.

Короткі відомості про складське господарство (реферат)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3491
Скачать документ

Реферат на тему:

Короткі відомості про складське господарство

Для вивчення складського господарства й аналізу стану його розвитку
необхідно класифікувати склади, тобто поділити на однорідні групи
(класи). Така класифікація дає змогу охарактеризувати мережу складів,
окремі їх види, пояснити, як створюються ці види, яке значення мають у
процесі товароруху. Склад — це спеціальне стаціонарне або рухоме
приміщення, вмістище або інше місце зосередження матеріальних цінностей.
Він забезпечує необхідний ступінь їх збереженості, як правило,
обладнаний власними або обслуговується залученими засобами механізації
(автоматизації) робіт. Складську мережу класифікують за різними
ознаками. За видом виконуваних функцій склади поділяють на
сортувально-розподільчі, транзитно-перевалочні і накопичувальні.
Найпоширеніші сортувально-розподільчі склади, які становлять велику
частку у складському товарообороті. На таких складах здійснюють
приймання товарів від місцевих та іногородніх постачальників, а також їх
сортування, комплектування партій товарів відповідно до замовлень від
роздрібних торгівельних підприємств. На сортувально-розподільчих
складах, як правило, утримують поточні товарні запаси протягом відносно
недовгого часу. Тому функція зберігання товарів на цих складах не є
основною. Транзитно-перевалочні склади призначені переважно для
перевідправлення різними видами транспорту товарів із районів
виробництва до пунктів споживання. Ці склади виконують роль перевалочних
пунктів. Тут вивантажують товари, привезені одним видом транспорту,
приймають їх за масою та кількістю місць, сортують, навантажують на
інший вид транспорту. Накопичувальні склади існують для сезонного і
тривалого зберігання товарів. Велике значення тут має контроль за якістю
зберігання товарів. Накопичувальні склади переважають в оптовій
торгівлі. Поряд з основними функціями накопичення та зберігання товарів
вони виконують допоміжні технологічні операції, пов’язані з прийманням і
відпуском товарів оптовим покупцям: перепаковування, сортування,
переробка, розфасовування.

Залежно від товарної специфікації, що зумовлена асортиментом товарів,
які підлягають зберіганню, розрізняють склади універсальні,
спеціалізовані, вузькоспеціалізовані, комбіновані, неспеціалізовані та
змішаного зберігання. Універсальні склади призначені для зберігання і
складської переробки практично усіх груп непродовольчих і продовольчих
товарів. На спеціалізованих складах зберігають і здійснюють переробку
однієї будь-якої групи товарів. Вузькоспеціалізовані склади
використовують для зберігання товарів одного виду, як правило, простого
асортименту, але таких, що вимагають особливого режиму зберігання. На
комбінованих складах усі складські операції здійснюють з товарами різних
груп, що входять до складу споживчого комплексу («спорт і туризм»,
«товари для молоді»). Неспеціалізовані склади призначені для зберігання
двох і більше груп товарів і проведення різних технологічних операцій з
ними. Ці групи товарів, на відміну від попередніх видів складів, не
пов’язані між собою (склади гастрономічних, м’ясо-рибних, інших
товарів). На складах змішаного зберігання операції виконують з основними
видами непродовольчих і продовольчих товарів.

Важливою ознакою класифікації складів є їх технічна будова, від якої
залежить режим зберігання товарів. За цією ознакою розрізняють
загальнотоварні та спеціальні склади. Загальнотоварні склади призначені
для зберігання і складської обробки товарів, які не потребують особливих
умов, а спеціальні — для зберігання товарів, фізико-хімічні ознаки яких
потребують будівель або технологічних пристроїв певної конструкції.
Бувають спеціальні склади: немеханізовані, механізовані, комплексно
механізовані, автоматизовані, автоматичні. Немеханізовані — це склади з
ручною переробкою вантажів. На механізованих складах та їх дільницях
механізовано локальні технологічні операції при ручних операціях на
укладанні та комплектуванні продукції. На комплексно механізованих
складах механізовано вантажопереробку по всьому технологічному циклу.
Атоматизованими є комплексно механізовані склади або їх дільниці, що
мають автоматизовану систему пошуку та розміщення вантажів (АСПРВ),
програмно-керований працетехнічний або автооператорний комплекс (ПКРАК),
який експлуатується в максимальному режимі або комплекс устаткування з
локальними системами автоматизованого управління з електронною
автоматикою. Автоматичні склади – це програмно-керовані автоматизовані
склади, що експлуатуються в автоматизованій системі управління
технологічним процесом (АСУТП) з управлінням від ЕОМ без безпосередньої
участі людини, тобто склади-автомати.

