.

Формування асортименту якості та конкурентоспроможності майонезу в Україні (курсова)

Язык: русский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 8484
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

з маркетингу

Формування асортименту якості та конкурентоспроможності майонезу в
Україні

Зміст:

TOC \o “1-3” \h \z \u HYPERLINK \l “_Toc129670841” Вступ PAGEREF
_Toc129670841 \h 2

HYPERLINK \l “_Toc129670842” Розділ 1. Основні економічні показники
виробництва майонезу в Україні PAGEREF _Toc129670842 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc129670843” 1.1.Конкурентоспроможність майонезу
PAGEREF _Toc129670843 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc129670844” 1.2.Проблема підвищення
конкурентоспроможності майонезів на ринку PAGEREF _Toc129670844 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc129670845” Розділ 2. Аналіз асортиментної політики
у виробництві майонезу на території України PAGEREF _Toc129670845 \h
21

HYPERLINK \l “_Toc129670846” 2.1.Формування асортименту і харчова
цінність майонезів PAGEREF _Toc129670846 \h 21

HYPERLINK \l “_Toc129670847” 2.2.Сучасний стан та перспективи
розвитку виробництва майонезу в Україні PAGEREF _Toc129670847 \h 26

HYPERLINK \l “_Toc129670848” Висновки PAGEREF _Toc129670848 \h 29

HYPERLINK \l “_Toc129670849” Список використаної літератури PAGEREF
_Toc129670849 \h 33

HYPERLINK \l “_Toc129670850” Додатки PAGEREF _Toc129670850 \h 35

Вступ

Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни в цілому,
нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забезпечення випуску
необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення
конкурентоспроможності продукції на ринку.

Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце на
ринку) поміж фірмами-виробниками та торговими організаціями змушує
шукати їх нові засоби впливу на рішення покупців. Одним з таких шляхів є
створення майонезів покращеного рівня якості.

Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є найбільш
вагомою складовою конкурентоспроможності, але разом з тим, можливості
реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом
параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на
майонез, але і на підприємство, фірму і навіть країну.

Актуальність теми. Протягом багатьох десятків років у нашій країні, в
умовах високої монополізації виробників та торгових представників,
регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а – виробництво
й адміністративно-командний механізм розподілу, що регулювали
споживання, формували потреби і випуск показників.

У цих умовах проблема конкурентноздатності підприємства і продукції, у
виробників практично не вставала, а якщо і виникала, то зважувалася лише
у відношенні тієї продукції, що підлягала реалізації на зовнішньому
рику.

З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно,
різко загострилася, і її вирішення жадало від усіх суб’єктів ринку
активного пошуку шляхів і методів підвищення конкурентноздатності
вироблених і споживаних майонезів. У зв’язку з цим у сучасній економіці
головним напрямком фінансово-економічної і виробничо-збутової стратегії
кожного торгового підприємства стає підвищення конкурентноздатності для
закріплення його позицій на ринку з метою одержання максимального
прибутку.

Мета роботи: проаналізувати сутність і значення конкурентоспроможності
роздрібного торгівельного підприємства, конкурентоспроможність майонезів
та послуг, оцінку конкурентоспроможності торгового підприємства, та
шляхів її підвищення.

Розділ І. Основні економічні показники виробництва майонезу в Україні

1.1. Конкурентоспроможність майонезу

Конкурентноздатність майонезу – вирішальний фактор його комерційного
успіху на розвитому конкурентному ринку. Це багатоаспектне поняття, що
означає відповідність майонезу умовам ринку, конкретним вимогам
споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, економічним,
естетичним характеристиках, але і по комерційних і інших умовах його
реалізації (ціна, терміни постачання, канали збуту, сервіс, реклама).

Інакше кажучи, під конкурентноздатністю розуміється комплекс споживчих і
вартісних (цінових) характеристик майонезу, що визначають його успіх на
ринку, тобто перевагу саме цього майонезу над іншими в умовах широкої
пропозиції конкурентів. І оскільки за майонезами стоять їхні виробники,
то можна з повною підставою говорити про конкурентноздатність
відповідних підприємств, об’єднань, фірм, так само як і країн, у яких
вони виробляються.

Любий майонез, що знаходиться на ринку, фактично проходить там перевірку
на ступінь задоволення суспільних потреб: кожен покупець купує той
майонез, що максимально задовольняє його особисті потреби, а вся
сукупність покупців – той майонез, що найбільше повно відповідає його
потребам, ніж конкуруючі з ним майонези.

Тому конкурентноздатність (тобто можливість комерційно вигідного збуту
на конкурентному ринку) майонезу можна визначити тільки порівнюючи
майонези конкурентів між собою. Іншими словами, конкурентноздатність –
поняття відносне, чітко прив’язане до конкретного ринку і часу продажу.
І оскільки в кожного покупця є свій індивідуальний критерій оцінки
задоволення власних потреб, конкурентноздатність здобуває ще й
індивідуальний відтінок.

Нарешті, конкурентноздатність визначається тільки тими властивостями, що
становлять помітний інтерес для покупця (і, природно, гарантують
задоволення даної потреби). Усі характеристики майонезу, що виходять за
рамки цих інтересів, розглядаються при оцінці конкурентноздатності як
ті, що не мають до неї відношення в даних конкретних умовах.

Перевищення норм, стандартів і правил (якщо тільки воно не викликано
майбутнім підвищенням державних і інших вимог) не тільки не поліпшує
конкурентноздатність майонезу, але, навпроти, нерідко знижує її,
оскільки веде до росту ціни, не збільшуючи з погляду покупця споживчої
цінності, у силу чого представляється йому марним.

Вивчення конкурентноздатності майонезу повинне вестися безупинно і
систематично, у тісній прив’язці до фаз його життєвого циклу, щоб вчасно
уловлювати момент початку зниження показника конкурентноздатності і
прийняти відповідні рішення (наприклад, зняти виріб з виробництва,
перевести на інший сектор ринку). При цьому виходячи з того, що випуск
підприємством нового продукту перш ніж старий вичерпав можливості
підтримки своєї конкурентноздатності, звичайно економічно недоцільний.

Разом з тим будь-який майонез після виходу на ринок починає поступово
витрачати свій потенціал конкурентноздатності. Такий процес можна
сповільнити і навіть тимчасово затримати, але зупинити – неможливо. Тому
новий виріб проектується за графіком, що забезпечує його вихід на ринок
до моменту значної втрати конкурентноздатності колишнім виробом. Інакше
кажучи, конкурентноздатність нових майонезів повинна бути випереджальною
і досить довгостроковою.

