.

Робота з інструментами в Flash (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1210
Скачать документ

Реферат на тему:

Робота з інструментами в Flash

Інструмент Zoom (Масштаб) має два параметри: Enlarge (Увеличить) і
Reduce (Уменьшить). Кожний рівень використання цих команд змінює
зображення в два рази. Окрім цього, якщо на інструменті клацнути два
рази, він відобразить фільм в масштабі 100%. Створюючи на робочому полі
Flash прямокутник активізованим інструментом Zoom, можна відобразити
прямокутну область з максимальним для її повного відображення
коефіцієнтом збільшення. Значення масштабу впливає на розмір
інструмента, точність позиціонування і вирівнювання об’єктів на робочому
полі.

За допомогою інструмента Hand (Рука) можна переміщувати видиму область
робочого поля, а подвійне клацання на ньому дозволяє відобразити все
робоче поле.

Інструмент Lasso (Лассо) використовується для групового виділення
розрізнених проміжків зображення або областей неправильної форми. Після
виділення ці області можна перемістити, змінити їх розмір або форму,
повернути. В нижній частині панелі інструментів в групі Options
(Параметри) вибирається один з трьох режимів інструмента Lasso: Polygon
Mode (Режим многоугольника), Magic Wand (Волшебная палочка) і Magic Wand
Properties (Свойства волшебной палочки). Параметр Magic Wand (Волшебная
палочка) використовується для виділення областей однакового кольору на
растровому зображенні, яке було розділено (розглядається Flash в вигляді
набору окремих проміжків різного кольору).

Інструмент Arrow (Стрелка) використовується для виділення і переміщення
об’єкта або декількох об’єктів по робочому полю, а також для зміни форми
ліній і фігур. При виборі інструмента Arrow (Стрелка) в групі Options
(Параметри) з’являється п’ять опцій: Snap to Objects (Привязка к
объектам), Smooth (Сгладить), Straighten (Выпрямить), Rotate (Вращать),
Scale (Масштабировать). Текстові блоки і групи виділяються і
переміщуються як єдині елементи. Однак при переміщенні об’єкта, який не
згрупований, можна перемістити тільки виділену його частину. Інструмент
Arrow (Стрелка) може бути використаний також для дублювання елементів.
Для цього потрібно переміщувати об’єкт при натиснутій клавіші .

Інструмент Pen (Перо) використовується для точного малювання траєкторій,
які складаються з прямих ліній і згладжених кривих. Для малювання
викривленого проміжку кривої потрібно клацнути ліві кнопку миші і
перетягнути курсор миші, при цьому довжина і напрям переміщення визначає
глибину згину і форму поточного сегмента. Як прямі, так і викривлені
ділянки, можна змінювати і редагувати, керуючи їх точками. В нижньому
правому кутку курсору інструмента Pen (Перо) відображаються маленькі
значки:

? – коли курсор знаходиться над робочим полем;

+ – коли курсор знаходиться над траєкторією, клацанням можна додати ще
одну вузлову точку;

^ – коли курсор знаходиться над існуючою точкою, клацанням можна
перетворити її в кутову точку;

– – коли курсор знаходиться над кутовою точкою, клацанням можна видалити
її;

о – коли курсор переміщується над вже створеними точками або ділянками
траєкторії, клацанням можна завершити фігуру або замкнути траєкторію.

Переміщення інструменту Pen (Перо) при натиснутій клавіші імітує
використання інструменту Subselect (Частичное выделение). При
редагування траєкторії виділені точки відображаються як порожні
кружечки, а невиділені – заповненими квадратиками.

Інструмент Subselect (Частичное выделение) використовується для
переміщування та редагування окремих вузлових точок і дотичних, а також
для переміщування окремих об’єктів. Видаляючи вузлові точки можна
спрощувати фігури і, таким чином, зменшувати розмір файлу.

Інструмент Pencil (Карандаш) використовується для малювання ліній і
фігур. Параметр Pencil Mode (Режим карандаша) визначає три режими
обробки ліній: Straighten (Выпрямить), Smooth (Сгладить), Inc (Чернила).
Параметр Inc дозволяє відключити обробку ліній і відповідає малюванню
вручну. При випрямленні і згладжуванні проходить розпізнавання
приблизних форм і їх автоматична корекція (кінці ліній, що знаходяться
рядом, об’єднуються).

Інструмент Line (Линия) дозволяє будувати прямі лінії, які визначаються
початковою і кінцевою точками. Тип і товщина лінії можуть бути задані за
допомогою панелі Stroke (Штрих). При натиснутій клавіші лінії
мають кут нахилу 45 або 90 градусів.

Інструмент Oval (Овал) дозволяє будувати овали шляхом зміщення курсору
по діагоналі. При натиснутій клавіші буде побудоване коло. Тип і
товщина контуру овалу можуть бути задані за допомогою панелі Stroke
(Штрих).

Інструмент Rectangle (Прямоугольник) дозволяє будувати прямокутники
шляхом зміщення курсору по діагоналі з одного кутка в інший. При
натиснутій клавіші буде побудований квадрат. Тип і товщина
контуру овалу можуть бути задані за допомогою панелі Stroke (Штрих).
Інструмент має додатковий параметр Round Rectangle Radius (Радиус
скругления углов прямоугольника).

