.

Основи роботи з системою комп\’ютерної алгебри MathCAD (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
7 4341
Скачать документ

Курсова робота

Основи роботи з системою комп SYMBOL 39 \f “Arial” \s 32 ‘ ютерної
алгебри MathCAD

Зміст

TOC \o “1-3” Вступ PAGEREF _Toc436904532 \h 3

Елементи головного вікна Mathcad(а PAGEREF _Toc436904533 \h 3

Короткий огляд можливостей Mathcad PAGEREF _Toc436904534 \h 5

Обчислення математичних виразів з використанням вбудованих у Mathcad
функцій та операторів PAGEREF _Toc436904535 \h 5

Визначення власних змінних та функцій PAGEREF _Toc436904536 \h 6

Обчислення функцій та виразів у заданому діапазоні PAGEREF
_Toc436904537 \h 6

Побудова графіків функцій PAGEREF _Toc436904538 \h 6

Візуалізація даних у дво- або тривимірному просторі PAGEREF
_Toc436904539 \h 7

Обчислення сум та інтегралів PAGEREF _Toc436904540 \h 7

Обчислення з матрицями PAGEREF _Toc436904541 \h 8

Розв(язування рівнянь чисельно PAGEREF _Toc436904542 \h 8

Виконання операцій в символьній формі PAGEREF _Toc436904543 \h 8

Аналіз даних та їх підгонка за допомогою стандартних вбудованих функцій
PAGEREF _Toc436904544 \h 8

Процедури з використанням операторів програмування PAGEREF
_Toc436904545 \h 9

Утворення анімації для візуалізації результатів у часі PAGEREF
_Toc436904546 \h 10

Основні процедури системи Mathcad PAGEREF _Toc436904547 \h 10

Робота з областями Mathcad(а PAGEREF _Toc436904548 \h 10

Введення математичних виразів та тексту PAGEREF _Toc436904549 \h 11

Визначення змінних PAGEREF _Toc436904550 \h 12

Визначення функцій PAGEREF _Toc436904551 \h 12

Побудова математичних виразів PAGEREF _Toc436904552 \h 13

Редагування виразів PAGEREF _Toc436904553 \h 14

Області визначення змінних PAGEREF _Toc436904554 \h 15

Визначення векторів і матриць PAGEREF _Toc436904555 \h 15

Утворення графіків PAGEREF _Toc436904556 \h 18

Побудова графіка функції PAGEREF _Toc436904557 \h 18

Побудова графіка елементів вектора PAGEREF _Toc436904558 \h 19

Побудова графіків функцій від елементів вектора PAGEREF _Toc436904559
\h 20

Побудова графіків двох або більшої кількості функцій PAGEREF
_Toc436904560 \h 21

Форматування математичних виразів та тексту PAGEREF _Toc436904561 \h
21

Форматування результатів PAGEREF _Toc436904562 \h 22

Використання одиниць вимірювання PAGEREF _Toc436904563 \h 23

Де одержати додаткову допомогу PAGEREF _Toc436904564 \h 23

Підкази по інструментам PAGEREF _Toc436904565 \h 24

Центр ресурсів та швидкі аркуші PAGEREF _Toc436904566 \h 24

Інтерактивна допомога PAGEREF _Toc436904567 \h 24

Контекстно-залежна допомога PAGEREF _Toc436904568 \h 24

WWW-сервер фірми MathSoft PAGEREF _Toc436904569 \h 25

Інші ресурси PAGEREF _Toc436904570 \h 25

Завдання для самостійної роботи PAGEREF _Toc436904571 \h 26

Література PAGEREF _Toc436904572 \h 27

Зміст PAGEREF _Toc436904573 \h 27

Вступ

Система комп(ютерної алгебри Mathcad була розроблена у 1986 р. фірмою
MathSoft, Inc. (США). Зараз фірма випустила вже сьому версію свого
продукту. Mathcad працює у середовищі операційної системи Windows і є
унікальним, потужним засобом роботи з рівняннями, числами, графіками та
текстом. При роботі з Mathcad(ом всі математичні вирази мають природний,
звичайний вигляд, такий, начебто ви працюєте з ними, використовуючи
аркуш паперу та олівець. Після запуску Mathcad на екрані з(являється
чистий робочий аркуш (документ), у будь-яке місце якого ви можете
вводити математичні вирази, текст, графіки. Ще раз підкреслимо, що у
Mathcad(і використовується не штучні мови програмування, а мова
математики. Наприклад, у мовах програмування розв(язок квадратного
рівняння має вигляд подібний цьому: x=(-B+SQRT(B??2-4?A?C))/(2?A). В
електронних таблицях розв(язок рівняння, що вводиться у клітинку,
виглядає так: +(-B1+SQRT(B1?B1-4?A1?C1))/(2?A1). У Mathcad(і згаданий
розв(язок має звичайний вигляд, такий саме, як і в математичних книгах:

.

Єдина відміна полягає у тому, що рівняння та графіки Mathcad — живі.
Змініть будь-які дані, змінні або рівняння і Mathcad зразу переобчислить
математичні вирази та перерисує графіки.

З Mathcad(ом ви можете розв(язувати широкий спектр технічних задач — від
найпростіших до дуже складних — чисельно або символьно. Ви можете також
візуалізувати функції та дані за допомогою дво- та тривимірних графіків.
Ви можете навіть ілюструвати свою роботу графікою з інших застосувань
Windows.