Аналіз підприємств торгівлі, що здійснюють реалізацію майонезу в
Голосіївському районі міста Києва

Магазини У т.ч. реалізують ТНВ Форма власності Тип магазина Рівень
спеціалізації

«Веселка» Так ТОВ Змішаний Відділ

«Продукти» Немає ПП Продукти Одиничний продаж

«Продукти» Немає НП Продукти Одиничний продаж

«Продуктовий магазин» Немає ТОВ Універсам Відділ

«Сільпо» Так ТОВ Супермаркет Відділ

МОЛОКО Немає ТОВ Продукти Одиничний продаж

Вест-Лайн Так ПП Супермаркет Відділ

БУЛОЧНА Немає ПП Продукти Одиничний продаж

Хліб Немає ПП Продукти Одиничний продаж

ЛЕ РІЙ КООП Так ТОВ Супермаркет Відділ

«Гавань» Немає ПП Продукти Одиничний продаж

«Весна» Немає ТОВ Продукти Одиничний продаж

«Алеся» Немає ТОВ Продукти Одиничний продаж

«Тель» Немає ПП Змішаний Одиничний продаж

«Лісовий» Немає ПП Продукти Одиничний продаж

Конкурентноздатність майонезу – сукупність якісних і вартісних
характеристик майонезу, що забезпечує задоволення конкретної потреби
покупця. Конкурентноздатним є той майонез, комплекс споживчих і
вартісних характеристик якого визначає його успіх на ринку, тобто
здатність даного майонезу бути виміняним на гроші в умовах широкої
пропозиції до обміну інших конкуруючих майонезів – аналогів.
Конкурентноздатний майонез – синтетичний показник, що відбиває в собі
підсумки багатьох доданків: ефективності роботи конструкторських бюро;
виробничої діяльності підприємств, їхніх суміжників; роботи
зовнішньоекономічних організацій по реалізації експортних майонезів на
зовнішніх ринках.

Існує тісний взаємозв’язок між поняттями конкурентноздатність і якість,
конкурентноздатність і технічний рівень, але ставити знак рівності між
першим поняттям і двома іншими неправомірно.

Крива життєвого циклу майонезу.

Життєвий цикл майонезу (ЖЦТ) – це період життя майонезу на ринку від
моменту його появи до моменту його витіснення більш досконалим
майонезом, тобто фактично до його повного морального зносу. (Рис.1)

v

Об’єм

продаж

t

впровадження ріст зрілість старіння час

Рис.1 Крива життєвого циклу майонезу

У своєму житті майонез переживає кілька етапів, як правило які плавно
переходять один в іншій. По-перше, це етап впровадження, коли майонез є
новинкою на ринку і потребує певний час і значні грошові витрати
(особливо на рекламу), щоб переконати споживача в його комерційних
перевагах. По-друге, етап росту, коли визнання майонезу на ринку
супроводжується швидким збільшенням попиту на нього. В – третіх, етап
зрілості, коли обсяг продажів майонезу, досяг свого максимального
значення, починає поступово знижуватися. І нарешті, по-четверте, етап
старіння, коли попит на майонез на ринку неухильно падає.

Облік ЖЦТ дозволяє оцінювати конкурентноздатність майонезу в динаміку,
що особливо важливо при розробці майонезів-аналогів і принципово нових
майонезів.

Якщо передбачається почати розробку того чи іншого майонезу, необхідно
насамперед з’ясувати, у якій стадії ЖЦТ знаходяться його аналоги, які
уже представлені на ринку. Щоб досягти стабільності в продажах, розробку
нового майонезу доцільно починати ще до того моменту, коли попередній
майонез вступає в стадію зрілості. Необхідно підтримувати обсяг продажів
на визначеному досить стабільному рівні. Для цього варто забезпечувати
впровадження і ріст модифікованого чи іншого майонезу, розробленого до
настання старіння вихідного майонезу.

У противному випадку буде безповоротно упущений час і знижений потенціал
конкурентноздатності.

Критерії і фактори конкурентноздатності продукції.

Критерій конкурентноздатності – це якісна і (або) кількісна
характеристика продукції, що служить підставою для оцінки її
конкурентноздатності.

Одиничний критерій конкурентноздатності відноситися до однієї з простих
характеристик, що визначають конкурентноздатність. Прикладом є продажна
ціна, ступінь автоматизації приладу.

Комплексний критерій конкурентноздатності відноситься до сукупності
характеристик, що визначають конкурентноздатність. Різновидами
комплексного критерію є груповий і узагальнений критерії.

Груповий критерій конкурентноздатності – це комплексний критерій, що
відноситься до групи характеристик, що визначають конкурентноздатність
майонезу з тієї чи іншої сторони. Приклади групового критерію:

Груповий критерій може включати в себе: Рівень якості

Імідж

Рівень новизни

Ціна споживання

Інформованість майонезу

Поняття одиничного і групового критеріїв трохи умовні: у різних умовах
оцінки, що оцінюють конкурентноздатність. Деякі критерії можуть
виступати в ролі одиничних або групових критеріїв. Наприклад, продажна
ціна з позиції споживача одиничний критерій, з позиції
підприємства-виробника – групової.

Узагальнений критерій конкурентноздатності – це комплексний критерій
конкурентноздатності, по якому приймають рішення про результати оцінки
конкурентноздатності продукції. Прикладом є рівень конкурентноздатності
продукції, рейтинг майонезу.

Рис. 2. Класифікація критеріїв конкурентоспроможності

Фактор конкурентноздатності – безпосередня причина, наявність якої
необхідно і досить для зміни одного або кількох критеріїв
конкурентноздатності. Аналіз причин зниження значення окремих критеріїв
конкурентноздатності продукції і установлення факторів (дод. 3), що
підвищують конкурентноздатність, так називаний факторний аналіз, –
важливий момент у діяльності підприємств–виробників і
підприємств-продавців.

Формування конкурентноздатності, встановлення, забезпечення і підтримка
необхідного рівня конкурентноздатності майонезу на всіх етапах його
створення і просування до споживача.

Так, для забезпечення необхідної якості майонезів здійснюють вплив на:

виробничі фактори (сировина, конструкція, рецептура, технологія);

збутові фактори (умови транспортування, збереження);

сервісні фактори (дегустація майонезу й інша допомога у виборі майонезу,
установка майонезу вдома).

Відхилення, що виявляються при оцінці конкурентноздатності, (у негативну
сторону) від майонезів – конкурентів спонукують виготовлювача (продавця)
здійснювати коригувальні дії, тобто впливати на фактори з метою
поліпшення значення критеріїв.

Конкуренція майонезів можлива тільки при створенні і підтримці
конкурентного середовища, високого ступеня насиченості ринку й
обмеженому платоспроможному попиті.

Найважливішими ознаками майонезів-конкурентів служать спільність
функціонального призначення, задоволення аналогічних або однакових
потреб, взаємозамінність. Так, фізіологічну потребу у воді людина може
задовольнити безалкогольними водами, питною водою, соками,
фруктово-ягідними напоями, квасом, морсом і т.п., а також пивом, чаєм і
іншими напоями, що є майонезами-конкурентами на конкретному сегменті
ринку. Однак вони не будуть конкурентами на різних географічних
сегментах ринку. Так, Кока-Кола, Фанта і подібні імпортні напої не були
конкурентами квасу, морсу й іншим напоям доти, поки не були представлені
на нашому ринку.

Перш ніж дати класифікацію конкуруючих майонезів і послуг, необхідно
визначити їхні класифікаційні групування. Раніше ми уже відзначали, що
загальним засобом задоволення потреб є майонези в широкому розумінні
цього слова. Майонези як засоби задоволення потреб підрозділяються на
роди: матеріальні майонези, послуги, роботи (технології), цінні папери і
т.п. Рід підрозділяється на класи і підкласи, що у свою чергу
поділяються на групи, підгрупи, види, підвиди, найменування однорідних
об’єктів. Самим нижчим і неподільним об’єктом класифікації є
найменування чи майонезні марки і їх модифікації.

