.

Обмін даними між додатками за допомогою OLE (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6164
Скачать документ

Реферат на тему:

Обмін даними між додатками за допомогою OLE

План

1. Обмін даними між додатками за допомогою OLE

1.1. Поняття про OLE

2. Відмінність між зв’язуванням та впровадженням

2.1. Зв’язування

2.2. Впровадження

2.3. Випадки використання зв’язування і впровадження

3. Встановлення зв’язків у документах

3.1. Зв’язування за допомогою команди Специальная вставка

3.2. Зв’язування з допомогою опції Объект

3.3. Зміна параметрів поновлення зв’язків

3.4. Розривання і відновлення зв’язків

4. Впровадження об’єктів у документи

4.1. Впровадження за допомогою команди Специальная вставка

4.2. Впровадження з допомогою команди Объект

5. Редагування впроваджених OLE-об’єктів

6. Приклад використання OLE

1. Обмін даними між додатками за допомогою OLE

OLE (Object linking and Embedding) – це механізм зв’язування і
впровадження об’єктів OLE, який дозволяє працювати з різними додатками
Microsoft Office а також з іншими додатками Windows, які підтримують
OLE.

1.1. Поняття про OLE

Якщо користувачеві необхідно вставити рисунок з Windows Paint в документ
Word, помістити діаграму в документ Word або в презентацію PowerPoint,
додати звук і відеоефекти до якого-небудь додатка Office, скористайтеся
OLE. OLE є протоколом (визначеним набором правил взаємодії), який дає
змогу зберігати об’єкти, створені в одному з додатків Windows, з
допомогою їх зв’язування або впровадження в документ іншого додатка
Windows.

Дані, які включені в документ з іншого додатка Windows з допомогою OLE,
визначаються терміном об’єкти OLE. Об’єктом може бути частина документа
Word, діаграма з PowerPoint, фрагмент робочої таблиці Excel, дані з
інших програм Windows (наприклад, з CorelDRAW! або Microsoft Visual
FoxPro), звук або відеокліп.

Використання OLE можливе тільки в тому випадку, якщо воно підтримується
програмним забезпеченням Windows, з яким працює користувач. Всі додатки
Office підтримують OLE. Додатки Windows можуть бути серверами OLE,
клієнтами OLE, або тим і іншим одночасно.

Деякі програми Windows (включаючи Windows Paint) є серверами OLE (їх ще
називають додатками-серверами). OLE-сервер може передавати дані іншим
програмам Windows, але не може приймати дані з інших програм.

Деякі програми Windows є клієнтами OLE (їх ще називають
додатками-клієнтами). Клієнт OLE може приймати дані OLE з інших програм
Windows, але не може передавати дані іншим OLE-програмам. Працюючи з
OLE, додаток-клієнт приймає, а додаток-сервер передає дані.

Деякі програми Windows (включаючи всі додатки Microsoft Office) можуть
бути як OLE-клієнтами, так і OLE-серверами.

Працюючи з OLE, користувач може натрапити на такі терміни, як составной
документ, документ-источник і документ-получатель.

Составной документ має вміщені в нього OLE-об’єкти. Наприклад, документ
Word з впровадженою робочою таблицею Excel є складеним документом.
Презентація PowerPoint, яка вміщує дані з Access, – це теж складений
документ.

Документ-источник – це документ, об’єкт якого користувач бажає зв’язати
або впровадити у цей документ.

 Документ-получатель – це документ, в який вставляються OLE

2. Відмінність між зв’язуванням та впровадженням

Перш ніж почати активно використовувати OLE технологію, бажано
з’ясувати, в чому відмінність між зв’язуванням і впровадженням.
Користувачі-початківці, які ще не знайомі з OLE, часто плутають ці
поняття. Згадані процеси мають різні назви через те, що в одному з них
встановлюється зв’язок з даними, а в іншому реалізується впровадження
(або поміщення) в документ копії даних, які підтримують зв’язок з
додатком-джерелом.