Використовуючи електронні книги Mathcad(а ви можете отримати значну
кількість «живого» довідкового та реферативного матеріалу, який може
бути перенесений у ваш робочий аркуш.

Використовуючи Mathcad, ви можете формулювати ідеї, аналізувати дані,
будувати моделі, обирати найкращі розв(язки, оформляти результати у
документі, звіті тощо.

Якщо ваш комп(ютер приєднаний до мережі, ви можете працювати над
проблемами у Mathcad’і разом із колегами та іншими професіоналами.

Елементи головного вікна Mathcad(а

Після запуску Mathcad(а на екрані з(являється головне вікно системи,
елементи якого ми розглянемо більш докладно.

Головне меню

надає можливості доступу до математичних, графічних, символьних команд і
до команд редагування та управління вашими робочими аркушами.

Через меню «Help» можна дістатися до всіх електронних книг Mathcad(а,
встановлених вами. Дві електронні книги — «Desktop Reference» та «Book
Sampler» — встановлюються разом із Mathcad(ом. Книга «Desktop Reference»
містить сотні корисних формул та фізичних констант, у той час як у книзі
«Book Sampler» наводяться численні приклади розв(язання задач із
математики, механіки, фізики, статистики тощо.

Математична панель

розташована нижче головного меню і надає можливість швидкого введення
математичних операторів. Якщо ви утримуєте деякий час покажчик миші на
одній із кнопок вказаної панелі, то побачите короткий підказ про
призначення цієї кнопки:

— Палітра символічних операцій

При натисканні вказаних кнопок ви одержите палітри для вибору конкретних
операторів. При натисканні на символ відповідного оператора він
переноситься у ваш робочий аркуш.

Панель інструментів

надає можливість швидкого виконання багатьох загальних процедур таких,
як відкриття нового або існуючого робочого аркушу, його збереження та
друкування, редагування, перевірка правопису і т. і.

Дві корисних кнопки з вказаної панелі:

— Запускає «Resource Center» — центр ресурсів, який містить зокрема
«QuickSheets» — збірник шаблонів робочих аркушів Mathcad, призначених
для розв(язування загальних математичних задач.

— Запускає довідку.

Панель форматування

дозволяє вам вибирати шрифти для тексту та математичних виразів або
стилів.

Панель управління навігації в центрі ресурсів

з(являється завжди, коли відкривається електронна книга. Ви можете
знайти відповідний розділ або тему, що цікавлять вас, та переміститися у
будь-яке місце книги.

Рядок повідомлень

знизу головного вікна Mathcad(а надає підкази про стан системи,
результати виконаної операції, нагадує про сполучення клавіш тощо. Тут
також міститься повідомлення про стан обчислень у вашому робочому аркуші
— «auto» — це означає, що Mathcad автоматично переобчислює всі вирази
при зміні даних. Під час обчислень тут з(являється повідомлення «Wait»
(«Чекайте»), при цьому курсор приймає форму лампочки, що горить.
Нарешті, у рядку повідомлень міститься інформація про те, чи натиснуті
клавіші «Caps Lock» та «Num Lock», а також номер сторінки вашого
робочого аркуша.

Короткий огляд можливостей Mathcad

Обчислення математичних виразів з використанням вбудованих у Mathcad
функцій та операторів

— «Арифметична палітра» — математичної панелі та натисніть знову-таки
ліву кнопку миші. З(явиться наступна палітра.

З цієї палітри можна вибрати найпростіші функції та оператори. Для
вибору будь-якої вбудованої функції чи оператора виконайте команду
«Function» в меню «Insert», після чого з(явиться список, що
прокручується, з якого виберіть потрібне.

Якщо ви хочете виводити іншу кількість десяткових цифр у результаті
обчислень, виконайте команду «Number» в меню «Format» та змініть число у
полі «Displayed Precision» діалогового вікна, що з(являється при цьому.

Візьміть корінь квадратний та покажчик степені з арифметичної палітри та
натисніть клавішу «?», щоб одержати відповідь. Для введення чотирьох
основних арифметичних дій використовуйте клавіші «+», «?», «?», та «/»
безпосередньо з клавіатури.

Ще декілька прикладів.

.

Функції та оператори Mathcad’а виконують дії з комплексними числами:

та фізичними одиницями:

.

Щоб побачити вбудовані одиниці, виконайте команду «Units» в меню
«Insert».

Визначення власних змінних та функцій

) математичної панелі. Він також може бути введений натисканням клавіші
з двокрапкою «:» на клавіатурі.

Коли ви зміните визначення якоїсь величини, Mathcad зразу переобчислить
всі вирази, які залежать від неї.

Обчислення функцій та виразів у заданому діапазоні

Задайте діапазон зміни величини:

z:?0,.5..2.

) математичної панелі. Він також може бути введений натисканням клавіші
з крапкою та комою «;» на клавіатурі. Щоб утворити таблицю, просто
наберіть на клавіатурі z?, f(z)? і т. д. Змініть 2 у визначенні z на 4,
щоб збільшити таблицю.

z

f(z)

exp(f(z))(z

0

0.25

0

0.5

0.206

0.615

1

0.12

1.128

1.5

0.015

1.523

2

-0.083

1.84

Побудова графіків функцій

Задайте діапазон зміни величини:

x:?0,.1..25

) математичної панелі. Можна також натиснути клавішу «@» або Ctrl+2 на
клавіатурі. Потім введіть у мітки-заповнювачі на осях OX та OY необхідні
вирази. Можна вводити декілька виразів, відокремлюючи їх комами.

