.

Обробка числової інформації за допомогою електронних таблиць (на прикладі табличного процесора Microsoft Excel) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5836
Скачать документ

Реферат на тему:

Обробка числової інформації за допомогою електронних таблиць

(на прикладі табличного процесора Microsoft Excel)

Одним з основних призначень комп’ютера є організація обчислень. Для
цього існують такі можливості:

а) використання калькулятора;

б) використання готової проблемно-орієнтованої програми;

в) створення власної програми;

в) використання табличного процесора (системи обробки електронних
таблиць).

Кожна з наведених можливостей має свої переваги та недоліки. Так,
наприклад, використання калькулятора дозволяє проводити нескладні
обчислення, і не вимагає, як правило, спеціальної підготовки. Але
функціональний набір та коло завдань, що розв’язуються, обмежені.
Проблемно-орієнтовані програми дозволяють розв’язувати досить широке
коло завдань, але позбавляє користувача модифікувати проведення
обчислень та одержувати результати, не передбачені програмою. Створення
власної програми дозволяє реалізувати потреби користувача в розв’язанні
завдань але вимагає досконалого знання мови програмування. Найбільш
універсальним є використання табличного процесора. Він дозволяє суміщати
простоту опрацювання даних з потужними функціональними можливостями
програми. Основними можливостями системи табличної обробки даних є:

1) зручне подання вихідних даних та результатів;

2) графічна інтерпретація даних;

3) великий функціональний набір операцій;

4) створення простих баз даних;

5) розширення функціонального набору за рахунок створення власних
програм за допомогою вбудованої мови програмування.

Документом табличного процесора є електронна таблиця. Вона являє собою
модель структурування, подання та обробки даних в табличній формі.
Стосовно Excel електронна таблиця називається робочою книгою.

Microsoft Excel – табличний процесор, програма для створення й обробки
електронних таблиць. Ярлик Microsoft Excel має вигляд на мал.1.

Microsoft Excel дозволяє працювати з таблицями в двох режимах:

Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій.

Разметка страниц – зручний для остаточного форматування таблиці перед
друкуванням. Межі поміж сторінками у цьому режимі відображаються синіми
пунктирними лініями. Межі таблиці – суцільною синьою лінією, пересуваючи
яку можна змінювати розмір таблиці.

Для переходу поміж режимами Обычный і Разметка страниц використовуються
відповідні пункти у меню Вид.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 1 . Вікно Microsoft Excel

Вікно процесора Excel

У типовому варіанті вікно Excel має вигляд, наведений на малюнку. Вікно
містить ряд типових елементів.

Рядок заголовка (верхній рядок вікна) містить назву програми “Microsoft
Excel”. Крайня ліва кнопка є кнопкою виклику управляючого меню. Праворуч
розміщені відповідно кнопка згортання, відновлення та закриття вікна.

Рядок меню розміщується під вікном заголовка і включає такі пункти:

“Файл” — робота з файлами книг (створення, збереження, відкритті)
файлів, друкування файлів книг);

“Правка” — редагування книг;

“Вид” -перегляд книг;

“Вставка” — вставка у аркуші книг малюнків, діаграм та інші типів даних;

“Формат” — форматування книг (встановлення параметрі форматів таблиць);

“Сервис” — сервісні функції (встановлення параметрі настройки Excel);

“Данные” — робота з базами даних;

“Окно” — робота вікнами книг;

” ?” — виклик довідкової інформації.

Кожний пункт меню має вертикальне підменю. Для відкриття меню слід
натиснути клавішу [Alt] або [FIO]. Робота з меню аналогічна тій що ми
розглядали при вивченні Windows. 5. В Word існує ще один спосіб виклику
команд. Клацання правою кнопкою миші на виділеному тексті, слові
призводить до виведення на екран контекстного меню. Це меню містить
команди, які можна застосувати до виділеного об’єкту.

Користувач має змогу відмітити останню введену команду, виконавши
команду Правка/Отменить.

