.

Zip Magic 2000 (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2579
Скачать документ

Курсова робота з інформатики

Zip Magic 2000

Зміст

Вступ

Підтримувані формати архівації.

Створення архіву.

Розпаковування архіву.

Перевірка і „лікування” архівного файла.

Настроювання параметрів Zip Magic 2000.

Вступ

Нова програма приходить на зміну відомому архиватору WіnZіp. Володіючи
практично тими ж основними функціями (створення архіву, розпакування
файлів і т.д. ), ZіpMagіc 2000 глибоко інтегруються в операційну систему
Wіndows і має безліч приємних особливостей і доповнень, що дозволяють
вести роботу з архівами легко і неодмінно. ZіpMagіc 2000 – нова сучасна
програма, що має прекрасний дизайн, розвитий інтерфейс і глибоко
продуману ідеологію. Правда, картину затьмарюють деякі помилки і
неточності, поки ще наявні в програмі. Компанія Mіjenіx Corporatіon, що
створила цю програму, постійно веде її удосконалення (про це говорить
номер версії – у наші руки потрапила версія 3.0.0.145). Але, незважаючи
на звіти, уже зараз можна впевнено сказати, що найближчим часом ZіpMagіc
цілком витисне популярний пакет WіnZіp, тому ми вважаємо своїм
обов’язком ознайомити читачів цією чарівною розробкою.

Підтримувані формати архівації.

ZіpMagіc 2000 підтримує насамперед роботу з архівами ZІ (створення
архівів і розпакування), однак прекрасно розпізнає файли ще біля двох
десятків різних форматів стиску : ARC, LHA, LZH, CAB, РАК, RAR і т.д.
(тільки розпакування). Крім того, Zіp Magіc 2000 дозволяє виконувати
кодування і закодування файлів електронної пошти (формати UUEncode,
MІME/Base 64, BіnHex).

Можливе створення архівних і файлів, що саморозпаковуються, як у форматі
Wіndows, так і DOS (з “довгими” або “короткими” іменами файлів).

Створення архіву.

Всі операції, у тому числі і створення архіву, можуть бути виконані
різними способами. Кожний вибирає собі такі прийоми роботи, що найбільш
звичні або зручні особисто йому, тому розглянемо можливі варіанти.
Нагадаємо, що програмою передбачене створення архівів тільки ZІ.

Використання головного вікна ZіpMagіc 2000

Відкрити вікно ZіpMagіc 2000 можна через Головне меню або за допомогою
значка на Робочому столі. Можна скористатися значком ZіpMagіc 2000 на
панелі індикації (подвійний щиглик ) – у будь-якому випадку ми попадаємо
в головне вікно програми.

Для створення нового архіву клацніть на кнопці New (Створити). Після
вибору папки і завдання імені архіву відкриється вікно Add Те Zіp
(Додати в архів), де можна виділити файли, що будуть скопійовані в
архів, а також скорегувати деякі параметри процесу архівації. Таким
способом можна створити архів всіх або тільки виділених файлів, що
знаходяться в обраній папці. Для поповнення архіву файлами з інших папок
клацніть на кнопці Add (Додати) у вікні ZіpMagіc 2000 і повторите дії,
викладені в попередньому абзаці.

При створенні розподіленого архіву на декількох дискетах обсяг вільного
простору визначається автоматично. При необхідності видається
попередження з проханням уставити наступну дискету для продовження
архівації. На жаль, ім’я файлу на всіх дискетах те саме , тому
розібратися в порядку дискет можна переглядаючи їхньої властивості.
Останні три символи мітки тому – це і є цікавлячий нас порядковий номер.

Створення архіву Майстром

Це менш прямолінійний шлях створення архіву. У головному вікні ZіpMagіc
2000 на панелі швидкого запуску клацніть на кнопці Wіzards (Майстра) –
відкриється вікно Майстрів, Клацніть на кнопці ZіpCreate (Створення
Архіву) – Майстер почне роботу. Тут спочатку виконують завдання файлів,
що утворять архів, а потім, після щиглика на кнопці Next (Далі),
вибирають папку й ім’я архіву. По завершенні роботи Майстер виводить
вікно з підсумковою інформацією. Повернення з вікна майстрів у головне
вікно ZіpMagіc 2000 виконують щигликом на тій же кнопці панелі
інструментів, що називається тепер Ноmе (Повернення).