Візуалізація даних у дво- або тривимірному просторі

) математичної панелі.

Обчислення сум та інтегралів

— «Палітра математичного аналізу» — математичної панелі та натисніть
ліву кнопку миші. З(явиться відповідна палітра. Введіть у
мітки-заповнювачі потрібні дані та натисніть клавішу «=» для одержання
результату обчислень.

Обчислення з матрицями

— «Палітра векторів та матриць» — математичної панелі та натисніть ліву
кнопку миші. З(явиться відповідна палітра. Натисніть на ліву верхню
кнопку цієї панелі, виберіть число рядків і стовпців та введіть у
мітки-заповнювачі потрібні дані.

Можна також вибрати команду «Matrix» в меню «Insert».

Натисніть клавішу «=» для одержання результату обчислень.

.

Щоб обчислити обернену матрицю, наберіть на клавіатурі A^-1=

.

Щоб знайти визначник матриці, наберіть на клавіатурі «|» або натисніть
відповідну кнопку на палітрі векторів та матриць.

|A|=326.

Розв(язування рівнянь чисельно

, а потім запишіть

і Mathcad знайде корінь (1.621).

Виконання операцій в символьній формі

.

.

.

Ви можете виконувати операції в символьній формі, вказуючи вираз та
вибираючи відповідні команди в меню «Symbolics». Там ви знайдете команди
спрощення, розкладання на множники, факторизації, диференціювання,
інтегрування, розв(язування рівнянь, операцій з матрицями і т. і.

Аналіз даних та їх підгонка за допомогою стандартних вбудованих функцій

Розглянемо приклад.

Смуга пропускання: b:=10 z:=ksmooth(t,sp500,b)

Вище наведено результат дії функції згладжування «ksmooth» системи
Mathcad, застосованої до даних, що описуються рядом «S&P500». Ви можете
спробувати задати різні значення (1(50) смуги пропускання «b»
згладжуючого вікна.

Mathcad має інші оператори згладжування, підгонки, функцій регресії, а
також ймовірносних розподілів: нормального, Стьюдента, Пуассона, F,
біноміального та багато інших.

Процедури з використанням операторів програмування

— «Палітра програмування» — математичної панелі та натисніть ліву
кнопку миші. З(явиться така палітра.

Використовуйте оператори наведеної палітри для побудови у Mathcad(і
процедур із застосуванням стандартних управляючих структур: циклів із
«for» та «while», розгалуження, рекурсії та інших. Програми записуються
безпосередньо у ваш робочий аркуш. Вони можуть оперувати з числами,
векторами та матрицями.

Наведена вище програма реалізує метод Ньютона для знаходження кореня
степеня «n» із числа «a» з заданою точністю «?».

Утворення анімації для візуалізації результатів у часі

Будь-яка частина робочого аркуша у Mathcad(і може бути анімована за
допомогою команди «Animate» в меню «Wiew». Після появи діалогового вікна
«Animate» виділіть мишею область у вашому робочому аркуші, задайте
параметри анімації та збережіть відповідний файл. Виділена область
повинна містити системну змінну FRAME (див. малюнок нижче), за допомогою
якої і здійснюється анімація. Mathcad дозволяє програвати та зберігати
анімацію, як стандартний Windows AVI-файл.

Основні процедури системи Mathcad

Математичний вираз у Mathcad(і є дійсно чудовим об(єктом: це —
картинка-зображення на вашому екрані (або на папері, якщо ви друкуєте
ваш робочий аркуш) і одночасно це — множина інструкцій для обчислення
чогось. Ось чому редактор рівнянь Mathcad’а є унікальною сумішшю
текстового процесора та генератора кодів, які покликані вірно
представляти та правильно обчислювати вирази. У цьому розділі ми
зосередимося на основних процедурах введення, побудови, редагування
математичних виразів, на роботі з текстами та графіками у робочих
аркушах Mathcad(а і т. і.

Робота з областями Mathcad(а

Кожне рівняння, текстовий абзац або графік у робочому аркуші Mathcad(а є
окремим об(єктом, що зветься «область». Ви можете побачити ці області,
вказавши покажчиком миші у порожньому місці екрана, а потім натиснувши
її ліву кнопку та потягнувши у якійсь бік через рівняння, текст та
графіки. Області, що зустрінуться на шляху будуть оточені прямокутниками
зі сторонами з пунктирними лініями. У наведеному нижче прикладі у
першому рядку знаходиться текстова область, у другому — математична:

Після того як ви селектували (вибрали) область за допомогою вказаної
процедури, ви можете перемістити її у будь-яке місце вашого робочого
аркуша. Щоб перемістити область:

Виділіть області так, щоб вони були оточені пунктирними прямокутниками.

Перемістіть покажчик миші у виділену область. Зауважимо, що він набуде
вигляд великого чорного хреста.

Натисніть ліву кнопку миші та перетягніть виділені області у нове місце
вашого робочого аркуша.

Після виконання вказаних дій відпустіть кнопку миші та натисніть її у
порожньому місці аркуша, щоб деселектувати області.

