.

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль в маркетинзі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2819
Скачать документ

Реферат

на тему:

ЦІНА І ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПЛАНУВАННЯ ЦІНИ.

МЕТА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ І ЇЇ РОЛЬ У МАРКЕТИНГУ

Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба
встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності
від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долей ринку, одержати
намічений объем прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні
завдання, зв’язані з реалізацією товару у визначеній фазі його життєвого
циклу, відповісти на діяльність конкурентів і т.д. Усе це забезпечує і
вирішення стратегічних завдань.

Важливість ціни для керівників маркетингу істотно зросла. У дослідженні,
проведеному в 1964 році, вони ставили ціноутворення на шосте за
значенням місце серед 12 маркетингових чинників – після планування
продукту, маркетингових досліджень, керування збутом, реклами,
стимулювання збуту й обслуговування споживачів. Половина керівників
висловили думку, що ціноутворення не входить у п’ять найбільш важливих
чинників. Однак опит керівників у 1986 році показав, що ціноутворення є
найбільш важливим, ключовим питанням, важливіше впровадження нової
продукції, сегментації ринків, витрат збуту і 14 інших чинників.

Для цього є ряд причин. Протягом 70-х і початку 80-х років зростали
витрати і ціни. Це збільшило увагу компаній і споживачів до питань цін.
Зменшення регулювання систем банків, транспорту й інших областей
економіки підсилило цінову конкуренцію.

ЦІНОВА І НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦІЯ.

Через цінову конкуренцію продавці впливають на попит головним чином за
допомогою зміни в ціні. Нецінова конкуренція мінімізує ціну як чинник
споживчого попиту, виділяючи товари або послуги за допомогою просування,
упакування, постачання, сервісу, приступності й інших маркетингових
чинників. Ніж унікальне пропозиція продукції з погляду споживачів, тим
більше в маркетологів волі у встановленні цін вище, чим у конкуруючих
товарів.

При ціновій конкуренції продавці рухаються по кривої попиту, підвищуючи
або понижуючи свою ціну. Це гнучкий інструмент маркетингу, оскільки ціни
можна швидко і легко змінити, з огляду на чинники попиту, витрат або
конкуренції. Однак із усіх контрольованих переміних маркетингу
конкурентами легше усього дублювати саме цю, що може привести до
стратегії копіювання або навіть цінової війни. Більш того, уряд стежить
за ціновими стратегіями.

При нецінової конкуренції продавці переміщають криві попиту споживачів,
роблячи упор на відмінних рисах свій продукції. Це дозволяє фірмі
збільшити збут при даній ціні або продавати початкову кількість по більш
високої. Ризик при цьому зв’язаний із тим, що споживачі можуть не
розглядати пропозиції продавця як кращі, чим у конкурентів. У цьому
випадку вони будуть купувати більш дешеві товари, що, на їхню думку,
аналогічні більш дорогим.

Компанія, що діє при значеннях P1 Q1, може збільшити збут, знизивши свою
ціну до P2. Це збільшить попит до Q2. Фірма, що базується на ціновій
конкуренції, повинна знижувати ціни для збільшення збуту.

ПРОДУКЦІЯ З ВІДМІННИМИ РИСАМИ

ПРОДУКЦІЯ БЕЗ ВІДМІННИХ РИС

Через нецінову конкуренцію фірма переводить споживчий попит управо,
успішно виділяючи палю продукцію (послуги серед конкуруючих). Це
дозволяє фірмі:

а) збільшити попит із Q1 до Q2 при ціні P1;

б) збільшити ціну з P1 до P2 при збереженні попиту на рівні Q1.

ПОСЛІДОВНИЙ ПРОХІД ПО СЕГМЕНТАХ РИНКУ. Це завдання вирішується ціновою
політикою, близької по утримуванню до політики. Товар пропонується
спочатку сегментам ринку, на яких покупці готові заплатити високу ціну
по розуміннях престижного або іншого порядку: політика спочатку високих
цін розрахована на так називаних “покупців-новаторів”. Вони
безкомпромісно приймають нові товари і готові переплатити, аби бути в
числі перших власників.

Така цінова політика проводиться звичайно стосовно споживчих товарів
тривалого користування, а також деяким товарам виробничого призначення –
особливо виробам “високої технології”.

Після одержання підвищених (“преміальних”) цін на першому етапі продажів
фірми переходять до постачань товарів по більш низьких цінах послідовно
на такі сегменти ринку, що характеризуються більшою еластичністю попиту
(збільшенням об’єму покупок при зниженні цін). Обов’язковими
передумовами такого методу роботи на ринку повинні бути: ефективний
патентний захист; неможливість для конкурентів швидко розкрити “ноу-хау”
і створити імітацію нашого товару.

ШВИДКЕ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ. У деяких випадках відносно невисока ціна
товару визначається бажанням фірми швидко відшкодувати витрати, зв’язані
з його створенням, виробництвом і активним продажем великих об’ємів
продукції, часом буває викликана непевністю в тривалому комерційному
успіху товару.

СТИМУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРОДАЖІВ. Сучасна збутова політика
характеризується дуже часто продажем не одиничних товарів, а цілих
комплексів. Так, що роблять сільськогосподарське устаткування фірми
пропонують великий шлейф навісних і прицепных знарядь до трактора.
Установлюючи відносно низьку ціну на трактор, продавець стимулює продаж
усього комплексу устаткування й одержання запланованого об’єму прибули.
Така цінова політика одержала назву >, хоча
збитковість лідера приводить у кінцевому рахунку до росту прибутковості
підприємства-продавця.

ЗАДОВІЛЬНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ. При постановці такого завдання звичайно
використовується політика “цільових” цін, тобто таких, що протягом 1-2
років при оптимальному завантаженні виробничих потужностей (звичайно
80%) забезпечують відшкодування витрат і розрахункового прибутку на
вкладений капітал (звичайно 15-20%). Цінову політику задовільних
результатів при мінімальному ризику використовують звичайно великі
машинобудівні й інші корпорації, що роблять масову або крупносерійну
продукцію, реалізовану на багатьох ринках.

Цінова еластичність

Ця формула показує процентну зміну в розмірі попиту на кожний відсоток
зміни в ціні. У силу того, що попит звичайно зменшується в міру росту
цін, еластичність вимірюється негативними розмірами. Однак, для
спрощення розрахунки еластичності в цьому поділі виражаються в позитивні
числах. Еластичний попит має місце в тих випадках, коли цінова
еластичність більше 1: невеликі зміни в цінах приводять до великих змін
у розмірах попиту. При цьому загальний прибуток зростає, коли ціни
знижується, і зменшується, коли ціни зростають. Нееластичний попит має
місце в тих випадках, коли цінова еластичність менше 1: цінові зміни
незначно впливають на об’єм попиту. Загальний прибуток зростає, коли
ціни підвищуються, і падає, коли ціни знижуються. Унітарний попит існує
в тих випадках, коли зміни в цінах компенсується змінами в розмірі
попиту, як загальний об’єм реалізації залишається постійним. Цінова
еластичність дорівнює 1.

Наявність того або іншого типу попиту ґрунтується на двох критеріях:
приступності замін і важливості потреби. Якщо споживач вважає, що існує
безліч аналогічних товарів і послуг, із яких можна зробити і немає
терміновості у вчиненні покупки, попит є еластичним і значно залежить
від змін у ціні. Збільшення цін приведе до покупки замінника або
відкладеної покупці. Зниження цін збільшить об’єм реалізації, відверне
покупців від конкурентів або змусить їх раніш зробити покупку.
Високоеластичний для багатьох споживачів є ціна авіаквитка при поїздках
на відпочинок. Якщо ціни підвищуються, споживачі можуть поїхати на
автомобілях або відкласти поїздку.

У тих випадках, коли споживачі вважають, що пропозиції фірми унікальні,
або існує гостра необхідність у вчиненні покупки, попит неэластичен і
зміни ціни впливають на нього незначно. Ні збільшення, ні зниження цін
не зроблять істотного впливу на попит. Наприклад, у більшості районів
незалежно від цін на опалювальний мазут попит відносно постійний,
оскільки немає реальної альтернативи і людям потрібно опалювати належним
способом свої будинки. Прихильність до марки також створює нееластичний
попит, оскільки споживачі розглядають свою марку як відмітну і можуть не
погоджуватися з заміною; нарешті, надзвичайні обставини збільшують
нееластичність попиту. Споживач із спущеною шиною заплатить більше за
заміну, чим споживач, у якого є час для пошуку товару. На мал. 8
показані приклади еластичного і нееластичного попиту.

Слід зазначити, що еластичність попиту змінюється в залежності від
діапазону зміни цін для того самого товару або послуги. При дуже високих
цінах продаж необхідні товарів падає (наприклад, поїздки в суспільному
транспорті скоротяться, якщо оплата виросте з 90 центів до 2 доларів; це
зробить автомобілі більш розумною альтернативою). При дуже низьких цінах
попит неможливо стимулювати далі, оскільки ринок насичується і споживачі
починають розглядати рівень якості як низький.

Список використаної літератури

“Маркетинг” Дж. Р. Эванс, Б. Берман, М.,” Экономика”, 1990

“Основы маркетинга” Ф. Котлер, М., 1995

Афанасьев М. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. -М: Финстатинформ,
1995

Голубков Е.П. и др. Маркетинг: выбор лучшего решения. -М: Экономика,
1993

Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. – М.:
Международные отношения,1991.

Козлов В.А. Реклама в системе маркетинга. -М: 1990

Родин В.Г. Основы маркетинга. -М: 1992

Хруцкий В.Е. и др. Современный маркетинг. -М: Финансы и статистика, 1991

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020