.

“Основні принципи роботи на клавіатурі та з “”мишою”” (реферат)”

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2926
Скачать документ

Тема: Основні принципи роботи на клавіатурі та з “мишою”

План.

1. Робота на клавіатурі.

2. Що таке “миша” і як з нею поводитися.

.

( В наш час клавіатура являється основним пристроєм вводу інформації в
РС, не дивлячись на сильну конкуренцію зі сторони миші.

Принцип дії: Головним елементом в клавіатурі є клавіші.

Принцип дії клавіатури представлений на малюнку.

Незалежно від того, як механічно реалізований процес нажимання клавіш,
сигнал при нажиманні реєструється контролером клавіатури і передається у
вигляді скен – кода на материнську плату.

Скен-код – це однобайтове число, молодші 7 біт якого представляють
ідентифікаційний номер, який присвоєно кожній клавіші (дивись таблиці).

На материнській платі РС для підключення клавіатури також
використовують контролер. Для Рс типу АТ використовується мікросхема
універсального периферійного інтерфейсу (UPI). Коли скен-код поступає на
контролер клавіатури, то створюється апаратне преривання, процесор
припиняє свою роботу і виконує процедуру, яка аналізує скен-код. Дане
преривання обслуговується спеціальною програмою, яка входить в склад
ROM BIOS. При цьому ця процедура спочатку визначає установку клавіш і
перемикачів, щоб правильно отримати код, що вводиться (“а” чи “А”).
Поміж цей код поміщається 6 цифер клавіатури, яка являє собою область,
що може запам’ятовувати до 15 вводимих символів, поки прикладна програма
не може їх обробити. Контролер на материнській платі може не тільки
приймати, але і передавати дані, щоб повідомити клавіатурі різні
параметри, наприклад, частоту нажимання клавіші. Після обробки скен-коду
виробляються преривання виводу на екран, які передаються на відеобуфер,
а потім на екран монітора.

((

Контролер клавіатури

Мікросхема універсального периферійного інтерфейсу

Преривання клавіатури

(записане в ROM-BIOS)

Код програми

Буфер клавіатури (RAM)

Преривання виводу на екран

Відеобуфер ””””’

(

( малюнок, що показує принцип дії клавіатури).

Далі розглянемо таблиці, в яких представлено скен-коди, які є в найбільш
поширених в наш час клавіатурах MFII зі 102 клавішами.

СКЕН-КОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАВІШ.

Клавіша Скен-коди

(шістнадцятиричні)

01

3B

3C

3D

3E

3F

40

41

42

43

44

57

58

СКЕН-КОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАВІШ.

Клавіша Скен-коди

(шістнадцятковий)

0F

3A

лівий 2A

лівий 1D

38

39

E038

0E

1C

правий 36

правий E010

СКЕН-КОДИ КЛАВІШ УПРАВЛІННЯ КУРСОРОМ.

52

47

40

53

4F

51

( 48

( 4B

( 50

( 4D

Розглянемо різні види клавіатури:

1. Клавіатура з пластмасовими штирями: для їх виготовлення
використовують пластмасу і резину. Під кожною клавішою знаходиться
пластмасовий штирь, який на нижньому кінці виготовлений у вигляді
штемпеля із суміші резини з металом. Ще нижче розташована пластинка з
контактними площадками, яка стаціонарно прикручена до корпусу панелі.
При нажиманні клавіші штемпель дотикається до цих контактних площадок, в
результаті замикається коло і йде передача на контролер клавіатури. При
нажиманні клавіші на такій клавіатурі часто виникає відчуття м’ягкості.
Якщо не дивитися на екран, то невідомо, нажата клавіша чи ні. Недолік її
в тому, що виникає часто вібрація, яка викликає ефект багаторазового
розмикання контакту клавіші, якщо вона нажимається неправильно.

2. Клавіатура зі щелчком: описані вище події відсутні для клавіш, тут
механічний опір клавіші тим більший, чим глибше вона натискається. Для
подолання даного опору потрібно затратити певну силу, після чого
клавішаіде легше. Таким чином забезпечується однозначний контакт.