Ви також можете побачити області робочого аркуша, вибираючи команду
«Regions» в меню «View». Світлі області будуть ясно виділятися на
темному фоні.

Важлива особливість Mathcad(а полягає в тому, що він читає ваш документ
зліва направо і зверху вниз саме так, як ми читаємо книгу. У зв(язку з
цим будьте обережні при перенесенні або видаленні областей! Наприклад, у
математичній області

неможна перенести далі визначення y:?10, оскільки Mathcad не зможе
обчислити наступний вираз.

панелі редагування. Описані процедури корисні при випадковому видаленні
якоїсь області.

Введення математичних виразів та тексту

.

Після того як ви наберете «+», ви побачите маленький чорний квадрат,
оточений синім прямокутником. У Mathcad(і цей квадрат зветься
міткою-заповнювачем. Якщо ви продовжите набирання на клавіатурі, то все,
що вводите, буде відображатися на місці цієї мітки. Наприклад, наберіть
2, а потім натисніть клавішу з символом рівності «?», щоб побачити
результат.

.

математичної панелі.

Зауважимо ще раз, що всі вирази у робочому аркуші Mathcad(а мають
звичайний математичний вигляд.

У будь-яке місце вашого робочого аркуша можна вставляти будь-який текст.
Для цього встановіть курсор-хрест у потрібне місце та наберіть на
клавіатурі символ подвійних лапок «”». Після цього буде утворена
текстова область, у якій ви можете друкувати що завгодно так, як у
звичайному текстовому процесорі. Зауважимо, що при збільшенні текстової
області збільшується також і чорний прямокутник, що оточує її. Після
закінчення введення тексту вкажіть покажчиком миші поза цим
прямокутником, він зникне і ви можете продовжити введення математичних
виразів.

Визначення змінних

.

на арифметичній палітрі), Mathcad виводить на екран символ «:?». Цей
символ використовується у Mathcad(і як оператор присвоювання. Щоб
побачити, чому дорівнює змінна «age», наберіть на клавіатурі її ім(я, а
потім знак рівності: age? .

Якщо ви хочете присвоїти інше значення змінній «age», встановіть курсор
праворуч від старого значення (у прикладі — «23»), клавішею «Backspace»
(() видаліть його та введіть нове значення.

Тепер ви можете використовувати визначену змінну у виразах Mathcad(а:

Або використовувати змінну для визначення іншої змінної:

Визначення функцій

 .

Зауважимо, що оператор присвоювання для визначення функції у Mathcad(і
такий саме, як оператор присвоювання для змінної.

Після визначення функції ви можете використати це різними способами:

f(10)=100 — Знайти значення функції у точці.

x:=3 f(x)=9 — Визначити значення аргументу та знайти відповідне
значення функції f(x).

Визначити область зміни аргументу та одержати таблицю зміни функції
f(x):

 .

на панелі інструментів.

З(явиться панель діалогу «Insert Function», що наведена далі, за
допомогою якої можна ввести будь-яку вбудовану функцію у ваш робочий
аркуш.

Ви можете також набрати ім(я будь-якої вбудованої функції безпосередньо
з клавіатури.

Побудова математичних виразів

Вкажіть курсором-хрестом на порожнє місце вашого робочого аркуша та
введіть наступне (зверніть особливу увагу на те, що діється, коли ви
натискаєте клавішу «пропуск»):

f(x):x+6[пропуск]?(x^3[пропуск]-1)

 .

 , що звичайно суттєво відрізняється від попереднього виразу.

 . Порівняйте, що ви одержите, коли наберете:

f(x):x+6?(x^3-1)

 .

наберіть на клавіатурі:

буде селектований.

буде селектований.

/5[Enter]

 .

Наберіть тепер:

x^1/t^2[пропуск][пропуск][пропуск]/3 .

 .

Редагування виразів

Розуміння структури виразів у Mathcad(і допоможе вам успішно редагувати
їх. Введіть вираз, що записаний нижче, та спробуйте зробити за допомогою
миші наступні дії:

 .

Вкажіть на знак «плюс». Зауважте, що обидва вирази, що додаються,
беруться у синій прямокутник селектування.

Вкажіть на символ квадратного кореня. Корінь та все, що стоїть під ним,
селектуються.

Вкажіть на символ ділення. Весь дріб селектуються.

Вкажіть на знак «мінус». Обидва вирази, що віднімаються, селектуються.

Вкажіть на знак «двокрапка-дорівнює». Селектується весь вираз.

Тепер повчимося іншій техніці. Вкажіть на цифру «5» та почніть натискати
клавішу [пропуск], або клавішу «?», щоб селектувати кожного разу більшу
частину виразу. Натисніть клавішу «?», щоб деселектувати її.

Селектування частин виразу у подібний спосіб дозволяє додавати або
видаляти їх:

Якщо ви хочете замінити «5» на «6», вкажіть праворуч від цифри «5» (ви
побачите синій прямокутник селектування), натисніть клавішу «Backspace»
(() та наберіть 6.

Якщо ви хочете замінити знак ділення на знак множення, вкажіть на знак
ділення, натисніть клавішу «Backspace» (() та наберіть ?.