Панелі інструментів. Під рядком меню розміщуються звичайно панелі
інструментів. Панелі інструментів — це рядок кнопок, при натискуванні на
які виконується певна дія. Для натискування кнопки слід клацнути мишею
по кнопці. При фіксації курсора миші на кнопці під нею з’являється її
назва, а в рядку стану — коротка довідка про призначення кнопки. Ряд
кнопок дублюють відповідні пункти меню. Однак користуватись кнопками
панелі значно швидше і зручніше. Excel забезпечує користувача декількома
панелями» інструментів. Для вибору потрібної панелі слід скористатися
командою Вид/Панель инструментов. При цьому на екрані з’явиться вікно
діалогу Панелін инструментов, у списку якого можна вибрати необхідні
панелі. За замовчуванні ням Excel виводить на екран панелі інструментів
Стандартная і Форма-тирование.

Рядок формул. Під панеллю інструментів розміщується рядок формул.
Призначення полів цього рядка буде розглянуто пізніше.

Рядок стану. Цей рядок розміщується у нижній частині вікна Excel. У цей
рядок виводиться інформація про хід виконання деяких операцій.

Слід відзначити, що загальний вигляд вікна Excel і наявність деяких
елементів залежать від параметрів, встановлених командами
Сервис/Парамет-рьі і Вид.

Довідкова система. В будь-який момент роботи з Excel користувач може
одержати довідку декількома способами. Для одержання довідки про команду
або елемент екрана слід натиснути кнопку ” ?” стандартної панелі
інструментів, встановити курсор миші (який при цьому набере форму знака
питання) на вибраний елемент і натиснути кнопку миші. Короткий опис
кнопок панелі інструментів відображається в рядку стану при установці на
них курсора миші. Кожне вікно діалогу також містить кнопку ?, при
натискуванні якої виводиться довідка про елемент вікна. Ширші можливості
відкриваються при використанні пункту ”?” основного меню.

Вікно діалогу.

Для виконання деяких команд потрібно вводити допоміжну інформацію. Так,
для виконання команди Файл/Открнть необхідно вказати дисковод, каталог
та ім’я файла. Для введення такої інформації використовуються вікна
діалогу.

Вікно діалогу містить ряд елементів: кнопки, списки, прапорці,
перемикачі, рядки введення. Ці елементи розміщуються за тематичними
групами, які називають полями. Групи мають заголовки, що закінчуються
двокрапкою. Перехід від групи до групи здійснюється або за допомогою
миші, або при: натискуванні клавіші [ТАВ].

В разі введення допоміжної інформації у вікно діалогу здійснюється
встановлення прапорців і перемикачів, вибір елементів із списка,
введення і редагування тексту в полях введення.

В правій частині або внизу вікна розміщені кнопки управління діалогом.
Кнопка ОК (клавіша [Enter]) закінчує діалог з підтвердженням усіх змін,
після цього Word виконує команду.

Кнопка ОТМЕНА (клавіша [Esc]) анулює всі зміни; діалог закінчується, але
відповідна команда не виконується.

Крім кнопки ОК і ОТМЕНА в цьому вікні залежно від призначення
конкретного вікна можуть бути й інші кнопки управління діалогом.

Вікна діалогу також мають поля, назви яких закінчуються трикрапкою. При
вибиранні такого поля розкривається наступне вікно, в якому також можна
встановити певні параметри.

Вікна книг. Робота з аркушами книг.

Документи, що створюються у середовищі Excel, називають книгами. Кожна
книга складається з листів таких типів:

робочі листи або просто листа

листи діаграм;

листи макросів;

листи модулів, написаних мовою Visual Basic

листи діалогу.

У рамках даного розділу розглядаються тільки листи першій двох типів.

Робочі листи — це електронні таблиці, що складаються з колонок і рядків
Максимальне число колонок таблиці — 255, рядків — 16384. Колонки
позначаються зліва направо літерами: перші 26 — літерами А … Z,
наступні 26 –

літерами AA—AZ і так далі до останньої, 255 колонки, яка позначається
літерами IV.