У залежності від приналежності майонезів і послуг до різних чи тих самих
класифікаційних групувань майонези-конкуренти підрозділяються на п’ять
видів рис. 4).

Рис 4. Класифікація майонезів-конкурентів

Міжродові майонези-конкуренти – матеріальні майонези і результати
послуг, що відносяться до різних родів, що задовольняють аналогічні
потреби тих самих споживачів. Їх особливістю є приналежність не тільки
до різних родів, але і до галузей, сфер (наприклад, матеріальні майонези
як продукція переробних галузей промисловості і матеріальних результатів
послуг, що відносяться до сфери обслуговування). Основні споживчі
властивості таких майонезів-конкурентів можуть бути однаковими або
схожими, але в деяких випадках принципово відрізнятися. Майонезні і
споживчі сегменти ринку міжродових конкурентів збігаються не цілком.

При маркетингових дослідженнях ринку необхідно враховувати міжродові
конкурентні відносини між варами, часом представленими на різних
сегментах уторованого ринку, але орієнтованими на того самого споживача,
тобто на конкретний споживчий сегмент ринку, на якому визначені потреби
можуть бути задоволені або майонезами, або послугами.

Такі конкурентні відносини (КВ) показані на прикладах ринку борошняних
кондитерських виробів і ринку послуг по виготовленню кондитерських
виробів, а також ринку взуття і ринку побутових послуг по
індивідуальному пошиттю взуття.

Міжродові конкурентні відносини між майонезами і послугами виникають
тому, що вони задовольняють однакові потреби і взаємозамінні. Борошняні
кондитерські вироби, вироблені в промисловості і сфері послуг
суспільного харчування, знаходяться в конкурентних відносинах на тому
самому сегменті споживчого ринку. Однак сегмент споживачів послуги по
готуванню тортів може бути ширше за рахунок виготовлення їх по
індивідуальних замовленнях у точно позначений час виконання. У
результаті на ринку борошняних кондитерських виробів поряд із сегментом,
на якому існують міжродові конкурентні відносини, можливий сегмент, де
ці відносини відсутні (вироби, виготовлені на замовлення).

Аналогічна ситуація виникає і на ринку взуття, де міжродовими
майонезами-конкурентами виступає взуття, яке випускається серійно
підприємствами взуттєвої промисловості, взуття, виготовлене по
індивідуальному пошиттю, і відремонтоване взуття, що є результатом
послуги по його ремонту. При обмеженій платоспроможності споживач, що
ремонтує взуття, не купить замість нього нове.

Вільний від конкуренції сегмент ринку взуття буде представлений
продукцією, виготовленою в особливих випадках по індивідуальному
замовленню. Споживачі такої послуги можуть віддавати їй перевагу в
зв’язку з тим, що їм потрібно взуття нестандартних розмірів або
особливого фасону, яке не випускає промисловість.

Таким чином, ринок майонезів, що серійно випускаються, і ринок продукції
як результату послуг у певній мірі збігаються. На цьому співпадаючому
сегменті виникають міжродові конкурентні відносини між майонезами і
послугами. Однак є сегменти майонезного ринку і ринку послуг, що не
перетинаються. Цей вільний сегмент представлений продукцією,
виготовленою по індивідуальних замовленнях споживачів, що по певних
причинах не можуть або не хочуть споживати серійно вироблені майонези.
На таких сегментах конкурентні відносини між виробниками продукції і
виконавцями послуг не виникають.

Міжгрупові майонези-конкуренти — майонези (або послуги) різних
однорідних груп, що задовольняють аналогічні або однакові потреби за
рахунок спільності функціонального призначення. Їх особливостями є
приналежність до різних груп одного роду (або майонези, або послуги), а
також спільність функціонального призначення при розбіжності інших
споживчих властивостей і показників. Їх майонезні і споживчі сегменти в
основному збігаються.

Так, ті самі аналогічні або однакові фізіологічні потреби можуть
задовольняти різні однорідні групи продовольчих або непродовольчих
майонезів. Енергетичні потреби організму можна задовольнити практично за
рахунок багатьох груп харчових продуктів. Туристичні послуги можуть бути
конкурентами рекреаційних послуг будинків відпочинку, тому що вони теж
задовольняють потреби у відпочинку. Результатом міжгрупові конкурентних
відносин є міжгрупові майонези або послуги-конкуренти.

Внутрішньогрупові майонези-конкуренти — майонези (або послуги)
однорідних груп, що задовольняють однакові потреби, але відрізняються
асортиментною приналежністю до різних видів.

Таким чином, різна видова приналежність майонезів однорідних груп,
різниці по деяких споживчих властивостях (в основному ергономічним і
естетичним), спільність функціонального призначення складають
особливості внутрішньогрупових конкурентів. Майонезні і споживчі
сегменти внутрішньогрупових конкурентів збігаються, але можливі
розбіжності по окремим підсегментам і нішах.

Прикладом внутрішньогрупових конкурентів можуть служити різні види хліба
(житній, житньо-пшеничний, пшеничний), макаронних виробів (макарони,
локшина, вермішель і т.д.), алкогольних напоїв (горілки, лікери,
настойки, наливки, вина й ін.). Однак не всі майонези однієї групи
можуть вступати у Внутрішньогрупові конкурентні відносини. Такі
відносини виникають тільки у майонезів одного функціонального
призначення. Наприклад, у групі молочних майонезів молоко, вершки,
кисломолочні напої відносяться до внутрішньогрупових конкурентів, а сир,
вершкове масло, морозиво, молочні консерви і продукти дитячого
харчування не є конкурентами, оскільки мають різне харчове призначення і
задовольняють різні органолептичні, енергетичні й інші потреби.

Отже, приналежність майонезів або послуг до однорідної групи ще не
означає обов’язковість виникнення внутрішньогрупової конкуренції.

Внутрішньовидові майонези-конкуренти — майонези (або послуги) одного
виду, що задовольняють однакові потреби.

До особливостей внутрішньовидових конкурентів-майонезів (або послуг)
відноситься приналежність до одного виду, але різним підвидам або
торговим маркам, що мають однакове функціональне призначення.
Розходження між цими майонезами полягають у неоднакових рівнях якості, у
тому числі і за органолептичними показниками, у різних найменуваннях
і/або майонезних марках. Для окремих підвидів, найменувань і/або
торгових марок ці розходження можуть бути обумовлені і соціальним
призначенням (наприклад, престижністю майонезної марки). Прикладом
внутрішньовидових конкурентів можуть служити різні торгові марки пива
(Жигулівське, Рогань, Чернігівське, Хайнекен, Балтика і т.д.), горілки
(Столична, Гетьман, Неміров, Мягков, Пшенична і т.д.), чаю (Майський,
Імператорський, Батік, Принцеса Канді, Бадьорість і т.д.).

Конкуруючі майонези тих самих або різних видів можуть випускати різні
підприємства-виготовлювачі. Тоді між ними виникають міжфірмові
конкурентні відносини і з’являються міжфірмові майонези-конкуренти
однорідних і різнорідних груп.

Міжфірмові майонези-конкуренти — майонези (або, послуги) однорідних і
різнорідних груп тих самих або різних видів, вироблені різними фірмами,
але задовольняючі аналогічні або однакові потреби.