3. Клавіатура з мікроперемикачами: така клавіатура має тіж клавіші. Але
мікроперемикачі характеризуються більшою надійністю і строком служби.

4. Сенсорна клавіатура: в момент дотикання пальцями потенціал
збільшується спеціальною схемою, на виході якої формується сигнал
аналогічний сигналу, який формується при натискуванні клавіш механічної
клавіатури. Ці клавіатури самі довговічні, оскільки в них відсутній
який-небудь механічний елемент (замість традиційних клавіш
використовують чутливі елементи) і інформація при натисканні клавіш
(дотиканні до чутливого елемента) формується тільки електрикою.

Розглянемо області клавіатури.

1). Функціональні і деякі спеціальні клавіші: це клавіші, які при роботі
програмного забезпечення виконують певні функції.

– Так призначена для запам’ятовування тексту, для стирання
рядка, в якому знаходиться курсор.

– майже завжди використовується для виклику довідкової інформації
( Help).

– клавіша має одне значення – це вихід з текучого меню чи кінець
виконання програми.

– клавіша призначена для копіювання вмісту (зображення)
дисплею на прінтер.

– клавіша функціонує як перемикач; складається з двох
слів Screen (Екран) і Roll (ролік, вал); дозволяє включати і виключати
функцію прокрутки екрана.

– клавіша зупиняє роботу всієї системи; РС відновлює свою
роботу тільки тоді, коли ви знову натискаєте довільну клавішу.

2) Алфавітно-цифрова область: ця область нагадує друкарську машинку і
складається з букв від А до Z і цифр від 0 до 9.

3) Спеціальні клавіші:

– Клавіша (табуляція) переміщає курсор вправо на задану величину
символів (в більшості випвдків це 8 символів).

– Клавіша служить для переходу клавіатури в режим вводу
прописних (великих) букв алфавіту і деяких спеціальних функцій.

– Клавіша переводить клавіатуру в режим постійного вводу
великих букв алфавіту.

– Клавіша призначена для стирання символа зліва від
курсора.

– Клавіша призначена для стирання символа в позиції курсора.

– Клавішу використовують в комбінаціях з іншими клавішами; так
+ забезпечує збереження документів в деяких додатках;

+ для редагування і т.д.

– Клавіша (від слова “альтернатива”) дозволяє управляти
програмами без миші, використовуючи тільки клавіатуру; так комбінація

+ + закінчує виконання активного додатку аналогічно
командам меню File/Exit.

– Клавіша використовується для виконання багатьох функцій:
для завершення вводу рядка, для завершення вводу командного рядка і т.д.

4) Блок управління курсором (розміщений справа): сюди відносять 10
клавіш, які управляють курсором.

– визначає режим вводу; переключає режим вставки і заміни.

– Клавіша (знищення): використовують для знищення об’єктів,
символів, блоку текста.

– Клавіші , : використовують для управління переміщенням
курсора на екрані чи в файлі.

– Клавіші i : використовують для переміщення
курсора на сторінку вверх і вниз.

– Клавіші (, (, (, ( – переміщують курсор на одну позицію відповідно
вверх, вниз, вправо, вліво.

5) Цифровий блок – використовують для арифметичних операцій (на минулій
Л.Р. розглядали калькулятор і користувалися як мишею так і цифровим
блоком).

( Слідуюче питання: “Що таке миша, її призначення, принцип роботи”

Поряд з клавіатурою миша є важливим засобом вводу інформації. Миші
з’явилися в результаті появи графічних оболонок. Вибір, щелчок (чи
подвійний щелчок) на об’єкті у вигляді піктограми, символа чи пунута
меню робить клавіатуру майже не потрібною. Але її звичайно не можна
замінити в тих додатках, де потрібно вводити дані (текст, цифри).

Так що миша і клавіатура працюють у взаємозв’язку і доповнюють один
одного.

Ввід інформації здійснюється за допомогою клавіш. Більшість миш

має їх 3-х. Функціональне значення цих клавіш різне в залежності від
додатків. Загальною властивістю миш є те, що при вказанні на об’єкт
(піктограму) об’єкт стає управляючим. В цьому випадку при щелчку лівої
клавіші миші він виділяється; якщо не відпускати ліву кнопку миші, то
його можна переміщувати; при подвійному щілчку лівої кнопки об’єкт стає
активним.

