.

Сюрреалізм (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
907 5798
Скачать документ

Реферат на тему:

Сюрреалізм

Сюрреалізм (від фр. зиггееаіізте – надреалізм) існує вже понад піввіку
і сьогодні належить до популярних та впливових течій. Теоретична
програма сюрреалізму формувалася при безпосередній участі 3. Фрейда.
Відомі листування Фрейда з А. Бретоном – фактичним засновником цього
напряму мистецтва, зустріч Фрейда з С. Далі – найбільш визначним
практиком сюрреалізму. Сьогодні сюрреалістичні пошуки можна виявити
практично у всіх видах мистецтва.

Не буде перебільшенням сказати, що сюрреалізм – це також своєрідна
художня ілюстрація психоаналізу. Сюрреалісти повністю підтримали думку
Фрейда про невичерпність позасвідомого, його активний вплив на життя
кожної людини. Бретон розглядає творчість як стан «позасвідомих
спонтанних процесів». Процес творчості, на його думку,– процес
загадковий і не піддається логічному осмисленню. Тому справжній художник
працює лише асоціативним, алогічним методом, спираючись на власні
сновидіння.

Сюрреалісти, абсолютизуючи сновидіння, що начебто шокують своїми
сміливістю, таємничістю, ефектом алогічного і позачергового, намагаються
довести загальнолюдський характер мистецтва, побудованого за методом
образної інтерпретації сну. Розповіді про власні сни стають для
сюрреалістів своєрідною творчою лабораторією. Образи живописних,
літературних, кінематографічних, театральних сюрреалістичних творів
запозичені практично з єдиного джерела – сновидінь.

Уже перші експерименти сюрреалістів були названі окремими критиками
«божевільними аномаліями». Проте це не зупинило сюрреалістів. І
поступово, при активній підтримці буржуазних теоретиків, сюрреалізм став
одним з провідних напрямів західної культури.

Спотворені істоти, породжені хворобливою фантазією, символи, зрозумілі
лише їх творцям,– такі образи і теми творів М. Ернста, Г. Арпа, С. Далі,
X. Міро, П. Руа, Е. Іонеско, С. Беккета, М. Циммермана та багатьох ін
ших. Зазначимо, що сюрреалістичні твори ніколи не мають оптимістичного
змісту, їх загальна тема – приреченість людини. Головні психологічні
мотиви сюрреалізму – пригніченість, чекання смерті, руйнування всього,
що оточує людину. Цікаво, що більшість сюрреалістів свідомо ігнорують
часові ознаки своїх творів, Досить часто в їхніх творах зустрічається
такий символ’як «мертвий годинник», нездатний показувати час. Таким
чином, прибічники цієї течії ніби намагаються довести загальнолюдськість
свого мистецтва, його філософії, що властива, як вони прагнуть показати,
всім – незалежно від часу або умов суспільного розвитку.

Зазначивши вплив теорії психоаналізу на сюрреалізм, простежимо за
етапами формування цього напряму. Сюрреалізм відокремився від дадаїзму,
твори якого були своєрідною спробою художників і поетів «жити й творити,
керуючись дитячою психологією». Виник дадаїзм у 1916– 1918 рр. в
Швейцарії, Німеччині, Франції. Ця течія склалася як позанаціональне
об’єднання молодих митців, переконаних, що можна створити «утопічне,
міжкласове товариство експлуатованих», яке за допомогою мистецтва
звільнить світ: те, що зіпсувала політика, виправить мистецтво.

Мине час, і колишні дадаїсти Д. де Кіріко, К. Карра та інші будуть
говорити про дадаїзм та його пізнішу трансформацію у сюрреалізм як про
«божевілля 1914 року». Аналізуючи морально-психологічний стан молодих
митців того періоду, можна констатувати, що, не приєднавшись до
прогресивного мистецтва, налякані зростанням революційної боротьби
народних мас, модерністи все ж не приймають агресивних ідеалістичних
ідей. Виникає мрія про надкласову позицію, про «всесильне» мистецтво,
яке допоможе розв’язати всі складні життєві ситуації.