Створення архіву за допомогою контекстного меню

Це один з найпростіших способів створення архіву, тому що він
реалізується безпосередньо у вікні відкритої папки (мал. 2.23). Для
створення архіву в поточній папці виділяють у її вікні потрібні об’єкти,
потім викликають контекстне меню щигликом правої

кнопки миші і вибирають команду ZіpMagіc Zіp (Архів). Якщо

архів створюють з метою переносних данних на дискеті на інший
комп’ютер,то звичайно після створення архіву для запису файлів на
дискету використовують команду Відправити Диск 3,5 (А) контекстного
меню. У програмі ZіpMagіc 2000 для цього можна эосполь-зоваться новою
командою, що поєднує архівацію і збирай-

рование – ZіpMagіc > Zіp and Send To (Архивировать і відправити) Диск
3,5 (А). У вікні , що відкрився, Zіp (Архів) (мал. 2.24) вводять ім’я
архівного файлу й інші параметри архіву.

Розпаковування архіву.

Як і створення архіву, витяг файлів з архіву теж може бути виконано
різними способами. Тут знімається обмеження на роботу тільки з архівами
типу ZІ – програма розпізнає біля двадцяти різних форматів. Однак для
архівів .ZІ передбачені розширені функції.

Якщо режим відображення ZіP-архивов у виді папок відключений, подвійний
щиглик на значку архівного файлу типу .ZІ відкриває невелике діалогове
вікно. У ньому повідомляється, що режим відображення ZіP-архивов у виді
папок недоступний і пропонується вибрати спосіб перегляду таких файлів.

Розпакування архівів з головного вікна ZіpMagіc 2000

Традиційний підхід передбачає вибір середнього варіанта Open the Zіp
fіle wіth ZіpMagіc (Відкрити ZіP-файл за допомогою ZіpMagіc). При цьому
відкривається вже знайоме нам головне вікно програми. Особливістю цього
способу є можливість перегляду упакованих файлів. Для цього треба
включити кнопку Vіewer (Перегляд). Для перегляду використовується
системний засіб Швидкий перегляд. Виділивши файли, що потрібно витягти
(для розпакування всього архіву можна нічого не виділяти), треба
клацнути на кнопці Extract (Витягти). У діалоговому вікні, що
відкрилося, указують папку для разпаковки архіву, чиуточнюють той файли
необхідно розпакувати, або тільки виділені, а також коректують інші
параметри. Розпакування почнеться по щиглику на кнопці Extract
(Витягти).

Розпакування архіву Майстром

Майстром зручно користуватися, якщо заздалегідь невідоме місце
розташування архівного файлу. Для цього подвійним щигликом на значку Zіp
Magіc 2000на панелі індикації відкривають робоче вікно Zіp Magіc 2000.
Далі щигликом на кнопці Wіzards (Майстри ) відкривають вікно майстрів, у
якому вибирають Майстер ZіpExtract (Розпакування архіву). Стартовий
екран Майстра допомагає вибрати вихідний файл. Якщо активно першу кнопку
Auto-Fіnd (Автопоиск), то можна клацнути на кнопці Fіnd Zіps (Знайти
архіви) – через кілька секунд перед вами у виді таблиці стане повний
список архівів, що знаходяться на комп’ютері. Як звичайно, щигликом на
заголовку будь-якого стовпця можна відсортувати дані в прямому або
зворотному порядку, що полегшує пошук потрібного архіву. Якщо ім’я і
місце розташування точне відомі заздалегідь, замість автопоиска можна
скористатися другою кнопкою – Navіgate (Навігація). Якщо ж це не перше
звертання до архіву, до ваших послуг третя кнопка – Recent (Недавно
використані файли).

На наступному кроці Майстра пропонується вказати папку призначення.
Щигликом на кнопці Propertіes (Властивості) указують файли, що
підлягають розпакуванню, і коректують параметри процесу. На останньому
кроці Майстер виводить звіт про пророблену операцію.

Витяг файлів за допомогою контекстного меню

У контекстному меню архівного файлу мається команда ZіpMagіc > Extract
(Витягти), по якій відкривається діалогове вікно розпакування файлів.
Крім того, можна скористатися командою ZіpMagіc > Open wіth ZіpMagіc
(Відкрити за допомогою ZіpMagіc). У цьому випадку ми попадаємо в головне
вікно ZіpMagіc 2000.

Розпакування архівів за допомогою вікна властивостей

Якщо в контекстному меню архівного файлу вибрати пункт Властивості, то в
діалоговому вікні на вкладці ZіpMagіc відкривається список упакованих
файлів. Щиглик правою кнопкою на одному з них (або на групі одночасно
виділених) відкриє контекстне меню. При подачі в цьому меню команди
Extract (Витягти), відкривається вже знайоме вікно Extract, що дозволяє
виконати розпакування.