2.1. Зв’язування

Якщо користувач вставив в документ OLE-об’єкт, який пов’язаний з даними
іншого додатка Windows, і вніс зміни у вихідний файл, то ці зміни
автоматично з’являться у його документі. Наприклад, користувач створив і
зберіг рисунок у Windows Paint, а потім вставив його як зв’язаний об’єкт
в документ Word для Windows. Рисунок зберігається тільки в тій папці, в
якій він був збережений спочатку з допомогою Windows Paint. Якщо
користувач відкриє документ, що вміщує рисунок, і двічі натисне кнопку
мишки на ньому, то завдяки використанню OLE відкриється файл Windows
Paint. Будь-які зміни в рисунку будуть збережені у файлі-оригіналі і
відтворені в документі Word.

2.2. Впровадження

При впровадженні OLE-об’єкт, що вставляється, стає частиною вашого
документа. Таким чином, об’єкт дійсно ніби впроваджується в документ.
При впровадженні зміни, внесені в документ-джерело, не з’являться у
впровадженій копії. Наприклад, якщо користувач упровадив робочу таблицю
Excel в документ Word, то вона стає частиною документа Word. Зазначимо,
що при цьому не встановлюється ніяких зв’язків між таблицею в документі
Word і робочою таблицею, дані якої використовувались. Таким чином, якщо
користувач двічі натисне кнопку мишки на впровадженій у документ Word
таблиці, а потім внесе в неї зміни, то останні будуть збережені в
документі Word, але не з’являться у вихідній робочій таблиці Excel.

2.3. Випадки використання зв’язування і впровадження

Зв’язування – єдиний метод, який дає змогу підтримувати зв’язок з
вихідними даними. При цьому OLE-об’єкт в документі-одержувачі
автоматично поновлюється в разі внесення змін у документ-джерело. Крім
того, зв’язування потребує значно меншого обсягу дискового простору
порівняно з впровадженням, оскільки коли в документі користувача
використане зв’язування, то немає потреби зберігати повну копію даних.
Це особливо помітно при роботі з графікою, звуковими і відеоефектами,
оскільки вони займають досить багато дискової пам’яті.

Впровадження бажано використовувати тоді, коли збереження даних
документа-одержувача, поновлених на підставі документа-джерела, не дуже
важливе, і крім того, є необхідність переносити документ з одного
комп’ютера на інший. Зважаючи на те, що використання зв’язування
залежить від того, чи знає користувач, де шукати вхідні дані,
переміщення документів зі зв’язаними OLE-об’єктами може бути складним,
оскільки інші комп’ютери, можливо, не мають таких об’єктів, які, до того
ж, зберігаються в таких самих папках.

 Примітка. Чому не можна використовувати опції Копировать (Copy) і
Вставить (Paste) команди Правка (Edit) для додавання OLE-об’єкта?

Якщо користувач вже робив спроби використати опції Копировать (Copy) і
Вставить (Paste) команди Правка (Edit) для переміщення даних з одного
додатка Windows в інший, він міг звернути увагу на те, що, як правило,
дані не поновлюються при зміні їх у документі-джерелі.

Використання опцій Копировать (Copy) і Вставить (Paste) команди Правка
(Edit) в додатках Windows звичайно дає змогу передавати “статичні” дані,
які перетворюються у формат документа-одержувача. Наприклад, якщо
користувач виділив діапазон клітинок в Excel і виконав команду Правка та
її опцію Копировать (Edit ? Copy), а потім перейшов у Word і виконав
комаду Правка та її опцію Вставить (Edit ? Paste), то він отримав
таблицю Word, яка вміщує копію даних Excel. Для вставляння OLE-об’єкта
потрібного типу використовуйте не звичайну опцію Вставить (Paste), а
комаду Правка та її опцію Специальная вставка (Edit ? Paste Special) або
команду Вставка та її опцію Объект (Object).

3. Встановлення зв’язків у документах

Щоб для включення даних у документ використати зв’язування (а не
впровадження), виконайте команду Правка та її опцію Специальная вставка
(Edit ? Paste Special) або команду Вставка та її опцію Объект (Paste ?
Object). Після встановлення зв’язків можна змінювати параметри їх
поновлення, розривати і знову встановлювати зв’язки.