Якщо ви хочете взяти корінь квадратний від усієї правої частини виразу,
вкажіть на знак «мінус» та натисніть клавішу оберненої похилої «\» (це —
«гаряча клавіша» для кореня квадратного).

Якщо ви хочете помножити всю праву частину виразу на «3», селектуйте її,
потім натисніть клавішу «Insert», та наберіть ?3. Зауважте, що синій
прямокутник селектування зміниться на червоний, коли ви натиснете
клавішу «Insert».

Якщо редагуючи вираз, ви зробили помилку і не знаєте, як її виправити,
то видаліть вираз та почніть його введення знову, або виконайте команду
«Undo» в меню «Edit»; або, якщо ви нещодавно зберегли ваш робочий аркуш,
закрийте його без збереження та знову відкрийте його.

Області визначення змінних

Задавати області визначення змінних у Mathcad(і є обов(язковим. Щоб
задати, наприклад, область визначення змінної x від 0 до 10, просто
вкажіть позицію курсора-хреста у вільному місці та наберіть на
клавіатурі x:0;10 .

 .

— «Range Variable» арифметичної палітри.

Тепер ви можете використовувати величину з визначеною областю змінювання
для визначення інших величин. Наприклад, задайте область визначення для
x, а потім визначте функцію f(x), як показано нижче:

 .

Якщо ви хочете побудувати таблиці для x та f(x), просто наберіть знак
«=» після відповідної величини, після чого ви побачите:

 .

Зауважте, що перед другою величиною в області визначення треба набирати
кому «,», а після неї — крапку з комою «;».

Визначення векторів і матриць

До сих пір ми мали справу з окремими числами, або скалярами. Mathcad
може оперувати також і з масивами чисел такими, як вектори та матриці.
Щоб утворити вектор або матрицю у Mathcad(і, треба спочатку задати
розмірність масиву, а потім заповнити потрібними значеннями мітки
шаблону, що з(являється. Наприклад, щоб утворити вектор «v», що вказаний
нижче, встановіть курсор-хрест у вільне місце та виконайте такі дії:

Наберіть v: .

— «Matrix or Vector» на палітрі векторів та матриць).

Задайте потрібне число рядків та стовпців. Наприклад, вектор, наведений
нижче, має 3 рядка та 1 стовпець.

Натисніть кнопку «Insert».

Заповніть мітки потрібними величинами. Натискайте клавішу «Tab» для
переміщення до інших міток-заповнювачів.

.

арифметичної палітри.

Перший елемент має індекс 0: v0=3.3 ( v[0= ).

Наступний елемент має індекс 1: v1=?1.2 ( v[1= ).

Останній елемент має індекс 2: v2=8 (v[2= ).

Для зручності ви можете визначити індекс як змінну з певною областю
значень, щоб дістатись всіх елементів вектора одразу (набирайте на
клавіатурі i:0;2 та v[i):

i:=0..2

vi

3.3

-1.2

8

Важливо запам(ятати, що індекс вектора у Mathcad(і завжди пробігає цілі
значення, починаючи з «0». Зауважимо також, що у разі, коли ви не
визначили якісь елементи вектора, то вони набувають значення «0».
Наприклад, наберіть послідовно на клавіатурі: i:1;4 потім vrong[i:1 і,
нарешті, vrong=. Ви побачите на екрані:

i:=1..4

vrongi:=1

0

1

vrong= 1

1

1

Ви могли очікувати, що вектор «wrong» повинен мати 4 елементи (1-й, 2-й,
3-й та 4-й). Але він має 5 елементів у силу сказаного вище і його перший
елемент (з індексом «0») дорівнює «0».

Можна використовувати елементи вектора, як аргументи функції. Наприклад:

Тепер визначимо вектор v (див. вище) та одержимо таблицю функції f(v):

на палітрі векторів та матриць). На екрані ви побачите:

 .

Для вектора v, який був визначений раніше, будемо мати:

 .

Більшість векторних та матричних операторів ви можете знайти в палітрі
векторів та матриць. Наведемо деякі з них:

M

Mathcad має широкий спектр вбудованих функцій для роботи з векторами та
матрицями. Нижче наведено декілька прикладів з використанням матриці
«M»:

Утворення графіків

на палітрі графіків.

Ви побачите на екрані великий прямокутник (систему координат) з трьома
мітками-заповнювачами на кожній осі (це — шаблон графіка). Не
турбуйтеся, якщо ви одержите повідомлення про помилку «missing operand»
(пропущений операнд), прикріплену до графіка; Mathcad просто чекає, коли
ви щось введете, щоб будувати графік! Про те що вводити, мова піде далі.

Побудова графіка функції

Для побудови графіка звичайної функції зробіть наступні дії.

Визначте функцію однієї змінної, графік якої ви хочете будувати.
Наприклад, побудуємо графік синуса:

f(x):=sin(x) (наберіть на клавіатурі f(x):sin(x)).

Визначте незалежну змінну для горизонтальної осі. Наприклад:

x:=1..10 (наберіть на клавіатурі x:0;10).

Утворіть у вільному місці шаблон для графіка, натискаючи клавішу «@»
(або використовуючи інші методи, описані вище), і надрукуйте x в
середній мітці горизонтальної та f(x) — в середній мітці вертикальної
осей.

Ви побачите графік подібний наведеному нижче.

