.

Робота з файлами і папками у Windows 98 (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 2515
Скачать документ

Реферат

на тему:

Робота з файлами і папками

у Windows 98.

Вступ

Операційна система (ОС) – програма, що здійснює діалог із користувачем,
керує комп’ютером, його ресурсами, запускає інші програми. ОС
завантажується при вмиканні комп’ютера.

Windows 98 – багатозадачна операційна система: дозволяє працювати з
декількома програмами одночасно. Windows 98 створена для персональних
комп’ютерів IBM PC. Дружній, інтуїтивний інтерфейс програми сприяє її
швидкому опануванню. Працювати з Windows 98 значно приємніше і зручніше
ніж з її попередниками. Для роботи в середовищі Windows необхідно на
екрані вибирати з запропонованого набору потрібну операцію за допомогою
миші.

Інтерфейс користувача

Керування Windows

Windows розрахована на роботу в першу чергу з мишею; альтернативним
засобом керування є клавіатура. На екрані покажчик миші перебуває
частіше за все у вигляді широкої стрілки, направленої ліворуч, що
пересувається на екрані при русі миші.

Основні дії з використанням миші:

Натискання мишею – короткочасне натискання на кнопку миші (за
замовчанням – ліву);

Подвійне натискання – подвійне короткочасне натискання лівої кнопки миші
з малим інтервалом між натисканнями;

Переміщення – пересування миші при натиснутій лівій кнопці.

Файлова система

Уся інформація (програми, документи, таблиці, малюнки та ін.)
зберігається в файлах. Файл – найменоване місце на диску для зберігання
інформації. Кожний файл має ім’я і розширення. Розширення указує на тип
файлу. Ім’я файлу може мати до 255 символів. Розширення відокремлюється
від імені крапкою.

Статут малого підприємства.doc

В імені файлу не можна використовувати такі символи:

* ? \ / | : ”

Перед ім’ям файлу стоїть його значок, що указує на розширення (тип)
файлу:

– файли з розширенням wbk – копії документів (Microsoft Word),
зроблені перед їх модифікацією.

Для відкриття будь-якої папки необхідно двічі натиснути на її значку.
Після цього відкриється вікно, в якому буде подано вміст цієї папки.

У разі звертання до файлу необхідно вказати його шлях. Шлях – це
послідовність з імен логічного диску, папок та укладених папок,
розділених символом «\». Наприклад, звертання до файлу Статут.doc, що
знаходиться на диску С: у папці Договори, яка входить до папки Мои
документы (мал.7):

С:\Мои документы\Договори\Статут.doc

Папка, з якою в даний час працює користувач, називаються відкритою
(поточною) папкою. Якщо потрібний файл знаходиться у відкритій папці, то
повний шлях до файлу можна не вказувати.

С:

Anty

Авторський договір.doc

Program Files

Доручення.doc

Windows

Договір на обслуговування.doc

Мои документы

Орендa.doc

Договори

Статут.doc

Установчій договір.doc

Звіти

Звіт за І квартал.xls

Листи

Звіт за ІІ квартал.xls

Звіт за І півріччя.xls

Словники

Звіт за ІІІ квартал.xls

Rump

Звіт за ІV квартал.xls

Ruta

Stylus

Autoexec.bat

Command.com

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 2 . Приклад розташування файлів і папок на
диску

Спеціальні папки Робочого стола

Мой компьютер – спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків
комп’ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками
(запуск програм, копіювання, переміщення й видалення файлів і папок та
ін.).

Корзина – спеціальна папка, що містить перелік усіх видалених файлів і
папок.

Портфель – системна папка, що використовується для погодження копій
документів, які обробляються в різних комп’ютерах.

Сетевое окружение – спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст
дисків комп’ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати
різноманітні операції на них.

Панель задач

Панель задач призначена для запуску додатків і переходу поміж ними. За
замовчанням вона знаходиться в нижній частині екрану. Панель задач
містить кнопку Пуск, кнопки з ярликами активних додатків та індикатори.
Активним додатком вважається програма, яку запущено на виконання. При
натисканні на кнопці Пуск з’являється Головне меню. Якщо пункт меню
позначений стрілкою (, то при наведенні на нього покажчика миші
відкриється підменю. Для запуску додатку необхідно натиснути на його
імені. Після цього відкриється вікно додатку, а на панелі задач
з’явиться кнопка з його значком. Для переходу між активними додатками
слід натискати відповідні кнопки на панелі задач.