Особливостями цих майонезів є однакове функціональне призначення,
незважаючи на розходження інших споживчих властивостей, здатність
задовольняти однакові основні потреби, що і створює передумови для
боротьби за обмежений платоспроможний попит. По асортиментній
приналежності такі конкуруючі майонези можуть мати розходження
(наприклад, пиво і газовані фруктово-ягідні напої), а можуть бути одного
виду і найменування (наприклад, торти Пташине молоко, Київський і інші
вироблять багато кондитерських фабрик, а також цехи підприємства
суспільного харчування; ковбаси Докторську, Молочну, Краківську і т.д. —
також різні підприємства-виробники).

Таким чином, на насиченому ринку між майонезами і/або послугами
однорідних і різнорідних груп і видів виникають конкурентні відносини,
обумовлені боротьбою за обмежений обсяг платоспроможного попиту і, що
виражаються у формі різних видів конкуренції.

В умовах конкурентного середовища прояв закону єдності і боротьби
протилежностей знаходить вираження в прагненні суб’єктів, що хазяюють,
розширювати й обновляти асортимент вироблених і реалізованих майонезів
для більш повного задоволення потреб, що приводить до виникнення
конкурентних відносин між майонезами що раніше випускали і новими
майонезами.

1.2. Проблема підвищення конкурентоспроможності майонезів на ринку

У міжнародній практиці вважається доцільним випускати не один виріб, а
їх досить широкий параметричний ряд, що утворить асортиментний набір.
Чим обширніші параметричні ряди й асортиментні набори, тим вище
імовірність того, що покупець знайде для себе оптимальний варіант
закупівлі. Наприклад, випускають автонавантажувачі того самого типу, але
відрізняються друг від друга вантажопідйомністю, швидкістю, радіусом
розвороту і т.п. Кожному споживачу з урахуванням конкретних умов його
роботи необхідні визначені експлуатаційні параметри автонавантажувачів,
що купуються. Якщо продавець здатний їх забезпечити, покупка
відбудеться, якщо ні – покупець буде шукати іншого продавця.

Щоб оцінити конкурентноздатність майонезу, необхідно вирішити широке
коло питань і насамперед одержати об’єктивну інформацію про ті ринки, де
вже реалізується чи пропонується збувати майонез, про його конкурентів.
Аналізу ринків приділяється основна увага. Особливо це відноситься до
оцінки тих потреб, що передбачуваний майонез не задовольняє, до
виявлення негативних і позитивних властивостей цього майонезу, що
відзначають споживачі. На закінчення зважується питання, чи відповідає в
даний момент вироблена продукція по технічному рівні і якості вимогам
кінцевих споживачів, і оцінюється конкурентноздатність її в результаті
комплексного дослідження ринку.

Виходячи з оцінки існуючої і перспективної конкурентноздатності майонезу
приймається рішення про подальшу виробничо-збутову політику:

• чи продовжувати виробництво даного майонезу і його збут;

• чи провести модернізацію для перетворення майонезу в майонез ринкової
новизни;

• чи зняти його з виробництва і приступити до випуску нового майонезу.

Чи варто приступити до пошуку нового ринку збуту з урахуванням
достатності фінансових і матеріальних ресурсів, наявності
майонезопровідної і збутової мережі, можливостей забезпечення сервісу
проданого майонезу.

При виборі шляхів підвищення конкурентноздатності майонезу нерідко буває
дуже своєчасним рішення не про запуск нового, не про зняття з
виробництва морально застарілого, а про модифікацію майонезу. Рішення
про модифікацію майонезу приймається з метою задоволення особливих вимог
покупців для одержання більшого прибутку.

У вирішенні задач підвищення конкурентноздатності продукції з кожним
роком все зростаюче значення набуває проблема вибору, і освоєння нових
ринків збуту. У зв’язку з цим на будь-якому підприємстві дуже важливі
аналітико-пошукові зусилля в цій області. Нові ринки збуту вирішальним
образом можуть змінити конкурентноздатність майонезу і рентабельність
збутової діяльності. Зрозуміло, що, впроваджуючи майонез на новий ринок,
можна продовжити життєвий цикл майонезу. Сезонні коливання в попиті
можуть сприяти успішній реалізації того самого майонезу в різних точках
планети. А збільшення обсягу продажів на нових ринках дозволить знизити
витрати виробництва на одиницю продукції, насамперед за рахунок
використання дешевої робочої сили, досить низьких рівнів податків і
митних податків і ряду інших факторів на нових ринках збуту. У зв’язку з
цим дуже важливо для подальшого розвитку конкурентноздатності майонезу
(перш ніж перейти до нового, його модифікації, зняттю з виробництва)
спробувати вийти з ним на новий ринок збуту, тому що на внутрішньому
його конкурентноздатність різко упала.

У результаті оцінки конкурентноздатності продукції можуть бути прийняті
наступні шляхи підвищення конкурентноздатності:

зміна складу, асортименту, структури застосовуваних матеріалів
(сировини, напівфабрикатів), що комплектують виріб або конструкції
продукції;

зміна порядку проектування продукції;

зміна технології виготовлення продукції, методів випробувань, системи
контролю якості виготовлення, збереження, упакування, транспортування,
монтажу;

зміна цін на продукцію, цін на послуги, по обслуговуванню і ремонту, цін
на запасні частини;

зміна порядку реалізації продукції на ринку;

зміна структури і розміру інвестицій у розробку, виробництво і збут
продукції;

зміна структури й обсягів коопераційних постачань при виробництві
продукції і цін на комплектуючі вироби і складу обраних постачальників;

зміна системи стимулювання постачальників;

зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції.

Аналіз наявності в продажі майонезу в підприємствах торгівлі
Голосіївського району міста Києва

Асортимент Усього досліджено підприємств Дата першого обстеження Дата
другого обстеження Дата третього обстеження

У т.ч. мають у наявності, шт. Питома вага, % У т.ч. мають у наявності,
шт. Питома вага, % У т.ч. мають у наявності шт. Питома вага, %

Верес

1.Класичний 2.Провансаль 3.Салатний 4.Сирний

Торчин

5.Класичний 6.Маслиновий

7.Calve

8.Делмі

9.Золотий (Корея)

10.Золотий (Новосибірськ)

11. Оливьез

12. Провансаль

13 Ювілейний

14. Провансаль

(г.Красноярськ)

«Веселка» 6 42,9 5 35,7 6 42,9

«Продукти» 3 21,4 4 28,6 7 50,0

«Продукти» 3 21,4 4 28,6 4 28,6

«Продуктовий магазин» 3 21,4 3 21,4 4 28,6

«Сільпо» 7 50,0 7 50,0 6 42,9

МОЛОКО 3 21,4 3 21,4 4 28,6

Вест-Лайн 4 28,6 5 35,7 5 35,7

БУЛОЧНА 4 28,6 5 35,7 6 42,9

Хліб 2 14,3 3 21,4 4 28,6

ЛЕ РІЙ КООП 8 57,1 7 50,0 8 57,1

«Гавань» 3 21,4 4 28,6 5 35,7

«Весна» 4 28,6 3 21,4 3 21,4

«Алеся» 4 28,6 3 21,4 4 28,6

«Тель» 2 14,3 3 21,4 4 28,6

«Лісовий» 3 21,4 2 14,3 3 21,4

Стратегія підвищення якості майонезу є найважливішою складовою частиною
стратегії фірми. Об’єктами прогнозування є показники якості майонезу, що
уступають аналогічним показникам майонезів конкурентів.

