.

Маркетинг-контроль (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
9 2911
Скачать документ

Реферат на тему:

Маркетинг-контроль

Оскільки під час виконання плану маркетингу виникає безліч
непередбачуваних ситуацій, відділ маркетингу має постійно контролювати
виконання плану. Система маркетингового контролю необхідна для
підтвердження ефективності діяльності підприємства. Існує три типи
маркетингового контролю (табл. 8.4).

Контроль за виконанням річних планів. Полягає у порівнянні поточних
показників з контрольними цифрами річного плану. Контроль за виконанням
річних планів передбачає аналіз можливостей збуту, частки ринку,
співвідношення витрат на маркетинг і збут, а також з’ясування ставлення
споживачів до товару та фірми.

Аналіз можливостей збуту — визначення та оцінка фактичних обсягів
продажу порівняно із запланованими. Спершу слід проаналізувати
статистичні дані про збут. Ретельний аналіз показників збуту дає змогу
сформувати програму маркетингових дій, розроблену окремо за товарами,
асортиментними групами, ринками, географічними регіонами, торговельними
агентами, типами споживачів, періодами часу.

Загальну статистику збуту треба доповнювати аналізом частки ринку з
метою оцінки стану підприємства порівняно з конкурентами. Якщо ринкова
частка підприємства збільшується, його конкурентне становище
зміцнюється, якщо зменшується — діяльність конкурентів ефективніша.

Таблиця 8.4 Типи маркетингового контролю

Тип контролю Відповідальні

за здійснення

контролю Мета контролю Прийоми та методи контролю

Контроль за виконанням річних планів Вища

та середня

ланки

управління Переконатися в досягненні запланованого Аналіз можливостей
збуту Аналіз частки ринку Аналіз співвідношення витрат на маркетинг і
збут З’ясування ставлення учасників маркетингового середовища до товару
та фірми

Контроль за прибутковістю Контролер маркетингу З’ясувати, на чому
підприємство заробляє гроші, а на чому — втрачає Оцінка рентабельності
діяльності з розмежуванням за товарами, територіями, сегментами ринку,
торговельними каналами та обсягами замовлень

Стратегічний контроль Вища ланка керівництва З’ясувати, чи насправді
підприємство використовує всі маркетингові можливості, наскільки
ефективно воно це здійснює Ревізія маркетингу

Контроль за виконанням річного плану потребує підтвердження ефективності
використання коштів для досягнення запланованих обсягів збуту. Постійний
контроль за співвідношенням витрат на маркетинг та обсягів продажу
допомагає підприємству підтримувати витрати на маркетинг на належному
рівні.

Підприємству важливо виявляти всі можливі зміни у споживчих симпатіях.
Для цього використовують різноманітні методи спостереження за ставленням
до фірми та її товару споживачів, посередників, контактних аудиторій та
інших учасників маркетингового середовища.

Виявивши зміни у споживчих симпатіях і значні розбіжності між фактичними
показниками та цільовими настановами річного плану, менеджери з
маркетингу мають вжити відповідних заходів з метою виправлення
становища. У разі різкого зменшення обсягів продажу можна запланувати:

• скоротити виробництво;

• вибірково знизити ціни;

• посилити активність торговельного персоналу;

• оновити товарний асортимент;

• активізувати заходи просування товару на ринку.

Контроль за прибутковістю. Передбачає оцінку рентабельності діяльності
підприємства в розподілі за товарами, територіями, сегментами ринку,
торговельними каналами та обсягами замовлень. Контроль за прибутковістю
має бути поетапний (схема 8.6).

Схема 8.6. Етапи контролю за прибутковістю

Практично контроль за прибутковістю здійснює персонал служби фінансового
контролю, зокрема контролери з питань маркетингу. Контроль за
прибутковістю спирається на фінансовий контроль, але останній його не
обмежує. Керівництво повинно мати інформацію про використання трудових
ресурсів, якість продукції, дослідження ринку, науково-дослідну і
дослідно-конструкторську діяльність. На підставі цих даних приймають
рішення, спрямовані на підвищення рентабельності підприємства.