Важливими ознаками класифікації складів є кількість поверхів та висота
приміщень. За цими ознаками розрізняють одноповерхові низьковисотні з
робочою висотою до 7,2 м, середньовисотні з висотою від 7,2 до 12,6 м,
висотні з висотою понад 12,6 м та багатоповерхові склади.

За транспортними умовами, тобто за розміщенням поблизу залізничних чи
водних шляхів сполучення, склади називають прирейковими (біля
магістральних залізничних шляхів або тих, що мають під’їзні дороги),
пристаньськими (на річкових пристанях, що мають причали), портовими
(біля морських портів), не-прирейковими (внутрішньоміські), що не мають
безпосереднього зв’язку з транспортними шляхами.

Складські будівлі за конструктивними особливостями бувають закритими,
напівзакритими, відкритими. Закриті склади переважають серед складських
будівель. Як правило, будівлі, поділені на окремі приміщення, призначені
для виконання різних видів робіт (приймання, зберігання, розфасовування,
комплектування партій товарів та ін.) і розташовані у певній
послідовності. Закриті склади розрізняють за утепленістю, кількістю
поверхів, матеріалами, з яких зроблено стіни, вогнестійкістю (неспалимі,
важкоспалимі, спалимі). До напівзакритих належать склади з навісами. За
конструкцією вони можуть бути або зовсім без стін, або мати одну, дві,
три стіни. Висота їх досягає 4-6 м. Довжина може бути різною, але не
більш як 100 м. Фундаменти навісів асфальтують або бетонують. Відкриті
склади – це різні майданчики з незначним нахилом до країв для стоку
дощових і талих вод. На них зберігаються матеріальні цінності, стійкі
проти температурного й атмосферного впливу.

рганізаціям, що об’єднали кошти на будівництво великого складського
комплексу і використовуються ними. Об’єднані склади належать одній
торгівельній організації, однак використовують їх кілька таких утворень.
До складів загального користування належать спеціально побудовані
складські будівлі, здані в тимчасову експлуатацію будь-якому
торгівельному підприємству (організації). Зазвичай ці склади перебувають
у віданні транспортно-експедиційних та контейнерних служб залізничного
транспорту, а також автотранспортних підприємств.

Важливою ознакою класифікації складів є форма власності. Згідно з
Законом України «Про власність» (1991) склади можуть бути державними,
колективними, приватними і спільними. Нині склади є переважно державною,
а також колективною власністю підприємств та організацій. Склади в
оптовій торгівлі в перспективі стануть власністю трудових колективів.
Певну частку мають становити невеликі приватні склади, викуплені із
складського фонду, — здебільшого в роздрібній торгівлі або побудовані на
власні кошти приватних осіб. Набули розвитку спільні склади із змішаною
формою власності (державна, колективна, приватна юридичних та фізичних
осіб України та інших держав). Поступово, із впровадженням Програми
приватизації в життя, частка складської мережі у власності держави
зменшуватиметься. У складських приміщеннях широко використовують
спеціальне обладнання, яке дає змогу зберігати матеріали (товари) різних
видів, типів і різного призначення. Воно також підвищує ефективність
використання площі та об’єму сховища, сприяє найбільш раціональному
використанню вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів. Це
обладнання за фізико-хімічними властивостями матеріальних цінностей, що
зберігаються, можна поділити на 3 основні групи: для зберігання штучних
і затарених матеріалів (металу, інструменту, різних виробів); для
зберігання сипких матеріалів (цементу, вугілля, алебастру); для
зберігання нафтопродуктів та інших рідин (бензину, гасу, дизельного
палива).

