.

Бібліографічна діяльність в ДІС (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5087
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмета

“Бібліографічна діяльність в ДІС”

Варіант 3.

Організацій бібліографічної діяльності бібліотек.

Зміст і напрямки бібліографічної роботи бібліотеки філії (аналіз розділу
річного плану роботи).

ПЛАН

Поняття “організація бібліографічної роботи”.

Планування бібліографічної роботи.

Довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічне навчання
читачів.

Сучасний стан бібліографічної діяльності.

Список використаної літератури.

Поняття “організація бібліографічної роботи”. Включає комплекс таких
важливих питань, як планування, облік і звітність, аналіз виконаної
роботи, розподіл обов’язків між працівниками ЦБА, підвищення їх
бібліографічної кваліфікації, координація і кооперація, методичне
забезпечення.

Бібліографічну роботу ведуть всі структурні підрозділи ЦБА (ЦБ,
бібліотеки – філіали), які займаються обслуговування читачів. Загальне
керівництво покладається на методично-бібліографічний відділ. Штат
бібліографічного відділу визначається кількістю читачів, яких обслуговує
дана ЦБА (рахується, що на 8 тисяч читачів – один бібліограф.

Бібліографічна роботи здійснюється у відповідності з єдиним планом
роботи ЦБА.

План висвітлює основні напрями роботи (наприклад, формування і ведення
ДБА, складання бібліографічних посібників, довідково-бібліографічне
обслуговування і бібліографічне інформування.
Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування і бібліографічне навчання
читачів, методична допомога бібліотекам-філіалам у веденні їх ДБА і
організації бібліографічного обслуговування; заходи по підвищенню
бібліографічної кваліфікації працівників ЦБА), а також кількісні
показники (наприклад, кількість списків, картотек, довідок, бесід,
консультацій, і бліотечно-бібліографічних уроків, бібліографічних
оглядів та ін.). Терміни підготовки і прізвища відповідальних
виконавців.

При плануванні бібліографічної роботи потрібно виходити із можливостей і
кожної бібліотеки зокрема, і ЦБА в цілому.

На протязі року всі бібліотеки ведуть облік і відквітовуються про
бібліографічну роботу. Завдяки обліку ліквідується дублювання.
Здійснюється діючий контроль за своєчасним і якісним виконанням
запланованої роботи. Облік здійснюється у відповідності з інструкціями і
методичними рекомендаціями.

В кінці року підводяться підсумки бібліографічної роботи, аналізуються
її результати. Аналіз дозволяє одержати потрібні дані про ефективність
окремих видів бібліографічної роботи, виявити та ліквідувати недоліки.
Особливо дуже важливо, спів ставити послуг і планові показники;
проводити порівняльну характеристику у реалізації планів по роках (за
декілька попередніх років); накреслити перспективи розширення
бібліографічних послуг. Одержані дані допоможуть зрозуміти причин
відмовлень, допоможуть удосконалювати бібліографічне обслуговування у
відповідності з сучасними потребами. При цьому слід враховувати
взаємозв’язок бібліографічного обслуговування і процесів рекомендації і
видачі літератури. Працівники відділів обслуговування ЦБ і
бібліотек-філіалів звичайно мають можливість установити так званий
зворотний зв’язок з читачами, так необхідний для вивчення ефективності
бібліографічного обслуговування і підвищення його рівня.

Бібліографічна робота в ЦБА організовується таким способом, що кожен
підвідділ має визначене коло обов’язків по виконанню єдиного плану.
Методично-бібліографічний відділ ЦБ в централізованому порядку виконує
деякі види бібліографічної роботи (наприклад, складає інформаційні
списки нових видань, які надходять до ЦБА; задовольняють найбільш
складні запити читачів, установ і організацій, розміщених в районі
обслуговування бібліотеки; підготовляє списки по типових запитах для
бібліотек-філіалів – до знаменних і пам’ятних дат; звіряють
рекомендаційні посібники з центральним алфавітним каталогом).

У тих бібліотеках, де не виділений бібліографічний відділ,
бібліографічні функції у більшості випадків покладаються на працівників
читального залу, так як саме тут найчастіше зосереджується ДБА
бібліотеки.

При розподілі обов’язкові по виконанню бібліографічної роботи неодмінно
повинні враховуватись спеціальна освіта і практичний досвід
бібліотекаря, його інтереси і нахил до окремих бібліографічних процесів,
психологічні особливості. Довідково-бібліографічне обслуговування і
бібліографічну навчання читачів ведуть, як правило, всі бібліотекарі.
Такий підхід сприяє досягненню найкращих результатів. У невеликих
бібліотеках (сільських філіалах) ЦРБ) відповідальність за бібліографічну
роботу покладається на завідувача філіалом (старшого бібліотекаря).