3.1. Зв’язування за допомогою команди Специальная вставка

Якщо користувачеві потрібно вставити в документ вибрані дані (а не весь
файл), які б автоматично поновлювались при змінах в документі-джерелі,
виконайте зв’язування з допомогою команди Правка та її опції Специальная
вставка (Edit ? Paste Special). Для створення зв’язків за допомогою
опції Специальная вставка (Paste Special) необхідно:

запустити додаток-сервер і відкрити (або створити) документ з даними,
які потрібно вставити. Якщо створено новий документ, то його необхідно
зберегти до того, як він буде зв’язаний з документом іншого додатка;

виділити об’єкт, який потрібно вставити в документ іншого додатка;

виконати команду Правка та її опцію Копировать (Edit ? Copy);

запустити інший додаток, якщо він ще не запущений;

відкрити документ-одержувач (документ, в який буде вставлено
OLE-об’єкт);

встановити курсор в те місце, де має з’явитися зв’язаний об’єкт;

виконати команду Правка та її опцію Специальная вставка (Edit ? Paste
Special), щоб відкрити діалогове вікно Специальная вставка (Paste
Special), показане на рис. 1. В списку Как (As) користувач побачить
формати даних, які можна використовувати при вставлянні;

Рис. 1. Діалогове вікно Специальная вставка

вибрати потрібний формат. (Звичайно використовується такий самий формат,
як і формат об’єкта. Список форматів може змінюватися залежно від того,
які програми встановлені на комп’ютері);

встановити у діалоговому вікні опцію Связать (Paste Link);

клацнути мишкою на кнопці ОК, щоб вставити зв’язаний об’єкт у ваш
документ. Об’єкт з’явиться в тому місці, де розміщений курсор, і
будь-які зміни, які користувач зробить у документі-джерелі, будуть
автоматично відображатися в документі-одержувачі.

Зауваження. Якщо не видно команду Специальная вставка (Paste Special),
чинять так. Перш ніж установлювати OLE-зв’язок, звертають увагу на те,
що пункти меню в деяких додатках Windows можуть відрізнятися від
наведених у даному розділі. Послідовність дій, що описана в цьому
пункті, буде однаковою для всіх додатків Microsoft Office, але в деяких
додатках Windows (особливо у старих) може використовуватися опція
Вставка связи (Paste Links), а не опція Специальная вставка (Paste
Special). Якщо користувач не може знайти в меню команди Правка (Edit)
опцію Вставка связи (Paste Links) або Специальная вставка (Paste
Special), то очевидно, що він працює з додатком Windows, який не
підтримує OLE.

3.2. Зв’язування з допомогою опції Объект

Якщо необхідно додати весь файл (а не вибрані дані), а також щоб ці дані
автоматично змінювалися при зміні даних джерела, використовуйте команду
Вставка та її опцію Объект (Insert ? Object). Для створення OLE-зв’язку
з допомогою опції Объект (Object) необхідно:

запустити додаток-клієнт (якщо він ще не запущений) і створити (або
відкрити) документ-одержувач;

встановити курсор в те місце, де повинен з’явитися зв’язаний об’єкт;

виконати команду Вставка та її опцію Объект (Insert ? Object), щоб
відкрити діалогове вікно Вставка Объекта (Object), відтворене на рис. 2;

Рис. 2. Діалогове вікно Вставка объекта

клацнути мишкою на вкладенні Создание из файла (Create from File), щоб
на екрані з’явилися параметри, подані на рис. 3;

Рис. 3. Вкладення Создание из файла діалогового вікна Вставка объекта

клацнути мишкою на кнопці Обзор (Browse), щоб вивести на екран діалогове
вікно Обзор (Browse), подане на рис. 4;

Рис. 4. Діалогове вікно Обзор

з допомогою списку Папка (Look in) і кнопки Переход на один уровень
вверх (Up One Level) перейти до папки, що вміщує файл, з яким бажано
встановити зв’язок. Потім вибрати файл і клацнути мишкою на кнопці ОК,
щоб закрити діалогове вікно Обзор (Browse);

B

ae

@

B

, . c ¤ ue th <>

N

P

?

e

???????????H?H???¤ th P

?

e

/) діалогового вікна Вставка объекта (Object);

клацнути мишкою на кнопці ОК, щоб закрити діалогове вікно, і вставити
зв’язаний файл у документ-одержувач.