Також для переходу між активними додатками використовується комбінація
клавіш Alt+Tab. Натиснувши й утримуючи клавішу Alt, натиснути клавішу
Tab. По центру екрану з’явиться вікно з ярликами активних додатків.
Продовжуючи утримувати клавішу Alt, необхідно натискати Tab поки
потрібний ярлик не буде виділено рамкою, потім відпустити Alt.

Діалогові вікна

Діалогові вікна (мал.8) з’являються в тому випадку, коли Windows
необхідна додаткова інформація для виконання будь-яких дій. Вони
містять:

– кнопки контекстної довідки, для виклику контекстної довідки слід
натиснути її, а потім невідомий елемент.

Контекстне меню

Контекстне меню містить основні команди по керуванню об’єктом. Для
виклику контекстного меню потрібно натиснути на об’єкті правою клавішею
миші. Наприклад, якщо натиснути правою клавішею миші на панелі задач,
з’явиться контекстне меню панелі задач (мал.9), яке містить команди для
керування вікнами активних додатків. Пункти меню вибираються, як
звичайно, натисканням лівої кнопки миші.

Панели инструментов – після вибору цього пункту відкриється підменю, за
допомогою якого можна викликати і забирати панелі інструментів. Якщо
поруч з іменем панелі стоїть позначка ( , то панель увімкнена.

Окна каскадом – упорядкування вікон активних додатків каскадом, за
винятком згорнутих на панель задач.

Окна сверху вниз – упорядкування вікон активних додатків горизонтальними
смугами.

Окна слева направо – упорядкування вікон активних додатків вертикальними
смугами.

Свернуть все окна – згортання усіх активних додатків на панель задач.

Свойства – виклик діалогового вікна для настроювання панелі задач.

Довідкова система

Викликати довідку можна декількома способами:

натиснути кнопку ( праворуч заголовку вікна і потім невідомий елемент;

натиснути на невідомому елементі правою кнопкою миші і потім лівою
кнопкою на пункті Что это такое? у контекстному меню;

натиснути на невідомому елементі мишею, потім натиснути клавішу F1;

вибрати пункт Справка (?) у рядку меню і потім пункт Вызов справки;

натиснути кнопку Пуск і потім пункт Справка.

. Якщо натиснути на ньому мишею, у правій частині вікна з’явиться текст
довідки по цьому пункту.

В укладці Предметный указатель слід уводити слово, що цікавить, у поле,
поки у переліку не з’явиться відповідний пункт. Для виведення довідки по
виділеному пункту – натиснути кнопку Вывести або двічі натиснути мишею.
Також терміни можна шукати, переглядаючи перелік.

Корзина

. Для видалення із спеціальної папки Корзина усіх файлів і папок
використовується команда Очистить корзину з пункту меню Файл.

Проводник Windows

Ярлик програми Проводник (Explorer) частіше за все має вигляд, як на
мал.11.

Вікно програми (мал.12) поділене на дві основні частини: ліворуч
відображається дерево папок, праворуч – вміст відкритої (поточної)
папки. Поруч з ім’ям кожного об’єкту (диску, папки, файлу) стоїть
позначка, що указує на тип об’єкту.

можна виводити й приховувати структуру папок. Для відкриття папки слід
один раз натиснути по позначці папки в лівій частині або двічі в правій.
Подвійне натискання по позначці папки в лівій частині відкриває папку й
показує її структуру.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 6 . Вікно Проводник

– папка містить укладені папки і вони показані.

містять імена папок, які були відкриті у поточному сеансі. Для
переходу до будь-якої з них, слід вибрати у переліку її ім’я. Для
виведення панелі інструментів і рядку стану слід увімкнути відповідні
режими в меню Вид.

на панелі інструментів або пункти меню Вид. Для сортування файлів по
имени, по типу, по размеру, по дате необхідно в контекстному меню або
меню Вид вибрати пункт Упорядочить значки, а після цього тип сортування.