Першу світову війну ці митці сприйняли як переконливу демонстрацію
божевілля, породженого інтелектом, як «божевільну і звірячу виставу».
Перебуваючи у полоні поверхового, примітивного підходу до аналізу
причинно-наслідкових зв’язків, вони винуватцем усього, що відбувалося,
проголошують розум і шукають порятунку в «анти-розумі». За образним
висловом німецького мистецтвознавця Й. Шварца, починається повстання
проти раціональності й інтелекту. Це своєрідне «повстання» і стало
поштовхом до відокремлення сюрреалістів від дадаїстів. Якщо дадаїсти
виступали «проти всього і всіх», то сюрреалісти звузили поняття «все»,
«всі» до понять «раціональне», «розум», «інтелект».

Починаючи з 1921 р. більшість французьких дадаїстів перейшли на позиції
сюрреалізму. Його теоретиком і «духовним» батьком став А. Бретон. До
групи Бретона входили М. Рей, М. Ернст, Ж. Барон, І. Тангі, Ж. Пре-вер.
До цієї ж групи, що рік від року збільшувалася, хоч і не мала глибоких
внутрішніх зв’язків та справжньої творчої єдності, належали «Чарівник з
Бельгії» – Р. Магрітт і каталонець С. Далі. Ці два художники згодом
стали всесвітньовідомими, і саме іхній творчості сюрреалізм багато в
чому завдячує своєю популярністю.

Товариство сюрреалістів організаційно утвердилося між 1921 і 1924 рр. В
цей час визначилася політична орієнтація сюрреалізму та його естетична
програма. Щодо політичної платформи сюрреалістів, то А. Бретон постійно
тяжів до троцькізму. В 1925 р. він ознайомився з брошурою Троцького про
Леніна. Вона справила на Бретона велике враження і сприяла так званій
політизації сюрреалізму. В 1927 р. Бретон і частина його прихильників
стали членами Комуністичної партії Франції. Цей крок викликав протести
інших сюрреалістів, зокрема Арто і Супо, які категорично заперечували
процес політизації сюрреалізму.

Зв’язки Бретона з Троцьким тривали до кінця 30-х років. У 1928 р. вони
разом написали маніфест «За незалежне революційне мистецтво», який
містив заклик до «анархістської свободи» мистецтва і творчості. В теорії
сюрреалізму цей заклик пізніше втілився в проголошення «принципу
вседозволеності». Йшлося не лише про свободу вибору тем чи художніх
засобів творчості. «Вседозволеність» передбачала насамперед відсутність
відповідальності за політичну спрямованість творів і означала руйнування
будь-яких моральних норм у мистецтві.

Складні політичні хитання сюрреалізму, анархістське бунтарство, яке
дехто з молоді сприймав як революційність, формальна антибуржуазність,
за якою часто стояло лише бажання вразити уяву буржуа, породжували
складні, трагічні колізії у долі окремих митців, що далеко не одразу
збагнули і критично оцінили псевдореволюційність сюрреалізму. Типовою
щодо цього є доля видатного французького поета П. Елюара.

Якщо політична платформа сюрреалістів, позначена певними
трансформаціями, може породжувати неоднозначні оцінки, то естетична
програма сюрреалізму завжди була, по суті, однозначною і повністю
розвивалася в межах психоаналізу 3. Фрейда. Процес формування та
зміцнення зв’язків психоаналізу і сюрреалізму завершився в 1938 р., коли
Далі відвідав Фрейда в еміграції у Лондоні. Позитивна оцінка Фрейдом
Далі як людини і художника, підтримка ним творчості інших сюрреалістів
дає можливість говорити не тільки про використання сюрреалістами теорії
Фрейда, а й про своєрідне благословення сюрреалізму засновником
психоаналізу.

Зв’язок психоаналізу з сюрреалізмом, його теоретичний вплив на розуміння
творчого процесу згодом трансформувався у численні мистецтвознавчі
програми і декларації, які іноді нагадують словесну еквілібристику.
Незалежно від виду мистецтва (сюрреалізм послідовно розвивався у
живописі, літературі, театрі, кіно) теоретична платформа цього напряму
базується передусім на розгляді співвідношення «логіка – алогічність»,
на визначенні ролі випадку і. випадковостей у виборі змісту твору, на
теорії сновидінь, тлумаченні снів та художній трансформації їх у
конкретні твори, на абсолютизації «вільних асоціацій» і символів.