3.3. Зміна параметрів поновлення зв’язків

За замовчуванням вставлені в документ-одержувач зв’язані OLE-об’єкти
автоматично поновлюються при внесенні будь-яких змін в дані
документа-джерела. Цю ситуацію можна змінити так, щоб дані поновлювались
тільки за вашою командою. Щоб змінити параметри поновлення зв’язків з
OLE-об’єктами, виконайте ось що.

Відкрийте документ-одержувач, що вміщує OLE-об’єкт, зв’язок якого
необхідно змінити.

Виконайте команду Правка та її опцію Связи (Edit ? Links). (В деяких
додатках Windows ця опція називається Параметры связи (Link Options).)
З’явиться діалогове вікно Связи (Links), зображене на рис. 5. В списку
Исходный файл (Sourse file) подані імена файлів всіх зв’язаних об’єктів
документа.

Рис. 5. Діалогове вікно Связи

Виберіть зв’язок, який необхідно поновити.

Встановіть параметр Обновление (Update) в положення По запросу (Manual).

Для того, щоб поновити зв’язок останніми даними документа-джерела,
клацніть мишкою на кнопці Обновить (Update Now).

Клацніть мишкою на кнопці ОК, щоб закрити діалогове вікно.

Збережіть документ у звичайний спосіб. Якщо користувач вирішив поновити
зв’язок за запитом, а не автоматично, то при кожному поновленні зв’язку
останніми даними необхідно відкривати діалогове вікно Связи (Link) (за
допомогою команди Правка та її опції Связи (Edit ? Links)) і клацати
мишкою на кнопці Обновить (Update Now).

 3.4. Розривання і відновлення зв’язків

Інколи може знадобитися зв’язати OLE-об’єкт і вихідні дані. Наприклад,
якщо користувач впевнений, що ніколи не буде поновлювати зв’язаний
об’єкт, то він може розірвати зв’язок. Для розривання зв’язку необхідно.

Відкрити документ-одержувач, в якому потрібно розірвати зв’язок з
OLE-об’єктом.

Виконати команду Правка та її опцію Связи (Edit ?? Link). (В деяких
додатках Windows ця опція називається Параметры связи (Link Options).
З’явиться діалогове вікно Связи (Link).

Виберіть зв’язок, який необхідно розірвати.

Клацніть мишкою на кнопці Разорвать связь (Break Link) (В деяких
додатках Windows ця опція називається Удалить связь (Delete Link).) В
діалоговому вікні, що з’явилося, клацніть мишкою на кнопці Да (Yes) або
ОК для підтвердження розривання зв’язку.

Якщо користувач випадково розірвав зв’язок (що буває при переміщенні
документа зі зв’язаними об’єктами з одного комп’ютера на інший), то його
можна відновити, вказавши Windows, де необхідно шукати вихідні дані. Це
можна зробити так.

Відкрийте документ-одержувач, у якого є розірваний зв’язок з
OLE-об’єктом.

Виконайте команду Правка та її опцію Связи (Edit ? Link). (В деяких
додатках Windows ця опція називається Параметры связи (Link Options).)
З’явиться діалогове вікно Связи (Link).

В діалоговому вікні виділіть розірваний зв’язок.

Клацніть мишкою на кнопці Сменить источник (Chage Sourse), щоб відкрити
діалогове вікно Смена источника (Chage Sourse), подане на рис. 5.

З допомогою списку Папка (Look in) і кнопки Переход на один уровень
вверх (Up One Level) перейдіть до папки, що вміщує файл, з яким
необхідно відновити зв’язок. Потім виберіть файл і клацніть мишкою на
кнопці ОК, щоб закрити діалогове вікно Смена источника (Chage Sourse).

Закрийте діалогове вікно Связи (Link), клацнувши мишкою на кнопці ОК. В
документі-одержувачі зв’язок буде поновлений.