Методичну і практичну допомогу сільським бібліотекам надає ЦРБ.

Розстановка бібліографічних кадрів і розподіл бібліографічних обов’язків
між бібліотеками і бібліотекарями входять у компетенцію
інформаційно-бібліографічного відділу, який узгоджує свої дії з
дирекцією ЦБ.

У функції відділу входить:

а) планування бібліографічної роботи та контроль за її виконанням;

б) впровадження в бібліографічну справу наукової організації праці;

в) формування єдиного ДБА системи бібліотек регіону;

г) довідкове та інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів ЦБ, а
також читачів, установ, підприємств,організацій регіну;

д) надання методичної і практичної допомоги філіалам ЦБ з
бібліографічних питань;

е) координування й кооперування бібліографічної роботи з бібліотеками
інших відомств (систем) і органам НТІ. У відділі зосереджується
необхідна науково-методична література, матеріали, підготовлені й видані
відділом (центральною бібліотекою), систематизована документація про
роботу відділу і бібліотек регіону.

У центральних сільських (селищних) та в міських бібліотеках-філіалах –
функції бібліографів покладаються здебільшого на працівників читального
залу. Центральні сільські (селищні) бібліотеки – це опорні пункти ЦРБ в
її організаційно-методичному керівництві бібліотеками системи і в
обслуговуванні населення. Водночас вони – бази довідково-бібліографічної
роботи філіалів ЦБ. В центральних сільських бібліотеках зосереджуються
довідково-бібліографічні видання, каталоги і картотеки, розраховані на
обслуговування населення мікрорайону (зони).

Отже, зі всіма бібліографічними запитами, які не можна задовольнити на
місці, бібліотеки мікрорайону звертаються в першу чергу до свого
зонального центру. Цим досягається взаємозв’язок і супідрядність у
єдиній системі бібліографічного обслуговування.

У невеликих сільських бібліотеках філіалах ЦРБ) функції бібліографа не
відособлюються; тут бібліографічна робота провадиться завідуючим
бібліотекою за участю активу читачів.

Для забезпечення чіткого, оперативного бібліографічного обслуговування в
ЦРБ і ЯМБ створюються довідкові пункти, де запроваджується щоденне
чергування бібліографів та інших працівників центральної бібліотеки, що
мають відповідний досвід.

Економічні перетворення в країні не могли доторкнутися і бібліографічної
діяльності: багато бібліотек, в тому числі і ЦБА, одержали можливість
перейти до таких прогресивних форм організації обслуговування, як
внутрішній госпрозрахунок, договірна система, індивідуальна трудова
діяльність бібліографа.

В результаті ряд послуг переводиться на платну основу (складання
бібліографічних списків по темах, видача письмових бібліографічних
довідок, бібліографічних консультацій, організації пересувних виставок –
переглядів бібліографічних видань).

Роботу по наданню платних бібліографічних послуг слід починати з
вивчення проблеми, організації заняття з методистами, завідувачами
філіалами і працівниками бібліотек. Необхідно інформувати читачів і
жителів міста про нові форми організації бібліографічного
обслуговування. З цією метою можна використати місцеву газету.

При складанні плану роботи бібліотеки на рік, а також у квартальних
планах у спеціальних розділах намічаються всі види і форми
бібліографічної роботи із зазначенням, що, коли, де, для якої категорії
читачів і ким буде зроблено. Відображаються всі напрями бібліографічного
обслуговування. Поряд із заходами з пропаганди бібліографічних знань
(дні бібліографії, семінари, практикуми з бібліографічної тематики,
виставки та огляди довідкових і бібліографічних матеріалів тощо)
передбачаються заходи щодо організації та удосконалення ДБА, створення
бібліографічних посібників малих форм, виконання довідок, випуск
інформаційно-бібліографічних бюлетенів тощо. Деякі види роботи
(наприклад, виконання довідок, розпис статей для картотек) плануються
лише в кількісних показниках.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Диомидова Г.Н. Библиография. – М. : Книга, 1991.

Библтографическая работа в библиотеке: Организация и методика: Учебник./
Под ред. О.П. Коршунова. – М.: Книга, 1990. – 255 с.

Мажара Л. Організація соціально-побутового інформування користувачів.//
Бібліотечна планета. – 1998. – № 2. – с .13-15.

Буран В.Я., Довгопола О.П. , Купченко В.В. Бібліографія. – К.: “Вища
школа”, 1984. – 214 с.

Справ очник библотекаря. / ГОП, сост. С.Г. Антонова, Г.А. Семенова. –
М.: 1985.

Колосова Н. Удосконалення методики і підготовки бібліографічних
посібників. // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1992. – Вип.. 31-37.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020