Хто знайомий з графіком функції sin(x), може зауважити, що одержаний
графік досить грубий. Щоб згладити його, спробуйте змінити область
визначення змінної x, наприклад, на x:=0,0.1..10. Чим менше приріст
аргументу (крок), тим більше значень функції буде обчислюватися, тим
більше точок буде наноситися на графік. Оскільки Mathcad просто сполучає
такі точки відрізками ліній, результуюча крива буде більш гладкою.

Крім графіків у прямокутній системі координат, можна також будувати
графіки у полярній системі координат (Ctrl+7 або команда «Polar Plot» в
меню «Insert/Graph»).

Щоб форматувати графік, двічі натисніть клавішу миші, вказавши на графік
(або виконайте команду «Graph» в меню «Format…», а потім виберіть
пункти «X-Y Plot» чи «Polar Plot»). З(явиться діалогове вікно
форматування графіка, в якому ви можете задати найрізноманітніші його
параметри. Проекспериментуйте з різними форматами вашого графіка.

Побудова графіка елементів вектора

Нижче наведено приклад вектора, що зветься «money_spent». Він утворений
за допомогою команди «Matrix…» в меню «Insert» і має розмірність 8(1.

.

Щоб вивести на графік ці дані, треба, щоб на горизонтальній осі було:

(a) індекс для вектора «money_spent» або

іншій вектор.

Для випадку (a) спочатку визначить індекс для вектора:

i:=0..7 (наберіть на клавіатурі i:0;7).

Утворіть графік, набираючи «@», а потім

money_spenti (наберіть на клавіатурі money_spent[i)

у мітці-заповнювачі на осі y та i у мітці-заповнювачі на осі x.

Ви побачите графік подібний наведеному нижче.

У випадку (b) визначимо інший вектор з іменем «day».

Визначимо індекс: i:=0..7 (i:0;7).

Утворимо графік, набираючи «@», а потім money_spenti (money_spent[i) у
мітці-заповнювачі на осі y та dayi (day[i) у мітці-заповнювачі на осі x.
Результуючий графік буде мати вигляд:

Якщо б ми внесли у мітки «money_spent» та «day», а не «money_spenti» та
«dayi», Mathcad не міг би знати, які елементи вектора «money_spent»
відповідають певним елементам вектора «day». У тій ситуації, що ми
маємо, Mathcad знає, що «money_spent0» відповідає «day0», «money_spent1»
— «day1» і т. д.

Побудова графіків функцій від елементів вектора

Mathcad може будувати графіки функцій, областю визначення яких є множина
елементів вектора. Розглянемо приклад функції f(x):=x2.

Визначить цю функцію, набираючи на клавіатурі: f(x):x^2.

Визначить вектор, елементи якого будуть областю значень функції, що
розглядається. Наберіть x:, потім [Ctrl]M, задайте кількість рядків (5)
та стовпців (1) у діалоговому вікні «Insert Matrix» та натисніть кнопку
«Insert». Нарешті, заповніть мітки шаблона вектора:

.

Визначить область зміни індексу: i:=0..4 (наберіть на клавіатурі i:0;4).

Наберіть на клавіатурі «@» та заповніть мітки величинами f(xi) та xi.

Результуючий графік буде мати вигляд:

Відміна від попереднього випадку полягає в тому, що тут значення функції
обчислюються не у рівновіддалених точках, а у точках, розташованих,
взагалі кажучи, як завгодно на горизонтальній осі.

Побудова графіків двох або більшої кількості функцій

Для порівняння поведінки двох або більшої кількості функцій має сенс
побудувати їх графіки в одному і тому ж місці. Візьмемо, наприклад,
функції sin(x) та cos(t) та побудуємо їх на одному графіку. Спочатку
задамо самі функції та їх області визначення:

f(x):=sin(x) (наберіть на клавіатурі f(x):sin(x))

g(t):=cos(t) (наберіть на клавіатурі g(t):cos(t))

x:=?10,?9.9..10 (наберіть на клавіатурі x:=?10,?9.9..10)

t:=?2,?1.9..2 (наберіть на клавіатурі x:=?2,?1.9..2)

Наберіть «@» у вільному місці.

Заповніть середню мітку горизонтальної осі, набираючи x,t.

Заповніть середню мітку вертикальної осі, набираючи f(x),g(t).

Натисніть Enter.

Результуючий графік буде мати вигляд:

Як бачите, для побудови графіка більше однієї функції треба просто
відділяти їх аргументи комами «,».

Форматування математичних виразів та тексту

Ви можете дуже легко модифікувати формати математичних виразів та тексту
у робочому аркуші. Ви можете також встановити за умовчанням шрифти, їх
розміри та стилі. Вказані атрибути виводяться на панелі форматування:

Якщо ви працювали з текстовими процесорами, то практично все на цій
панелі вам знайомо.

У текстовій області виділіть фрагмент, який ви хочете форматувати
по-іншому. Він буде виводитись на екран в оберненому кольорі. Тепер ви
можете для виділеного фрагменту змінити шрифт, його розмір, накреслення
(напівжирний, курсив, підкреслений тощо) за допомогою відповідних кнопок
(див. на панель шрифтів).

Інші можливості форматування тексту доступні в меню «Format/Text…».

Відносно зміни шрифтів у математичних виразах зауважимо спочатку, що
Mathcad відрізняє змінні (імена змінних і функцій) та константи (числа),
і тому ви можете встановлювати різні шрифти для них. З цією метою
вкажіть змінну або константу в математичній області та використайте
панель шрифтів для відповідних змін.