Рядки позначаються зверху вниз цифрами від 1 до 16384. На перетив
колонки і рядка розміщуються клітинки. Позначення (адреса) клітинок
складається з позначення колонки та рядка (В3).

В Excel може одночасно існувати кілька вікон книг. Для маніпуляцій
вікнами використовують меню Окна. У кожний момент часу одне з вікон
активним, воно виводиться на перший план і може закривати інші вікна.
Користувач може встановлювати розмір і положення кожного вікна
традиційними для Windows способами.

Вікно має ряд типових елементів:

Заголовок вікна розміщується зверху і включає ім’я книги. Ліворуч в
імені розміщена кнопка виклику управляючого меню. Праворуч розміще:
відповідно кнопки згортання, відновлення і закриття вікна.

Список листів книги розміщується ліворуч у нижньому рядку вікна. Цей
список містить імена (ярлики) листів. Якщо книга включає багато листів,
то список можна гортати за допомогою кнопок прокрутки, які розміщені
ліворуч від списку. За замовчуванням робочим листам присвоюється ім’я
Лист…, листам діаграм — ім’я Диаграмма …. Один із листів книги є
активним (його ім’я виводиться інверсним кольором).

Якщо активним е робочий лист, то під рядком заголовка вікна розміщується
електронна таблиця активного листа. Електронна таблиця містить імена
колонок і номера рядків, клітинки, а також горизонтальну і вертикальну
смуги прокрутки

Одна з клітинок таблиці виділена темною прямокутною рамкою. Це так’
званий табличний курсор. Колонку, рядок і клітинку, в якій знаходиться
табличний курсор, називають відповідно активною колонкою, активним
рядком і активною клітинкою. Адреса активної клітинки виводиться у лівій
частині рядку формул.

Табличний курсор можна переміщувати по таблиці за допомогою клавіш
керування корсором або за допомогою миші (клацнути мишею по клітинці, на
яку треба перемістити табличний курсор). Для прокрутки клітинок листа
використовують елементи лінійок прокрутки. При прокрутці адреса активної
клітинки не змінюється.

Якщо активним є лист діаграми, то у вікні виводиться відповідна
діаграма. Користувач може зробити активним будь-який лист книги. Для
цього слід клацнути мишею по ярлику листа у списку ярликів листів.

Переіменування листів. Імена, які Excel присвоює листам за
замовчуванням, малоінформативні. Користувач може змінити ім’я активного
листа, виконавши команду Формат/Лист/Переименовать або клацнувши правою
кнопкою миші і вибравши команду Переименовать із контекстного меню. При
цьому на екран виводиться діалогове вікно Переименование листа, в полі
Имя листа якого можна ввести нове ім’я.

Розподіл вікна. На екран виводиться лише частина клітинок активного
вікна. Розподіл вікна на дві або чотири частини дозволяє оглядати різні
частини одного і того ж листа.

Для розподілу вікна слід виконати команду Окно/Разделить. Розподіл
здійснюється за місцем розташування активної клітинки. Кожна частина
вікна має свої смуги прокрутки. Для відміни розподілу слід виконати
команду Окна/Снять разделение або двічі клацнути мишею по роздільнику
вікна.

Закріплення заголовків рядків і колонок. Робочі листи часто мають велику
кількість стрічок і стовпців, тому при перегляді нижньої частини листа ,
заголовок зникає з екрана. Для закріплення колонки чи рядка слід
перемістити табличний курсор під рядок і праворуч від колонки, яку
потрібно закріпити, і виконати команду Окно/Закрепить Область. Excel
вставляє темну рамку для помітки закріпленого рядка і колонки. Цей рядок
і колонка залишаються видимими при переміщенні по всьому листу. Для
зняття закріплення слід виконати команду Окно/Снять закрепление
областей.

Створення відкриття і збереження файлів книг

Створення. Для створення нового файла книги можна виконати команду
Файл/Создать або натиснути кнопку Создать на панелі інструментів
Стандартная.

При використанні команди на екрані з’явиться вікно діалогу Создание
документа.