10 етапів для підвищення якості по Джозефуі М.Джурану.

Сформуйте усвідомлення потреби в якісній роботі і створіть можливість
для поліпшення якості.

Установіть цілі для постійного удосконалювання діяльності.

Створіть організацію, що буде працювати над досягненням цілей, створивши
умови для визначення проблем, вибору проектів, сформувавши команди і
вибравши координаторів.

Надайте навчання всім співробітникам організації.

Виконуйте проекти для вирішення проблем.

Інформуйте співробітників про досягнуті поліпшення.

Виражайте своє визнання співробітникам, які внесли найбільший внесок у
поліпшення якості.

Повідомляйте про результати.

Реєструйте успіхи.

Запроваджуйте досягнення, яких Вам удалося домогтися протягом року, у
системи і процеси, що регулярно функціонують в організації, тим самим,
закріплюючи їх.

Сім успішних факторів якості:

фокус на споживача;

фокус на процес і його результати;

управління участю/відповідальністю;

безупинне поліпшення;

проблеми, що залежать від робітників, повинні складати не більш 20 %;

проведення вимірів;

постійно діючі наскрізні функціональні наради, що представляють собою
постійно діючі команди по поліпшенню якості.

Розділ ІІ. Аналіз асортиментної політики у виробництві майонезу на
території України

2.1. Формування асортименту і харчова цінність майонезів

Майонез є одним з важливих жирових продуктів. Він має високу харчову і
смакову цінність, що зумовлено великим набором харчових, смакових
речовин, які знаходяться у емульсійній структурі. Майонез — це
сметаноподібна дрібнодисперсна емульсія типу “масло у воді”, виготовлена
з рафінованої дезодорованої олії з додаванням
емульгаторів-стабілізаторів, ароматизаторів, смакових, харчових добавок
і прянощів. Майонези вживають як приправи для покращення смаку і
засвоюваності продуктів, а також як добавки при виготовленні харчових
продуктів (креми для кондитерських виробів, пудингів, тощо).

Для виготовлення майонезу використовують олії соняшникову, соєву,
кукурудзяну, арахісову, бавовняну, маслинову (оливову), яєчний порошок,
продукт яєчний сухий гранульований, яєчний жовток сухий, молоко вершкове
незбиране сухе, вершки сухі, сироватку молочну суху підсирну, продукт
молочний сухий, концентрат сироватки білковий, околотину суху та інші
молочні продукти, цукор-пісок, сіль кухонну, натрій двовуглекислий,
порошок гірчичний, кислоту оцтову синтетичну, оцет спиртовий, яблучний,
крохмаль кукурудзяний фосфатний марки Б, олію ефірну з кропу, перець
чорний мелений, кмин, екстракти пряноароматичних речовин: кмину, перцю
червоного гіркого, петрушки, кропу, селери, перцю чорного гіркого та
інші екстракти, есенцію апельсинову та інші, білок соєвий, основу соєву,
концентрат соєвий, крохмаль картопляний карбоксиметиловий, ксиліт,
кислоту цитринову, сорбінову, бензойну, бензоат натрію, сорбіт натрію,
воду питну.

Перелік і співвідношення сировини кожного виду і найменування майонезу
передбачено рецептурами.

Технологія виробництва майонезу об’єднує п’ять основних операцій:
підготовка компонентів за рецептурою, приготування майонезної пасти,
приготування емульсії, гомогенізація емульсії, фасування, пакування
майонезу.

Процес виробництва майонезу на автоматизованих лініях передбачає такі
операції як дозування компонентів, емульгування жиру з набором сировини,
фільтрування емульсії, деаерація (звільнення від повітря), теплова
обробка емульсії з наступним охолодженням, гомогенізація, фасування
(розлив) і пакування продукту у банки, поліетиленові коробочки,
стаканчики, туби, пакети.

Вітчизняними і зарубіжними вченими і спеціалістами розроблені рецептури
майонезів з біологічно цінними добавками: зернових висівок, морквяної
пульпи, шроту, насіння сафлору, м’язги овочів, гарбузових вичавок,
цибулі і солодкого перцю сушених, біомаси женшеню, концентрату
сироватки, білкового, молочно-фруктового концентратів, сухої
високобілкової суміші, виготовленої з сухої молочної сироватки, рибних
продуктів, білкового ізоляту, прянощів, екстрактів пряно-ароматичних
речовин, барвників.

Одним з напрямків збагачення майонезів вітамінами, пектином, харчовими
волокнами є додавання овочевих і фруктових порошків — яблучного,
персикового, сливового, яблучно-гарбузового, томатного, морквяної пульпи
тощо.

Це дало можливість розширити асортимент майонезу, поліпшити його
біологічну цінність, а також виробляти майонез дієтичний,
лікувальнопрофілактичний, з пониженим вмістом жиру.

Залежно від рецептури майонези поділяють на столові, з прянощами
(пряно-смаковими добавками), з смаковими і желюючими добавками,
десертні, дієтичні, лікувально-профілактичні. За вмістом жиру їх
поділяють на висококалорійні — більше 55%, середньокалорійні — 40—55%,
низькокалорійні — менше 40%.

За останні роки розширився асортимент середньо- і низькокалорійних
майонезів.

До висококалорійних майонезів відносять Провансаль, Молочний, Яєчний,
Весна, з перцем, Ароматний, Делікатесний, Львівський, Вінницький,
Харківський; до середньокалорійних — Любительський, Осінній, Сніжинка;
до низькокалорійних — Прованс, Пікантний, з часником, Білковий,
Любительський, Домашній, Дієтичний, Гірчичний, Апельсиновий та ін.

Розроблено рецептури на майонез висококалорійний Пряно-ароматний,
Часниковий, Лососевий, Крабовий з корицею; середньокалорійний Весняний,
Бадьорість, Прованс Бланманже; низькокалорійний Свіжість, Гострий,
Здоров’я, Яблучний, Ківі, Лимонний, Полуничний та ін.

Майонези іноземного виробництва, що з’явились на ринку України
(Hellman’s prawdziwy majonez, Majonez stolowy, та ін.), відносяться до
групи середньо- і низькокалорійних. В них додають консерванти, що дає
можливість подовжити строк зберігання при температурі 0—10° С з ЗО до
60—120 діб.

В майонези, наприклад, Majonez “Provansal-oren” (Українсько-канадське
підприємство “Орен Торонто Канада”), Майонез Провансаль столовий
(Українсько-польське підприємство “Сонях”) додають консервант — бензоат
натрію. Тому їх гарантійний строк зберігання збільшується з ЗО до 60
діб.

Показники якості і дефекти майонезів

Якість майонезу визначають за органолептичними показниками: зовнішнім
виглядом, консистенцією, смаком і запахом, кольором.

З фізико-хімічних показників визначають масову частку жиру, вологи,
кислотність, стійкість емульсії; з мікробіологічних — бактерії групи
кишкової палички, кількість дріжджів, плісені.

До дефектів майонезу належать розшарування емульсії і виділення жиру,
наявність у ньому великої кількості бульбашок повітря; прогірклий смак,
інші неприємні і не властиві майонезу присмаки і запахи, неоднорідний
колір.