Принцип роботи.

Мишу можна відкривати без особливих проблем і ризику, і навіть потрібно
час від часу це робити, для її чистки. На оберненій стороні миші
знаходиться отвір, який відкривається поворотом пластикової шайби. Далі
йде круглий шарік діаметром біля 1,5-2 см., який можна вийняти і
почмстити. Цей шарик виготовлений із металу і покритий резиною. Під ним
розташовані три маленьких валика, які з ним контактують. Один служить
для управління шариком, а два інші реєструють механічні рухи шаріка. Ці
пластмасові валики на кінці осей зв’язані з диском з растровими
отворами. (див. малюнок).

Найбільш поширеним є оптико-механічний принцип регістрації миші. Цей
принцип полягає в слідуючому. При переміщенні миші шарик приходить в рух
і крутить дотикаючі дл нього валики. Вісь обертання одного із них
вертикальна, а другого-горизонтальна. На цих вісях встановлені диски з
растровими отрворами, які обертаються між двома пластмасовими цоколями.
На першому цоколі знаходиться джерело світла, а на другому фоточуттєвий
елемент (фотодіод, фототранзистор). Цей фотосенсор визначає, де
знаходиться джерело світла: перед отвором, чи за пластмасовою
перегородкою диска. Оскільки таких отворів два, то порядок освітлення
фоточутливих елементів визначає напрям переміщення миші, а частота
імпульсів залежить від її швидкості.

Драйвер миші.

Як і клавіатура, миша повинна бути зв’язана з РС. Без відповідного
драйвера РС не буде отримувати інформацію від миші.

Тільки миші з шинним інтерфейсом, які підключаються до власної карти
розширення, обходяться без відповідного програмного забезпечення.

В якості стандарту використовується Microsoft – сумісна миша (MS-mouse).
За допомогою драйвера для цієї миші можна як правило управляти всіма
сумісними мишами.

Якщо появився сумнів в сумісності вашої миші з MS-mouse, то найдіть на
її корпусі перемикач, який позначений як MS чи РС і встановіть свою мишу
в режим сумісності з MS-mouse.

В мишах старого взірця такий перемикач відсутній. Але якщо ваша миша все
ще не працює в режимі Microsoft, то спробуйте на протязі деякого часу
тримати натиснутою її ліву кнопку. Для деяких моделей це є ознакою
переключення в режим MS-mouse.

Розглянемо деякі види миші.

1) Оптична миша – її принцип роботи трохи схожий до механічної миші,
тільки переміщення миші реєструється не механічними важелями. Оптична
миша отримує промінь світла на спеціальний коврик. Цей промінь
відбивається від коврика і поступає в мишу та аналізується електрикою,
яка в залежності від типу отриманого сигналу встановлює напрям руху
миші.

Перевага таких миш в достовірності та надійності. Недолік – в тому, що
коврик повинен бути спеціальним, і після стирання його поверхні миша на
моніторі робить переміщення курсора хаотичним.

2) Інфрачервоні миші – базою для виникнення цих миш були
відеомагнітофони. Поряд з коп’ютером встановлений приймач інфрачервоного
світла, який з’єднаний з РС кабелем. Рух миші реєструється механікрю і
перетворюється в інфрачервоний сигнал, який передається на приймач.

Недоліком використання такої миші є те, що для надійної передачі
інфрачервоного сигналу завжди повинен бути встановлений контакт між
приймачем і передатчиком сигналу. Не можна загорожувати відображувач
сигналу книжками, теплопровідними матеріалами і т.д., тому що миша не
буде мати можливість подавати сигнал в РС.

3. Радіомиші – передає інформацію від миші за допомогою радіосигналу.

В якості периферійних пристроїв вводу інформації використовують

– трекбол (як миша догори ногами, рух здійснюється рухом шарика, який
треба крутити пальцем;

– джойстік (використовується в ігрових автоматах, ркх здійснюється за
допомогою ручки при використанні також і кнопок).

– дигитайзери (схоже на мишу: використовують для графічних робіт;
перетворює рух оператора в формат векторної графіки).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020