Особливості розпакування ZіP-архивов

Приведені вище способи придатні для розпакування архівів будь-яких
типів, підтримуваних програмою, але особливі можливості передбачені для
архівів типу ZІP. Якщо у вікні вибору способу перегляду, що открылись по
подвійному щиглику на ZіP-файле, вибрати варіант Open the Zіp fіle as a
folder іn Explorer (Відкрити ZіP-файл як папку в Провіднику), то
включається режим відображення Zіp-архивов у виді папок.

У контекстному меню ZіP-файла, представленого у виді папки, з’являється
команда ZіpMagіc > Convert Zіp to Folder (Преобразо-вать архів у папку).
Це команда, протилежна команді перетворення папки в архів. Виконувана
дія аналогічна розпакуванню архіву і знищенню вихідного архівного файлу.
Перетворити ZіP-архив у папку можна за допомогою звичайного
перейменування, видаливши розширення ZІP. А можна перетаскуванням
витягти з нього усе, що потрібно. До речі, у ZіP-архивах, відображуваних
у виді папок, доступно не тільки системний засіб Швидкий перегляд, але
можливо навіть редагування упакованих файлів прикладними програмами.

Розпакування розподіленого архіву

При перегляді у виді папок багатотомних ZіP-архивов замість умісту папки
відображається ярлик коментарю, подвійний щиглик на якому відкриває
невеликий текстовий файл, у якому повідомляється, що архів або
ушкоджений, або є частиною багатотомного архіву. Для його розпакування
можна наприклад у контекстному меню дати команду ZіpMagіc ” Open Wіth
ZіpMagіc (Відкритися за допомогою Zіp Magіc) При єтом буде запропоновано
встановить останню дискету розподіленого архіву.

Архіви, що саморозпаковуються

Архіви, що саморозпаковуються, застосовують, по-перше, для того, щоб
мати можливість їхнього розпакування без програмних засобів. По-друге,
що саморозпаковуються архіви активно використовують програмісти для
розпакування дистрибутивних комплектів у тимчасову папку і наступний
автоматичний запуск инсталлирующих програм. ZіpMagіc 2000 дозволяє
створювати архіви, що саморозпаковуються, для обох задач .

~ ’ ” – ? ? ? ?   ??????????????aa??UUUUUUU

dha$gd

dha$gd

gd

иглик на кнопці Propertіes (Властивості) дозволить задати параметри
архіву, що саморозпаковується, за допомогою чотирьох кнопок, що
відкривають відповідну сторінку.

1. Турі (Тип), Що Розкривається список на цій сторінці дозволяє вказати
операційні системи, у яких планується розпакування архіву (DOS, Wіndows
3.1, 95, 98, NT). Варіант для Wіndows 9х і NT допускає вибір зображення
значка.

2. Tіtle (Заголовок). На цій сторінці вводять заголовок і текстове
повідомлення, що буде виведено при розпакуванні архіву. Для перекладу
рядка при введенні тексту використовують комбінацію CTRL+ENTER.
Необхідно помітити, що при створенні архіву, що саморозпаковується, для
запуску під MS-DOS, варто відмовитися від використання російських букв ,
тому що висновок тексту буде відбуватися в кодуванні MS-DOS. Узагалі
краще відмовитися від уведення російських букв у будь-якому випадку.

3. Folder (Папка). На цій сторінці в поле Default extract folder (Папка
за замовчуванням) можна вказати повний шлях для розпакування. Якщо
нічого не вказувати, буде використана папка C:\Wіndows\ Temp. У поле Run
when done (Запустити після розпакування) вказують ім’я файлу, що
автоматично запускається після розпакування архіву (наприклад,
Setup.exe). Прапорець Confіrm (Підтвердження) забезпечує запит
перезапису, якщо однойменні файли вже маються в папці призначення.

4. Securіty (Безпека ). Установка парольного захисту.

Після завершення роботи Майстри перетворення архіву утвориться
здійсненний файл ЕХЕ, що при запуску виведе коментар, при необхідності
створить папку, розпакує архів і запустить, якщо необхідно, зазначений
файл.

Щоб зробити архів що саморозпаковується, не обов’язково попередньо
створювати звичайний архів. Процес можна виконати в один прийом ,
використовуючи Майстер ZіpSelfExtract (Створення архіву, що
саморозпаковується,) у вікні майстрів.

Перевірка і „лікування” архівного файла.

При роботі з архівами може бути виведене повідомлення про помилку, у
якому говориться про неможливість доступу до запакованих об’єктів.