Mathcad також дозволяє виділяти математичні вирази підвищеною
яскравістю. Для цього вкажіть математичний вираз та виконайте команду
«Properties/Highlight Region» в меню «Format».

Щоб вибрати інші кольори для заднього плану, тексту, математичних
виразів вашого робочого аркуша, які встановлюються за умовчанням,
виконайте команду «Color» в меню «Format».

Форматування результатів

Спочатку зробимо декілька важливих зауважень про те, як Mathcad форматує
результат обчислень. Розглянемо приклад. Визначимо:

P:=5000 r:=.07 n:=365

Знайдемо: A(3)=6.168(103

Зауважте, що за умовчанням Mathcad подає результат в експоненціальній
формі, якщо він перевищує за абсолютною величиною 1000; крім того за
умовчанням після десяткової крапки (коми) виводиться 3 цифри.
Припустимо, що за приведеною формулою ви підраховували гроші, а, отже,
хочете вивести результат у звичайній формі з двома знаками після
десяткової крапки. Щоб змінити формат результата, зробіть такі дії:

Двічі натисніть на результат «A(3)=», або вкажіть на результат та
виберіть команду «Number» в меню «Format». З(явиться діалогове вікно
«Number Format».

Змініть число у полі «Exponential Threshold» з 3 на 6.

Змініть число у полі «Displayed Precision» з 3 на 2.

Натисніть кнопку «OK».

Ви побачите: A(3)=6168.27 .

Зміни у форматі виведення результату, що зроблені вами, є локальними,
тобто застосовані тільки до A(3). Якщо ви хочете змінити формат
виведення результатів для всього документа, зробіть такі дії:

Вкажіть на вільне місце документа.

Виберіть команду «Number» в меню «Format».

Змініть числа у відповідних полях.

Натисніть кнопку «OK».

У діалоговому вікні «Number Format» ви також можете контролювати такі
характеристики:

Комплексну толерантність.

Нульову толерантність.

Основу числення — вісімкову, шістдесяткову, або десяткову — для цілих
чисел.

Зауваження. Точність обчислень у Mathcad(і завжди максимально можлива і
не залежить від значень параметрів виведення результатів.

Графіки, побудовані вами, також легко форматуються за допомогою
відповідного діалогового вікна, що викликається подвійним натисканням на
графіку. Спробуйте встановити різні формати на ваших графіках, а ми
наведемо лише два приклади:

Використання одиниць вимірювання

Однією зі зручних можливостей Mathcad(а є те, що він слідкує за
стандартними одиницями вимірювання під час розрахунків та конвертує
одиниці вимірювання обчислених величин автоматично. Наприклад, ви можете
визначити змінну через вбудовану одиницю «кілометр» просто помноживши
відповідне їй число на «km». Давайте визначимо радіус та поверхню Землі:

r:=6370(km (наберіть на клавіатурі r: 6370?km)

A(r):=4(?(r2 (наберіть на клавіатурі A(r):4?p[Ctrl]g?r^2)

Набравши на клавіатурі A(r)=, ви одержите результат:

A(r)=5099(1014(km2 .

Зауважте, що він отриманий у стандартних одиницях за умовчанням — в
даному випадку у системі MKS.

Щоб побачити повний список вбудованих одиниць вимірювання у Mathcad(і,
виконайте команду «Unit…» в меню «Insert». З цього ж списку ви можете
вставити у потрібне місце вашого робочого аркуша будь-яку одиницю.

Де одержати додаткову допомогу

На цьому закінчується вивчення основ роботи з Mathcad(ом. Зауважимо, що
цей посібник складений на основі електронного підручника «The Mathcad
Tutorial», який ви можете викликати, виконавши команду «Tutorial» в меню
«Help». Додаткові відомості про систему Mathcad можна одержати у різних
формах:

Підкази по інструментам

Швидкі аркуші

Інтерактивна допомога

Контекстно-залежна допомога

WWW-сервер фірми MathSoft

Інші ресурси

Кожна з вказаних можливостей описується нижче.

Підкази по інструментам

Вкажіть покажчиком миші на елемент панелі інструментів, або палітри та
трохи зачекайте. Ви побачите коротке пояснення по елементу, який вас
цікавить, на зразок того, що наведене далі:

Дивіться також на рядок повідомлення, що розташований унизу головного
вікна Mathcad(а. Там також з(являються важливі підкази та повідомлення
про стан системи, виконані операції, застереження і т. і.

Центр ресурсів та швидкі аркуші

Разом із системою Mathcad поставляються так звані «швидкі аркуші» або
«шпаргалки» (QuickSheets). «Швидкі аркуші» є шаблонами для розв(язування
багатьох математичних задач, що найчастіше зустрічаються на практиці, —
від простих арифметичних перетворень до чисельних або символьних
обчислень при знаходженні коренів рівнянь. У системі Mathcad міститься
більше, ніж 300 «швидких аркушів», які повністю або частково можуть бути
скопійовані у ваш робочий аркуш.

У «швидких аркушах» Mathcad(а знаходяться приклади, згруповані у такі
розділи: Аналіз даних, Анімація, Арифметика та алгебра, Бізнес та
фінанси, Вектори та матриці, Математичний аналіз, Математичні символи,
Побудова графіків, Програмування, Розв(язування рівнянь, Спеціальні
функції, Статистика.