Для запуску програми слід виконати подвійне натискання на імені файлу,
що містить програму. Якщо двічі натиснути ім’я будь-якого іншого файлу,
то завантажиться програма, яка обробляє цей файл, а в її вікні – цей
файл.

Виділення файлів і папок

Для виділення одного файлу достатньо натиснути мишею на його імені.

Для виділення блоку файлів необхідно натиснути в одному куті блоку й
розсунути виділення до протилежного кута.

Для виділення декількох файлів підряд – виділити ім’я першого файлу,
потім натиснути клавішу Shift і виділити останній файл із групи.

Для виділення декількох файлів, розташованих окремо – натиснути Ctrl і
натискати по іменам потрібних файлів.

Для виділення усіх файлів у папці вибрати команду Выделить все з меню
Правка.

Копіювання файлів і папок

1 спосіб:

виділити файли і папки;

;

відкрити папку, в яку необхідно скопіювати файли;

.

.

2 спосіб:

виділити файли й папки;

у лівій частині вікна показати папку, в яку необхідно скопіювати файли;

пересунути виділення з правої частини вікна на ім’я потрібної папки.

Якщо при пересуванні в лівій частині вікна поруч із покажчиком миші
з’явиться +, то буде виконана операція копіювання. Для виконання
переміщення слід виконувати цю операцію при натиснутій клавіші Shift.
Якщо поруч із покажчиком миші знаку + не буде, то файли й папки будуть
переміщені, а для копіювання необхідно пересувати їх при натиснутій
клавіші Ctrl.

Для перейменування файлу або папки слід натиснути два рази на його імені
з великим інтервалом. У рамці з курсором, що з’явилася, можна
відредагувати ім’я й натиснути Enter.

Для створення папки необхідно в меню Файл або в контекстному меню
вибрати пункт Создать, а після цього пункт Папка. У рамці, що з’явилася,
увести ім’я папки й натиснути Enter.

. Щоб створити ярлик для будь-якого іншого файлу необхідно пересувати
його при натиснутих клавішах Shift та Ctrl.

.

або вибрати відповідний пункт у меню Правка або контекстному меню.

або у контекстному меню об’єкта вибрати пункт Свойства.

Основні операції з об’єктами

Пошук файлів

натиснути кнопку Пуск;

вибрати пункт Найти;

вибрати пункт Файлы и папки;

у полі Имя увести ім’я файлу або шаблон;

у полі Искать текст можна увести фрагмент тексту, який повинні містити
файли, що розшукуються;

у полі Где искать вибрати диск, на якому має проводитися пошук;

в укладках Дата і Дополнительно можна вказати додаткові умови пошуку;

натиснути кнопку Найти.

Шаблон (маска) – використання замість імені файлу символів * і ? .
Символ * позначає будь-яку кількість символів, ? – один довільний
символ, або його відсутність.

Наприклад:

*.* – усі файли з поточної (відкритої) папки;

*.doc – усі файли з розширенням doc;

???.* – усі файли з ім’ям із трьох або менше символів;

a*.* – усі файли з іменами на літеру а.

Створення ярлика

Для створення ярлика на Робочому столі необхідно:

натиснути праву клавішу миші у вільному місці Робочого столу;

у контекстному меню вибрати пункт Создать, а після цього вибрати пункт
Ярлык;

у діалоговому вікні Создание ярлыка увести повне ім’я файлу програми,
для якої створюється ярлик (для заповнення командного рядка можна
використати кнопку Обзор);

натиснути кнопку Далее;

увести назву ярлика й натиснути кнопку Готово.

Зміна значка ярлика

Для зміни значка ярлика слід:

натиснути правою клавішею миші на ярлику;

у контекстному меню вибрати пункт Свойства;

у діалоговому вікні вибрати укладку Ярлык (або Программа);

натиснути кнопку Изменить значок (або Смена значка);

у діалоговому вікні Изменение значка вибрати значок і натиснути ОК (для
вибору значка з іншого файлу використовується кнопка Обзор);

у діалоговому вікні Свойства натиснути ОК.

Воробйов В.В. Користувачу-початківцю

PAGE 2

PAGE 10

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 1

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 3 . Діалогове вікно Запуск программ

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 4

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 5

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020