Для реалізації у роздрібній торговельній мережі майонези фасують у
скляні банки масою нетто 100—250 г; у туби з алюмінію або інших
матеріалів масою нетто 50—250 г; у паперові пакети з полімерним
покриттям, у пакети, коробочки, стаканчики з вітчизняних полімерних
матеріалів і полімерних матеріалів інших країн, (але за характеристиками
не нижчими від вітчизняних) масою нетто 35—250 г, або за згодою
споживача (замовника) масою нетто 251—500 г. Для підприємств
громадського харчування, роздрібної торгівлі і для промислової переробки
майонези фасують масою нетто 251 г—10 кг у скляні банки для консервів,
але тільки за згодою споживача (замовника). Для місцевої реалізації у
роздрібній торговельній мережі, у громадському харчуванні і для
промислової переробки майонези упаковують також у металеві фляги для
молока з мішками-вкладками з полімерних матеріалів масою нетто не більше
40 кг.

Скляні банки з майонезом герметично закупорюють металевими кришками з
лакованої жесті або лакованого алюмінію, а також кришками з полімерних
матеріалів.

Коробочки і стаканчики з полімерних матеріалів закривають відповідним
способом, що забезпечує збереженість продукту — фольгою, покритою
термозварювальним лаком, полімерними плівками або кришками з полімерних
матеріалів.

Фасований майонез (банки, коробочки, стаканчики) укладають кришками
доверху у ящики дощаті, з гофрованого, тарного картону, картонні. При
ручному укладанні поміж рядами банок, коробочок, стаканчиків вкладають
горизонтальні прокладинки з картону товщиною не менше 1 мм. При
механічному укладанні майонезу у тару прокладинки не вкладають.

Майонез, фасований у туби, упаковують у зазначену вище тару з
горизонтальними прокладинками з картону.

Для місцевої реалізації майонезів за згодою споживача (замовника)
використовують також металеві корзини, ящики полімерні, дощаті без
кришок і тару-обладнання.

Маркування споживчої і транспортної тари виконують за вимогами
стандарту. Майонези повинні зберігатись в складських приміщеннях,
торговельних охолоджених приміщеннях або холодильниках з циркуляцією
повітря при температурі не нижче 0 і не вище 18° С і відносній вологості
повітря не більше 75%.

Строк зберігання майонезів залежить від їх складу, виду, найменування,
фасування, температури і коливається в межах від ЗО до 10 діб
(нефасованого майонезу— 5 діб). Додавання консервантів подовжує строк
зберігання у 1,5—2 і більше разів.

2.2. Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва майонезу в
Україні

Згідно оперативним даним офіційної статистики, у січні 2006 року
виробництво майонезу в Україні склало 10,3 тис. тонн, що на 8,3 тис.
тонн (на 45%) менше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні із січнем
2005 року також спостерігалося зниження обсягів виробництва майонезу на
14%.

Лідером виробництва майонезу у звітному місяці як і раніше було ВАТ
“Волиньхолдинг”, яким зроблено 2,9 тис. тонн продукції. За ним треба ЗАТ
“Львівський ЖК” з обсягом 1,5 тис. тонн. На третім місці ЗАТ “Славолія”
(Донецька обл.), що у січні зробило 839 тонн майонезу.

Залишки готової продукції на підприємствах до кінця січня склали 3,1
тис. тонн, збільшившись у порівнянні з даними на кінець грудня на 1%.

Усього за вересень-січень 2005/06, за оперативним даними, в Україні було
зроблено 69,5 тис. тонн майонезу, що на 6,4 тис. тонн (на 10,1%)
перевищує обсяги виробництва за аналогічний період 2004/05.

Сьогоднішню ассортиментну й цінову палітру майонезів можемо побачити у
наступному переліку:

Майонез Польща 20 г 0.31$ дог FCA 017

Майонез Польща 20 г 0.31$ дог FCA 508

Майонез Росія 250 г 1.90р 50 кор склад 608

Майонез Росія 250 г 1.90р 50 уп склад 617

Майонез Україна 330 г 1.45 1 кор склад 019

Майонез Україна 330 г 1.45 1 кор склад 033

Майонез Україна 330 г 1.45 1 кор склад 034

Майонез Coroli Голландія 500 г 4.36р 100 кор склад 615

Майонез Kunnel Германія 500 г 4.30р 100 кор склад 615

Майонез Kunnela Голландія 500 мл 4.26р 50 кор склад 631

Майонез Luxury Польща 305 г 0.53$ дог FCA 017

Майонез Luxury Польща 305 г 0.53$ дог FCA 508

Майонез Stolowy Польща 170 г 0.29$ дог FCA 017

Майонез Stolowy Польща 170 г 0.29$ дог FCA 508

Майонез Stolowy Польща 280 г 0.42$ дог FCA 017

Майонез Stolowy Польща 280 г 0.42$ дог FCA 508

Майонез Summer Голландія 1 л 7. 90р 50 кор склад 631

Майонез Summer Голландія 500 мл 4.26р 50 кор склад 631

Майонез Адмиралтейский Росія 250 г 1.85р 50 кор склад 624

Майонез Адмиралтейский Росія 250 г 1.90р 50 кор склад 614

Майонез Аякс Росія 250 г 1.89р 50 кор склад 624

Майонез Клецкий Польща 170 г 0.63$ дог FCA 017

Майонез Клецкий Польща 170 г 0.63$ дог FCA 508

Майонез Клецкий Польща 220 г 0.69$ дог FCA 017

Майонез Клецкий Польща 220 г 0.69$ дог FCA 508

Майонез Клецкий Польща 270 г 0.75$ дог FCA 017

Майонез Клецкий Польща 270 г 0.75$ дог FCA 508

Майонез Клецкий Польща 300 г 0.81$ дог FCA 017

Майонез Клецкий Польща 300 г 0.81$ дог FCA 508

Майонез Любительский Україна 250 г 0.64 дог склад 064

Майонез Новий Росія 250 г 2.15р 50 кор склад 620

Майонез Новий Росія 250 г 2.40р 50 кор склад 620

Майонез Петровский Росія 250 г 1.95р 50 кор склад 626

Майонез Пров.Київський Україна 250 г 0.70 500 кор склад 329

Майонез Пров.Київський Україна 250 г 0.71 200 кор склад 329

Майонез Пров.Київський Україна 250 г 0.72 100 кор склад 329

Майонез Пров.Київський Україна 250 г 0.73 50 кор склад 329

Майонез Прованс.Экстра Україна 250 г 0.56 500 кор склад 329

Майонез Прованс.Экстра Україна 250 г 0.57 200 кор склад 329

Майонез Прованс.Экстра Україна 250 г 0.58 100 кор склад 329

Майонез Прованс.Экстра Україна 250 г 0.59 50 кор склад 329

Майонез Прованс.Экстра Україна 250 г 0.61 500 кор склад 329

Майонез Прованс.Экстра Україна 250 г 0.62 200 кор склад 329

Майонез Прованс.Экстра Україна 250 г 0.63 100 кор склад 329

Майонез Прованс.Экстра Україна 250 г 0.64 50 кор склад 329

Майонез Провансаль Росія 240 г 2.05р 50 кор склад 620

Майонез Провансаль Росія 250 г 2.15р 50 кор склад 620

Майонез Провансаль Росія 250 г 2.40р 50 кор склад 620

Майонез Провансаль Україна 250 г 0.73 дог склад 064

Майонез Провансаль Україна 250 г 0.75 дог склад 072

Майонез Провансаль Україна 250 г 0.82 500 кор склад 329

Майонез Провансаль Україна 250 г 0.83 200 кор склад 329

Майонез Провансаль Україна 250 г 0.84 100 кор склад 329

Майонез Провансаль Україна 250 г 0.85 50 кор склад 329

Майонез Салатний Росія 250 г 1.97р 50 кор склад 620

Майонез Саммер Голландія 500 г 5.30р дог склад 542

Майонез Столичний Україна 250 г 0.58 500 кор склад 329

Майонез Столичний Україна 250 г 0.59 200 кор склад 329

Майонез Столичний Україна 250 г 0.60 100 кор склад 329

Майонез Столичний Україна 250 г 0.61 50 кор склад 329

Якщо проаналізувати структуру вітчизняного ринку за видами майонезу, то
неважко помітити, що вона приблизно відповідає світовим канонам. В І
кварталі цього року світове виробництво майонезу збільшилось до самого
найвищого рівня за останні 10 років.