на панелі інструментів.

Інтерактивна допомога

Меню «Help», подібне аналогічним меню, що використовуються у більшості
застосувань, які працюють під управлінням операційної системи Windows,
забезпечує користувача детальними покроковими інструкціями по
використанню всіх можливостей Mathcad’а — математичних та
нематематичних.

на панелі інструментів.

Контекстно-залежна допомога

Допомога у системі Mathcad має контекстно-залежний характер. Це означає
наступне. Якщо ви не впевнені у тому, де і як шукати потрібну допомогу,
вкажіть об(єкт у вашому робочому аркуші, що вас цікавить (повідомлення
про помилку, оператор і т. і.), та натисніть клавішу F1, щоб одержати
відповідну інформацію.

Щоб перейти у режим повної контекстно-залежної допомоги у Mathcad(і,
натисніть клавіші Shift+F1. Зауважте, що покажчик миші змінить свою
форму, перетворившись на стрілку з великим знаком запитання. Тепер ви
можете вказати на будь-яку команду меню, повідомлення про помилку,
вбудовану функцію і т. д. для одержання відповідної допомоги. Натисніть
клавішу Esc, щоб вийти з режиму контекстно-залежної допомоги.

WWW-сервер фірми MathSoft

Якщо ви маєте доступ до мережі Internet, то можете зв(язатися з
WWW-сервером фірми MathSoft за адресою: http://www.mathsoft.com. Тут ви
можете одержати файли Mathcad(а, інформацію про технічну підтримку та
ін.

Інші ресурси

Фірма MathSoft розповсюджує декілька десятків електронних книг з
техніки, фізики, математики, статистики, фінансів, освіти тощо. Список
деяких із цих книг наводиться нижче.

Astronomical Formulas by Martin V. Zombeck

Building Thermal Analysis by Andreas Athienitis

The CRC Materials Science and Engineering Handbook from CRC Handbook of
Chemistry and Physics

Electrical and Electronics Engineering from Hicks’ Standard Handbook of
Engineering Calculations

Electrical Power Systems Engineering by Carl J. Spezia

Finite Element Beginnings by David Pintur

Machine Design and Analysis and Metalworking from Hicks’ Standard
Handbook of Engineering Calculations

Mathcad Education Library: Algebra I by Benjamin N. Levy

Mathcad Education Library: Algebra II by Heidi H. Russell

Mathcad Education Library: Calculus by Jim Rowell

Mathcad Education Library: Introduction to Ordinary Differential
Equations by Lila F. Roberts

Mathcad Education Library: Precalculus by John A. Goebel

Mathcad Selections from Numerical Recipes Function Pack

Mathcad Signal Processing Function Pack

Mathcad 5.0 Treasury, Volume I: Mathcad Foundations by Paul R. Lorczak

Mathcad Treasury of Statistics, Volume I: Hypothesis Testing by Paul R.
Lorczak

Mathcad Treasury of Statistics, Volume II: Data Analysis by Donna M.
DiFranco

Personal Finance by Marc Vandenplas

Queuing Theory by Stephen A. Thomas

Roark’s Formulas for Stress and Strain (6th Edition)

Roark’s Formulas for Stress and Strain (6th Edition), Student Version

Selected Tables from the CRC Handbook of Chemistry and Physics Theory
and Selected Problems of Electric Circuits from Schaum’s Outline Series

Theory and
Select???????????????????????????????????????›??????????????????????????
?????????????????????????????›?????

Як ми вже казали у вступі, дві електронні книги — «Desktop Reference» та
«Book Sampler» — входять до складу Mathcad(а. Книга «Desktop Reference»
містить сотні корисних формул та фізичних констант. У книзі «Book
Sampler» наводяться численні приклади розв(язання задач із математики,
механіки, фізики, статистики тощо.

Завдання для самостійної роботи

Спростити вирази:

Обчислити:

Обчислити значення функції у заданих точках:

Побудувати графіки функцій:

Знайти границі:

Знайти похідні:

Знайти розклади за формулою Тейлора в околах точок 0 та 1 до порядку 7
включно функцій:

Знайти інтеграли:

Знайти суми:

Знайти добутки:

Розв’язати системи рівнянь:

Знайти матриці, обернені до даних матриць, а також їх визначники:

2 3 4

SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” x 1 x

1+cos SYMBOL 97 \f “Symbol” 1+sin SYMBOL 97 \f “Symbol” 1

5 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 2 1 ; 0 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” x
SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 1 ; 1 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” sin SYMBOL 97
\f “Symbol” 1+cos SYMBOL 97 \f “Symbol” 1 .

1 2 3

x 1 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” x

1 1 1

Знайти характеристичний поліном та власні значення матриць:

0 1 0

4 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 5 7

2 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 1 2

SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 3 4 0 ; 1 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 4 9 ; 5
SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 3 3 .

SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 2 1 2

SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 4 0 5

SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 1 0 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 2

Знайти градієнти функцій:

Література

MATHCAD 6.0 PLUS. Финансовые, инженерные и научные расчеты в среде
Windows 95. Изд. 2-е, стереотип. — М.: Инф.-изд. дом «Филинъ», 1997. —
712 с.

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020