4. Впровадження об’єктів у документи

Якщо користувач вирішив впровадити OLE-об’єкт (а не встановити з ним
зв’язок), неохідно виконати команду Правка та її опцію Специальная
вставка (Edit ? Paste Special) (при цьому має бути встановлений параметр
Вставить (Paste)) або команду Вставка та її опцію Объект (Insert ?
Object).

4.1. Впровадження за допомогою команди Специальная вставка

Використовуйте впровадження замість зв’язування в тих випадках, коли
постійний зв’язок з вихідними даними необов’язковий, але має існувати
можливість редагування вставленого об’єкта. Для того щоб впровадити
виділені дані (а не весь файл), в більшості додатків Windows
використовується команда Правка та її опція Специальная вставка (Edit ?
Paste Special). При цьому в діалоговому вікні Специальная вставка (Paste
Special) має бути встановлений параметр Вставить (Paste). Для
впровадження даних з допомогою команди Правка та її опції Специальная
вставка (Edit ? Paste Special) необхідно зробити ось що.

Запустити додаток-сервер і відкрити (або створити) документ з даними,
які потрібно впровадити в документ-одержувач.

Виділити об’єкт, який необхідно помістити в документ іншого додатка.

Виконати команду Правка та її опцію Копировать (Edit ? Copy).

Запустити інший додаток, якщо він ще не запущений.

Відкрити документ-одержувач (документ, в який необхідно впровадити
дані).

Помістити курсор в те місце, де має з’явитися об’єкт, що впроваджується.

Виконати команду Правка та її опцію Специальная вставка (Edit ? Paste
Special), щоб відкрити діалогове вікно Специальная вставка (Paste
Special). В списку Как (As) подані формати даних, які можна
використовувати при впровадженні.

Вибрати формат (звичайно використовується формат, що має схожий об’єкт).
Список типів залежить від того, які програми встановлені на комп’ютері
користувача.

Переконатися в тому, що в діалоговому вікні встановлено параметр
Вставить (Paste).

Для впровадження об’єкта в документ клацніть мишкою на кнопці ОК.

Об’єкт з’явиться там, де встановлений курсор. В подальшому об’єкт можна
редагувати. Для цього двічі клацніть мишкою на об’єкті, щоб активізувати
первісний додаток (якщо підтримується OLE) або змінити панель
інструментів і меню додатка (якщо підтримується OLE 2). 

4.2. Впровадження з допомогою команди Объект

Якщо користувач хоче впровадити весь файл (а не тільки виділені дані)
або якщо об’єкт для впровадження ще не створений, то краще
використовувати команду Вставка та її опцію Объект (Insert ? Object).
Для впровадження об’єкта в документ-одержувач з допомогою команди
Вставка та її опції Объект (Insert ? Object) необхідно:

Запустити додаток-клієнт (якщо він ще не запущений) і створити або
відкрити документ-одержувач.

Помістити курсор в те місце, де має з’явитися об’єкт, що впроваджується.

Виконати команду Вставка та її опцію Объект (Insert ? Object).

Якщо користувач впроваджує ще не створений об’єкт, вибрати вкладення
Создание (Сreate), вказати в списку тип об’єкта і клацнути мишкою на
кнопці ОК. (Якщо бажаєте створити об’єкт на підставі файлу, що вже
існує, перейти до пункту із *).

Після клацання мишкою на кнопці ОК в діалоговому вікні в
документі-одержувачі з’явиться вікно з новим об’єктом і залежно від
програмного забезпечення, яке використовується, буде запущена інша
програма (або меню і панелі інструментів, що зміняться на такі, які
відповідають вибраній програмі). Потім можна приступати до створення
об’єкта.

Створивши об’єкт, клацнути мишкою за його межами, щоб повернутися в
додаток-одержувач. (Якщо використовуються дуже старі додатки Windows, то
спочатку необхідно виконати команду Файл та її опцію Обновить (File ?
Update), а потім – команду Файл та її опцію Закрыть и вернуться (File ?
Close and return) для повернення в додаток-одержувач.)

Зберегти документ-одержувач.