Стратегічний контроль. Це контроль за дотриманням запланованої стратегії
підприємства, його місії, цілей та завдань, — передбачає ревізію
маркетингу.

Завдання ревізії маркетингу — визначити, які пункти маркетингового плану
не реалізуються і з яких причин; чи правильно визначено мету та завдання
маркетингу і розроблено його структуру; якою мірою у стратегії
маркетингового плану враховано зміни в ситуації на ринку, у
навколишньому середовищі тощо.

Головне завдання ревізії— розробити пропозиції, на підставі яких
необхідно коригувати діючі маркетингові плани; ці пропозиції необхідно
враховувати при складанні майбутніх планів.

Результати ревізії маркетингу з розробленими рекомендаціями щодо
вдосконалення подальшої маркетингової діяльності підприємства з
урахуванням змін у маркетинговому середовищі подають вищому керівництву.
Рішення щодо прийняття необхідних заходів затверджує рада директорів
підприємства.

Ревізію маркетингу здійснюють за певним планом. Приклад плану ревізії
маркетингу, згідно з яким ревізор з маркетингу може збирати інформацію
під час ревізії, наведено у табл. 8.5.

Складові плану ревізії маркетингу залежать від її масштабів: ревізія
однієї зі складових маркетингу чи всебічна перевірка стану маркетингової
системи підприємства.

Створюючи систему контролю та здійснення ревізій, необхідно
усвідомлювати, яке завдання висувається при цьому, визначати критерії
оцінки результативності системи, як оперативно можна використати
результати ревізій, хто цим займатиметься, якими будуть витрати.

Таблиця 8.5 План ревізії маркетингу

Частина І. Ревізія

маркетингового

середовища:

• макросередовище;

• мікросередовище Частина II. Ревізія стратегії маркетингу:

• програма діяльності (місія) фірми;

• терміни досягнення поставлених цілей;

• якість реалізації поставлених цілей Частина III. Ревізія організації
служби маркетингу:

• відповідність структури служби маркетингу існуючим умовам;

• функціональна ефективність служби маркетингу;

• ефективність співпраці функціональних підрозділів і служби маркетингу

Частина IV. Ревізія допоміжних систем маркетингу:

• система маркетингової інформації;

• система планування маркетингу;

• система маркетингового контролю Частина V. Ревізія

результативності

маркетингу:

• аналіз прибутковості;

• аналіз ефективності витрат Частина VI. Ревізія складових комплексу
маркетингу:

• товарна політика;

• цінова політика;

• збутова політика;

• комунікаційна політика

Список використаної літератури

Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. — М.:
Экономика, 1990.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. —
К.:Вищашк., 1994.

Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. — М.: Междунар.
коммерческие отношения, 1996.

Голубков Е. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. — М.: Дело, 1995.

Дегтяренко В. Г. Основы логистики и маркетинга. — М.: Гарда-рика, 1996.

Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Пер. с
англ. — М.: Экономика, 1992.

Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и
контроль. — СПб.: Питер, 1998.

Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. — К.: Вид-во НАУ, 1998.

Лудченко О. А., Лудченко Я. О., Примак Т. А. Планирование технической
подготовки автомобилей: Учеб. пособие. — К., 1999.

Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних
закладів. — 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Аза-рян. — Харків:
Студцентр, 2002.

Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності
конкурентів / Пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільсько-го. — К.: Основи,
1998.

Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. — М.:
Рефл-бук, 1999.

Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вища шк, 1994.

Примак Т. А. Планирование деятельности предприятий: Конспект лекций. —
К.: МАУП, 1998.

Примак Т. А. Руководство по планированию деятельности предприятия. — К.:
Влад и Влада, 1998.

Примак Т. О. Економіка підприємств: Навч. посіб. — К.: МАУП, 1999.

Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління
підприємством. — К.: Експерт, 2001.

Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе / Пер. с анг. — М.: Аудит, ЮНИТИ,
1996.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019