Згідно до оцінки „Economist Intelligence Unit”, яка зроблена на основі
даних на середину року, світове виробництво майонезу в 2005р. досягнуло
рекордного рівня в 2,08 млн.т проти 1,98 млн. в 2000 р. В цей же час
оцінка світового споживання майонезу була занижена. Це означає що на
ринку майонезу знов будуть спостерігатись залишки цього товару, що
призведе до зниження ціни.

Отже, можна зробити висновок, що спокійний і демократичний ринок
майонезу в Україні не може забезпечити швидкого обігу коштів, як це під
силу алкогольним напоям чи тютюновим виробам. Та й щоб стати прямим
постачальником майонезу із закордону, необхідно володіти капіталом не в
одну сотню тисяч американських доларів. Тому інвестори по-справжньому
зацікавилися майонезним бізнесом в Україні лише 3-4 р. тому, коли всі
найпривабливіші сфери комерції були або повністю зайняті, або значно
знизили свою рентабельність. У 1997 році згадала про існування цього
ринку й держава. У результаті ставка митного збору на імпорт фасованого
майонезу зросла до 20%, немов сповіщаючи про те, що пора майонезного
бізнесу настала.

Висновки

Обмеження активного впливу на підвищення конкурентноздатності майонезів
і послуг у сфері обслуговування вимагає обґрунтованого добору і
застосування методів забезпечення конкурентноздатності, які необхідно
розглядати як найбільш ефективні шляхи підвищення конкурентноздатності.

Одним зі шляхів підвищення конкурентноздатності майонезів і послуг у
сфері обслуговування є забезпечення їх організаційного й інформаційного
підкріплення у формі надання додаткових сервісних послуг, а також
доведення до споживачів необхідної і достовірної інформації. Крім того,
підвищити конкурентноздатність майонезів і послуг у сфері виробництва й
обслуговування можна шляхом розробки і впровадження систем забезпечення
конкурентноздатності.

Один з головних стратегічних напрямків виходу харчової промисловості з
кризового стану, стабілізації та прискорення її розвитку — знаходження
джерел залучення інвестицій з урахуванням галузевих особливостей,
прийняття ефективних управлінських рішень щодо розробки й реалізації
інвестиційних проектів, бо від масштабів та спрямування інвестицій
залежить ефективність діяльності харчових підприємств

Інтенсифікація інвестиційних процесів, спрямованих на оновлення
виробництва з метою підвищення якості, конкурентоспроможності продукції
й прибутковості підприємств не лише важливий фактор забезпечення
продовольчої незалежності України, виходу її на світовий і регіональні
продовольчі ринки, а й формування ефективної структури
народногосподарського, агропромислового та промислового комплексів,
зростання економічного й соціального розвитку та підвищення життєвої о
рівня населення

Основні напрямки стимулювання вітчизняних та іноземних інвестицій у
харчову промисловість розробка регіональних програм стимулювання
приватних інвестицій, розвиток ринку цінних паперів, створення вільних
економічних зон, придбання іноземними інвесторами акцій вітчизняних
підприємств харчової промисловості, страхування інвестицій від
некомерційних ризиків, концентрація внутрішніх ресурсів при
централізованій підтримці з метою реалізації пріоритетних інвестиційних
проектів тощо

Розрахунки показують для створення сучасної високорозвиненої індустрії
харчування в країні необхідно 20-25 мільярдів гривень капіталовкладень
Фінансування може здійснюватись за рахунок іноземних та внутрішніх
інвесторів, амортизаційних відрахувань на відтворення виробничого
потенціалу, банківських і податкових кредитів та інших джерел Капітальні
вкладення треба спрямовувати передусім у стратегічні галузі, зокрема, в
цукрову, олійножирову, плодоовочеконсервну, лікеро-горілчану, виноробну,
соляну та інші, які можуть виробляти конкурентоспроможну продукцію для
внутрішнього й зовнішнього ринків 3 метою створення економічної
заінтересованості в інвестуванні харчової промисловості України доцільно
на два-три роки впровадити систему пільгового оподаткування нових
реструктурованих підприємств галузі, що сприятиме прискореному зростанню
обсягів виробництва високоякісних харчових продуктів.

Проте, незважаючи на складну фінансову ситуацію, на багатьох
підприємствах ведуть реконструкцію й технічне переоснащення виробництва,
впроваджують нові вид високоякісної продукції в сучасній упаковці. Торік
після реконструкції на Немирівському молокозаводі став до ладу
сироробний цех, на Гніванському — встановлено технологічну лінію
виготовлення йогурту з фруктовими наповнювачами; на Шосткинському
молокозаводі введені в дію обладнання для виробництва йогурту, майонезе
згущеного молока з цукром, на Сумському — морозива вафельних
стаканчиках. Технічне переоснащення Одеського дріжджового заводу дало
змогу збільшити випуск хлібопекарських дріжджів на 10 %.

У харчовій промисловості завершується процес ре формування форм
власності. Станом на 1 січня 1998 року в системі Мінагропрому повністю
приватизована олійножирова, миловарна, тютюнова, кондитерська,
пивобезалкогольна, молочноконсервна, парфумерно-косметична, макаронна
галузі, зернопереробні підприємства (без хлібоприймальної діяльності),
підприємства корпорації – “Дитяче харчування”. Змінили також форму
власності 98 % підприємств молочної галузі, 93 -цукрової та 86 %
бурякорадгоспів, 88 — м’ясної галузі 78% підприємств Держкомрибгоспу.

Формування соціальне орієнтованої економіки вимагає вирішення
стратегічного завдання — створення в Україні потужної харчової індустрії
для забезпечення нормальної життєдіяльності населення, відновлення й
збереження його здоров’я, вдосконалення сільськогосподарського
виробництва, соціальної переорієнтації базових галузей промисловості
країни, наповнення фінансами державного бюджету. Виходячи з цього,
розвитої харчової промисловості має бути пріоритетним напрямком
економічної політики держави. Необхідні зорієнтувати цю галузь на
одержання кінцевого результату діяльності всього АПК, щоб забезпечити
значне підвищення його ефективності, стане на дійним джерелом поповнення
державного бюджету і значних валютних надходжень.

