.

Логістика технологічних процесів (реферат)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2769
Скачать документ

Реферат на тему:

Логістика технологічних процесів

Реалізація концепції логістики має дати відповідь на такі запитання:
коли й де мають бути вироблені ресурси? коли й де їх треба складувати?
коли й куди їх необхідно доставити? Зазначимо, що поняття «ресурси» тут
трактується у широкому розумінні цього слова — це матеріали, готові
вироби, енергія та робоча сила.

Складовими фундаменту логістики є економічні, технологічні основи,
технічне та математичне забезпечення (мал. 10).

Комплексне використання зазначених 4 складових дає змогу правильно
відповісти на поставлені питання. У глобальній логістичній системі
першочергове значення надається транспортній підсистемі. Тому часто
вводять такий термін, як «транспортна логістика». В усіх випадках
відповідно до технологічного процесу відбувається рух матеріального
потоку. Для того щоб реалізувати основоположний принцип логістики —
доставки вантажів «точно в строк», згідно з яким надається перевага
споживачеві, і повною мірою забезпечити високу ефективність системи,
треба розробити і здійснити єдиний технологічний процес в усій
виробничо-транспортній системі на основі інтеграції виробництва,
транспорту та споживача. Це не той єдиний технологічний процес, що
замикається на під’їзних шляхах і станціях прилягання МВП чи, в кращому
випадку, в транспортних вузлах, а комплексна технологія, у межах якої на
основі системного підходу забезпечується чітка взаємодія усіх елементів
логістичної системи. Особливості технологічних процесів у логістичному
ланцюгу зумовлюються значенням вантажів (масові, дрібними партіями,
контейнерні), видом транспорту, системою і характером виробничого
об’єкта. Окремі ідеї логістики реалізуються при організації перевезень
масових вантажів технологічними (кільцевими) маршрутами, в єдиних
технологічних процесах станцій та під’їзних шляхів, що прилягають до
підприємств, у транспортно-експедиційному обслуговуванні. Технологічний
процес — це сукупність послідовно виконуваних робіт, операцій разом з
методами, технікою та умовами їх виконання, які забезпечують
безперервність і ритмічність технології основного виробництва. До
єдиного технологічного процесу в логістиці ставляться такі
техніко-організаційні вимоги:

1.Транспортні — забезпечують оптимальність видів і типів транспортних
засобів, роду й характеру вантажів, що перевозяться, їх кількість та
довжину перевезень, використання прогресивних засобів для перевезення
вантажів пакетами, контейнерами, на піддонах і застосування відповідно
до цього комплексної механізації та автоматизації
вантажно-розвантажувальних робіт, що забезпечують мінімальну кількість
перевантажень і зберігання кількості та якості матеріалів, які
перевозяться, синхронність виробничих ритмів, постачання цехам сировини
і матеріалів.

2. Складські – спрощення та здешевлення складських операцій за рахунок
найефективнішого використання складських площ, обладнання та робочої
сили. Для успішного виконання усіх складських операцій потрібні не
тільки висока організація складського господарства, а й раціональна
побудова технологічного процесу.

Основними складськими операціями є:

1) вивантажування з транспорту матеріалів та виробів, сортування,
розпаковування, підготовка до прийняття;

2) розміщення матеріалів на місцях їх зберігання;

3) відбір, комплектування замовлень для відпуску матеріалі; споживачам,
пакування та розміщення в контейнерах для від правлення;

4) навантажування в транспортні засоби, доставка матеріали споживачам.

Зазначені види робіт треба виконувати в певній послідовності.

Організація складських робіт має відповідати таким вимогам:

1) складські операції треба виконувати у стислі строки з мінімальними
витратами;

2) кожну операцію виконувати на максимально стислому просторі, який не
стримує швидкості та якості її виконання, з якомога повним використанням
складських площ;

3) операції виконувати в суворій послідовності, що забезпечує планомірне
виконання оперативного процесу в цілому та своєчасний перехід від однієї
операції до іншої;

4) операції виконувати з використанням найсучасніших обладнання та
засобів механізації і автоматизації;

5) операції, пов’язані із складуванням та переробкою продукції,
виконувати з мінімальними втратами матеріалів та мінімальним погіршенням
якості продукції;

Ae

AE

AE

6) раціональна організація технологічного процесу має забезпечувати
зниження складських витрат і підвищення якості роботи підприємства.

