.

Дрібнороздрібна торговельна мережа (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5315
Скачать документ

Реферат на тему:

Дрібнороздрібна торговельна мережаРоздрібна торгівля через
дрібнороздрібну торговельну мережу є однією із форм позамагазинного
продажу товарів, при якій приміщення не мають торговельного залу для
покупців.

Об’єкти дрібнороздрібної торговельної мережі поділяються на:

• стаціонарні пункти некапітальної забудови: кіоски, ларі, ларки,
палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати;

• засоби пересувної мережі: автомагазини, автокафе, авто-розвозки,
автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне
обладнання (низькотемпературні лот-ки-прилавки), розноски, лотки,
столики тощо.

Розміщення пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі здійснюється
господарюючим суб’єктом з письмового дозволу місцевого органу державної
виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) та за погодженням з
органами санітарно-епідеміологічного нагляду, пожежної охорони,
автоінспекції, архітектури.

Будівництво, розміщення стаціонарних об’єктів допускається лише в
місцях, визначених відповідним дозволом, а точок пересувної мережі — в
районах вулиць, площ та інших орієнтирів, що зазначені в дозволах, за
умови дотримання правил безпеки руху транспорту й пішоходів.

Стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, як правило,
повинні бути типовими, відповідати вимогам нормативних документів щодо
санітарії, охорони праці, техніки безпеки, естетичним вимогам,
архітектурно вписуватись у навколишнє середовище. Вони обладнуються
електроосвітленням. У разі розміщення стаціонарних об’єктів
дрібнороздрібної торговельної мережі на ділянках без твердого покриття
вздовж їх фасадів здійснюють необхідний благоустрій.

Основні вимоги до дрібнороздрібної мережі та працівників

У кожному стаціонарному пункті дрібнороздрібної торговельної мережі
повинні бути санітарні правила та санітарний журнал, а також книга
відгуків і пропозицій встановленого зразка, яка надається покупцю на
першу його вимогу.

Забороняється торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами на
території дошкільних, навчальних, лікувальних закладів, у гуртожитках і
на прилеглих територіях, у місцях проведення спортивних змагань та в
місцях, визначених місцевими органами державної виконавчої влади.

У разі систематичного порушення працівниками пунктів дрібнороздрібної
торговельної мережі вимог законодавства, зазначених вище правил, інших
нормативних актів дозвіл на його розміщення анулюється відповідним
місцевим органом державної виконавчої влади (органом місцевого
самоврядування) за поданням органів державного контролю і нагляду та
правоохоронних органів або на підставі обґрунтованих письмових скарг
споживачів.

Пункти дрібнороздрібної торговельної мережі повинні мати копії ліцензій
на роздрібну торгівлю тютюновими виробами і алкогольними напоями,
завірені підписом відповідальної особи та печаткою органу, що їх видав.
Оригінал дозволу на право торгівлі у відведеному місці та копії ліцензій
зберігаються у

працівника пункту дрібнороздрібної торговельної мережі і пред’являються
ним на вимогу службових осіб органів державного контролю і нагляду та
органів внутрішніх справ.

Режим роботи пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі встановлюється
господарюючим суб’єктом за погодженням із місцевими органами державної
виконавчої влади з урахуванням місць їх розташування, товарної
спеціалізації та забезпечення зручностей для покупців у ранкові години
до відкриття магазинів, в обідню перерву та вечірні години, коли
магазини зачинені. Режим роботи повинен виконуватися суб’єктами
господарювання всіх форм власності.

Рекламно-інформаційне оформлення пункту дрібнороздрібної торговельної
мережі повинно бути типовим для конкретного суб’єкта господарювання. На
видному місці розміщується свідоцтво про державну реєстрацію, інформація
про адресу і номер телефону суб’єкта господарювання, якому належить цей
пункт, прізвище, ім’я та по батькові продавця, а також режим роботи.