Принципи сюрреалізму істотно вплинули на розвиток західного театрального
мистецтва. В 30–40-і роки французький театральний критик і драматург А.
Арто намагався створити «театр жорстокості», суть якого полягала у
відмові від зображення об’єктивної дійсності. Усупереч класичному Арто
мріяв створити театр, на виставах якого глядач подорожуватиме у світ
підсвідомого. Така подорож повинна була показати безперспективність
людського існування, приреченість усіх людських зусиль. Арто намагався
«правдиво зобразити сни», де тяжіння до злочину, еротичні думки,
варварство, химери, утопічний смисл буття, навіть канібалізм виявлялися
б не у вигляді ілюзій та припущень, а в їх прихованому внутрішньому
світі.

Після другої світової війни в Арто з’явилися численні послідовники – А.
Адамов, С. Беккет, Е. Іонеско та ін. Ці «реформатори» театру зробили
чимало для того, щоб знищити в театральних виставах усе розумне,
реальне, пропагували філософію приреченості, відчаю, людської
самотності.

У п’єсі «Носорог» Іонеско демонструє приголомшеному глядачеві
перетворення людей на носорогів. Крізь дивну, штучно ускладнену
символіку драматург намагається донести до глядача більш ніж конкретну
ідею:

служіння громадським цілям та інтересам робить з людини однотипний,
тупоголовий табун. Цікаво, що відома художниця-сюрреалістка С. Кан у
картині «Пам’яті Іонеско» (1970 р.) зобразила істоту у вишуканому
світлому вбранні, зі спокійно складеними людськими руками (в одній з
них–трефова карта) та з головою ноеорога. Таке осмислення «образу
Іонеско» – данина п’єсі «Носорог», яка більшістю європейських критиків
визнається вершиною творчості драматурга.

Традиції сюрреалістичної драматургії співзвучні думкам Фрейда про те, що
всі сфери психічного життя людини є лише надбудовою над сферою
позасвідомого. Відтворення галюцинацій, жахливих сновидінь людей, що
втратили людське обличчя та потрапили під владу тваринних інстинктів,–
ось що несе зараз сюрреалізм.

Мистецтво, яке керується рецептами Фрейда, намагається акцентувати увагу
на аналізуванні випадкових ситуацій або на розкритті таємничих сил
людської психіки. Такі мотиви властиві більшості творів С. Далі. Е.
Фукса, Р, Лонера, С. Кан, X, Веске, Р, Шредєра-Зоннештерна та ін.

Дуже часто центральне місце в картині не лише композиційне, а й з точки
зору філософського осмислення займають дивовижні скелети, що нібито
навмання подорожують по землі. Поруч – мікроскопічна постать людини, на
очах якої згорає невідомо ким підпалений жираф, або розірване жіноче
тіло, біля якого лежать чиїсь череп, кістки тощо. Такий страшний світ
являють собою картини Далі. Людина не може знайти свого місця серед
страховиськ, що її оточують.

Жах, песимізм викликають ці твори. В залежності від сили уяви їх можна
«прочитувати» як завгодно. Та вони завжди ілюструють фрейдівське
положення про приреченість людини на залежність від світу спогадів,
сновидінь, які породжують постійне передчуття трагедії.

Героями сюрреалістичних творів стають психічно хворі люди, сновидіння та
символіка несуть основний філософський вантаж. Послідовник Фрейда,
сучасний американський філософ Н. Браун, розвиваючи фрейдівське
положення про конфлікт людини та суспільства, доводить, що суспільство
не лише придушує інстинкт, як вважав Фрейд, а й підносить його. Процес
пригнічення інстинкту призводить до панування абстрактних понять у сфері
культури. Людина звикає до символів, які поступово повністю знищують
живий досвід, відчуття життя. Піднесення інстинкту повертає людину до
дитячого світосприймання, вона живе радісно, без турбот, ідей, без
боротьби.

Список використаної літератури:

Естетика: Підручник / Л.Т.Левчук, Д.Ю.Кучерюк, В.І.Панченко; За заг.
ред. Л.Т.Левчук. – К.: Вища шк., 2000. – 399 с.

Кучёрюк Д. Ю. Естетика праці. Ціннісні відносини. Творчість. Людина.
К.., 1989.

Банфи А. Философия искусства. М., 1989. С. 113.

Лекции по истории эстетики. Ки. З, ч. 2. Л., 1977. С. 12.

Ионеско Э. Носорог: Пьесы и рассказы. М. 1991.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020