* Якщо користувач впроваджує об’єкт, який зберігається у файлі, що вже
існує, вибрати в діалоговому вікні Вставка об’єкта (Object) вкладення
Создание из файла (Create from File).

Для відкриття діалогового вікна Обзор (Browse) клацнути мишою на кнопці
Обзор (Browse).

За допомогою списку Папка і кнопки Переход на один уровень вверх перейти
до папки, в якій є файл, що з ним користувач хоче встановити зв’язок.
Потім вибрати файл і клацнути мишкою на кнопці ОК, щоб закрити діалогове
вікно Обзор (Browse).

В діалоговому вікні Вставка объекта (Object) деактивізувати прапорець
опції Связать с файлом (Link to file).

Клацнути мишкою на кнопці ОК, щоб закрити діалогове вікно, і впровадити
файл як OLE-об’єкт у документ-одержувач.

5. Редагування впроваджених OLE-об’єктів

Щоб відредагувати OLE-об’єкт, двічі клацніть мишкою на ньому. Залежно
від того, який додаток-сервер (OLE або OLE 2) підтримується, можливий
один з двох варіантів.

Якщо використовується OLE 2, об’єкт активізується у вікні
документа-одержувача, а меню і панелі інструментів змінюються на такі,
що властиві додатку-джерелу.

Якщо використовується OLE, завантажується копія додатка-джерела, що
вміщує об’єкт, який редагується.

В будь-якому випадку користувач може внести необхідні зміни. Закінчивши
редагування об’єкта, клацніть мишкою в будь-якому місці
документа-одержувача, щоб повернутися в додаток-одержувач. (Якщо
використовуються дуже старі додатки Windows, то спочатку необхідно
виконати команду Файл та її опцію Обновить (File ? Update), а потім
-команду Файл та її опцію Закрыть и вернуться (File ? Close and return)
для повернення в додаток-одержувач.)

Якщо OLE-об’єкт пов’язаний з даними іншого документа, можна запустити
додаток-джерело, відкрити документ, який вміщує ці дані, і відредагувати
документ в додатку-джерелі. В цьому випадку при збереженні змін дані
автоматично поновлюватимуться в документі-одержувачі.

6. Приклад використання OLE

OLE можна використовувати для створення складених документів і роботи з
ними. Якщо з усіх додатків Microsoft Office на вашому комп’ютері
встановлені тільки Word і Excel, то для набуття практичних навичок
роботи з OLE додайте робочу таблицю Excel в документ Word для Windows,
виконавши такі дії.

Запустіть Word і Excel.

У Word відкрийте будь-який документ, який вміщує два або більше абзаців
тексту (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент документа Word, в який буде вставлено таблицю Excel

Перейдіть в Excel (клацніть мишкою на його піктограмі на панелі задач
або натисніть клавіші і відкрийте робочу таблицю, яка вміщує
дані.

Виділіть фрагмент робочої таблиці, який необхідно вставити в документ
Word (клацніть мишкою в лівому верхньому кутку діапазону і перетягніть
курсор мишки в нижній правий куток). Потім виконайте команду Правка та
її опцію Копировать (Edit ? Copy) (рис. 7).

 

Рис. 7. Фрагмент таблиці Excel, яка буде вставлена в документ Word

Перейдіть у Word (з допомогою панелі задач або комбінації клавіш і помістіть курсор в порожній рядок між двома абзацами.

Виконайте команду Правка та її опцію Специальная вставка (Edit ? Paste
Special).

Для вставляння об’єкта як робочої таблиці Excel виберіть в діалоговому
вікні Специальная вставка (Paste Special) пункт Лист Microsoft Excel.

Встановіть параметр Связать (Link) і клацніть мишкою на кнопці ОК.

В результаті робоча таблиця з’явиться в документі Word. Вона буде мати
приблизно такий вигляд, як на рис. 8. Користувач може спробувати знову
перейти в Excel і змінити дані у виділеному діапазоні клітинок робочої
таблиці. Коли він удруге повернеться у Word, то побачить, що дані Excel
в документі Word теж змінилися.

 

 

Рис. 8. Фрагмент документа Word, в який вставлено таблицю Excel

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019