Реферат на тему:

Побудова алгоритму впорядкування лінійної таблиці

Завдання 1. Побудувати алгоритм впорядкування лінійної таблиці,
використовуючи алгоритм знаходження MIN, як допоміжний.

Нехай задана лінійна таблиця С, елементи якої пронумеровані від n до M

(n < M): дійсн. таб. С [n : M] l – номер MIN елемента таблиці C. Використовуючи алгоритм MIN до таблиці C [n : M], ми визначаємо номер l мінімального елемента таблиці. Після цього міняємо місцями елементи С [n] і C [l] (тоді на n-ому місці таблиці буде знаходитись самий маленький елемент). Далі використовується алгоритм MIN до таблиці C [n + 1 : M] і знову визначаємо номер l мінімального елемента цієї таблиці. Міняємо місцями елементи C [n + 1] і С [l], тоді на n + l місці буде самий маленький з лишившихся елементів. алг впорядк. (ціл n, M, дійсн таб С [n : M] арг C, n, M рез C поч ціл і, l, дійсн R і : = n поки і < M пц MIN (і, M, C, l) R: = C [і] C [і]: = C [l] C [l]: = R і : = і + 1 кц кін і: = n R: = C [і] C [і]: = C [l] C [l]: = R і: = і + 1 початок ввід С, n, M і < M MIN (і, M, C, l) вивід С кінець так ні

Похожие записи