Інструмент Brush (Кисть) використовується для зафарбовування за
допомогою мазків пензля і заповнення замкнутих фігур, утворюючи
заповнені кольором фігури з контуром нульової товщини. Заповнення може
бути суцільним кольором, градієнтне або растровим зображенням. Параметр
Brush Mode (Режим кисти) містить п’ять режимів малювання: Paint Normal
(Обычное закрашивание), Paint Fills (Закрашивание заливок объекта),
Paint Behind (Закрашивание позади объекта), Paint Selection
(Закрашивание выделенной заливки), Paint Inside (Закрашивание внутри
контура). Параметр Brush Size (Размер кисти) містить десяток чітко
визначених розмірів пензля і використовується для завдання розмірів всіх
форм пензля (для видовженої форми діаметр відноситься до самої широкої
її ділянки). Ширина мазка в пікселях залежить як від розмірів пензля,
так і від масштабу. Параметр Brush Shape (Форма кисти) містить десять
профілів пензля, створених на основі кола, еліпса, квадрата,
прямокутника і ліній. Параметр Lock Fill (Блокировка заливки) блокує
кут, розміри і початкову точку поточного градієнтного заповнення, щоб
воно як би займало всю сцену, але при цьому проявлялось тільки там, де
здійснюється зафарбовування за допомогою мазків пензля.

Інструмент Dropper (Пипетка) використовується для копіювання кольору і
стилю існуючих олівцевих ліній, мазків пензля і заливок.

Інструмент Inc Bottle (Чернильница) використовується для зміни кольору,
стилю і товщини існуючого контуру. Його зручно використати для
застосування створених стилів до інших ліній. При використанні цього
інструменту змінюються всі виділені лінії.

Інструмент Paint Bucket (Заливка) використовується для заливки замкнутих
ділянок кольором, градієнтним заповненням або растровим зображенням.
Атрибути заливки можна скопіювати інструментом Dropper (Пипетка) з
колекції власних стилів заливки, створених за межами робочого поля або
на спеціальній палітрі, збереженій в однокадровому фільмі Flash, а потім
використати для множини інших об’єктів. Параметр Gap Size (Размер
зазора) містить чотири вказівки як заповнювати не повністю замкнуті
контури: Don’t Close Gaps (Не закрывать зазоры), Close Small Gaps
(Закрывать небольшие зазоры), Close Medium Gaps (Закрывать средние
зазоры), Close Large Gaps (Закрывать большие зазоры). Поведінка цього
параметру залежить від значення масштабу. Параметр Lock Fill (Блокировка
заливки) аналогічний однойменному параметру інструмента Brush (Кисть).
Параметр Transform Fill (Преобразование заливки) використовується для
настроювання розміру, кута нахилу і центра градієнтного заповнення або
заливки растровим зображенням. Щоб скористатись цим параметром, спочатку
його активізують, а потім клацають на потрібній градієнтній заливці чи
заливці растровим зображенням. Після цього можна виконати три види
перетворення: настроювання центральної точки заливки, обертання заливки
і зміну її розміру. Заливка білим кольором хоча і подібна до стирання,
однак залиту фігуру можна виділити, перемістити, видалити або змінити її
форму.

Інструмент Eraser (Ластик) використовується для стирання непотрібних
елементів зображення. Параметри Eraser Mode (Режим Ластика) і Eraser
Shape (Форма Ластика) являють собою відповідні списки, а кнопка Faucet
(Кран) використовується для очищення замкнутих ділянок заливки. Параметр
Eraser Mode (Режим Ластика) в списку має п’ять пунктів: Erase Normal
(Обычное стирание), Erase Fills (Стирание заливки), Erase Lines
(Стирание линий), Erase Selected Fills (Стирание выделенных заливок),
Erase Inside (Стирание внутри объектов). Подвійне клацання на
інструменті Eraser (Ластик) швидко видаляє всі об’єкти з робочого поля.

Зміна типу і кольору лінії стосується ліній або кривих, що намальовані
за допомогою інструментів Pen (Перо), Line (Линия), Pencil (Карандаш),
Oval (Овал), Rectangle (Прямоугольник).

Список використаної літератури:

Flash 5. Библия пользователя/Рейнхардт Р., Ленц Д. – СПб: Диалектика,
2001.– 1200 с.

Лит Г., Финкельштейн Э. Flash 5 для “чайников”.: Пер. с англ.: М.:
Издательский дом “Вильямс”, 2001.– 320 с.

Рейнхардт Р., Лотт Д. Macromedia Flash MX ActionScript. Библия
пользователя. : Пер. с англ.– М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. –
1280 с.

Сандерс Б. Flash ActionScript: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. –384
с.

Тайц А.М., Тайц А.А. CorelDRAW Graphics Suite 11: все программы пакета.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1200 с.

Волков А.И. Введение во flash–технологии. http://iu4.bmstu.ru/

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019