Для стабілізації становища в ряді галузей харчове промисловості
необхідно:

оновити матеріально-технічну базу, модернізувати виробництво, збільшити
обсяги випуску конкурентоспроможної продукції й розширити її асортимент,
активізувати роботу щодо залучення іноземних інвестиції та кредитів;

забезпечити пріоритетність розвитку галузей здійсненням державної
фінансово-кредитної підтримки підприємств за рахунок розширення видів їх
кредитування, а також відновлення практики передбачення в державному
бюджеті коштів для кредитування міжсезонних

витрат підприємств цукрової, олійножирової, плодоовочеконсервної,
виноробної та інших галузей;

продовжувати протекціоністську політику щодо вітчизняного
майонезовиробника;

створити оптові ринки продовольчих майонезів, розширити мережу фірмової
торгівлі, а отже, зменшив кількість посередників при реалізації
продукції, завдяки чому буде знижено ціни й збільшено обсяги її продажу;

запровадити регулювання ринків зерна, цукру, олії алкогольних напоїв;

відновити традиційні й освоїти нові зовнішні ринку збуту, зокрема,
створити за кордоном постійно діючі представництва окремих галузей,
підприємств, регіонів;

активізувати роботу щодо створення інтегрованих

структур, до складу яких повинні увійти переробні і сільськогосподарські
підприємства, фірмові магазини організації з матеріально-технічного
забезпечення й збуту продукції.

Список використаної літератури

Актуальні проблеми технології галузі: Метод. вказівки до вивч.
дисципліни та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.091709 “Технологія
зберігання, консервування та переробки молока” напряму 0917 “Харчова
технологія та інженерія” ден., заоч. та скороч. форм навч. /
Національний ун-т харчових технологій / Тетяна Анатоліївна Скорченко
(уклад.). — К. : НУХТ, 2004. — 18с.

“Основні напрями системного трансформування харчової промисловості
України” О.Дерев(янко – “Економіка України”, січень 2000р., стр 45

“Продовольчий ринок України: оцінка регіональних відмінностей”
Г.В.Балабанов – “Український географічний журнал”, 1999р. №1, стр. 19-26

Роздрібна торгівля України у 1996р. – Міністерство статистики України,
К1997р.

“Розміщення продуктивних сил України” за ред. Є.П.Качана – К 1998, стр
178-191, 282-294.

Заставний Ф.Д. “Географія України”, К 1994р., стр 364-367

Українська географічна енциклопедія, К 1993р.

“Бисквитка оживила сбыт, увеличив производство ”, “Бизнес” №46, 1998г.,
стр. 30

“Геграфія” навчальний посібник – Масляк П.О., К 1998р.

“Размещение производства продовольственніх майонезов в СССР”, ред.
Воронова Е.Н., К 1979

“Розміщення продуктивних сил”, ред. В.В.Ковалевський, К 1998р.

“Кокурентоспроможність вітчизняних кондитерських виробів”, Т.Лагода,
Я.Юрик, “Економіка України”, лютий 2004р., стр. 44.

“Ринкові проблеми інвестування агробізнесу”, В.Радченко, “Економіка
України”, лютий 2000р., стр. 55.

“Роль регіонів у становленні національної економіки України”, Г.Дзісь,
“Економіка України”, жовтень 1999р., стр. 19,

“Сласти-мордасти”(рынок сахара), О.Руденко, “Бизнес”, 14 февраля 2004г.

“Мастер и маргарина”(рынок жировой промышленности), Л.Анастасьева,
“Бизнес”, 20 марта 2005г.

Український статистичний щорічник, 2005р.

Додатки

Додаток 1

Майонез «Провансаль-67»

Об`єм та тара:

250 мл. (скло)

500 мл. (скло twist-off)

920 мл. (скло twist-off)

200 мл. Doy-Pack

Склад продукції:

олія соняшникова, яєчний порошок, гірчичний порошок, молоко сухе, цукор,
сіль, оцтова кислота

Харчова та енергетична

цінність в 100 г.:

жири — 67 г

енергетична цінність — 603 ккал

Умови і термін зберігання:

від 0°С до 10°С — 60 днів

від 10°С до 14°С — 45 днів

від 14°С до 18°С — 20 днів

Нормативний документ:

ГОСТ 30004.1-93

Майонез «Шполянський»

Об`єм та тара:

250 мл. (скло)

500 мл. (скло twist-off)

920 мл. (скло twist-off)

200 мл. Doy-Pack

Склад продукції:

олія соняшникова, яєчний порошок, гірчичний порошок, цукор, сіль,
харчова кислота, харчові добавки

Харчова та енергетична

цінність в 100 г.:

жири — 67 г

енергетична цінність — 603 ккал

Умови і термін зберігання:

від 0°С до 10°С — 60 днів

від 10°С до 14°С — 45 днів

від 14°С до 18°С — 20 днів

Нормативний документ:

ГОСТ 30004.1-93

 

Майонез «Провансаль бутербродний новий»

Об`єм та тара:

250 мл. (скло)

500 мл. (скло twist-off)

920 мл. (скло twist-off)

200 мл. Doy-Pack

Склад продукції:

олія соняшникова, яєчний порошок, гірчичний порошок, молоко сухе, цукор,
сіль, оцтова кислота, харчові добавки

Харчова та енергетична

цінність в 100 г.:

жир — 20 г

енергетична цінність — 201 ккал

Умови і термін зберігання:

від 0°С до 10°С — 60 днів

від 10°С до 14°С — 45 днів

від 14°С до 18°С — 20 днів

Нормативний документ:

ГОСТ 30004.1-93

 

Майонез «Провансаль столичний»

Об`єм та тара:

250 мл. (скло)

500 мл. (скло twist-off)

920 мл. (скло twist-off)

200 мл. Doy-Pack

Склад продукції:

олія соняшникова, яєчний порошок, гірчичний порошок, молоко сухе, цукор,
сіль, оцтова кислота, харчові добавки

Харчова та енергетична

цінність в 100 г.:

жир — 20 г

енергетична цінність — 201 ккал

Умови і термін зберігання:

від 0°С до 10°С — 60 днів

від 10°С до 14°С — 45 днів

від 14°С до 18°С — 20 днів

Нормативний документ:

ГОСТ 30004.1-93

 

Майонез «Провансаль легкий»

Об`єм та тара:

350 мл. (скло twist-off)

500 мл. (скло twist-off)

920 мл. (скло twist-off)

Склад продукції:

олія соняшникова, яєчний порошок, гірчичний порошок, молоко сухе, цукор,
сіль, оцтова кислота, харчові добавки

Харчова та енергетична

цінність в 100 г.:

жир — 20 г

енергетична цінність — 201 ккал

Умови і термін зберігання:

від 0°С до 10°С — 60 днів

від 10°С до 14°С — 45 днів

від 14°С до 18°С — 20 днів

Нормативний документ:

ГОСТ 30004.1-93

PAGE

Критерії конкурентоспроможності товарів

Споживчі

Економічні

Система знижок

Ціна

Якість

Асортимент

Споживання

Реалізаційна

Закупочна

Товари – конкуренти

Види

Міжгрупові

Міжродові

Внутрігрупові

Внутрівидові

Міжфірмові

Товари або послуги різнорідних груп

Конкуренти-товари або послуги

Товари або послуги однорідних груп

Товари або послуги одного виду

Товари або послуги різних фірм

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020