На кузовах автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автопричепів,
автоцистерн повинен бути нанесений фарбою чіткий напис, що зазначає
найменування, адресу та номер телефону суб’єкта господарювання, номер
точки пересувної торговельної мережі. На автотранспорт, що перевозить
продовольчу сировину та продовольчі товари для дрібнороздрібної
торговельної мережі, повинен бути оформлений санітарний паспорт.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі на робочому місці продавця
встановлюється табличка із зазначенням назви, місця розташування і номер
телефону суб’єкта господарювання, що організував торгівлю, а також
прізвище, ім’я та по батькові продавця. На робочому місці
громадянина-підприємця встановлюється табличка із зазначенням його
адреси, номера свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання
та назва органу, що здійснив цю реєстрацію.

Пункт дрібнороздрібної торговельної мережі повинен бути забезпечений
відповідним інвентарем та обладнанням, а при продажу продовольчих
товарів, що швидко псуються, — холодильним устаткуванням. Засоби
вимірювання, що використовуються при продажу товарів, повинні бути у
справному стані, мати чітке державне повірочне клеймо та в установленому
порядку періодично перевірятися.

Пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, які торгують напоями на
розлив, продовольчими товарами та продукцією громадського харчування без
упаковки, повинні бути підключені до водопровідної та каналізаційної
мережі, мати місця для миття рук, обладнання, інвентарю (або посуд
одноразового використання), комплект миючих і дезінфікуючих засобів,
дозволених Міністерством охорони здоров’я України, бачки з кришками для
збирання відходів. Прилавки мають бути закриті водонепроникними
матеріалами. Забороняється продаж харчових продуктів і напоїв із
застосуванням посуду одноразового використання при відсутності ємкостей
для його збирання і подальшої утилізації, а також повторне використання
цього посуду.

Всі працівники дрібнороздрібної торговельної мережі при оформленні на
роботу обов’язково проходять інструктаж з питань охорони праці,
протипожежної безпеки, санітарного мінімуму, додержання вимог
нормативних документів та актів щодо продажу товарів і торговельного
обслуговування покупців. Господарюючий суб’єкт несе відповідальність за
дотримання працівниками дрібнороздрібної торговельної мережі нормативних
документів та актів щодо продажу товарів та торговельного обслуговування
покупців.

Працівники пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі, які
безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів, підлягають в
установленому порядку обов’язковому систематичному медичному обстеженню,
результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, що
зберігаються на робочих місцях працівників. Особи, які не пройшли
своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються.

Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі під час виконання своїх
обов’язків повинні:

• бути охайно одягнені у формений чи санітарний одяг і головні убори;

• додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце,
приміщення та навколишню територію в належному санітарному стані, не
палити на робочому місці, бути з покупцями ввічливими;

• мати при собі паспорт, який пред’являється на вимогу службових осіб
органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів.

Забороняється допускати в пункти дрібнороздрібної торговельної мережі
сторонніх осіб за винятком представників органів державного контролю і
нагляду та правоохоронних органів, які пред’явили службове посвідчення
для проведення перевірки в межах компетенції, наданої їм законодавством.

Організація продажу товарів

Працівники пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі на товари, що
одержані для продажу, в обов’язковому порядку повинні мати:

• товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні,
приймальні акти, заборні листи тощо із зазначенням назви, сорту,
кількості, ціни та загальної вартості товару;

• копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання іноземного
сертифіката в державній системі сертифікації, завірені печаткою суб’єкта
господарювання, від якого одержані товари, що підлягають обов’язковій
сертифікації;

• копії гігієнічних висновків, завірених печаткою суб’єкта
господарювання, від якого одержані ці товари, стосовно товарів, що не
підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до затвердженого
Міністерством охорони здоров’я України переліку;

• документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам
нормативних документів (для імпортних товарів — копії сертифікатів,
викладені мовою країни-експортера і українською (російською) мовою та
завірені печаткою суб’єкта господарювання, від якого одержані ці
товари).