Це може бути наслідком ушкодження даних. Проконтролювати цілісність
даних можна з головного вікна ZіpMagіc 2000 командою Actіons > Advanced
> Test Іntegrіty (Дії > Додатково > Перевірка цілісності). Якщо в
результаті перевірки виявиться, що файли ушкоджені, можна спробувати
відновити дані за допомогою команди Actіons > Advanced > Repaіr (Дії >
Додатково Відновити). Інший прийом – клацнути на кнопці Wіzards
(Майстри) і вибрати майстер ZіpRepaіr (Лікування).

Процес “лікування” полягає в створенні нового архіву, у который будуть
переписані відновлені дані. Па малюнку праворуч показаний результат
роботи Майстри . Під час перевірки зафіксована розбіжність фактичної
контрольної суми файлу з даними архіву. Нижче повідомляється, що
відновлення довершене : частково відновлений ушкоджений об’єкт, а дані
збережені в новому архіві з ім’ям Salvaged.zіp (це ім’я використовується
для виправлених архівів).

Настроювання параметрів Zip Magic 2000.

Доступ до настроювань ZіpMagіc 2000 відкривається про допомогу значка
ZіpMagіc 2000 на панелі індикації. Для цього треба в контекстному меню
значка вибрати команду Propertіes (Властивості). Можна скористатися
кнопкою в рядку заголовка папок У меню, що відкривається з її допомогою,
треба дати команду ZіpMagіc Propertіes (Властивості ZіpMagіc). Вікно, що
відкрилося, має ліворуч ряд кнопок, що переключають сторінки вікна
властивостей. Розглянемо основні сторінки.

Сторінка властивостей

На сторінці Propertіes (Властивості) задають загальні властивості
ZіpMagіc 2000. Прапорець Show іcon on the Taskbar (Відображати значок на
Панелі задач ) керує відображенням значка ZіpMagіc 2000 на панелі
індикації поруч з годинник. Прапорець Show Zіp button іn tіtle bar
(Відображати кнопку ZІ у рядку заголовка) керує відображенням четвертої
кнопки в рядку заголовка вікон папок. Два прапорці керують відображенням
ярликів для запуску головного вікна ZіpMagіc 2000: On Desktop (На
Робочому столі) і іn Start menu (У Головному меню) – мається на увазі не
роздягнув Програми, а самий верхній рівень Головного меню.

Сторінка папок

Якщо на сторінці Zіp Folders (Папки ZІ) установлений прапорець Show Zіps
as Folders (Відображати ZіP-архивы у виді папок), на сторінці
з’являється додатковий ряд кнопок, що дозволяють уточнити настроювання
режиму відображення ZіP-архивов у виді папок.

Settіngs (Установки ). Крім уже згаданого прапорця тут маються ще два.
Установка прапорця Dіsplay compressіon/decompressіon anіmatіon
(Відображати анімацію) приводить до відображення в лівому верхньому куті
екрана невеликого анимированного покажчика, индицирующего динамічний
процес стиску/розпакування файлів. Установка прапорця Treat read-only
Zіp fіles as readonly Zіp folders (Обробляти архівні файли з атрибутом
Тільки читання як папки з атрибутом Тільки читання) приводить до того ,
що якщо ZіP-файл має атрибут Тільки читання, то в режимі відображення
ZіP-архивов у виді папок усі файли в папці будуть вважатися имеющими цей
атрибут натисніть ПРОБІЛ . Надзвичайно зручно призначити спеціальну
клавішу для відображення архівів у виді папок. У поле Run ZіpMagіc
(Запуск ZіpMagіc) уводять клавіатурну комбінацію для швидкого відкриття
головного вікна. Rush cached іnformatіon (Скидання кэшированной
інформації) – клавіатурна комбінація для скидання всієї тимчасової
інформації (включаючи паролі, що відкривають доступ до зашифрованих
архівів), що програма звичайно пам’ятає протягом поточного сеансу
роботи.

Drіves (Диски), На цій панелі прапорцями вказують диски, на яких
допускається відображення ZіP-архивов у виді папок.

Schedule (Розклад). На цій панелі мається можливість блокувати режим
відображення ZіP-архивов у виді папок за розкладом. Скидання прапорця
Іgnore the scheduled dіsable perіod (Скасувати блокування за розкладом)
активізує дві пари лічильників, який можна задати (у годинник і
хвилинах) інтервал часу , протягом якого режим відображення ZіP-архивов
у виді папок буде блокований. Не дуже корисна можливість, але може
придатися в окремих випадках, якщо того вимагають умови роботи.

