно. Якщо
кількість складів збільшити, можна прискорити процес доставки товарів до
покупців. Але при цьому збільшаться і витрати на утримування додаткових
приміщень. Отже, кількість пунктів збереження повинна забезпечувати
баланс між рівнем купівельного сервісу і витратами на розподіл.

3. Для прийняття рішення про обсяг запасів потрібно знати, коли і
скільки товару потрібно замовляти (поповнення запасу). При цьому
компанія повинна встановити баланс між ризиком відсутності товару на
складі і підвищеними витратами від можливого затоварення.

4. При виборі способу транспортування товарів компанія враховує такі
фактори, як швидкість, частотність, надійність, пропускна здатність,
доступність, ціна. Вибір виду транспорту впливає на ціни, своєчасність
доставки і стан товару після прибуття в пункт призначення, а від цього
залежить рівень обслуговування покупців. Тому потрібно шукати певний
компроміс у прагненні задовольнити вимоги названих критеріїв.

Список використаної літератури

Викентъев И. Л. Приемы рекламы и PUBLIC RELATIONS. — СПб.: — Изд. дом
“Бизнес-Пресса”, 1998. – Ч. 1. – 238 с.

Витт Юрген. Управление сбытом: Пер. с нем. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 112 с.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: Вид-во КНЕУ,
1998. – 268 с.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост.
вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 100 с.

Герасимчук В. Г. Маркетинг. Теорія і практика. — К.: Вища пік., 1994. —
27 с.

Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне
моделювання: Навч. посіб. — К: КНЕУ, 2000. — 360 с

Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом
“Дашков и К0”, 1999. – 412 с.

Данько Т. П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб.
пособие. – М: ИНФРА-М, 1997. – 280 с.

Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. –
М: СП “Вся Москва”, 1994. – 256 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М: Прогресс, 1991. — 736 с.

Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. — СПб: Питер Ком, 1998. — 896 с.

Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. — СПб.: Питер,
2000. – 320 с.

Маркетинг: Учебник / Под ред. А. Н. Романова. — М.: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. –
М: Дело, 1992. – 702 с.

Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. — М.: “Ось-89”,
1996. – 80 с.

Питер Р. Диксон. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.: “Издат-во
БИНОМ”, 1998.-560 с.

Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації: Підручник / За
ред. А. О. Старостіної. — К.: Іван Федоров, 1987. — 400 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020