Технологічні процеси комплексної механізації вантажопереробки для
конкретних умов розробляють на основі транспортно-складських схем
доставки вантажів від підприємств-постачальників, схем типових
технологічних процесів комплексної механізації вантажопереробки, відбору
підйомно-транспортного обладнання.

Розробці технологічного процесу вантажопереробки має передувати вивчення
технологічного процесу переміщення та номенклатури вантажів на
зберіганні, стандартів, технічних умов транспортування, зберігання,
контролю, пакування та маркірування вантажів. Необхідно також
ознайомитися з будівельною характеристикою складських споруд,
проаналізувати періодичність, обсяг постачання і відвантаження
матеріалів. Важливою є розробка технологічних схем постачання вантажів,
яка відображує послідовність вантажно-розвантажувальних, транспортних і
складських операцій. Визначають також складські площі, необхідну
кількість підйомно-транспортного і складського обладнання, здійснюють їх
оптимальний відбір, а також відбір типорозмірів та розрахунок необхідної
кількості складської тари, чисельності складських робітників.

Під час розробки технологічних процесів для конкретних умов уточнюють
склад операцій залежно від характеру перероблюваних вантажів.
Технологічні процеси оформляються технологічними схемами, технологічними
картами та графіком роботи механізмів і підйомно-транспортного
обладнання.

Технологічна схема визначає напрям переміщення матеріалів, кількість
технологічних операцій, рівень і характер механізації кожної з них. У
ній зазначають типи й види машин та обладнання для певних операцій.

Для технологічних схем і на їх основі розробляють технологічні карти,
які дають змогу правильно організувати технологічний процес. На відміну
від технологічних схем, у технологічних картах крім послідовності
виконуваних технологічних операцій подають характеристику обладнання,
норму часу на виконання кожної операції, вимоги техніки безпеки.

Одним з основних документів є план-карта розміщення матеріалів. На
окремі роботи, різні за специфікою та складністю, розробляють
технологічні інструкції. їх можна розробляти також для переробки
вогненебезпечних та отруйних вантажів. У технологічних інструкціях
дається більш детальний зміст технологічних операцій, ніж у
технологічних картах та схемах.

Замість технологічних інструкцій можуть бути використані посібники із
складування та зберігання окремих видів матеріалів, в яких наведено
вимоги до виробництва, вантажно-розвантажувальних робіт, а також
галузеві стандарти, що дає змогу підвищити рівень організації виконання
складських робіт.

Після розробки технологічних схем і технологічних карт складають графік
робіт механізмів та обладнання. Конкретизації розрахунків та організації
робіт досягають розробкою і використанням контактних графіків.
Побудовані за шкалою з погодинною градацією вони дають уявлення про
контакти по годинах різних транспортних, вантажно-розвантажувальних і
технологічних засобів, а також про динаміку зміни залишків матеріалів.
Графік розробляють на основі визначених обсягів
вантажно-розвантажувальних та внутрішньоскладських робіт на добу чи
зміну і кожному підрозділу окремо, а також з урахуванням погодинної
продуктивності. У графіку зазначається робота кожного виду обладнання,
їх зайнятість протягом години на різних ділянках та операціях, а також
відображені процеси надходження й відправлення вантажів, розміщення їх у
місцях зберігання.

Контроль за виконанням технологічних процесів передбачає: 1) чіткий
розподіл зобов’язань між робітниками; 2) суворе дотримання норм
внутрішнього розпорядку і виробничо-господарського режиму; 3) чітке
дотримання змісту і послідовності робіт обладнання, механізмів,
автотранспорту, передбачених графіками, схемами, картами; 4) своєчасне
планування і забезпечення інформацією про потреби в транспортних
засобах, які мають бути подані на склад під вантажно-розвантажувальні
роботи, а також приймання зі складу транспортних засобів, чітке
додержання термінів і порядку оформлення необхідних документів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020