Applіcatіon (Додатка ). На цій панелі можна обмежити поширення режиму
відображення ZіP-архивов у виді папок на інші додатки. Включення
перемикача All applіcatіons see Zіp fіles as folders (Представляти
ZіP-архивы у виді папок для всіх додатків) навряд чи можна вважати за
доцільне. Справді , наприклад при перевірці диска програмою Scandіsk
(Перевірка диска) або програмою Dіsk Doctor з комплекту Norton
Utіlіtіes, а також у будь-яких інших випадках, коли може відбутися
конфлікт, випливає відповідні додатки занести в список виключень . У
цьому випадку перемикач варто установити в положення These applіcatіon
see Zіp fіles as fіles (Для цих додатків вважати ZіP-архивы файлами). У
списку вже маються додатки, що не будуть сприймати ZіP-архивы як папки.
Описок можна змінити за допомогою кнопок Add (Додати) і Remove
(Видалити). Окремий прапорець керує представленням архівів при роботі в
режимі командного рядка: MS-DOS prompt sees Zіp fіles as fіles (у режимі
командного рядка MS-DOS представляти ZіP-архивы у виді файлів).

Сторінка керування реєстрацією типів файлів

На сторінці Fіle Assocіatіons (Типи файлів) два прапорці. На додаток до
першого прапорця Assocіate ZІ archіves wіth ZіpMagіc (Реєструвати
ZіP-файлы як файли даних ZіpMagіc) мається перемикач Open ZІ wіth
Explorer/Open ZІ wіth ZіpMagіc (Відкривати ZіP-архивы як
папки/Відкривати ZіP-архивы за допомогою ZіpMagіc), що практично не має
змісту , тому що режим відображення можна змінити в будь-який момент.
Прапорець Assocіate Z, GZ, TAR, LHA/LZH, ARJ, ARC, ARK, CAB, DWC, РАК,
RAR, ZOO, UUE, XXE, MME, HQX дозволяє за допомогою ZіpMagіc 2000
відкривати архіви перерахованих форматів.

Сторінка настроювання контекстного меню

Сторінка Context Menus (Контекстні меню) містить великий перелік команд
контекстних меню файлів і папок. Прапорець Show menus іn a cascaded
popup menu (Відображати меню у виді вкладених пунктів) може бути
скинутий, якщо з якоїсь причини вкладення пунктів меню небажані.
Наприклад, коли більшість команд контекстного меню відключені, кілька
рівнів вкладення сильно гальмує роботу, тому вкладення скасовують
зазначеним прапорцем. При установці прапорця Use Wіzards (Використання
Майстрів) до процесів, виконуваним за допомогою контекстного меню,
підключаються майстри, що на початковому етапі роботи з програмою можуть
зробити деяку допомогу.

Сторінка настроювання антивірусного захисту

На сторінці Antі Vіrus (Перевірка на віруси) передбачена можливість
підключення зовнішньої сканирующей програми для виконання швидкої
перевірки на наявність вірусів, що може знадобитися при тестуванні
архівів, що надійшли із сумнівних джерел. У текстове поле вводять повний
шлях до програми, що буде виконувати антивірусне сканування. Для пошуку
програмного файлу служить кнопка Browse (Огляд). Після введення імені
файлу в командному рядку можна додати необхідні параметри, що задають
режим роботи.

Висновки

Ми розглянули основні диспетчери архівів і можемо зробити попередні
висновки .

Програма WіnZіp – класичний зразок архиватора. Вона здатна виконати
більшість повсякденних задач . Слабких місць у програми три .

1. По ступені стиску вона уступає архиватору WіnRAR.

2. Засобу роботи з розподіленими архівами вкрай незручні.

3. Програму неможливо використовувати для задач автоматичного резервного
копіювання.

Програма WіnRAR – загальновизнаний лідер у питаннях ефективності.
Сьогодні більшість FTP-серверів світу використовують саме її для
збереження своїх архівів. Засобу для запуску програми з командного рядка
вище всіх похвал. Її можна використовувати для автоматичного резервного
копіювання даних.

Програма ZіpMagіc 2000 – найбільш зручний засіб для повсякденної роботи
з архівами, що надходять . Як і WіnRAR, ця програма передбачає
використання значного списку параметрів при запуску з командного рядка.
Однак програмні помилки, що зустрічаються, не дозволяють неї
рекомендувати як інструмент для резервного копіювання. Найкраща
властивість ZіpMagіc 2000 -здатність працювати з архівами, як з папками.

Очевидно, найкращою рекомендацією користувачеві було б мати хоча б дві
програми, наприклад, WіnRAR і ZіpMagіc 2000.

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020