Суб’єкт господарювання, у підпорядкуванні якого є пункти
дрібнороздрібної торговельної мережі, зобов’язаний мати на всі товари,
що реалізуються в цих пунктах, зазначені вище документи.

На кожну партію продукції громадського харчування, яка реалізується в
дрібнороздрібній мережі, повинно бути посвідчення про якість із
зазначенням найменування підприємства-виготівника, його адреси,
документація, відповідно до якої вона

виготовлена, дата виготовлення, кінцевий строк реалізації, маса одиниці
розфасовки (упаковки), а також документ про якість одержаної продукції і
ціна за одиницю розфасовки або вагу продукції. Забороняється приймання
та продаж товарів, що надійшли без супровідних документів, а також із
простроченим терміном реалізації.

Перед початком торгівлі товари, що надійшли до продажу, розпаковують і
розкладають на прилавках і полицях стаціонарних пунктів дрібнороздрібної
торговельної мережі, а також у розвозках і розносках. Перевіряється
справність ваговимірювальних приладів, електронних контрольно-касових
апаратів та інвентарю.

Зразки товарів, продукції громадського харчування, що є у продажу,
викладають (виставляють) у стаціонарних пунктах дрібнороздрібної
торговельної мережі з урахуванням санітарних правил, умов товарного
сусідства. Продукція громадського харчування та продовольчі товари, що
не мають упаковки, повинні бути вкриті від пилу прозорою плівкою, а
корзини — чистою тканиною. У пунктах дрібнороздрібної торговельної
мережі забороняється зберігати продовольчі товари на підлозі у відкритій
тарі, тримати сторонні речі.

Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені на видному для
покупців місці та мати ярлики цін (цінники).

Відповідно до законодавства, працівники дрібнороздрібної торговельної
мережі зобов’язані надавати покупцям необхідну, доступну та достовірну
інформацію про товари, що є у продажу. Всі товари повинні бути
забезпечені, відповідно до вимог Закону України “Про захист прав
споживачів”, інформацією про ці товари написаною українською мовою
згідно із Законом УРСР “Про мови в Українській РСР”. Працівники
дрібнороздрібної торговельної мережі повинні надати покупцям повну
можливість відібрати товари, ознайомитися з їх особливостями, якістю та
правилами користування ними. Товари відпускаються покупцям повною мірою
і вагою за готівку.

Покупець має право на вільний вибір товару, перевірку його якості, міри,
ваги та ціни. Ваговимірювальні прилади мають розташовуватися на видному
для покупця місці. На вимогу покупця продавець зобов’язаний надати йому
можливість перевірити вагу відпущеного товару, а також ознайомитися з
документами, що підтверджують ціну та якість товару. Забороняється
змушувати покупців купляти до основної покупки будь-які додаткові товари
або давати їх замість здачі.

При продажу продукції громадського харчування повинен застосовуватись
відповідний інвентар (щипці, виделки, совки, лопатки тощо).
Забороняється продаж з кухонного інвентарю (каструль, сотейників тощо),
що безпосередньо застосовується для приготування їжі. Нефасовані
продовольчі товари та продукція громадського харчування передаються
покупцю упакованими в папір, паперові серветки, поліетиленові кульки
харчового призначення або в тару покупця, непродовольчі товари — в
папір, коробки, поліетиленові кульки, інший пакувальний матеріал. У разі
продажу товару або продукції громадського харчування неналежної якості
продавець зобов’язаний замінити їх на якісні або повернути покупцю
сплачені гроші.

Список використаної та рекомендованої літератури

Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых
предприятий: Учебник. — 2-е изд. — М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998. — 320 с.

Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. —
М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. — 580 с.

Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Информ.-издат. дом
“ФИЛИНЪ”, 1997. — 772 с.

Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: Юристъ,
1998. — 659 с.

Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М.
Єріна. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. — Ростов н/Д.:
Феникс, 2000. — 512 с.

Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП,
2003. — 160 с.

Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 204 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020