Відкриття файлів. Для відкриття файлів використовують команду
Файл/Открнть або кнопку Открнть панелі інструментів Стандартная.

Збереження файла. У меню Файл є п’ять команд, які дозволяють зберегти
файл: Сохранить, Сохранить как, Сохранить рабочую область, Закрить і
Внход. Кожна з цих команд має свою специфіку. Команду Сохранить как
звичайно використовують при першому збереженні файла, а команду
Со-хранить для збереження змін у існуючому файлі. Аналогічно команді
Со-хранить діє кнопка Сохранить на панелі інструментів Стандартная. При
виборі команд Закрить або Виход Excel завжди запитує про необхідність
збереження змін.

Команда Файл/Сохранить рабочую область відкриває вікно діалогу Со
хранить рабочую область. Це вікно дозволяє зберегти поточний стан сере
довища Excel (розміщення всіх відкритих книг, встановлені параметри). 3а
замовчуванням робоча область зберігається у файлі Resume.xlw, але можна
використати будь-яке інше ім’я.

При виборі команди Файл/Свойства Excel виводить вікно Свойства де можна
вказати загальні відомості про книгу (автор, назва, організація та ін.)

Введення і редагування даних

Для введення або редагування даних у яку-небудь клітинку таблиці слід
зробити цю клітинку активною. Перед введенням можна вибрати кнопками
панелі інструментів Форматирование шрифт у списку Шрифт, його розмір, а
також тип шрифту (жирний, курсив, підкреслення). Вводити дані в активну
клітинку можна безпосередньо у полі самої клітинки (для цього слід
клацнути двічі мишею по клітинці або натиснути клавішу F2) чи в полі
рядка формул (для цього слід клацнути мишею по рядку формул). Символи
можуть вводитись у режимі Замена або Вставка. Натискування клавіші
[Enter] завершує введення та редагування даних у клітинці, а клавіші
[Esc] — відміняє його.

Цікавою особливістю введення в Excel є автовведення. Ця функція працює
при встановленому прапорці Автозаполнение значений ячеек вкладки Правка
діалогового вікна Параметри. При введенні даних у цьому режимі Excel
намагається угадати, що вводиться, і допише свій варіант до кінця. Якщо
користувач згодний з цим варіантом, то слід просто натиснути клавішу
[Enter]. В іншому випадку слід продовжити введення, ігноруючи пропозицію
Excel.

Редагуванняя виділеного фрагменту. Виділений фрагмент можна вилучити,
очистити, вставити, перемістити, скопіювати. При цих операціях часто
використовують буфер обміну Windows, через який Excel може обмінюватись
інформацією з іншими програмами, що працюють у середовищі Windows.

Вилучити виділений діапазон клітинки можна за допомогою команди
Прав-ка/Удалить. При цьому на екрані з’являється діалогове вікно, в
якому слід вказати напрям зсуву клітинок таблиці для заповнення
вилученого діапазону: ліворуч чи вгору. Вилучений діапазон при цьому у
буфер не заноситься. Вилучений діапазон при цьому у буфер не заноситься.
Вилучений діапазон при цьому у буфер не заноситься

Очистити виділений діапазон клітинок можна командою Правка/Очистить.

Для переміщення виділеного діапазону клітинок слід послідовно виконати
команди Правка/Вмрезать і Правка/Вставить. Якщо діапазон переміщується
на місце клітинок, що містять дані, то дані у цих клітинках замінюються
вставленими. Клітинки при цьому не зсуваються. Перемістити виділений
діапазон зручніше за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор
миші на межі виділеного діапазону (курсор при цьому набере форми
стрілки) і при натиснутій лівій кнопці відбуксувати діапазон у нове
місце. Якщо діапазон треба перемістити на інший лист, то при буксуванні
слід натиснути клавішу [Alt] і клацнути по ярлику листа.

Для копіювання виділеного діапазону клітинок слід послідовно виконати
команди Правка/Копирование і Правка/Вставить.

Копіювання за допомогою миші аналогічне переміщенню, але при цьому слід
тримати натиснутою клавішу [Ctrl]

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020