Обладнання для зберігання штучних і затарених матеріалів та виробів
включає різні типи універсальних і спеціалізованих стелажів. Стелажі
являють собою металоконструкції із сортового прокату чи гнучких профілів
різного перетину, що створюють осередки для зберігання вантажу. їх
виготовляють із дерева, великорозмірних, схожих на літери «Г» й «Т»,
залізобетонних елементів. За конструкцією опорних поверхонь для вантажу
розрізняють стелажі полицеві й безполицеві, каркасні, консольні,
пірамідальні, стоякові. На полицевих стелажах вантаж зберігається у
пакетованому вигляді, як правило, на плоских стандартних піддонах.
Безполицеві та каркасні стелажі використовують у комплекті зі
спеціальною складською ящиковою тарою, в яку спочатку укладається
продукція, що надійшла на склад. На цих стелажах зберігають продукцію
виробничо-технічного призначення широкої номенклатури. Стоякові стелажі
призначені для зберігання сортового металу, труб одного
таромаркорозміру, кругляку. Для зберігання металопрокату і труб
застосовують консольні стелажі (одно- і двобічні), на яких укладають
продукцію у спеціальних металевих піддонах (касетах) завдовжки до 6 м.
Для зберігання продукції спеціального призначення, наприклад барабанів з
кабелем, використовують пірамідальні стелажі. Досить поширені також
автоматизовані елеваторні стелажі для зберігання і зручного
комплектування дрібноштучних вантажів широкої номенклатури. На складах
використовують вантажні піддони різних конструкцій (розбірні й
нерозбірні). За будовою виділяють піддони: плоскі — без надбудов над
верхньою площиною настилу; стоякові — з постійними або знімними
стояками; ящикові — з постійними, знімними або відкидними стояками.
Виготовляють піддони з дерева, металу, пластмаси, пресованого паперу, а
також комбіновані — дерев’яно-металеві.

Для зберігання різних сипких матеріалів використовують бункери, засіки,
траншеї, естакади. Бункери — це ємкості різної форми (круглі,
прямокутні, конічні), що мають зверху завантажувальний, а знизу —
розвантажувальний отвір з механічним затвором. Затвор може бути
зв’язаним з автоматичним дозатором, ваговим пристроєм, що дає змогу
відпускати споживачеві певну кількість металу. Бункери можуть бути
металевими, залізобетонними та з інших матеріалів (дерев’яні з металевим
каркасом), а за видом улаштування — надземні, підземні та
напівзаземлені. Для зберігання нафтопродуктів на складах використовують
резервуари і дрібну тару (бочки, бідони тощо). Резервуари бувають
металеві й неметалеві (залізобетонні, бетонні та цегляні). Металеві
резервуари за формою можуть бути циліндричними (вертикальні та
горизонтальні); квадратними, прямокутними, краплеподібними, сферичними
та ін. За способом влаштування Резервуари поділяють на наземні,
напівпідземні та підземні.

У складському господарстві використовують ваги загального призначення.
За конструкцією вони бувають гирьові, шкальні, шкально-гирьові,
циферблатні, автоматичні, напівавтоматичні. За використанням та
установкою розрізняють ваги настільні, товарні (платформні), пересувні
та стаціонарні, автомобільні стаціонарні та пересувні, вагонні, кранові,
конвеєрні, бункерні (порційні). Для складської переробки різних
матеріалів застосовують різні типи підйомно-транспортних машин і
пристроїв. Класифікують їх за такими ознаками:

1) за продуктивністю і рівнем використання ручної праці — основні засоби
механізації (мостові, козлові, баштові крани, конвеєри, навантажувачі,
крани-штабелери); допоміжні (ручні візки, роликові доріжки, блоки,
домкрати);

2) за напрямом переміщення вантажів, у горизонтальному напрямі і з
незначним нахилом — електро- та автовізки, конвеєри, скрепери; у
вертикальному напрямі з різним нахилом — елеватори, ліфти, штабелери,
підйомники; у змішаному напрямі – електро- та автонавантажувачі, крани
усіх видів;

3) за характером переміщення вантажів, періодичної дії – електро- та
автовізки, підйомники-навантажувачі, крани; безперервної дії — конвеєри,
елеватори, спіральні спуски;

4) за видом рушійної сите, механізми з електричними двигунами —
електронавантажувачі, електрокари, електроштабелери, електрокрани;
механізми з двигунами внутрішнього згоряння — автокари,
автонавантажувачі, дизельні крани; пристрої для самопереміщення вантажів
— похилі спуски, роликові доріжки прямолінійні та гвинтові; механізми
ручної дії — візки, крани, лебідки;

5) за конструкцією: стаціонарні засоби — крани на колоні, консольні;
напівстаціонарні засоби — мостові, баштові, залізничні крани; засоби
вільного переміщення — всі засоби підлогового підйомно-транспортного
призначення: автокрани, плавучі крани, аерокрани.

Серед великої кількості різних машин і засобів для переробки окремих
видів матеріалів не всі можна зручно й доцільно використовувати.
Зручність та економічна ефективність застосування тих чи інших
механізмів залежить від вантажообороту, характеру перероблюваних
матеріалів, їх маси, габаритних розмірів та ін. Тільки ретельний аналіз
та економічні розрахунки дадуть змогу вибрати найвигідніший для даного
складу тип підйомно-транспортної машини чи іншого пристрою.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020